Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore Kristiansen

Feil navn i skanna militære ruller - 2. Trondhjemske

Recommended Posts

Tore Kristiansen

Takk for at de militære rullene fra Kommanderende General kom på nett. Det hjelper betraktelig med å finne personer, og er en uvurderlig kilde for slektsforskere.

 

Men det er noen feil i innholdsfortegnelsen for 2. Trondhjemske regiment. Jeg legger ved lenka bare til den første av dem, og ikke alle tre. Det står i innholdsfortegnelsen at det heter Børsaiske kompani. Det gjør det absolutt ikke. Dette er Brøskeske kompani etter Brøske tinglag på Nordmøre. Det har ingenting med Børsa i Sør-Trøndelag å gjøre. Det er enkelt å lese her at det står Brøschesche.

 

Akkurat denne innholdsfortegnelsen har en feil til. Det står en henvisning til 2. Oppdalske. Ved å klikke på denne sida, ser man at der noen har lest "2." står det "ved det", slik at dette 2-tallet rett og slett kan strykes i innholdsfortegnelsen.

 

Finner jeg flere slike åpenbare feil, skal jeg gi beskjed. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Og i innholdsfortegnelsen om det 2. Trondhjemske 1746-1749 står det at dette er det Nærnesiske kp. ...

 

Og i 1. Trondhjemske 1740-1748 finnes 1746-rulla for Eresfjordske kompani fra side 99. Siden Eresfjordske tilhørte 2. Trondhjemske må denne ha blitt arkivert feil en gang.

Da mangler bare rullene for Fannottingske og Sunndalske kompanier fra 1746-rulla for 2. regiment. Forhåpentligvis er de feilarkivert et annet sted.

 

Det er også mange åpenbare feil i innholdsfortegnelsene for både 1. og 3. Trondhjemske regimenter.

I 1. Trondhjemske som jeg allerede har lenket til, står det fra side 188 henvisning til 3. Meråkerske skiløperkompani. Det er ikke et 3-tall for Meråkerske men en krusedull. Hvis dette skal leses som et 3-tall burde det stå 3. Meråkerske 3. skiløperkompani siden denne krusedullen står to steder.

side 282 skal det være 3. Innherredske kp. Det er 3. Innherredske landvernkompani (min utheving).

 

Det er en masse småfeil i disse tre trondhjemsregimentene. Bl.a. i 1. Trondhjemske 1767 står det at fra side 509 og 533 begynner Stordalske kompani. Det er en tydelig ø der, sjøl om skrifta er litt utydelig, og dette kunne i innholdsfortegnelsen ha blitt skrevet som Stjørdalske.

 

Ser også at det for noen navn har blitt en moderne skrivemåte, men den er ikke gjennomført over hele linja. Det står både Innheredske og Innheradske. Eritsfjordske er heller ikke en vanlig måte å skrive Eresfjordske på.

Hvordan man skal skrive disse kompaninavnene på moderne måte er jeg usikker på, og det finnes det sikkert navneforskere ved Universitetet som kan svare på, men i 2. Trondheimske synes jeg det er litt rart med -i- etter flere av kompaninavnene. Gjemnesiske i stedet for Gjemnesske, Brøskeske, Vestnesske høres bedre ut for meg, og det ligner også litt mer på hvordan kompaninavnene står.

 

Kan dere se på dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Takk for at de militære rullene fra Kommanderende General kom på nett. Det hjelper betraktelig med å finne personer, og er en uvurderlig kilde for slektsforskere.

 

Men det er noen feil i innholdsfortegnelsen for 2. Trondhjemske regiment. Jeg legger ved lenka bare til den første av dem, og ikke alle tre. Det står i innholdsfortegnelsen at det heter Børsaiske kompani. Det gjør det absolutt ikke. Dette er Brøskeske kompani etter Brøske tinglag på Nordmøre. Det har ingenting med Børsa i Sør-Trøndelag å gjøre. Det er enkelt å lese her at det står Brøschesche.

 

Akkurat denne innholdsfortegnelsen har en feil til. Det står en henvisning til 2. Oppdalske. Ved å klikke på denne sida, ser man at der noen har lest "2." står det "ved det", slik at dette 2-tallet rett og slett kan strykes i innholdsfortegnelsen.

 

Finner jeg flere slike åpenbare feil, skal jeg gi beskjed. :-)

 

 

Og i innholdsfortegnelsen om det 2. Trondhjemske 1746-1749 står det at dette er det Nærnesiske kp. ...

 

Mange takk! Den siste leser jeg som Vestnesiske kompani (modernisert staving). Rettelsene blir synlige i løpet av morgendagen.

 

Redigering: La ikke merke til dagens innlegg før nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Og i 1. Trondhjemske 1740-1748 finnes 1746-rulla for Eresfjordske kompani fra side 99. Siden Eresfjordske tilhørte 2. Trondhjemske må denne ha blitt arkivert feil en gang.

Da mangler bare rullene for Fannottingske og Sunndalske kompanier fra 1746-rulla for 2. regiment. Forhåpentligvis er de feilarkivert et annet sted.

 

Det er også mange åpenbare feil i innholdsfortegnelsene for både 1. og 3. Trondhjemske regimenter.

I 1. Trondhjemske som jeg allerede har lenket til, står det fra side 188 henvisning til 3. Meråkerske skiløperkompani. Det er ikke et 3-tall for Meråkerske men en krusedull. Hvis dette skal leses som et 3-tall burde det stå 3. Meråkerske 3. skiløperkompani siden denne krusedullen står to steder.

side 282 skal det være 3. Innherredske kp. Det er 3. Innherredske landvernkompani (min utheving).

 

Det er en masse småfeil i disse tre trondhjemsregimentene. Bl.a. i 1. Trondhjemske 1767 står det at fra side 509 og 533 begynner Stordalske kompani. Det er en tydelig ø der, sjøl om skrifta er litt utydelig, og dette kunne i innholdsfortegnelsen ha blitt skrevet som Stjørdalske.

 

Ser også at det for noen navn har blitt en moderne skrivemåte, men den er ikke gjennomført over hele linja. Det står både Innheredske og Innheradske. Eritsfjordske er heller ikke en vanlig måte å skrive Eresfjordske på.

Hvordan man skal skrive disse kompaninavnene på moderne måte er jeg usikker på, og det finnes det sikkert navneforskere ved Universitetet som kan svare på, men i 2. Trondheimske synes jeg det er litt rart med -i- etter flere av kompaninavnene. Gjemnesiske i stedet for Gjemnesske, Brøskeske, Vestnesske høres bedre ut for meg, og det ligner også litt mer på hvordan kompaninavnene står.

 

Kan dere se på dette?

 

Jeg har rettet skrivefeilene du peker på i annet og tredje avsnitt.

 

Feilarkiveringene i første avsnitt ber jeg først arkivarene om å undersøke nærmere.

 

Moderniseringsproblematikken i fjerde avsnitt må jeg se litt nærmere på. Vi må i alle fall være konsekvente.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Jeg har rettet skrivefeilene du peker på i annet og tredje avsnitt.

 

Feilarkiveringene i første avsnitt ber jeg først arkivarene om å undersøke nærmere.

 

Moderniseringsproblematikken i fjerde avsnitt må jeg se litt nærmere på. Vi må i alle fall være konsekvente.

Takk for dette! Bestandig raskt svar og ordner opp.

Når det gjelder moderniseringa av navnene, vil jeg henvise til 1. Trondheimske der det ikke er en eneste - i - mellom navnet og endinga -ske.

Mens i 3. Trondheimske er det flere - i - igjen.

 

Jeg ville helst at dere skulle ha gått gjennom alle disse, for det er så mange småfeil. F.eks. i 3. Trondheimske 1737-1749 står det på side 13 Kp. Myhlenphorts kp. 1737. Ved å klikke på side 13 ser man at dette er defekten for Bynes prestegjeld, Buvika anneks, Skaun og Børsa annekser.

I samme regiment står det en henvisning til Beiarnske landvernkp. (Kp. Myhlenphort) på side 46 mens det der står at dette var rulla til det Bynesske landvernkompani. 

 

Jeg finner så mange feil når jeg klikker meg litt rundt at dette burde ha blitt gjort på nytt. Det virker ikke som om dette har blitt korrekturlest i det hele tatt.

 

En annen ting med moderne navn er jo at Statsarkivet i Trondheim i sine kataloger kaller disse regimentene for Trondhjemske og ikke Trondheimske...  Men det er vel en etterlevning fra før 1928?  :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hei!

 

Langt om lenge har vi nå fått rettet opp alle de tingene du konkret har pekt på, tror jeg. Vi har også gjort noen flere endringer for å rette opp i enkelte inkonsekvenser. Det er sikkert en god del å plukke på ennå, men vi har ikke kapasitet til noen full gjennomgang av indekseringstabellene. Skulle du eller andre påvise flere konkrete feil eller inkonsekvenser, skal vi prøve å få sett på tingene fortløpende.

 

De siste endringene er gjort i dag og vil ikke være synlige før onsdag ettermiddag. Vent derfor noen dager med å rapportere feil; det kan være noe som allerede er rettet.

 

Når det gjelder 1746-rullen for Eresfjordske kompani, som åpenbart er feilplassert, skal vi flytte den til riktig plass så snart de gamle visningsprogrammene og den gamle databasen er lagt ned (av hensyn til permanente sidelenker). 1746-rullene for Fannottingske og Sunndalske kompanier er dessverre ikke kommet til rette; sannsynligvis er de tapt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Dette var kjekt. :)  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

I det nye slippet med militærruller som kom 26. mars, fikk vi en ny ladning med ruller fra 2. Trondhjemske :)  Men også med en gjenganger av en feil i kompaninavn :mellow:

 

I alle rullene fra 1766 har Brøskeske kompani fått navnet Børsaske

Dette gjentar seg i alle oversiktene framover.

 

MEN fra 1792-rullene er både Børsaske og Brøskeske kompanier en del av 2. Trondhjemske. Brøskeske kalles imidlertid for Børsaske. Når man retter opp der, må man holde tunga rett i munnen :)

I den siste rulla i denne oversikten, den fra 1810, har Arkivverket greid å få med seg Brøske kompani. Burde nok ha vært kalt for Brøskeske for å ha samme navneformer som de andre kompaniene.

 

Kan dere få rett navn på Brøskeske i alle disse oversiktene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Kan dere få rett navn på Brøskeske i alle disse oversiktene?

 

Det skal vi nok. På grunn av ferieavvikling vil det nok ta 2-3 uker.

 

Mange takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg har rettet i den interne databasen nå i ettermiddag, og forhåpentlig er det blitt riktig. I tida der både Børsaske kompani og Brøskeske kompani tilhørte 2. Trondhjemske, kan de skilles på kompanisjefene i tillegg til på navnene, så jeg burde ha fått det riktig!

 

Webserveren oppdateres natt til onsdag, så det vil ta ei uke før endringene blir synlige på nett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.