Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Er der en forbindelse mellom Nørbæk slekten i Trondheim og Fredrikshald på 1700 tallet?

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jeg klarer ikke helt å slippe tak i Nørbæk/bech slekten i Trondheim og Fredrikshald.

 

Om man går til alle forum og søker på Nør* får man opp flere temaer rundt Norbæk navnet, hvorav de fleste nok er startet av meg.

 

Et kort resyme:

 

En Jacob Nielsen Nørbæk skal være født i Trondheim rundt 1712. Han ble skreddermester og borger i 1740 og var gift to ganger som resulterte i 10 barn hvorav trolig bare to vokste opp. Han døde under en kullseiling til Surnadal i 1779.

 

Hans barn: Gunhild 1740, Marthe 1742 og Marthe 1745 i første ekteskap med Ingeborg Olsdtr. Hartmann.

 

Ingeborg 1749, Kristiane 1752, Niels 1753, Kristiane Henrikke 1756, Jacob 1759, Anne Margrethe 1760 og Ulrike 1763  i andre ekteskap med Ane Margrethe Pedersdtr. Øye.

 

 

Jacob hadde trolig en bror Christen født i Danmark rundt 1707 som begynte i skredderlære som svenn i 1721. Han reiste tilbake til Danmark og slo seg ned på Damsgaard i Ovtrup hvor han døde i 1782.

Han var trolig gift to ganger, først med Ingeborg Marie Jørgensdtr. Glerup (ingen kjente barn) og dernest med Anne Nielsdtr. Hvidberg. Med sistnevnte hadde han disse barna:

 

Niels 1760, Ingeborg Marie 1762, Niels Byrgeson 1763, Andreas Peter 1770, Thomas 1771, Christian 1774 og Friederich 1775.

 

Det har muligen også vært en tredje bror, Andreas Nielsen som fikk sønnen Andreas Nørbæk i 1779 (skreddersvenn) men som trolig også var far til Peter ca 1764 (skreddermester) Lorentze ca 1770. Dessuten finnes det i Trondheim også en Anna Nørbæk ca 1771 og en Lars Andreas Nørbæk som begynte i skredderlære i 1787.

 

I Rakkestad i Østfold giftet en Jacob Nørbech seg 25.03 1773 med Else Bassøe (1755-1823) datter av Hieronimus Bassøe og Else Hiorth. Jacob skal være født rundt 1745, uvisst hvor og døde i Fredrikshald 1804.

 

Han og Else fikk barna Hieronimus 1774 (oppkalt etter morfar) Anna Elisabet 1775, Christian 1776, Marthe Dorothea 1777 og Thomas 1780.

 

Norsk Slektshistorisk Tidskrift har en artikkel om Nørbech slekten i Bind XXII, hefte I side 1 uten at man der klarer å fastslå hvor denne siste Jacob Nørbech 1745-1804 kom fra.

Denne artikkelen ble trykket i 1969, og det begynner jo å bli noen år siden. Kanskje er det noen der ute som vet noe mer om sammenhengen melom disse Nørbechene.

 

I den samme artikkelen fra 1969 nevnes også andre personer med samme slektsnavn,  blant dem er flere av barna etter Christen Nielsen Nørbæk.

 

 

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg innser at jeg trolig står og stanger hodet i veggen her, og at jeg bare må legge denne problemstillingen tils side for en stund. Skulle jeg imidlertid snuble over noe nytt, vil jeg legge det inn her. Likeså håper jeg at andre vil gjøre det samme om man i sin søken etter annet i kildene for Trondheim skulle komme bort i Nørbæk navnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iver Mosvold

-Har selv drevet litt med Bassøe-familien, slik at jeg forstår meget godt at man møter veggen vedr. Jacob Nørbæk, - antakelig fra Smaalenene.

Men uten at jeg har gjort store anstrengelser på å komme videre, har jeg stusset over språkutviklingen på navnet ”NØRBÆK”(Nørbeck).

Bokstaveringen tyder på dansk skrivemåte, - og i så måte er det rett og slett en bekk som ligger nord for et utgangspunkt, men det kan også være avledet av ”Nordbagge”. Ovenstad gir i alle fall navnet Nordbagge, - som rot for navnet ”Nordmand”. – Men jeg har også sett at navnet er ledet til Nordbak i dansk sammenheng.

 

Da kan det være interessant å skule til eventuelle etterkommere av Peder Olsen/Olufsen Nordbagge (Dorph) (Omtalt i Ovenstad, - gift med Mette Meng) som holdt til i (i Idd, Halden og Skjeberg) et par generasjoner før ”vår” Jacob Nørbæk.

 

Fra ”Rettelser og tilføyelser” til ”GEISTLIGHETEN I NORD-NORGE OG MIDT-NORGE

I TIDEN 1536-1700”. Utgitt av Svein Tore Dahl, 2000

side 108 – Ole Nielsen Dorph

Iflg. NST XVIII s. 238 og Ovenstad bind II side 222 var det en sogneprest til Idd ved navn Ole Nielsen Dorph.

Hans hustrus navn er oppgitt til Elline Pedersdatter. De hadde sønnen Peder ”Nordbagge” som kalles Haldens

forsvarer i 1658 og som senere ble oberstløytnant. Han var også mønsterskriver ved Bahusiske regiment, jfr. det

som sies om at en sønn av ”denne” Ole Nielsen Dorph var ”skriverkarl”. Er det her snakk om samme person – og var han i så fall gift to ganger?

 

Denne Peder Olufsen Nordbagge kjøpte i 1663 gården Øyestad i Skjeberg (se innlegg 310 i denne tråden: http://forum.arkivverket.no/topic/124108-38610-ludvig-holbergs-slekt/page-16?hl=%2Bnordbagge#entry1013066 )

 

 

IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for et interessant innlegg Iver.

 

Ja, de lærde strides om opphavet til Navnet som først ble skrevet som Nørbæk, så Nørbech for å gå videre til Norbech og Norbeck. Man finner mennesker med dette etternavnet/slektsnavnet i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Men om man skal legge vekt på navnelikheten hos etterkommerne, er det mest trolig at i alle fall den grenen som man finner i Bergen og Trondheim hadde sitt opphav i Danmark.

 

Jacob Nielsen Nørbæk ble født i Trondheim rundt 1712, så står det i alle fall skrevet da han begynter i lære som skreddersvenn og senere da han i 1740 løste Borgerbrev som Mesterskredder. Han er stamfar til den delen av Nørbek slekten som man finner igjen på Møre.

Der er også en Christen Nielsen som begynner i skredderlære omlag samtidig med Jacob, og som man ikke finner mer om i Trondheim. Han kan være identisk med den Christen Nørbæk som bosatte seg på Damsgaard i Ovtrup, Danmark.

 

Der er også en Andreas Nielsen som får en sønn Andreas Nørbæk i Tronheim i 1779, sistnevnte begynte også i skredderlære . Han giftet seg i Bergen i 1811 og er opphavet til Norbeck slekten her.

 

Likeså er der en Peder Andreassen Nørbæk som blir skreddermester i Trondheim i 1792, født ca 1764 og en Lars Andreas Nørbæk som også begynte i skredderlære der.

 

Dette et de har samme slektsnavn og hang til skredderyrket gjør at jeg tror de er i familie med hverandre på en eller annen måte.

 

Derimot er jeg høyst usikker på om Jacob Nørbech i Fredrikshald har samme opphav.

 

Jeg har hatt Nørbek slekten oppe i mange ulike temaer i årenes løp, og selv om det drypper en og annen ny opplysning, er det fortsatt en gåte hvordan disse familiene er knyttet sammen, om de da er det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iver Mosvold

Jeg tok det for gitt at det neppe var noen nær forbindelse mellom Fredrikshald-Nørbæk og Trondhjems-Nørbæk, da jeg prøvde å finne ut hvem Else Bassøes ektemann var. (Her er det selvsagt mulig å ta feil.) Bassøe-familien har mange forbindelser til militære embetsmenn,men denne Jacob Nørbæk er ikke nevnt i Ovenstad (eller andre kilder), så jeg heller til at han ikke kan ha hatt en slik forbindelse.

 

Jeg har ikke prøvd å sjekke om han kan ha en eller annen håndverks-bakgrunn (som f.ex skredder). I 1801 står Jacob Ørbæk oppført som propriepair på gården Trosvig, som ligger i Glemminge og ikke i Skjeberg, og ikke på Øyestad (ganske nær ved) http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=29&filnamn=f1801&gardpostnr=3641&personpostnr=45341&merk=45341#ovre

- mens hans eldste barn Christian, er (velstående) kjøpmann i Halden. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=33&filnamn=f1801&gardpostnr=3953&personpostnr=48032&merk=48032#ovre

 

Det er vel grunn til å tro at Jacob Nørbæk var en velstående mann både før ekteskaps-inngåelsen med Else Bassøe i 1773, og ikke minst i 1801. Derfor er det merkelig at vi ikke finner noe som kan peile oss inn på hans opphav ut fra slektsnavnet hans. Det er vel derfor fristende å se til Danmark (om ikke dette Skjeberg-sporet kan bringe oss videre).

 

IM

 

Edited by Iver Mosvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Margit Rogne hadde en artikkel om slekten Nørbech fra Halden i Norsk Slektshistorsk Tidsskrift i 1969 i Bind XXII hefte 1 side 1-33. Her er hun innom bl a skredderslekten i Trondheim, men skriver at man ikke har klart å finne ut hvor Else Bassøes ektemann kom fra, men at han må ha vært en mann av anseelse og posisjon som ble gift med kansellirådens unge datter. Hun mener også et det er utenkelig at kan var av bondeslekt siden han kunne gjøre en slik karriere som han faktisk gjorde. Allerede i en alder av 21 år importerte han store mengder varer, så han må ha hatt tilgang til mye penger, trolig gjennom arv/familie.

 

Men som sagt så klarte man ikke den gang å finne ut hvor han kom fra, men mente at han trolig  dansk og på en eller annen måte var knyttet til stedet Nørbæk i Danmark.

Man hadde åpenbart de samme problemene med å plassere Jacob Nørech ca. 1745-1804, som jeg i dag har med å knytte sammen Nørbækene i Trondheim, til tross for navnelikhet og yrkesvalg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iver Mosvold

Jacob Nørbæks sønnesøn ble skipsreder i Tønsberg (Jacob Conrad Olaves Hieronimusen Nørbæk f.1818), så det er vel neppe unaturlig at det var gjennom skipsfart familien slo seg opp, men om dette kan føres tilbake til tida før 1773 er vel neppe sikkert. Hans far, Hieronimus, var lege.

 

IM

Edited by Iver Mosvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iver Mosvold

Jeg fant en fyldig biografi om Jacob Nørbech, (av nevnte Marit Rogne) som ikke akkurat gjør oss optimistiske m.t.p. å finne svar på problemstillingen i innlegg 1.: http://www.infonorway.net/article.php?id=1390

 

IM

Edited by Iver Mosvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det var den artikkelen jeg viste til i innlegg nr.6. Jeg har det heftet her, og har leste artikkelen mange ganger. Oppgaven med å finne opphavet til Jacob Nørbech i Halden og om mulig knytte ham sammen med Jacob Nielsen Nørbæk, Christen Nielsen og Andreas Nielsen m. fl i Trondheim kan synes umulig, men stadig flere kilder gjøres tilgjengelig, så håpet må være at den manglende brikke i puslespillet ligger der ute og venter på oss.

 

Et forløsende skifte f. eks i Danmark hadde gjort susen. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Nibe Købstad Skifteuddrag 1745-1813:

 

177) Christen Jacobsen Astrup i Nibe. 10.3.1763, fol.224B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Johan Reinholdt Grønning, parykmager. B:
1) Dorthe Marie Christensdatter 23, i København
2) Jacob Christensen 22, i Frederikshald i Norge
3) Margrethe Christensdatter 17.
FM:
1 farbror Poul Jacobsen Astrup i Nibe
2 fætter Peder Nielsen Toldbod.

 

452) Anne Pedersdatter i Nibe. 8.10.1781, fol.516.
Enke efter Christen Jacobsen Nørbæk, [skifte 10.3.1763 lbnr.177]. B:
1) Dorthe Marie Christensdatter g.m. Jens Nielsen Bejstrup i Nibe
2) Jacob Christensen Nørbæk, købmand i Frederikshald i Norge
3) Margrethe Christensdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Da, kjære Grete, ser det ut til at du har løst gåten om hvor Jacob Nørbæk i Fredrikshald kom fra. Og forfatteren av den nevnte artikkelen hadde rett både i sin antagelse om fødested (Danmark) og at farsnanvnet trolig var Christen eller Christian.

 

Det som gjenstår er å prøve , om mulig, å finne noen forbindelse mellom Christen Jacobsen Nørbæk d. 1763 og Christen og Jacob Nielsen Nørbæk i henholdsvis Ovtrup og Trondheim. Eller om dette er to helt adskilte familier som kanskje bare har det til felles at de kom fra eller hadde bodd i Nørbæk, Danmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jacob hadde trolig en bror Christen født i Danmark rundt 1707 som begynte i skredderlære som svenn i 1721. Han reiste tilbake til Danmark og slo seg ned på Damsgaard i Ovtrup hvor han døde i 1782.

Han var trolig gift to ganger, først med Ingeborg Marie Jørgensdtr. Glerup (ingen kjente barn) og dernest med Anne Nielsdtr. Hvidberg. Med sistnevnte hadde han disse barna:

 

Niels 1760, Ingeborg Marie 1762, Niels Byrgeson 1763, Andreas Peter 1770, Thomas 1771, Christian 1774 og Friederich 1775.

 

Fra Dueholm, Ørum og Vestervig amters skifteuddrag 1699 - 1798

 

210) Niels Hansen til Damsgård [i Ovtrup sogn på Mors]. 20.5.1743, fol.93B.

E: Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup. LV: Henrik Wulff Klejn, herredsfoged i Nykøbing. A:

1) far Hans Nielsen, tidligere degn i Dragstrup og Skallerup.

Afdøde døde 20.4.1743. (Sml. lbnr.221.)

 

221) Andreas Ring til Damsgård. 4.4.1740, fol.123B.

E: Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup. LV: Henrik Wulff Klejn, herredsfoged i Nykøbing. B:

1) Else Ring 9

2) Jørgen Ring 7.

Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1739.

Samfrændeskifte 4.4.1740. (Sml. lbnr.210).

 

372) Ingeborg Marie [Jørgensdatter] Gleerup i Damsgård. 24.3.1760, fol.103.

E: Christen [Nielsen] Nørbæk til Damsgård.

Første ægteskab med Andreas Ring til Damsgård, [skifte 4.4.1740 lbnr.221].

Afkald fra B:

1) Jørgen Martin Ring, premierløjtnant.

[Andet ægteskab med Niels Hansen til Damsgård, skifte 20.5.1743 lbnr.210].

 

652) Christen Nielsen Nørbæk til Damsgård på Mors, [begravet Ovtrup 9.8.1782], fol.283, 318.

E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Vandborg til Frøslevgård. B:

1) Niels Nørbæk 22

2) Niels Byrgesen Nørbæk 19, i Viborg latinskole

3) Andreas Peder Nørbæk 12

4) Thomas Nørbæk 11

5) Christian Nørbæk 8

6) Frederik Nørbæk 7.

FM:

1 [Laurids Lassen Pedersen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested

2 H. L. Splid i Nykøbing

3 Jens Stadel til Sø.

Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1780.

Samfrændeskifte 29.7.1783.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Grete.

Og takk for nytt innspill.

 

Nettopp hjemkommet fro en liten ferietur.

 

Om jeg leser innlegget ditt rett, kan den Christen Nielsen som levde på Damsgård og døde i 1782 ikke være bror til Jacob Nielsen Nørbæk i Trondheim, og vel heller ikke identisk med den Christen Nielsen som begynte som skreddersvend i Trondheim 1722.

 

Niels Hansen og Ingeborg Jørgensdtr. hadde vel utfra disse skiftene kun sønnen Christen sammen. Med forbehold om at jeg leser dette korrekt. Kom hjem i natt :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg ser jo nå at jeg må ha vært ganske så trøtt da jeg leste og besvarte innlegget ditt i natt Grete.

 

Ingeborg Marie Jørgensdtr. Gleerup var jo første hustru til Christen Nielsen, og der var vel ingen barn i det ekteskapet. Hun hadde først vært gift med Andreas Ring og hadde en datter og en sønn med ham. Da Ingeborg døde i 1760 var datteren Else trolig død siden det bare var Jørgen Martin Ring som var nevnt.

 

Imidlertid forstår jeg da ikke det første skiftet (nr.210). Var også >Niels Hansen Damsgaard gift med en Ingeborg Jørgensdtr.? Og hvorfor er hans far Hans Nielsen nevnt der og ikke han barn?

 

Hmmm. Jeg tror de små grå fremdeles er i feriemodus. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hei Rune.

 

Slik forstår jeg det:

 

Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup var gift med:

 

1. Andreas Ring, skifte 1740 (død 1739?), to barn.

2. Niels Hansen, død 1743, ingen barn. Hans far var arving.

3. Christen Nielsen Nørbæk, som overlevde henne, ingen barn.

 

Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup døde i 1760. Hennes 3. og siste mann, Christen Nielsen Nørbæk giftet seg deretter med Anne Nielsdatter, som han fikk flere barn med. Christen døde i 1782.

 

Om Christen Nielsen Nørbæk er den Christen Nørbæk som opptrer som skredderlærling i Trondheim gjenstår å få verifisert.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Grete.

 

Da skjøøner selv jeg sammenhengen :D . Noen ganger må man åpenbart ha den inn med treskjeer. Da gjenstår det fortsatt å finne ut av opphavet til Christen Nielsen av Damsgaard og om han evt skulle være den samme som gikk i skredderlære i Trondheim. Det er imidlertid ingenting i skiftene eller andre opplysninger som bekrefter at han oppererte som skredder i Danmark. Men på den annen side så ser det heller ikke ut at Christen Nielsen i Trondheim fullførte skredderutdannelsen. Det er ikke funnet opplysninger i Skreddermesterlaugets protokoller verken om svennebrev eller meisterbrev for Christen.

 

Det er vel sannsynlig at skifter enten i Trondheim eller i området rundt Nørbæk i Danmark som er løsningen her.

 

Jeg takker igjen for all bistand både i denne saken og ved andre anledninger. Jeg setter stor pris på det. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Christen Nielsen Nørbæk til Damsgård ble gravlagt 9. aug. 1782, dessverre er kirkeboksiden skadd og alderen hans derfor ukjent.

 Arkivalieronline, kirkebøker: 1769-1788, Tæbring, Morsø Sønder, Thisted, oppslag 40.

 

I Nygaards sedler finnes flere opplysninger, men ingen som sier noe om hans slektsbakgrunn. Siden han giftet seg til en herregård må han naturlig nok selv hatt en standsmessig bakgrunn.

Her kan man lese mer om herregården Damsgaard på Mors.

 

---------

 

Vet ikke om du har sett dette, men følgende sto å lese i avisa da Jacob Nielsen Nørbech kullseilte i 1779:

 

«Skræderen Sr. Jacob Nørbech, der tilforne skal have boet i Trondhiem, men tilsidst opholdet sig i Nordmørs Fogderie, hvor han ellers og i mange Aar har reyst som paa sit Haandværk, er paa hans Reyse fra Surendahlen den 22de December sidst kuldseylet og bleven borte. De faa ubetydelige Eyendele han med sig bragte saavidt funden og bierget er tilligemed en liden Færings-Baad, ere sirax blevne opskrevne og sat i vedbørlig Bevar tit Rigtighed for hans Creditorer og Arvinger, som med andre Vedkommende saadant herved tilkiendtgives og indkaldes i lovlig Tid at anmelde sig hos undertegnede Stædets Sorenskriver og Stifte-Forvalter.

Øyegaard i Surendahlen den 17de Januarii 1780. J.M. Lindeman.»

 

Kilde: Tronhiems allene kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger 1780.02.04  

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg bøyer meg i støvet, med fare for ikke å komme meg opp igjen, over ny interessant informasjon. Dette var strålende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Det har muligen også vært en tredje bror, Andreas Nielsen som fikk sønnen Andreas Nørbæk i 1779 (skreddersvenn) men som trolig også var far til Peter ca 1764 (skreddermester) Lorentze ca 1770. Dessuten finnes det i Trondheim også en Anna Nørbæk ca 1771 og en Lars Andreas Nørbæk som begynte i skredderlære i 1787.

 

Jeg finner borger og skredder Anders Nielsen i panteboka 1731:

 

OBLIGASJON 1. 9.1731 Trondhjem Pantebok 4, 323b

TIL :T1:"Negotiant" Sr. :F1:Lorentz :P1:Marcusen :E1:Holst

FRA :T1:innvåner og skredder i byen :F1:Anders :P1:Nielsen PÅ :T1:70rd,

I forbindelse med kjøp av en gård og grunn MED :T1:pant i eiendommen.

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Vor Frues sogn

Naboer:

:T1:Eiendommen ligger "i den smale veyte ved Mr. :F1:Andreas :E1:Rogert,imellem Sr. :F2:Joh. :P2:Løchesens/Lychesens :T5:eyende gaard og grund paa den østre og :F1:Jnger :T3:Sal. :F2:Johann :P2:Thomesens :T5:beboende grund paa den vestre side".

Tidligere referanse®:

:T1:Tidligere eier og beboer: F1:Joen :P1:Jversen :E1:Skomager.

:T3:Forrige eier,:F2:Nicolaj :P2:Nielsen, :T5: kjøpte eiendommen på 3. gangs auksjon.

Andre opplysninger:

Låntaker kjøpte eiendommen for 500rd.

Andre Impliserte:

:T1:Vitner: F1:Iver: P1:Joensen: T4:og :F2:Niels:P2:Pedersen.

 

 

SKJØTE 1.11.1731 Trondhjem Pantebok 4, 323b

TIL :T1:borger og skredder i byen :F1:Anders :P1:Nielsen

FRA :F1:Nicolaj :P1:Nielsen PÅ :T1:en gård og grunn, se obligasjon ibid, datert 1.9.1731.

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 500rd

-----------------------------------

 

Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736:

Skredder Anders Nielsen: Een Lærburtz og 2de drenge.

 

Vi finner han også i skattemanntallet 1743 som Anders Nielsen, mesterskredder.

Dette kan være den samme som vi finner som fadder i domkirka i 1704 - Anders Nilss, Schredderdreng.

 

 

Anders Nielsen, som ble far til Anders Nørbech i 1779, kan i så fall ikke være den samme som skredderen nevnt foran, til det blir han for gammel.

 

Den 5. aug. 1776 betalte Anders Nielsen for begravelse for sin hustru i domkirken, hennes navn er fortsatt ukjent. Han giftet seg på nytt med enken Gunil Olsdatter i 1777 (med forbehold om at dette er riktig Anders Nielsen).

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg takker igjen for ny og interessant informasjon. Jeg er enig med deg i at skredderen Anders Nielsen som var fadder i 1704 neppe kan være identisk med han som ble far i 1779. Kirkeboka skrever ham da som Andreas Nielsen, vilket stemmer med senere navnebruk i Bergen (Andreassen Nørbæk)

Derimot er det nok trolig samme mann som betaler for begravelse av sin hustru den 5 aug 1776. Det navnet skulle jeg definitivt ha likt å vite.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jeg takker igjen for ny og interessant informasjon. Jeg er enig med deg i at skredderen Anders Nielsen som var fadder i 1704 neppe kan være identisk med han som ble far i 1779. Kirkeboka skrever ham da som Andreas Nielsen, vilket stemmer med senere navnebruk i Bergen (Andreassen Nørbæk)

Derimot er det nok trolig samme mann som betaler for begravelse av sin hustru den 5 aug 1776. Det navnet skulle jeg definitivt ha likt å vite.

 

Det står da Anders Nielsen i 1779, ikke Andreas Nielsen? Uansett er dette skrivevariasjoner av opprinnelig samme navn, som man ofte ser brukt om hverandre.

 

Siden Anders Nørbech, f. 1779, fikk navnet sitt i "dåpsgave" behøver han ikke å være i slekt med andre navnebærere, han kan være oppkalt etter en venn av familien eller en annen person av betydning. Men hvis det finnes søsken som også brukte slektsnavnet stiller det seg annerledes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen Grethe.

 

Det er en Peter A. Nørbæk som ble skreddermester i Trondheim i 1792. Han benytter flere ganger Andreassen Nørbæk. Likeledes er det en Lorentze A. Nørbæk som giftet seg i Trondheim i 1799. Også hun skriver seg ved flere anledninger som Andreasdtr. Nørbæk. I tillegg var den nettopp nevnte Peter A. Nørbæk forlover ved hennes vielse. Dette gjør meg rimelig sikker på at i det minste de to siste er søsken. Peter skal være født rundt 1765 og Lorentze ca 1771 uten at jeg har funnet fødselen. Da Peter startet i svennelære står det at han er født her i byen.

 

Det er også en Lars Andreas Nørbæk som begynte i svennelære som skredder i 1787, men han vet jeg ikke mer om. Likeså er der en Anne Nørbæk som tjenestejente 26 år gammel i 1801 i Trondheim. Valg av yrke og felles slektsnavn gjør meg rimelig sikker på at disse er i slekt. Ingen av de nevnte Nørbækene er barn av skreddermester Jacob Nielsen Nørbæk, men kan f.eks være hans nevøer og nieser.

 

"min" Andreas Andreassen Nørbæk som slo seg ned i Bergen brukte Nørbæk/Nørbeck hele sitt liv og det har alle hans etterkommere gjort siden. Det at hans far ikke brukte det ved dåpen til Anders/Andreas i 1779 behøver ikke bety at han ikke var en Nørbæk. Men det er selvsagt også mulig at det forholder seg slik du antyder. Det skulle derfor ha vært svært så interessant å visst navnet på den første/forrige kona til Anders/Andreas Nielsen.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Om Anders Nielsens første hustru ble gravlagt 05.08.1776 og han forlovet seg 05.06.1777 og giftet  med enken Gunnhild Olsdtr. i Domkirken 09.07.1777, burde det ikke da forligge et skifte før han kunne gifte seg på nytt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Skifteprotokollene hos byfogden mangler dessverre mellom 1771-1782, ellers ville det vært enkelt. Kanskje er det det noe å finne i lagtingsprotokollene, men disse er uten register, så da må man i så fall bla seg igjennom i aktuell periode.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg forsøker å bla gjennom Trondheims Stiftprosti skifteprotokoll 1767-1808, men datoene hopper frem og tilbake så jeg blir rent forvirret. Men jeg prøver i alle fall i håp om noe skal dukke opp.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.