Jump to content
Arkivverket
Svein Arnolf Bjørndal

Jørgen Didrik Holm, fra Hvaler til Bærum

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Jeg viser til en tidligere tråd om denne mannen i det gamle forumet: http://forum.arkivverket.no/topic/99123-13271-joergen-didrik-holm-gift-203-1735-vaaler-i-oestfold-hvorfra/?hl=%2Bj%C3%B8rgen+%2Bdidrik+%2Bholm#entry814155

 

Jeg har nå funnet at han bodde i Hvaler i Østfold en periode, i hvert fall fra 1688 da faren ble utnevnt til kommandant på Akerøy, og frem til rundt 1730.

 

I Hvaler bygdebok, gårder og slekter, bd. II s. 46 står følgende under eiere av Makø:
"(Eier) 1707-10 kapt. Peter Lorentzsøn Holm, kapt.ltn. og kommandant på Akerøy 1688, kapt. 1709, begr. 17.10.1710 i Hvaler, se Akerøy. Sønnen Jørgen Didrik Holm (fadder 1702, 1705 i Hvaler) overtok Makø og bodde her 1711-30. Samme dag som parykkskatten ble angitt i 1711, ble han tatt til fange av svenskene og ført til Sverige, hvor han satt fanget nesten et år, til han ble utvekslet. Hans tilstand var slett, så det ble besværlig å betale parykkskatten. Hans hustru ble begr.  9.5.1726. Marthe, en liten pike fra Makø, bgr. 1 tr. (30.5) 1723 er kanskje deres datter.
Torgier Andersen Eyde fikk 17.3.1730 skjøte av sin svoger Jørgen Didrik Holm og ps. den for 96 rd. til Jacob Larsen. Johan Holm solgte 11.3.1726 Makø til sin søster Catharina Elisabeth, g. 1730 med Torgier Andersen. Henrik Larsen og interessenter solgte 11.5.1731 Makø til Torgier Andersen. Dette er antakelig arveparter, da kommandant Peter L. Holm hadde minst to døtre til. (...) Torgier Makøs hustru ble bgr. 15.6.1735."

 

22/8 1702 var Monsr. Lorentz Holm og hans broder Jørgen Didrik faddere for sogneprestens barn. Som første fadder nevnes dessuten "Commendantens Velædle Petter Lorentz Frue", dessverre uten navns nevnelse.

22/6 1705 er Jørgen Didrik Holm fadder sammen med (søsteren) Barbara Sophia Holm, igjen for sogneprestens barn.

Hvis vi sammenholder opplysningene fra Hvaler kirkebok og gårdshistorie med hva jeg har funnet tidligere, fremkommer disse barna etter Peter Lorentz (evt. Lorentzsøn) Holm og hans ukjente kone:

 

1) JØRGEN DIDRIK HOLM f. ca. 1676. Gift 1) med ukjent kone, begr. 9/5 1726 i Hvaler, gift 2) 20/3 1735 i Våler, Østfold med Marthe Ingebretsdtr. Han var fadder i Hvaler i 1702 sammen med broren Lorentz, i 1705 sammen med søsteren Barbara Sophia. Han opptrer også som fadder sammen med søstrene Anna Marie Holm og Dorthe Christine Holm i Lier i 1718. Han overtok på Makø etter sin far, og solgte 1730 til svogeren Torgier Andersen Eyde. Barn i 2. ekteskap: Dorthe Cathrine og Lorentz Hendrich. Jørgen Didrik var skolemester ved Bærums Verk. Han døde i Bærum i 1741. Datteren Dorthe Cathrine oppholdt seg på Auvi da hun ble konfirmert i Lier i 1756. Auvi var gården der Dorthe Christine Holm og mannen Ole Pedersen bodde, skjønt de ser ut til å ha oppholdt seg vel så mye på Gjellebekk, en plass under gården, trolig til Oles far døde i 1731.

2) LORENTZ HOLM. Monr. Lorentz Holm var fadder sammen med broren Jørgen Didrik i Hvaler i 1702. Siden det ikke nevnes noe om at han solgte sin del av Makø til søsteren Catharina Elisabeth eller til svogeren Torgier Andersen, kan det tyde på at han kan ha dødd tidlig. Han var dermed trolig den regimentsfeltskjær Lorentz Petersen Holm som ble begravet uten aldersangivelse i Hvaler 14 p. Trin. 1711. Ovenstad skriver dette om Lorentz Holm: "Regt.feltskjær ved oberst Krags regt. 17/10 1710. Dette regt. blev imidlertid straks igjen opløst. Siden blev H. regt.feltskjær ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. fra dettes oprettelse 1/7 1711. Død 30.8. s. å."

3) JOHAN HOLM. Johan Holm solgte 11.3.1726 sin part av Makø til sin søster Catharina Elisabeth.

4) ANNE MARIA HOLM f. ca. 1669, gift 2/5 1710 i Bragernes med Henrik Larsen (ca. 1678-1741), klokker i Lier. Da kalles hun Anne Maria Peter Lorentzd. Holm. Henrik fikk skjøte på Nordre Viulstad (Vivelstad) i Lier i 1708. Deres eneste barn var Peter Henriksen Holm (1712- 1776), gift 1) 12/12 1740 med Anne Dorthea Beger (død 1758). Gift 2) 7/8 1761med Karen Johannesdatter. Ingen barn i noen av ekteskapene. Peter var underklokker. Han tok altså sin mors slektsnavn. Anne Maria Vivelstad begravet 21/4 1735, 66 år gml. (f. ca. 1669).

5) DORTHE CHRISTINE HOLM, gift 10/7 1720 i Lier med Ole Pedersen Auvi (1692-1769). Hun kalles ved vielsen og skiftet etter henne for Petersdatter. De hadde barna: Anne Barbro f. 1721, Petronelle f. 1723 og Per f. 1725, alle på Gjellebekk. Dorthe Christine Holm døde i 1748. Ved skiftet etter henne på Auvi nevnes sølvtøy med følgende inskripsjoner: P.L.H. 1682, J.A.S. 1716, O.P.S. 1715, Peder Hendrichsen Holm 1720, H.L.S. - A.M.H., C.E.H. 1718, H.P.S 1732, OPS - KPD 1738.  Ole Pedersen døde på Gjellebekk, en plass under Auvi, og det ser ut til at både han og kona og noen av etterslekten hans også oppholdt seg mye der. I så henseende er det interessant at en Ole Gjellebekk var fadder for Jørgen Didrik Holms datter Dorthe Cathrine i Bærum i 1737. Det var nok Ole Pedersen. I 1729 kalles Dorthe Christine for Dorthe Christine Gjellebek da hun var fadder. Fra 1732 hadde de kgl. bevilling til å drive gjestgiveri på Gjellebekk. (Pernille Olsdtr. Gjellebekk gift 1745 med Rasmus Hansen Nordal, dtr. Gunhild dpt. 1746 på Gjellebekk, Ole dpt. 1752 d.o., Hans dpt. 1758 d.o., Peder dpt. 1762, Nordal, Anne Barbara Olsdtr. Gjellebekk gift 1751 med monsr. Baltzar Wolchman(sen) (Wulf) (f. 1713 i Kongsberg, bodde på Ravnsborg i Asker, var gjestgiver), datter Anne Marie dpt. 1752 i Asker, Peder Olsen Gjellebekk gift 1757 med Sibille Siversdtr., sønn Ole dpt. 1758, Peder dpt. 1761)

6) BARBRO SOPHIE HOLM. Nevnt som fadder i Hvaler i 1705 og i Lier 20/2 1734 for Ambros Vivelstads barn, sammen med bl.a. Peter Henriksen. Også 31/12 1732 for sammes barn og 6/6 1734 for sersjant Torger Lians barn. Da var også Anne Maria Holm og Peter Henriksen Holm faddere. Det vites ikke hvor hun ble av. Hun er ikke begr. i Lier, og er følgelig ikke identisk med den pige Barbro Pedersdtr. Hotvet som døde i 1755. Det var skifte etter henne (skifteprotokoll 4, 1737-60, fol. 545) der det går frem at hun var oppvokst i Krødsherad.

7) CATHARINA ELISABETH HOLM, gift 1730 med Torgier Andersen Eyde. De overtok på Makø etter Jørgen Didrik Holm. Catharina Elisabeth ble begravet 15/6 1735 i Hvaler, uten aldersangivelse. Paret hadde trolig ikke barn.

 

Vet noen hvor Johan Holm kan ha blitt av etter 1726?

 

Jeg skulle ellers gjerne visst i hvilken kilde bygdebokskriveren har funnet de ulike skjøtene hun viser til. Jeg kan ikke se at det hverken er bevart pantebøker eller tingbøker for Hvaler (vel en del av Tune sorenskriveri?) for perioden 1726-1731.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Weidling

Forfatteren har kanskje bare brukt panteregistrene for Tune sorenskriver? 

 

Jf. Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 1, Sted: Tune sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Merknader: Ordnet alfabetisk, ført kronologisk.
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080826151024.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20752&uid=ny&idx_side=-182

 

Hilsen Tor

Edited by Tor Weidling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Takk! Da eksisterer i hvert fall panteregisteret for perioden. Synd at pantebøkene har gått tapt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.