Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Kari Sivertsdotter Brinchmann frå Solvorn i Hafslo til Florø (1825-1866) og familien Larsen i Stavanger og Sandnes?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ei anna ætt som eg har bala ein del med i fleire år, og som eg manglar ein del detaljar om, er ætti til Kari Sivertsdotter Brinchmann frå Solvorn i Hafslo.  Ho flytte til Florø og døydde der, men det ser ut til at alle borni hennar, og kanskje ogso enkjemannen Lars Pedersen, flytte til Stavanger-området.

 

Kanskje er det mogeleg å finna nokre av dei detaljane som eg framleis manglar om denne huslyden, vigslene til Severin og Johannes, dødsfalli/dødsannonsene til alle brørne, lagnadane til faren Lars Pedersen og sonen Reginius Larsen?

 

Her er oppdatert status av manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kari Sivertsdotter Brinchmann, f. 6.11.1825,

Kari Sivertsdotter flytte i ung alder til Kinn der ho 12.12.1849 gifte seg med Lars Pederson frå Hanekam i Vik.  Han var son av husmann Peder Hansson på ein plass under Hanekam, opphavleg frå Nissestad, og kona Ragnhild Halvorsdotter frå Hanekam og vart døypt i Vik 18.10.1813.  Lars og Kari busette seg som innerstfolk i Florø i Kinn, slo seg ned som husmannsfolk på Nes under Valvik i Kinn, men Kari vart spedalsk og flytte i 1865 til eit sjukehus i Bergen der ho d. 12.6.1866.  Lars Pederson flytte kring 1865 til plassen Nes under Valvik i Kinn der han

 

¤¤¤¤¤ (budde der 1865 – seinare lagnad?)

 

Lars d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1865!)

 

Dei fekk fem born i lag:

a. Peder Larsen, f. i Florø 8.2.1850, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910!)

 

     Han gifte seg i Stavanger 7.1.1877 med Baugine Svendsdotter Jacobsen frå Tjore i Håland, f. i Håland 4.2.1854.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     Peder Larsen var skipsførar, og han og Baugine budde først i Stavanger, men flytte kring 1895 til Bakkane i Høyland der dei sidan var gardbrukarar. 

 

     ¤¤¤¤¤ (budde der 1900 og 1910 – kva sidan!?)

 

     ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – FT1900 nemner:

            * Sven Larsen Florø, kunstmaler, f. Stavanger 1878

            * Peder Borgen Larsen, f. Stavanger 1885

            * Ingeborg Larsen, f. Stavanger 1888

            * Ragnhild Larsen, f. Stavanger 1893 – n. 1910

            * Borghild Marie Larsen, f. Høyland 1897 – n. 1910

            1910 har ogso ein Lars Larsen, f. 1882 med kone og barn!)

 

b. Severin Larsen, f. i Florø 3.1.1852, d. som slaktar i Stavanger 22.2.1920.  Severin flytte òg til Stavanger der han

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

     gifte seg med Regine

 

     ¤¤¤¤¤ (fullt namn? – Regine Tobiasdotter Rasmussen, f. 2.8.1857?)

 

     Ho var f. i Stavanger 5.8.1857 og d. som enkje i Stavanger 20.4.1928.  Severin var styrmann og sidan slaktarmeister, og han og Regine vart buande i Stavanger levetidi ut. 

 

     ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – FT1900 nemner:

            * Lars Larsen, sjømann, f. Stavanger 1879

            * Adolf Larsen, sjømann, f. Stavanger 1885

            * Konrath Larsen, blikslagerlærling, f. Stavanger 1887 – n. 1910

            * Johan Larsen, f. Stavanger 1890 – n. 1910

            * Severin Larsen, f. Stavanger 1894 – n. 1910

            * Robert Larsen, f. Stavanger 1897 – n. 1910)

 

c. Reginius Andreas Larsen, f. i Florø 16.3.1854,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1865 – lagnaden hans?)

 

d. Johannes Larsen, f. i Florø 7.6.1856, d. i Stavanger

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsdatoen hans? – gravlagd Stavanger 6.9.1951)

 

     1951.  Han gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

     med Johanna Marie Bendixdotter Rasmussen.  Ho var f. i Stavanger 11.4.1866 og d. i Stavanger 31.5.1959.  Johannes var slaktarmeister, og han og Johanna budde òg i Stavanger.

 

     ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – FT1900 nemner dotter Lina f. i Christiania 1870 – noko synest ikkje å stemma...! – 1910 nemner berre ei pleiedotter Jenny f. 1900)

 

e. Oleana Lovise Larsen, f. i Florø 13.11.1861, d. i Stavanger 26.5.1936.  Oleana gifte seg i Stavanger 29.2.1884 med Martin Adolph Johan Jensson Stangeland, f. på Stangeland på Sola 26.5.1858.  Han d. i Stavanger 17.9,.1937.  Martin var musikkhandlar, og han og Oleana budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk ti born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om manglande fakta!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Ann-Mary Engum

Adolv Tobias Larsen

Norway, Baptisms, 1634-1927

birth: 8 January 1885   christening: 25 January 1885 Stavanger, Rogaland, Norway residence: 1885 Stavanger, Rogaland, Norway father: Sevrin Larsen mother: Regine Tobiasen  

 

 
---------------------
 
 
 
Baugine Jacobsen
neutral-silhouette.gif
Birth date:
1854
Birth place:
Haaland Parish, , , Norway
 
Death date:
 
Death place:
  , , ,
 
 
Additional Family Tree Results for
Baugine Jacobsen
Parents:
Father:   Mother:  
Spouse:
Spouse: Peder Larsen
 
Siblings:
 

Children: Daughter Borghild Larsen
Daughter Borghild Marie Larsen
Daughter Clara Larsen
Daughter Ingeborg Larsen
Son Lars Larsen
Son Peder Larsen
Daughter Ragnhild Larsen
Son Sven Larsen

 

 

http://www.myfreefamilytree.com/ancestry/people/Baugine-Jacobsen/585077896

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.myfreefamilytree.com%2Fancestry%2Fpeople%2FBaugine-Jacobsen%2F585077896&ei=RYGhU7SMAsqp4gTti4CYDA&usg=AFQjCNGSVrygfknWxxXKexsL9NBRkOufHw&sig2=Lp91cMdhjh-vJkLzkL_mxA&bvm=bv.69137298,d.bGE


Fant dette:

 

  Baugine Tjora

(Baugine Svensdtr. Tjora)
 • Født den 4. februar 1854 - Tjora, HAland
 • Død - Stavanger.
Foreldre Søsken Notater Notater om personen

Ugift.

-- GEDCOM (INDI) --1 OCCU2 NOTE Skredder. «12
Anetavle Oversikt over anetavlen
Jakob Tjora †1863   Ingeborg Tjora 1773-1859     |   |       |       Sven Tjora 1809-1854       Ingeborg HAland 1811-     |       |       |     Baugine Tjora 1854-  

http://gw.geneanet.org/rhaack?lang=no;p=baugine;n=tjora

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Johanna Larsen

        Johanne%20Larsen.jpg    

Johanna Marie Larsen (født i april 1866 i Stavanger, død 31. mai 1959) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte det Moderate partiet.

Johanna Marie ble døpt den 13. mai 1866 i St. Petri kirke i Stavanger. Hun var datter av skomakermester Bendix Rasmussen og Ane Andersdatter. Johanna ble gift med slakter Johannes Larsen fra Florø. Hun meldte seg inn i Kvinnesaksforeningen i 1907.

Johanna Larsen hadde ellers i årene omkring 1900 gjort seg gjeldende innen en av byens menigheter, Johannes, der hun deltok både i fattigstyre (1899), menighetsrådet (1907), St. Johs. Fattigpleies syforening (1904) og som formann i St. Johs. Yngre kvinneforening (1907). Larsen satt også i tilsynsutvalget for Johannes skole i årene 1901-1903, valgt inn av elevenes foreldre.

I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og det Moderate parti. Til sammen fire kvinner ble valgt inn i bystyret på denne listen. Hun representerte de Moderate. Johanna Larsen ble gjenvalgt på samme partis liste i 1904 og satt dermed seks år i bystyret.

 

 

 

<<    1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    >>

 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stavanger.kommune.no%2Fno%2FTilbud-tjenester-og-skjema%2FKultur-idrett-og-fritid%2FKultur%2FByarkivet%2FNettutstillinger%2FStemmerett%2FJohanna-Larsen%2F&ei=qYShU_HcPInP4QTN74C4AQ&usg=AFQjCNEcvN_TbDbk5HaXZSHwkkOLHQmPug&sig2=iAKWrJO7KijFeQcKSMxdPg&bvm=bv.69137298,d.bGE

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Byarkivet/Nettutstillinger/Stemmerett/Johanna-Larsen/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annalisa Thelin Knutsen

Hei her er noe jeg har funnet.

 

Bojine Larsen døde 22-9-1926 på Sandnes. Peder Larsen og fraværede barn.  sender deg annonsene

Peder Larsen død Sandnes 5-11-1927 Barnene (ingen navn nevnt)

Severin Larsen, død 22-2-1920 - Stavanger  Regine -- Barnene

Regine Larsen død 20-4-1928 Stavanger - På fraværende og egne vegne -

Lars, Adolf, Robert Larsen, Konrad, Johan, Severin, USA , John Tobiassen bror.

 

1913 Langt. 25

Severin lars 61 år handelsmand, kjødforr.

Regine, 55

Konrad, 26 år fabrikarb.

Karl Johan, 21 år i Amerika

Severin 19 år elktrikerlære

Robert 16 fabrikarb.

Inga Røgelstad 17 år tjener

 

Hilsen Lisa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Lars,sønnen til Severin Larsen og Regine  giftet seg 24 april  1902.

 

Name: Lars Larsen Spouse's Name: Thilde Bertine Olsen Event Date: 24 Apr 1902 Event Place: Sankt Petri, Stavanger, Rogaland, Norway Father's Name: Severin Larsen Spouse's Father's Name: Tore Olsen Berge
Indexing Project (Batch) Number: M02059-4 , System Origin: Norway-EASy , GS Film number: 1282682 , Reference ID: Bk1 P72 Cn32

 

 

Lysningsprotokoll.

 

Lars sin far,Severin Larsen ,står ført som styrmand.

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, St. Petri i Stavanger, Lysningsprotokoll nr. 4 (1896-1906), Lysninger 1902, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4479&idx_id=4479&uid=ny&idx_side=-49
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060619010049.jpg

                   

 

 

Lars ble konfirmert 1 okt 1893 i St. Petri.

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, St. Petri i Stavanger, Ministerialbok nr. A 16 (1879-1893), Konfirmerte 1893, side 228.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6340&idx_id=6340&uid=ny&idx_side=-238
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070219610238.jpg


 • Tellingsår: 1910
 • Kommune: Stavanger
 • Kommunenummer: 1103
 • Gatenavn: Møllegate 71
 • Gatenr:
 • Bydel: Stavanger
 • Gårdeier:
 • Antall leiligheter: 4

Antall personer registrert på bostedet: 20

 

(utdrag fra listen)

 

 

Lars Lars. hf g Hermetikfabriktømmerm. 05.08.1879 Stavanger  

 

Tilde Bertine Lars.

hm g hm. 24.01.1880 Jova Amerika  

 

Thelma Bergliot Lars.

d ug Skolebarn 05.03.1903 Stavanger  

 

Sølvia Regarda Lars.

d ug   24.07.1905 Stavanger  

 

Tordis Leonora Lars.

d ug   18.12.1907 Stavanger  

 

Julius Severin Lars.

s ug   07.02.1910 Stavanger

 

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=1103&kenr=011&bnr=0030&lnr=03

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ann-Mary og Lisa for fleire framifrå og spennande innlegg om denne huslyden!  Eg er nok ein gong imponert!  Særleg var det ei stor overrasking at Reginius Larsen dukka opp i Amerika!  Og FT1885 for Audubon, MN syner at ogso broren Johannes var i Amerika med bror sin på same tid, men Johannes reiste snart attende til Stavanger!

 

Dette med Stavanger er forresten ei skikkeleg utfordring!  Korleis kan det ha seg at alle dei fem borni tok vegen frå Florø til Stavanger?  Flytte faren Lars Pederson med dei??  Og kvifor vart alle gutane slaktarar??

 

FT1875 syner at eldste broren Peder då alt var komen til området som losjerande hjå dei kommande svigerforeldri (http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1124&kenr=002&bnr=0009&lnr=00).  Ingen av dei andre er i Stavanger i 1875!  Hadde me berre visst kvar dei andre var på den tidi og kvar det vart av faren Lars...!?

 

Elles tek "hòli" i denne huslyden til å fyllast, og det er ikkje so allverdens mange detaljar som framleis manglar.  Kanskje kan dødsfallet til Johannes finnast gjennom ei dødsannonse?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kari Sivertsdotter Brinchmann, f. 6.11.1825,

Kari Sivertsdotter flytte i ung alder til Kinn der ho 12.12.1849 gifte seg med Lars Pederson frå Hanekam i Vik.  Han var son av husmann Peder Hansson på ein plass under Hanekam, opphavleg frå Nissestad, og kona Ragnhild Halvorsdotter frå Hanekam og vart døypt i Vik 18.10.1813.  Lars og Kari busette seg som innerstfolk i Florø i Kinn, slo seg ned som husmannsfolk på Nes under Valvik i Kinn, men Kari vart spedalsk og flytte i 1865 til eit sjukehus i Bergen der ho d. 12.6.1866.  Lars Pederson flytte kring 1865 til plassen Nes under Valvik i Kinn der han

 

¤¤¤¤¤ (budde der 1865 – seinare lagnad?)

 

Lars d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1865!)

 

Dei fekk fem born i lag:

a. Peder Larsen, f. i Florø 8.2.1850, d. som skipsførar og gardbrukar på Bakkane i Høyland 5.11.1927.  Peder reiste til sjøs kring 1870 og tok navigasjonseksamen i 1877.  Han gifte seg i Stavanger 7.1.1877 med Baugine, kjend som Bojine Svendsdotter Jacobsen frå Tjore i Håland, f. i Håland 4.2.1854.  Ho d. som gardbrukarkone på Bakkane i Høyland 22.9.1926.  Peder Larsen var skipsførar, og han og Bojine budde først i Stavanger, men flytte kring 1895 til Bakkane i Høyland, Sandnes, der dei sidan var gardbrukarar.  Peder og Bojine fekk åtte born i lag.

b. Severin Larsen, f. i Florø 3.1.1852, d. som slaktar i Stavanger 22.2.1920.  Severin vart konfirmert i Florø i 1867, men flytte òg til Stavanger der han 28.2.1878 gifte seg med Regine Tobiasdotter Rasmussen frå Stavanger, f. i Stavanger 2.8.1857.  Ho d. som enkje i Stavanger 20.4.1928.  Severin var styrmann og sidan slaktarmeister, og han og Regine vart buande i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk seks søner i lag.

 

     ¤¤¤¤¤ (fleire som døydde unge? – finn INGEN St. Petri 1880-1884! – FT1900 nemner:

            * Lars Larsen, sjømann, f. Stavanger 1879

            * Adolf Larsen, sjømann, f. Stavanger 1885

            * Konrath Larsen, blikslagerlærling, f. Stavanger 1887 – n. 1910

            * Johan Larsen, f. Stavanger 1890 – n. 1910

            * Severin Larsen, f. Stavanger 1894 – n. 1910

            * Robert Larsen, f. Stavanger 1897 – n. 1910)

 

c. Reginius Andreas Larson, f. i Florø 16.3.1854, vaft konfirmert i Florø i 1869, men flytte sidan til Stavanger og utvandra derifrå til Amerika i 1883.  Han gifte seg i Becker Co., Minn. 3.10.1889 med Elina Svensdotter frå Wrams kolfält i Norra Wram, Malmöhus län i Sverige, i Amerika kjend som Lena Peterson.  Ho var dotter av jenta Petronella Eliasdotter i Wrams kolfält, Norra Wram i Malmöhus län, opphavleg frå Strövelstorp i Kristianstads län, men f. på Margretetorp i Hjärnarp, Kristianstads län i Sverige 14.7.1866.  Mori gifte seg med gruvearbeidar Per Svensson frå Jonstorp i Malmöhus län, og Lena utvandra til Amerika med mori og stefaren i 1882.  Regiinus var slaktar (”butcher”), og han og Lena slo seg ned på ein farm i Hamden township nær Audubon, Becker Co., Minn. der Reginius sidan òg dreiv kjøtmarknad (”meat market owner and operator”).  Lena d. i Audubon, Minn. 19.9.1909, medan Reginius Larson d. same staden 17.7.1930.  Dei fekk femten born i lag.

d. Johannes Andreas Larsen, f. i Florø 7.6.1856, vart konfirmert på Kyrkjebø i Lavik i 1871, men flytte so til Stavanger og utvandra derifrå til Amerika

 

     ¤¤¤¤¤ (year of his emigration?)

 

     Johannes arbeidde ei tid i lag med broren Reginius som slaktar (”butcher”) i Audubon, Becker Co., Minn., men fór først på 1890-talet attende til Stavanger der han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsdatoen hans? – gravlagd Stavanger 6.9.1951)

 

     1951.  Han gifte seg i Stavanger 24.12.1893 med Johanna Marie Bendixdotter Rasmussen.  Ho var f. i Stavanger 11.4.1866 og d. i Stavanger 31.5.1959.  Johannes var slaktarmeister, medan Johanna var ei av dei første kvinnene som sat i bystyret i Stavanger.  Dei budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk visstnok ikkje born i lag, men tok i alle til seg ei pleiedotter.

 

     ¤¤¤¤¤ (stemmer dette? - FT1910 nemner berre ei pleiedotter Jenny f. 1900)

 

e. Oleana Lovise Larsen, f. i Florø 13.11.1861, d. i Stavanger 26.5.1936.  Oleana gifte seg i Stavanger 29.2.1884 med Martin Adolph Johan Jensson Stangeland, f. på Stangeland på Sola 26.5.1858.  Han d. i Stavanger 17.9,.1937.  Martin var musikkhandlar, og han og Oleana budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk ti born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for flott innsats so langt og vonar på fleire detaljar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So er ei ny spennande detaljopplysning dukka opp:

 

Yngste barnet i denne huslyden, Oleana Lovise Larsdotter, vart konfirmert i Vik i Sogn i 1877.  Som foreldre er oppgjevne Lars Pederson og ei Brita Johannesdotter, pog Oleana budde den gongen på¨Vetløyri i Vik (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6938&idx_id=6938&uid=ny&idx_side=-147).

 

So er det skrive til av presten at Oleana hadde presteattest frå Kinn skrivi i 1873 der mori sitt namn er retta til Kari Sivertsdotter!

 

Eg tolkar dette slik:

 

* Oleana flytte truleg frå Kinn (Florø) i 1873

 

* Ho busette seg på Vetløyri i Vik - kan henda i lag med faren Lars Pederson?

 

* Lars Pederson KAN ha gift seg att med ei Britha Johannerdotter, men nok slik vigsle kan eg ikkje finna, i alle fall ikkje i Vik!

 

Det hadde vore spennande å sjå kven Oleana budde hjå på Vetløyri ved FT1875..., og dette vil eg leggja ut som eige tema i Brukarforum...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Og no er det slege fast:  Lars Pederson, enkjemann, var i 1875 busett med dotteri Oleana Lovise på Vetløyri i Vik.  Og sidan han ikkje er avliden i Vik, kan me vera rimeleg sikre på at ogso Lars Pederson må vera flytt med borni til Stavanger, truleg ein gong mellom 1877 og 1880.

 

Men er det mogeleg å finna dødsfallet hans i Stavanger??

 

Eg takkar på ny for all den kjempemessige bistanden som eg har fått i samband med oppsporingi av denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kyrre Martin Sveen

Lars Pedersen var i live i 1885 i Stavanger, så da kan letingen etter dødsfallet gjøres etter denne tid.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=f81103&gardpostnr=1383&personpostnr=14368#nedre

 

Døde 18.august 1891 i Stavanger. Nr.31 her:

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, St. Petri i Stavanger, Ministerialbok nr. A 17 (1879-1895), Døde og begravede 1891, side 165.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6342&idx_id=6342&uid=ny&idx_side=-180

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070219610493.jpg

Edited by Kyrre Martin Sveen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk Kyrre Martin for denne kjempeflotte oppdagingi som du har gjort av dødsfallet til Lars Pedersen i Stavanger!  Ord vert for fattige i denne samanhangen, men eg er nok ein gong skikkeleg imponert.  Då er med eitt dette problemet nesten heilt løyst, og her følgjer ein oppdatert versjon av manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kari Sivertsdotter Brinchmann, f. 6.11.1825,

Kari Sivertsdotter flytte i ung alder til Kinn der ho 12.12.1849 gifte seg med Lars Pederson frå Hanekam i Vik.  Han var son av husmann Peder Hansson på ein plass under Hanekam, opphavleg frå Nissestad, og kona Ragnhild Halvorsdotter frå Hanekam og vart døypt i Vik 18.10.1813.  Lars og Kari busette seg som innerstfolk i Florø i Kinn, slo seg ned som husmannsfolk på Nes under Valvik i Kinn, men Kari vart spedalsk og flytte i 1865 til eit sjukehus i Bergen der ho d. 12.6.1866.  Lars Pedersen vart visstnok buande i Florø til han i 1873 med dotteri Oleana flytte attende til Vetløyri i Vik.  Kring 1880 flytte Lars vidare med dotteri til Stavanger, og der d. han 18.8.1891.  Lars og Kari fekk fem born i lag:

a. Peder Larsen, f. i Florø 8.2.1850, d. som skipsførar og gardbrukar på Bakkane i Høyland 5.11.1927.  Peder reiste til sjøs kring 1870 og tok navigasjonseksamen i 1877.  Han gifte seg i Stavanger 7.1.1877 med Baugine, kjend som Bojine Svendsdotter Jacobsen frå Tjore i Håland, f. i Håland 4.2.1854.  Ho d. som gardbrukarkone på Bakkane i Høyland 22.9.1926.  Peder Larsen var skipsførar, og han og Bojine budde først i Stavanger, men flytte kring 1895 til Bakkane i Høyland, Sandnes, der dei sidan var gardbrukarar.  Peder og Bojine fekk åtte born i lag.

b. Severin Larsen, f. i Florø 3.1.1852, d. som slaktar i Stavanger 22.2.1920.  Severin vart konfirmert i Florø i 1867, men flytte òg til Stavanger der han 28.2.1878 gifte seg med Regine Tobiasdotter Rasmussen frå Stavanger, f. i Stavanger 2.8.1857.  Ho d. som enkje i Stavanger 20.4.1928.  Severin mønstra alt i 1874 på som sjømann frå Tananger og var sidan styrmann til sjøs fram til 1903.  Han livnærte seg elles som slakarmeister, og han og Regine vart buande i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk seks søner i lag.

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka at dei ikkje hadde nokon i tidsrommet 1880-1884 som døydde kort etter fødsli!?)

 

c. Reginius Andreas Larson, f. i Florø 16.3.1854, vaft konfirmert i Florø i 1869, men flytte sidan til Stavanger og utvandra derifrå til Amerika i 1883.  Han gifte seg i Becker Co., Minn. 3.10.1889 med Elina Svensdotter frå Wrams kolfält i Norra Wram, Malmöhus län i Sverige, i Amerika kjend som Lena Peterson.  Ho var dotter av jenta Petronella Eliasdotter i Wrams kolfält, Norra Wram i Malmöhus län, opphavleg frå Strövelstorp i Kristianstads län, men f. på Margretetorp i Hjärnarp, Kristianstads län i Sverige 14.7.1866.  Mori gifte seg med gruvearbeidar Per Svensson frå Jonstorp i Malmöhus län, og Lena utvandra til Amerika med mori og stefaren i 1882.  Regiinus var slaktar (”butcher”), og han og Lena slo seg ned på ein farm i Hamden township nær Audubon, Becker Co., Minn. der Reginius sidan òg dreiv kjøtmarknad (”meat market owner and operator”).  Lena d. i Audubon, Minn. 19.9.1909, medan Reginius Larson d. same staden 17.7.1930.  Dei fekk femten born i lag.

d. Johannes Andreas Larsen, f. i Florø 7.6.1856, vart konfirmert på Kyrkjebø i Lavik i 1871, men flytte so til Stavanger og utvandra derifrå til Amerika

 

     ¤¤¤¤¤ (year of his emigration?)

 

     Johannes arbeidde ei tid i lag med broren Reginius som slaktar (”butcher”) i Audubon, Becker Co., Minn., men fór først på 1890-talet attende til Stavanger der han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsdatoen hans? – gravlagd Stavanger 6.9.1951)

 

     1951.  Han gifte seg i Stavanger 24.12.1893 med Johanna Marie Bendixdotter Rasmussen.  Ho var f. i Stavanger 11.4.1866 og d. i Stavanger 31.5.1959.  Johannes var slaktarmeister, medan Johanna var ei av dei første kvinnene som sat i bystyret i Stavanger.  Dei budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk visstnok ikkje born i lag, men tok i alle til seg ei pleiedotter.

 

     ¤¤¤¤¤ (stemmer dette? - FT1910 nemner berre ei pleiedotter Jenny f. 1900)

 

e. Oleana Lovise Larsen, f. i Florø 13.11.1861, d. i Stavanger 26.5.1936.  Oleana vart konfirmert i Vik i Sogn i 1877 og budde då på Vetløyri i Vik, men gifte seg i Stavanger 29.2.1884 med Martin Adolph Johan Jensson Stangeland, f. på Stangeland på Sola 26.5.1858.  Han d. i Stavanger 17.9,.1937.  Martin var musikkhandlar, og han og Oleana budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk ti born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nok ein gong vil eg få takka for kjempeflott teamarbeid som har gjort dette mogeleg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hei Lars!

 

Her er vel Johannes og Johanna i den statlige folketellingen 1900 for Stavanger, bosatt i Pedersgaten 37:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01037252005321

 

Stavanger byarkivet har skannet kommunale folketellinger fra og med 1894 til og med 1913: 

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Byarkivet/kommunale-folketellinger/Kommunale-folketellinger-1894---1900/

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Byarkivet/kommunale-folketellinger/Kommunale-folketellinger-1903-1916/

 

Hvis du går inn på den kommunale folketellingen 1901, Pedersgaten 37, så vil du se at Kristen Haaland er registrert som pleiesønn (skroll deg fram til side 28 i protokollen): 

 

http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/20834/R%C3%A5d_F_1901_18.pdf 

 

 


Jeg klarte ikke å få opp lenken direkte til folketellingsprotokollen for 1901.... :wacko: Men du kan jo forsøke å gå inn herfra:  

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Byarkivet/kommunale-folketellinger/Kommunale-folketellinger-1901-1902/Kommunal-folketelling-for-1901/


Det finnes også digitaliserte adressebøker for Stavanger: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Kultur/Byarkivet/For-publikum/Addresseboker/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annalisa Thelin Knutsen

Min inderlig kjære mann, min hjertelige ,

eiegode far og svigerfar, vår elskede

morfar, onkel og svoger

fhv. slaktermester

J. A: Larsen

gikk hjem til Gud i dag, 95 år gammel

Stavanger 1-9-1951

Johanna Larsen

Jenny og Sverre Tunem

Mia, Gitte og Kari

Nieser, nevøer

svigerinne og svoger.

 

Du finner litt om familien på min hjemmeside om Pedergata.

http://pedersgaten.org/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=97

 

Jeg har funnet en omtale i avisen om Johanna - sender den på mail.

 

Hilsen Lisa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Lisa for nye spennande opplysningar.

 

Johannes og Johanna har nok hatt fleire pleieborn, men berre Jenny er rekna som "barn" då dei døydde, so eg trur me avgrensar oss til ho.  Elles trur eg ikkje det vert so lett å finna ut kva år Johannes utvanfra til Amerika, so etter dette vil eg seia at dette problemet er heilt løyst!  Slik ser soleis manuskriptet mitt ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kari Sivertsdotter Brinchmann, f. 6.11.1825,

Kari Sivertsdotter flytte i ung alder til Kinn der ho 12.12.1849 gifte seg med Lars Pederson frå Hanekam i Vik.  Han var son av husmann Peder Hansson på ein plass under Hanekam, opphavleg frå Nissestad, og kona Ragnhild Halvorsdotter frå Hanekam og vart døypt i Vik 18.10.1813.  Lars og Kari busette seg som innerstfolk i Florø i Kinn, slo seg ned som husmannsfolk på Nes under Valvik i Kinn, men Kari vart spedalsk og flytte i 1865 til eit sjukehus i Bergen der ho d. 12.6.1866.  Lars Pedersen vart visstnok buande i Florø til han i 1873 med dotteri Oleana flytte attende til Vetløyri i Vik.  Kring 1880 flytte Lars vidare med dotteri til Stavanger, og der d. han 18.8.1891.  Lars og Kari fekk fem born i lag:

a. Peder Larsen, f. i Florø 8.2.1850, d. som skipsførar og gardbrukar på Bakkane i Høyland 5.11.1927.  Peder reiste til sjøs kring 1870 og tok navigasjonseksamen i 1877.  Han gifte seg i Stavanger 7.1.1877 med Baugine, kjend som Bojine Svendsdotter Jacobsen frå Tjore i Håland, f. i Håland 4.2.1854.  Ho d. som gardbrukarkone på Bakkane i Høyland 22.9.1926.  Peder Larsen var skipsførar, og han og Bojine budde først i Stavanger, men flytte kring 1895 til Bakkane i Høyland, Sandnes, der dei sidan var gardbrukarar.  Peder og Bojine fekk åtte born i lag.

b. Severin Larsen, f. i Florø 3.1.1852, d. som slaktar i Stavanger 22.2.1920.  Severin vart konfirmert i Florø i 1867, men flytte òg til Stavanger der han 28.2.1878 gifte seg med Regine Tobiasdotter Rasmussen frå Stavanger, f. i Stavanger 2.8.1857.  Ho d. som enkje i Stavanger 20.4.1928.  Severin mønstra alt i 1874 på som sjømann frå Tananger og var sidan styrmann til sjøs fram til 1903.  Han livnærte seg elles som slakarmeister, og han og Regine vart buande i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk seks søner i lag.

c. Reginius Andreas Larson, f. i Florø 16.3.1854, vart konfirmert i Florø i 1869, men flytte sidan til Stavanger og utvandra derifrå til Amerika i 1883.  Han gifte seg i Becker Co., Minn. 3.10.1889 med Elina Svensdotter frå Wrams kolfält i Norra Wram, Malmöhus län i Sverige, i Amerika kjend som Lena Peterson.  Ho var dotter av jenta Petronella Eliasdotter i Wrams kolfält, Norra Wram i Malmöhus län, opphavleg frå Strövelstorp i Kristianstads län, men f. på Margretetorp i Hjärnarp, Kristianstads län i Sverige 14.7.1866.  Mori gifte seg med gruvearbeidar Per Svensson frå Jonstorp i Malmöhus län, og Lena utvandra til Amerika med mori og stefaren i 1882.  Regiinus var slaktar (”butcher”), og han og Lena slo seg ned på ein farm i Hamden township nær Audubon, Becker Co., Minn. der Reginius sidan òg dreiv kjøtmarknad (”meat market owner and operator”).  Lena d. i Audubon, Minn. 19.9.1909, medan Reginius Larson d. same staden 17.7.1930.  Dei fekk femten born i lag.

d. Johannes Andreas Larsen, f. i Florø 7.6.1856, vart konfirmert på Kyrkjebø i Lavik i 1871, men flytte so til Stavanger og utvandra derifrå til Amerika kring 1880.  Johannes arbeidde ei tid i lag med broren Reginius som slaktar (”butcher”) i Audubon, Becker Co., Minn., men fór først på 1890-talet attende til Stavanger der han d. 1.9.1951.  Han gifte seg i Stavanger 24.12.1893 med Johanna Marie Bendixdotter Rasmussen.  Ho var f. i Stavanger 11.4.1866 og d. i Stavanger 31.5.1959.  Johannes var slaktarmeister, medan Johanna var ei av dei første kvinnene som sat i bystyret i Stavanger.  Dei budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk ikkje born i lag, men tok til seg ei pleiedotter.

e. Oleana Lovise Larsen, f. i Florø 13.11.1861, d. i Stavanger 26.5.1936.  Oleana vart konfirmert i Vik i Sogn i 1877 og budde då på Vetløyri i Vik, men flytte i 1881 til Stavanger der ho 29.2.1884 gifte seg med Martin Adolph Johan Jensson Stangeland, f. på Stangeland på Sola 26.5.1858.  Han d. i Stavanger 17.9,.1937.  Martin var musikkhandlar, og han og Oleana budde i Stavanger levetidi ut.  Dei fekk ti born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny stor takk for godt teamarbeid!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.