Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Igelkjøn

Status for gammal grunnbok?

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

dette innlegget:

Arkivverket har indeksert over 5,5 millioner bilder av grunnboksbladene. I januar 2014 vil vi gå i gang med å lage et visningsprogram for disse bildene, med nødvendige søkefunksjoner. Målsettinga er at visningsprogrammet skal være ferdig i løpet av første kvartal.
 
Gjennom arbeidet med grunnboksbladene har vi imidlertid sett at det ikke er uvanlig at personene som er nevnt, identifiseres med 11-sifrede fødselsnumre. Vi vet ikke hvor mange av grunnboksbladene som viser ett eller flere 11-sifrede fødselsnumre, men det er grunn til å tro at det kan gjelde minst én million bilder.
 
Dette betyr dessverre at materialet ikke uten videre kan gjøres tilgjengelig for allmennheten, og i første omgang regner jeg derfor med at visningsprogrammet kun blir tilgjengelig internt i Arkivverket. Dette er sikkert en skuffelse for deg og andre brukere, men det er også en skuffelse for oss. Et internt visningsprogram vil sikkert effektivisere statsarkivenes saksbehandling noe, men den store gevinsten for Arkivverket vil jo ligge i selvbetjente brukere.
 
Grunnboksbladene er som kjent tilgjengelige på infoland.no, med innloggingsfunksjon. Våre jurister vil undersøke om innloggingsfunksjon er en mulighet også for oss, men jeg tør på nåværende tidspunkt ikke spå utfallet. Med fødselsnumre involvert, er det grunn til varsomhet.


 
Lurer på kva som no er status for arbeidet med gammal grunnbok og spørsmåla rundt evt. tilgang til materialet.
 
Mvh.
Torbjørn Igelkjøn

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

dette innlegget:

 

Lurer på kva som no er status for arbeidet med gammal grunnbok og spørsmåla rundt evt. tilgang til materialet.

 

Mvh.

Torbjørn Igelkjøn

 

Vi er nå ferdige med et brukergrensesnitt som ble tatt i bruk internt i Arkivverket i slutten av mai. Så vidt jeg forstår er det, pga de mange personnumrene, umulig for oss å gi allmennheten adgang til dette brukergrensesnittet.

 

Løsningen synes å være sladding av personnumrene. Vi kommer til å undersøke mulighetene for det, for vi er virkelig interessert i å gi enhver adgang til å betjene seg selv, men det blir neppe enkelt, og under alle omstendigheter vil det ta lang tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Vi er nå ferdige med et brukergrensesnitt som ble tatt i bruk internt i Arkivverket i slutten av mai. Så vidt jeg forstår er det, pga de mange personnumrene, umulig for oss å gi allmennheten adgang til dette brukergrensesnittet.

 

Løsningen synes å være sladding av personnumrene. Vi kommer til å undersøke mulighetene for det, for vi er virkelig interessert i å gi enhver adgang til å betjene seg selv, men det blir neppe enkelt, og under alle omstendigheter vil det ta lang tid.

 

Dersom Torbjørn har god råd (lat oss tenkje oss det....), kan han legge ut nokre hundrelappar på Infoland og få abonnement på Eigedomsregisteret (inkl. Gammal grunnbok).  Stemmer ikkje det?  Med personnummer utan sladd.

 

Personopplysningsvernet er altså avhengig av økonomien til den nyfikne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Dersom Torbjørn har god råd (lat oss tenkje oss det....), kan han legge ut nokre hundrelappar på Infoland og få abonnement på Eigedomsregisteret (inkl. Gammal grunnbok).  Stemmer ikkje det?  Med personnummer utan sladd.

 

Personopplysningsvernet er altså avhengig av økonomien til den nyfikne?

 

Det er riktig at man kan skaffe seg abonnement på Infoland. Arkivverket må forholde seg til Forskrift til offentleglova:

 

§ 7.Tilgjengeleggjering av dokument på Internett

Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument tilgjengelege for ålmenta på Internett.

Følgjande skal ikkje gjerast tilgjengeleg på Internett:

 

[...]

 

d) fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarande funksjon

 

[...]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Takk for svaret. Betyr dette at brukargrensesnittet for skanna tinglysingsdokument vil vere i si noverande form i overskueleg framtid?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Takk for svaret. Betyr dette at brukargrensesnittet for skanna tinglysingsdokument vil vere i si noverande form i overskueleg framtid?

 

Nei, det skal vi jobbe videre med utover høsten. Det er bare Gammel grunnbok-delen som vil være utilgjengelig for andre enn autoriserte brukere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det er riktig at man kan skaffe seg abonnement på Infoland. Arkivverket må forholde seg til Forskrift til offentleglova:

 

 

 

Det er klart... og her er det vel Statens kartverk som er den ansvarlege institusjonen - og Arkivverket skal sleppe å svare for Kartverket.

 

Likevel: Det eg legg merke til er at Statens kartverk utan vidare gjer desse opplysningane tilgjengelege for ålmenta. At det skjer gjennom eit AS, eller at det kostar nokre kroner, gjer neppe nokon skilnad for prinsippet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Her som elles er det vel slik at dersom ein legg avgrensingar på tilgang til noko (enten det gjeld kunstgjødsel eller personnummer) rammar ein folk flest. Men ein stoggar ikkje dei som verkeleg er ute etter å "bruke" emnet, for dei greier som oftast å finne omvegar.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det er klart... og her er det vel Statens kartverk som er den ansvarlege institusjonen - og Arkivverket skal sleppe å svare for Kartverket.

 

Likevel: Det eg legg merke til er at Statens kartverk utan vidare gjer desse opplysningane tilgjengelege for ålmenta. At det skjer gjennom eit AS, eller at det kostar nokre kroner, gjer neppe nokon skilnad for prinsippet.

 

Til orientering: Det er Norsk Eiendomsinformasjon AS som står bak Infoland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Mulig de har en juridisk omgåelse av regelverket ved å skyve ansvaret over på kunden, ved bestilling av produkter må man nemlig huke av og bekrefte en kontrakt:

 

Jeg bekrefter at disse opplysningene bare skal brukes til saklig begrunnede formål i tråd med regelverket for tilgang til data, og at jeg i min behandling av opplysningene vil overholde gjeldende personvernlovgivning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Til orientering: Det er Norsk Eiendomsinformasjon AS som står bak Infoland.

 

Det stemmer (direkte underlagt Næringsdept.). Men det er Statens kartverk (underordna Kommunaldept.) som har ansvaret for å forvalte grunnboka. 

 

 

Mulig de har en juridisk omgåelse av regelverket ved å skyve ansvaret over på kunden, ved bestilling av produkter må man nemlig huke av og bekrefte en kontrakt:

 

Jeg bekrefter at disse opplysningene bare skal brukes til saklig begrunnede formål i tråd med regelverket for tilgang til data, og at jeg i min behandling av opplysningene vil overholde gjeldende personvernlovgivning.

 

Det er i så fall eit tynnt atterhald. "i tråd med regelverket" inneber så langt eg kan sjå at kunden ikkje brukar namneopplysningar til direkte marknadsføring og held seg til Personopplysningslova. Men Personopplysningslova "gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål." (§3 2.ledd). Då er det fritt fram for innsyn for dei nyfikne (for dei som kan avsjå nokre hundrelappar). Dei uærlege ville neppe bry seg så mykje om regelverket likevel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Det er i så fall eit tynnt atterhald. "i tråd med regelverket" inneber så langt eg kan sjå at kunden ikkje brukar namneopplysningar til direkte marknadsføring og held seg til Personopplysningslova. Men Personopplysningslova "gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål." (§3 2.ledd). Då er det fritt fram for innsyn for dei nyfikne (for dei som kan avsjå nokre hundrelappar). Dei uærlege ville neppe bry seg så mykje om regelverket likevel.

 

Enig, det er svært tynt ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.