Jump to content
Arkivverket

Hvem var Christopher Andreas(sen) Femmer (1757-1801) i Tønsberg?


Oddbjørn Johannessen

Recommended Posts

Jeg har relativt god oversikt over Femmer-slekta på Nordmøre - med forgreninger bl.a. til Agder (Kristiansand, Arendal) og Rogaland (Stavanger).

 

Så dukker det imidlertid opp en kar i Tønsberg som jeg ikke får plassert inn i den slektskonteksten der han høyst sannsynlig hører hjemme:  Christopher Andreas(sen) Femmer.  I ft. 1801 er hans oppgitte alder 44 år, mens han er 45 år når han dør samme år (mao. ant. f. ca. 1756/1757).

 

Han gifter seg 13/12 1782 i Vor Frue kirke, Tønsberg, med Elen Maria Johan(ne)sdatter - og han er da kalt både "Sr." og "Borger" - mens bruden er titulert "Jomfrue".  Av yrke er han kjøpmann, men det ser ut til at det gradvis har gått nedover med økonomien.  Han er senere kalt "Høker", og i 1801 driver han en "liden Husnæring".

 

Det var skifte etter Christopher Femmer 17/7 1801, og enka er omtalt som fattig.  Hun dør for øvrig i Tønsberg 24/11 1819, 75 år gammel.

 

Paret har følgende barn:

 

1. Edvard Femmer (1783-1835).  Matros.  Gift 2 ganger: 1) Nelia Birgithe Jensdatter (ca. 1783-1829); 2) Anne Karine Johnsdatter (ca. 1783-1837).

 

2. Dorothea Maria Femmer (1785-1840).  Gift med matros Morten Hansen.

 

3. Ingeborg Johanne Femmer (f. 1788).

 

4. Anna Elisabeth With Femmer (f. 1798).

 

Christopher er skiftevis kalt Christopher Andreas og Christopher Andreassen i tilgjengelige kilder.  Det er dermed litt tvil om hva som er hans egentlige patronymikon - men ut fra navnefaktorene kan jeg ikke forstå annet enn at han må være en etterkommer (barnebarn eller oldebarn?) av Christopher Hanssøn Femmer (1681-1728) i Torvik på Nordmøre og hans hustru Dorothea Elisabeth Bastiansdatter With (ca. 1685-1760), f. i Meldal (Sør-Trøndelag), d. i Torvik.

Edited by Oddbjørn Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Har du sett selve skiftet? Kan det inneholde flere opplysninger om mannens opphav? 

Ja, jeg har lest skiftebrevet.  Det er svært kort og inneholder dessverre ingen opplysninger om mannens opphav og slekt (bortsett fra kone og barn).

 

Her er skiftet:  http://arkivverket.no/URN:sk_read/25725/139/?size=full&mode=0

Tidligere debatter her i Brukarform vedrørende Femmer-slekta kan finnes ved å skrive Femmer eller Femer i søkefeltet.

Edited by Oddbjørn Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Litt mer kontekst:

 

Christopher Hanssøn Femmer (1681-1728) og Dorothea Elisabeth Bastiansdatter With (ca. 1685-1760) fikk mange barn. Alle født i Torvik, Øre, Møre og Romsdal.  Det var skifte etter Dorothea 12/2 1761.  Hun var da gift 2. gang med Erik Sivertsen Sørdal (død 1771).  De barna som fremdeles levde, var:

 

1. Hans Femmer (ca. 1710-1764), justisråd, magistratspresident i Kristiansand (V-A) - og en periode også konst. stiftsamtmann i Kr.sand.  G.m. Karen Lund.

 

2. Nicolay Femmer (1723-1789), rektor ved katedralskolen i Kristiansand (fra 1779 byfogd i Arendal).  G.m. 1) Else Lund (Karen Lunds søster); 2) Adelucia Valentinsen (enke etter Bendix Nyrop); 3) Charlotte Fredrikke Steen (enke etter en skipper på Tromøya).

 

3. Jørgen Christopher With Femmer (1722-1762), gårdbruker i Torvik.  G.m. Ingeborg Munthe Lem.

 

4. Dorothea Elisabeth Femmer (1721-1802), g.m. gullsmed Johan Lyche i Molde.

 

5. Elisabeth With Femmer (1716-1789), g.m. Knud Hansen Juul, Kvernes (M&R).

 

6. Gunhild Maria With Femmer (1718-1764), g.m. Elling Andersen (Skei) Endreset.

 

I tillegg nevnes en sønn av Dorothea Elisabeths datter i ekteskapet med Erik Sivertsen Sørdal:  Endre Ellingsen, 8 år.  Denne datteren, Marthe With Eriksdatter (f. 1730) var død i 1754 - og hadde vært gift med Elling Endresen Orset, som giftet seg 2. gang med Anne Justsdatter Tostrup.
 

----

Så langt min kunnskap rekker, hadde Hans Femmer kun én sønn som vokste opp:  Carl Hansen Femmer (1743-1797), g.m. Sophie Amalie Suhm.  Han ble magistratspresident i Kristiansand etter faren.  Nicolay Femmer hadde mange barn - men ingen Christopher Andreas.  Jørgen Femmer hadde kun én datter:  Anna Friis Femmer (f. 1759).

 

Det nærmeste jeg foreløpig har kommet, er en Christian Andreas, f. 1756 i Frei på Nordmøre.  Han var sønn av Gunhild Maria With Femmer og Elling Andersen Endreset.  Jeg har gjennomgått kirkeboka for Tingvoll, Fredøe (Frei) og Øre annekser, for den aktuelle perioden og ikke funnet andre kandidater.

Edited by Oddbjørn Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Kan det være så "enkelt" at navnet har blitt feilskrevet i kildene Cristian/Christopher. den Cristian Andreas du har funnet er jo f. ca. 1756-57.

Din Christopher skal jo også være født ca.1756-57 og døtrene hans bærer samme navn som hans mor og bestemor. Sønnens navn Edvard er jo også veldig likt Endre (Endreset).

Mvh.Mette

Link to comment
Share on other sites

Kan det være så "enkelt" at navnet har blitt feilskrevet i kildene Cristian/Christopher. den Cristian Andreas du har funnet er jo f. ca. 1756-57.

Din Christopher skal jo også være født ca.1756-57 og døtrene hans bærer samme navn som hans mor og bestemor. Sønnens navn Edvard er jo også veldig likt Endre (Endreset).

Mvh.Mette

Ja, det er det jeg har begynt å lure på.  Jeg får lete etter eventuelle kilder som  kan bekrefte eller avkrefte en slik hypotese.

Edited by Oddbjørn Johannessen
Link to comment
Share on other sites

"Borgeren, Sr. Christopher Andreas Femmer, og Jomfrue, Elen Maria Johansen" ble viet hjemme i huset i Tønsberg 13. desember 1782 - uten forutgående trolovelse og "Lysning fra Prædikestolen".  Erklæring om at intet hindrer dem i å gifte seg, er undertegnet 9. desember 1782 av H. Føjen og C. R. Henne.

 

Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Vår Frue i Tønsberg, Ministerialbok nr. I 2 (1760-1796), Ekteviede 1783, side 14. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8202&idx_id=8202&uid=ny&idx_side=-17
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425650128.jpg

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Jeg tar også med en kronologisk oversikt over alle barnas dåp (alle i Vor Frue kirke, Tønsberg):

 

1. 14. august 1783:  EDVARD  

Foreldre: Kiøbmand Christopher Andreas Femmer og Elen Maria Johansen.

Faddere: Madame Anna Susanna Henne, Jfr. Torborg Stina Scheen, Sr. Hans Christensen Føjen, Sr. Jacob Wulfsberg, Sr. Svend Bondrup.

 

2. 29. juni 1785:  DOROTHEA MARIA

Foreldre: Kiøbmand Christopher Andreasen Femmer og Elen Maria Johans Daatter.

Faddere: Karen Hermans Daatter Steen, Maren Wulfsberg, Apotheker Christian Henne, Hans Seeberg, Jens Samsing.

 

3. 27. august 1788:  INGEBORG JOHANNA

Foreldre: Kiøbmand Christopher Andreas Femmer og Elen Maria Johansen.

Faddere: Anna Maria - Hans Holms Kone, Anna Hanses Daatter, Niels Friis, Procurator Franck, Andreas Jacob Hald.

 

4. 28. oktober 1798:  ANNA ELISABET WITH

Foreldre: Christopher Andreasen Femer og Ellen Maria Johannesdatter.

Faddere: Madame Maria Arvesen, Jomfr. Kristine Sten, Garver Ole Voldman, Mathias (Grou?), Elias Steen.

Link to comment
Share on other sites

En av de ovenfor nevnte fadderne KAN være interessant:  Niels Friis.  I ft. 1801 finner vi ham som 67 år gammel feldbereder i Tønsberg.  Han er da i sitt 4. ekteskap med Maren Lemvig, 53 år, som er i sitt 2.  De giftet seg i Borre 17. mai 1785.  Niels bodde også da i Tønsberg, mens Maren hadde adresse Åsgårdstrand.  

 

Jeg har funnet ett tidligere ekteskap for Niels Friis - også det i Borre.  16. januar 1783 giftet han seg med Elisabeth Qvernheim fra Åsgårdstrand.  Maren var første gang (23. juli 1773) gift i Borre med Ole Jacobsen Lyngaas.

 

Det som gjør Niels Friis potensielt interessant, er at det faktisk fantes noen Friis i Femmer-slekta.  Jørgen Christopher With Femmer (1722-1762) i Torvika på Nordmøre hadde nemlig dattera Anna Friis Femmer (f. 1759).  Navnet Friis kom fra slekta til Jørgens kone, Ingeborg Munthe Lem - som var søster til kjøpmann i Molde, Ludvig Munthe Lem(chow) - som tok seg av Anna Friis Femmer etter at faren døde.  Ingeborgs og Ludvigs foreldre var Christopher Munthe Lem og Anna Friis.  Kan det tenkes at Niels Friis opprinnelig kom fra Møre og Romsdal?

 

Vel, dette er selvsagt luftige spekulasjoner!  La meg - når jeg først er i gang - lansere en til:  Også navnet Lemvig forekommer i Møre og Romsdal.  Jeg har nemlig funnet en Maren Friis Lemvig (1730-1803) på Nesset i M&R, gift med sogneprest Jeremias Nielsen Tønder (1728-1820).  Og på Nesset i M&R  vokste Hans Engelhart (1702-1761) opp.  Han ble senere sogneprest i Oddernes v/Kristiansand og omgangsvenn med sine slektninger i Femmer-familien.  Hans far, Nicolay Engelhart, var sogneprest både i Nesset og Veøy sogn (begge i Romsdal) - og dessuten halvbror til Dorothea Elisabeth Bastiansdatter With, g.m. Christopher Hanssøn Femmer!

 

Forvirret?  Det er jeg også.

Edited by Oddbjørn Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Et par skifter som omhandler noen av de ovennevnte:

 

14. Oktober 1720, efter Andreas With, enken Anna Larsdatter Lerche .. hans fulde søster Dorothea Elisabeth With gift med Christopher Femer paa Normør. Nicolaus Engelhart og barn Daniel Engelhart mfl

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 02 , 1718-1723, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/118/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090210630318.jpg

 

 

21. Mai, 1726 Anna Mortensdatter Lerche, sal Vincent Friis ... afgangen broder Lars Mortensen Friis .. hans barn .. Anne Lerche salig Andreas Withes

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 03 , 1720-1731, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/62/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090210630459.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 

Et par skifter som omhandler noen av de ovennevnte:

 

14. Oktober 1720, efter Andreas With, enken Anna Larsdatter Lerche .. hans fulde søster Dorothea Elisabeth With gift med Christopher Femer paa Normør. Nicolaus Engelhart og barn Daniel Engelhart mfl

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 02 , 1718-1723, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/118/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090210630318.jpg

 

 

21. Mai, 1726 Anna Mortensdatter Lerche, sal Vincent Friis ... afgangen broder Lars Mortensen Friis .. hans barn .. Anne Lerche salig Andreas Withes

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 03 , 1720-1731, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/62/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090210630459.jpg

 

 

Mange takk!  Dette må jeg se nærmere på.

Edited by Oddbjørn Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.