Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Fredrik B Andersen

Ole Tellefsen f. 1818 i Bamble. Når døde han?

Recommended Posts

Fredrik B Andersen

Hei!

Jeg finner ikke dødsfallsprotokollene for Brevik Kjøpstad scannet på nettet så jeg må spørre om et oppslag!

Personen er:

 

Ole Tellefsen døpt 16.08.1818 i Bamble
  - Siste kilde han er nevnt i er FT 1875 for Brevik Prestegjeld
  - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052161002812


Hans kone var Maren Kristine Larsdatter f 17.09.1813 i Herre, Bamble og døpt 03.10.1813 i Østre Porsgrunn kirke.
  - Hun finnes i FT 1885 for Brevik Kjøpstad, hvor kolonnen for sivilstand dessverre er tom.
  - http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053276002536 
  - Ved hennes død 09.01.1899 i Brevik står hun oppført som enke
  - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5620&idx_id=5620&uid=ny&idx_side=-202
  - | 2 | 9 januar | 15 jan. | 15 jan. | Enke Maren Kristine Larsen, fattiglem | 1810 | Bamble | Brevik | Alderdomssvaghet | ja | ja |


Dette betyr at Ole Tellefsen må ha død i perioden 1876 til 1899. Mest sannsynlig mellom 1876 og 1885
  - Hans dødsfall er ikke å finne i kirkebøkene for Brevik, Bamble eller Eidanger.
  - I følge siden til Bamble historielag skal han ha omkommet på Frierfjorden. Hvis liket aldri har blitt funnet kan det kanskje forklare hvorfor hans dødsfall ikke er å finne i kirkebøkene
  - http://www.bamblehistorielag.no/steder?id=KPPPQ

 

Hans svigersønn Hans Edvard Tallaksen druknet 18.12.1886 og liket blei aldri gjennfunnet. I hans tilfelle er dødsfallet notert i kirkeboka for Brevik

  - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5620&idx_id=5620&uid=ny&idx_side=-179
  - | 18 | Dec 18 | Skomager Hans Edvard Tallaksen | g | 1846 | Bamble | Brevig | Druknende udenfor Stathelle. Ikke igjen funden |

 

 

Hvis noen av dere finner dette dødsfallet i dødsfallsprotokollene, skifteregistre osv så er jeg også veldig takknemlig hvis kilden oppgis nøyaktig.
Dvs hele teksten i raden eller kolonna, sidenummer og full tittel på kilden

 

mvh

 

Fredrik Andersen

Edited by Fredrik B Andersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik B Andersen

 - Ved hennes død 09.01.1899 i Brevik står hun oppført som enke
  - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5620&idx_id=5620&uid=ny&idx_side=-202
  - | 2 | 9 januar | 15 jan. | 15 jan. | Enke Maren Kristine Larsen, fattiglem | 1810 | Bamble | Brevik | Alderdomssvaghet | ja | ja |


Dette betyr at Ole Tellefsen må ha død i perioden 1876 til 1899. Mest sannsynlig mellom 1876 og 1885
  - Hans dødsfall er ikke å finne i kirkebøkene for Brevik, Bamble eller Eidanger.
  - I følge siden til Bamble historielag skal han ha omkommet på Frierfjorden. Hvis liket aldri har blitt funnet kan det kanskje forklare hvorfor hans dødsfall ikke er å finne i kirkebøkene
  - http://www.bamblehistorielag.no/steder?id=KPPPQ

 

Hans svigersønn Hans Edvard Tallaksen druknet 18.12.1886 og liket blei aldri gjennfunnet. I hans tilfelle er dødsfallet notert i kirkeboka for Brevik

  - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_Olekildeid=5620&idx_id=5620&uid=ny&idx_side=-179
  - | 18 | Dec 18 | Skomager Hans Edvard Tallaksen | g | 1846 | Bamble | Brevig | Druknende udenfor Stathelle. Ikke igjen funden |

 

 

Hvis noen av dere finner dette dødsfallet i dødsfallsprotokollene, skifteregistre osv så er jeg også veldig takknemlig hvis kilden oppgis nøyaktig.
Dvs hele teksten i raden eller kolonna, sidenummer og full tittel på kilden

 

mvh

 

Fredrik Andersen

Edited by Fredrik B Andersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Kongsberg

Hei,

Vi har sett igjennom dødsfallsprotokollen for Brevik i Bamble sorenskriveri for perioden 1875-1899 uten å finne Ole Tellefsen nevnt der. Maren Kristine Larsdatter trengte trolig hjelp av fattigvesenet etter mannens bortgang, og du kan eventuelt undersøke om det finnes materiale derfra i kommunens arkiver.

Vennlig hilsen
Statsarkivet i Kongsberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik B Andersen

Tusen takk for innsatsen:-)

Jeg skal sjekke om det finnes noe hos kommunen.

 

mvh

 

Fredrik

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig Westgård.

Tusen takk for innsatsen:-)

Jeg skal sjekke om det finnes noe hos kommunen.

 

mvh

 

Fredrik

 

Hei Fredrik .

 

Er du i slekt med Ole Tellefsen født i 1818? Det er jeg, hvis du er det kan du ta kontakt med meg.

 

MVH Solveig Westgård  e-post s-kriwes@online.no

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik B Andersen

Hei,

 

Vi har sett igjennom dødsfallsprotokollen for Brevik i Bamble sorenskriveri for perioden 1875-1899 uten å finne Ole Tellefsen nevnt der. Maren Kristine Larsdatter trengte trolig hjelp av fattigvesenet etter mannens bortgang, og du kan eventuelt undersøke om det finnes materiale derfra i kommunens arkiver.

 

Vennlig hilsen

Statsarkivet i Kongsberg

Jeg har nå undersøkt Brevik kommunearkivet og har funnet følgende:

 • 1887.01.27  blir Maren Christine Larsdatter (Ole Tellefsen Smedpladsens enke) tildelt fattigunderstøttelse. Det samme blir hennes datter Gunhild Marie Olsdatter (Hans Edvard Tallaksens enke). Det var Hans Edvard Tallaksen som hadde forsørget svigemoren (Maren Christine Larsdatter) fra Ole Smedplassen Tellefsens død og fram til sin egen død 1886.12.18.

   

 • I Brevik Grundekomites møtebok finnes følgende opplysninger:

  1877.08.17 står Ole Smedpladsen oppført som eier av hus nr 373. Det står på kommunal festetomt på Strømtangen.

På bakgrunn av disse opplysningene kan jeg fastslå følgende:

 • Ole Tellefsen døde ganske sikkert før Folketellinga 1885.12.31, der han som tidligere nevnt ikke er å finne.

De siste tegn på at han var i live er:

 •  1876.01.13. Da er han oppført som forlover i bryllupet mellom datteren Gunhild Marie og Hans Edvard

  https://media.digitalarkivet.no/view/5946/168

  | 1 | Janu 19 | Ungk. Matros Hans Edvard Tallaksen og Pige Gunhild Marie Olsen | Bamble, Bamble, Bamble | f. 29/11 46., f 9/5 40. | Husmand Tallak Gulliksen Herumsejet | Arbejder Ole Tellefsen Strømtangen | Jakob Larsen Trosvig, Ole Tellefsen Strømtangen | 23de, 24de og 25de søndag i Bamble Kirke |Brudg. | Attester foreviste fra Præsten Lambe |

   

 • 1877.08.17 da han er nevnt som huseier. Han kan selvsagt være død ved dette tidspunktet og at huset ennå ikke er overført til enka.

I de kommunale papirene nevnes Ole Tellefsen som:

 1. Ole Tellefsen Smedpladsen
 2. Ole Smedpladsen

Spørsmålet blir da:

 1. Kan dere se i dødsfallsprotokollene nok en gang, men denne gangen leite etter Ole Smedpladsen i tidsrommet 1876-1886?
 2. Siden han var huseier så eksisterer det kanskje et skifte etter ham? Kan dere undersøke dette også? 
 3. Hvordan blei han erklært død hvis det er slik at han forsvant? F.eks at han druknet uten vitner til stede og liket aldri blir funnet. Finnes det da en rettserklæring eller lignende som fastslår at personen er avgått ved døden? Denne vil sikkert inneholde datoen personen sist blei sett i live?

 

mvh

Fredrik Bergsli Andersen

Edited by Fredrik B Andersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Kongsberg

Vi har undersøkt dødsfallsprotokoll i Bamble sorenskriveri for de etterspurte årene på nytt. Nå har vi sett på fornavnet Ole, men har ikke funnet personen du spør etter.

 

Videre undersøkelser må du gjøre på lesesalen vår: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg

Katalog over materialet for Bamble sorenskriveri ligger tilgjengelig på nett i Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-04000000000436

 

Vi legger også ved en kopi av lov av 12. oktober 1857 om forsvunne og andre fraværende personer som muligens kan gi opplysninger om hva man gjorde vedrørende dødserklæring i de tilfeller hvor f.eks. noen druknet. I og med at kona senere ble fattigunderstøttet kan det være at det ikke har vært nok midler i boet til å ta opp skifte. 

 

Vennlig hilsen

Statsarkivet i Kongsberg

Lov om forsvunne og andre fraværende personer, 1857.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik B Andersen

Vi har undersøkt dødsfallsprotokoll i Bamble sorenskriveri for de etterspurte årene på nytt. Nå har vi sett på fornavnet Ole, men har ikke funnet personen du spør etter.

 

Videre undersøkelser må du gjøre på lesesalen vår: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg

Katalog over materialet for Bamble sorenskriveri ligger tilgjengelig på nett i Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-04000000000436

 

Vi legger også ved en kopi av lov av 12. oktober 1857 om forsvunne og andre fraværende personer som muligens kan gi opplysninger om hva man gjorde vedrørende dødserklæring i de tilfeller hvor f.eks. noen druknet. I og med at kona senere ble fattigunderstøttet kan det være at det ikke har vært nok midler i boet til å ta opp skifte. 

 

Vennlig hilsen

Statsarkivet i Kongsberg

Hei!

 

Tusen takk for rask tilbakemelding!

 

Jeg fant følgende i:

SAKO, Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaf/L0006: Pantebok nr. VI 6, 1882-1893, s. 27
 

Ved Bythinget den 25de Juli 1883

1. Thinge No5 fire kroner O.R 1883 Skjøde

Underskreven Christian Christiansen Sætret erkjender herved i sin Tid at have solgt til senere Afdøde Ole Tellefsen Smedpladsen, det af mig fra nyt af opførde Hus Matr. No (409) 380 paa Strømtangen her i Byen med Tomt for Kjøbesum 410 Kr, fire Hundrede ti Kroner.

Da Enken efter bemeldte Afdøde for mig har opgivet at nævnte Kjøb er overgaaet til Svigersønnen Hans Edvard Tallaksen, der nu har begjært sig Skjøde meddelt, er det jeg herved til ham skjøder og overdrager bemeldte Hus med den samme tilhørende Tomt efter thinglæst Grundseddel af 11 Juli 1873 for overnævnte Sum, der er mig betalt, i det jeg for Overdragelsen er Hjemmelsmand efter Loven.

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Øiemed.

Brevig 17 Juli 1883 C. Christiansen

 

 

Ut i fra denne tinglysninga vet jeg at han var død før 17.07.1883.

Hvis jeg forstod lovteksten rett så vil en person som har forsvunnet ved en kjent begivenhet og antas omkommet, kunne erklæres død etter 3 år.

Hvis omstendighetene til hans forsvinning er ukjent kan han erklæres død etter 7 år.

Når disse tidsfrister er oppfylt så kan saken oversendes skifteretten.

Jeg får dra en tur til Kongsberg og kikke i arkivmaterialet etter Bamble sorenskriveri.

Jeg har i tillegg fått låne Adressetidende for Brevig, Stathelle og Langesund på mikrofilm. Her har jeg funnet forsvinningen til svigersønnen Hans Edvard Tallaksen omtalt 21.12.1886, så kanskje Ole Tellefsen Smedpladsen også er nevnt her mellom 1876 og 1883.

 

mvh

 

Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.