Jump to content
Arkivverket
Knut Holt Sandblost

Tyding av skifte 1833

Recommended Posts

Knut Holt Sandblost

Hei 

 

Jeg prøver å tyde skiftet etter Aanon Torbjørnsen Engeland fra 1833 (Aust Agder fylke, Holt sorenskriveri, Skifteprotokoll 5, 1831-35, side 225a- B), men det er enkelte ord jeg gjerne skulle hatt hjelp til.

 

På forhånd takk :)   

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24299/228/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081014330228.jpg

 

1833 den 22 Novber var jeg lensmand Gunder Knudsen paa Hr Sorenskriver Fabricius’s vegne paa Pladsen Engeland under Gaarden Walle i Holts Sogn for der og da at foretage og at afholde en lovlig Registrerings- og Vurderingsforretning efter den der sammesteds bosatte men nu ved Døden afg. givt Mand Aanon Torbjørnsen, der haver efterladet sig Enken Kirsten Olsdr. og dem med hende som af hans første Ægteskab avlede Børn, der af Kjøn og Alder ere følgende:

  Børn af første Ægteskab:
1 Sønnen  Torbjørn Aanonsen, gift og bosat paa Gaarden Ousel.
2 Datteren  Mari Aanonsdatter, Enke og basat paa Walle-Eie.
3 -   Torborg Aanonsdatter, 21 Aar gammel, tjener Ole Olsen Walle.

  Børn af andet Ægteskab:
1 Sønnen Ole Aanonsen 5 Aar gammel.
2 -  Niels Aanonsen 3 Aar gammel.
3 Datteren Ingeborg Aanonsdatter 7 Aar gammel.
4 -   Aase Aanonsdatter, ¾ Aar gammel. Alle hjemme og opholdes af Holts Sogns Fattigvæsen; thi deres Moder er fra Forstanden.

Ved denne Forretning var tilstede Stervboe Enken Kirsten Olsdatter, men hun var fra sin Forstand og havde ei Sands om Noget(?) - - - paa Børnenes og Boets vegne var tilstede Niels Pedersen Strømmen under Walle, og som Registrerings og Vurderingsmend vare tilstede Lavrettesmændene Ole Olsen Walle og Lars Christensen Angelstad, Thor Pedersen Walle og Lars Torvildsen Walle som af mig paa Hr Foged Henschien var udnævnt.

Ved at undersøge i Stervboehuset forefandtes ingen Løsøre-Effekter som var Boet tilhørende, - - - Effekter - - forefandtes noge tilhørende et par Folk som opholder sig i Stervboehuserne, hvorved den Afdøde med Familien haver i brug Daglig det Fornødend. Af Jordebrug er Stervboet tilhørende 1/6 Kalveskind i Gaarden Walle kaldet Engeland med paastaaende Vaaningshus, hvortil den Afdøde havde Hjemmel ved Skjøde af 8de November 1819 thinglyst 10de Ditto, men(?) er samme i Aaret 1825 er lagt(?) Boet til Indtægt efter den Afdødes første Kone.

Benævnte tilstedeværende Lavrettesmænd tog da dette Boets Jordebrug 1/6 Kalveskind under Befaring og derefter af dem opgivet at være af følgende Beskaffenhed: Det bestaaer allene i Jord og ingen Skov eller Skovmark. - - den kan udsættes aarlig 3/8 tønder Potetes, hvorefter Udsæd avles 7 a 8 Fold. Af Høe(?) høstes cirka 3 a 4 Skp. Denne - - Jord blev da paa Jordebruget - - af Lavrettesmændene taxeret for 30 Spd.

Derefter blev da paa Jordebruget staaende og Boet tilhørende Vaaningshus taget under betragtning. De ere opbyggede med 4 Laft af dobbelt Høide og indeholder følgende Værelser: a Een Stue med 3 fag i - - indlugte Vinduer og en liden enkelt Kakkelovn samt et fast Skab.  B) Et Kjøkken med et fag Ditto Vinduer samt Skorsteen og Bagerovn. Paa Loftet er kun et fag Vinduer. Ved siden af Huset er tilbygget af Bindingsværk en Sval hvori er Indgangen til Huserne, forøvrigt er Huset uklædet og kun bordtækket. Bemældte Hus blev taxeret for 30 Spd.
Hvortil lægges det som - - Jordebruget - - - taxered for 30 Spd.
Tilsammen  60 Spd.

 

 

 


Det litt lure smilefjeset i skiftet skal være bokstaven b. Forøvrig tror jeg ikke det var så mye å smile av på Engeland i 1833 ... 


Og det like lure smilefjeset i kildehenvisningen skal også være bokstaven b. Jaja

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Holt Sandblost

Det er særlig to ting jeg skulle hatt hjelp til:

 

På side 225a står det i første avsnitt etter opplistingen av barna: "Ved denne Forretning var tilstede Stervboe Enken Kirsten Olsdatter, men hun var fra sin Forstand og havde ei Sands om Noget(?) - - - paa Børnenes og Boets vegne var tilstede ..."

Står det "Sands om Noget", slik jeg har antatt? og hvilket ord kommer etterpå (det første i neste linje)?

 

Det neste avsnittet begynner med: "Ved at undersøge i Stervboehuset forefandtes ingen Løsøre-Effekter som var Boet tilhørende, * et par Folk som opholder sig i Stervboehuserne, hvorved den Afdøde med Familien haver i brug Daglig det Fornødend." Over dette er det en setning som kanskje skal inn der jeg har satt *. Men hva er det det står her?

 

Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei, tror det kan være slik:

 

... men hun var fra sin Forstand og havde ei Sands med Noget

 men paa Børnenes og Boets vegne var tilstede Niels Pedersen

Strømmen under Walle, og som Registrerings og Vurderings-

mænd vare tilstede Lavrettesmændene ...

 

... Ved at undersøge i Stervboehuset forefandtes ingen Løsøre-

Effecter som var Boet tilhørende, \[disse] [faa] Effecter som forefandtes ere tilhørende/ et par Folk som opholder sig i Sterv

boehuserne, hvorved den Afdøde med Familien haver i brug Daglig det Fornødne. –

 

Det som er satt i klammer er jeg svært usikker på, disse kan kanskje byttes ut med de, i og med at de første tegnene kan være en markering av begynnelsen på det innskutte – og ere tilhørende kan mulig byttes ut med var tilhørende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Holt Sandblost

Flott! Tusen takk for hjelpen :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.