Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Sorenskrivar Thomas Henrik Hammer i Solvorn, Hafslo i Sogn (1815-1897) - opphavet hans på Toten - born i Christiania og i Egersund m.m.?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet er ei oppfølgjing og vidareføring av tema #77020 frå det gamle brukarforum (http://forum.arkivverket.no/topic/162362-77020-skodespelar-hjalmar-hammer-1846-1896-i-christiania-detaljar-om-huslyden-hans/?hl=%2Bthomas+%2Bhammer), og eg tek til med ein oppdatert status av manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thomas Henrik Abrahamson Hammer, opphavleg frå Austre Toten, var son av landhandlar Abraham Falck Olson Hammer på Austre Toten, opphavleg frå Glemminge, og kona Maria Cathrine

 

     ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

     Nimb frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

     og f. på Austre Toten 10.7.1815.

Thomas Hammer vart student i 1834 og cand.jur. i 1839.  Han gifte seg første gongen i Egersund 1.5.1846 med Gerhardine Henriette Abigael Elisa Reiner Børgesdotter Thorsen frå Egersund.  Ho var dotter av prokurator og byfogd Børge Weding Thorsen i Egersund, opphavleg frå Stavanger, og kona Ingeborg Kielland Taraldsdotter Bæhr frå Egersund og f. i Egersund 13.12.1816.  Men Gerhardine d. i Egersund alt 13.1.1851.  Thomas Hammer var i mange år sorenskrivarfullmektig og budde med huslyden sin i Egersund fram til 1860.

Thomas gifte seg att i Egersund 26.5.1852 med Christiane Severine, kjend som Severine Jørgensdotter Hansen frå Farsund.  Ho var dotter av tollbetjent Jørgen Fredrik Ambrosiusson Hansen i Farsund og kona Christiane Severine Gabrielsdotter Lund frå Farsund og f. på Skjeme øvre i Vanse 1.2.1824.

Men 3.3.1860 vart Thomas Hammer utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Severine flytte same året inn i tenestebustaden på Christianeslyst.  Her vart huslyden buande fram til 1869.

For 6.2.1869 fekk Thomas Hammer stillingi som sorenskrivar i Dalene, og same våren flytte han og Severine til Egersund der Thomas likeins vart politimeister og magistrat.  Severine d. i Egersund 6.12.1877, medan Thomas Hammer d. same staden 31.12.1897.

Thomas Hammer fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi:

 1. Abraham Christian Hjalmar Frithjof, kjend som Hjalmar Thomasson Hammer, f. i Egersund 16.11.1846,

Hjalmar Hammer flytte kring 1863 som student til Bergen, men gifte seg i Christiania 12.5.1872 med Ingeborg Regine Carlsdotter Belling frå Bergen.  Ho var dotter av snikkarmeister og restauratør Carl Daniel Augustson Belling i Bergen og kona Serene Andrine Torkildsdotter frå Fanakrå i Fana og f. i Bergen 23.12.1848.  Hjalmar og Ingeborg var båe skodespelarar og vart buande i Christiania der Hjalmar d. 29.5.1896.  Ingeborg Hammer utvandra i 1909 til Amerika og budde i

 

¤¤¤¤¤ (bustaden hennar i Amerika? – Chicago, IL?)

 

men flytte kring 1922 attende til Bergen der ho d. på ein gamleheim 22.4.1927.  Dei fekk fem born i lag:

a. Bjørn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 20.7.1872,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1875 – d. før 1927!)

 

b. Sigrid Hildegard Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.8.1873, utvandra til Amerika 1892 og arbeidde nokre år som tenestejente (”servant”) i Chicago, Cook Co., Ill., men d. i Oakland, Cal. 13.4.1947.  Ho gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – about 1905?)

 

     med Johannes Brun

 

     ¤¤¤¤¤ (fullt namn?)

 

     Møller, opphavleg frå

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen?)

 

     Han var son av

 

     ¤¤¤¤¤ (foreldri hans?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans? – 7.7.1868?)

 

     men utvandra til Amerika i 1890. 

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka utvandringsår?)

 

     Han d. i Oakland, Cal. 1.10.1944.  Johannes Moller var fotograf (”photographer”), og han og Sigrid budde i Oakland, Alameda Co., Cal. 

 

     ¤¤¤¤¤ (skilde?)

 

     Dei fekk fire born i lag.

 

     ¤¤¤¤¤ (Thordis, Rolf, Yarl og Norman)

 

c. Borghild

 

     ¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

     Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 17.11.1874,

 

     ¤¤¤¤¤ (utv. skodespelar 1909 – 1930: hospitalized, single in Chicago, IL!)

 

d. Finn

 

     ¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

     Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 18.6.1876, var nokre år songar og skodespelar i Christiania, men utvandra til Amerika i 1904.  Han busette seg i Chicago, Cook Co., Ill. der han 5.7.1919 gifte seg med Paula F. Anderson

 

     ¤¤¤¤¤ (full name etc. – Pauline Norway 1885/1888? – em. 1893?)

 

     Finn arbeidde som bokhaldar ved jarnbanen (”railroad accountant”), medan Paula dreiv syforretning (”milliner”).  Dei vart buande i Chicago, Cook Co., Ill. der Finn d. 11.5.1940.  Paula Hammer d.

 

     ¤¤¤¤¤ (date and place of her death? – dau. Betty 1922)

 

     Dei fekk ei dotter i lag.

e. Sevind

 

     ¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

     Hjalmarson Hammer, f. i Christiania

 

     ¤¤¤¤¤ (1883, n. 1900 sjømann – finn ikkje 1910! – d. før 1927!)

 

 2. Udøypt Thomasdotter Hammer, f. og d. i Egersund 3.8.1849.

 3. Gerhardine Elisa Marie Abrahamine Thomasdotter Hammer, f. i Egersund 18.11.1854,

Gerd Hammer flytte med foreldri sine i 1869 attende til Egersund der ho 5.2.1878 gifte seg første gongen med Ludvig Emil Ludvigson Jensen frå Sarpsborg.  Han var son av handelsbetjent Ludvig Christian Christianson Jensen i Sarpsborg, opphavleg frå Moss, og kona Elen Andrea Halvorsdotter frå Brønnerød i Våler og f. i Våler 30.3.1855.  Ludvig var lærar, og han og Gerd budde i Egersund, men Ludvig Emil d. under opphald i LeHavre i Frankrike 3.1.1890.  Gerd gifte seg so att i Egersund 1.4.1890 med enkjemannen Søren Fredrikson Tybring frå Bindalen.  Han var son av sokneprest Georg Fredrik, kjend som Fredrik Sørenson Tybring i Bindalen, opphavleg frå Drammen, og kona Fredrikke Sophie Louise Josephsdotter Scherffenberg frå Bergen og f. i Verdalen 18.2.1835.  Søren Tybring gifte seg første gongen i Egersund 14.10.1862 med Thora Andreasdotter Lund frå Egersund.  Ho var dotter av konsul Andreas Faye Peterson Lund i Egersund og kona Theresa Tønnesdotter Houge, òg frå Egersund, og f. i Egersund 3.4.1839.  Ho d. i Egersund 29.4.1884.  Søren Tybring vart kjøpmann og konsul i Egersund og budde der levetidi ut.  Søren d. i Egersund 26.12.1909, medan Gerd Tybring d. same staden 24.6.1928.  Søren fekk visstnok ti born i første ekteskapet sitt, medan me kjenner til desse fire sønene etter Gerd, tre frå første ekteskapet og ein frå det andre:

 

¤¤¤¤¤ (hadde ho fleire born? – i so fall må dei vera avlidne i ung alder!)

 

a. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, f. i Egersund 13.3.1878, d. i Egersund 15.8.1878.

b. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Thomas Hammer, f. i Egersund 4.10.1880, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Egersund!)

 

     24.5.1950.  Thomas gifte seg i Kristiansand 11.11.1906 med Theodora Marie, kjend som Marie Bergtorsdotter Thorkildsen frå Kristiansand, f. i Kristiansand 24.9.1885.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Egersund!)

 

     11.4.1987.  Thomas var tannlækjar, og han og Marie budde levetidi ut i Egersund. 

 

     ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1910 n. tre døtrer Liv, Gerd og Anna, alle f. i Egersund)

 

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884,

 

     ¤¤¤¤¤ (1910 ugift maskinist i Egersund – hjå mor si! – lagnad?)

 

d. Søren Sørenson Tybring, f. i Egersund 18.1.1894,

 

     ¤¤¤¤¤ (1910 ugift sjømann, jungmann – hjå mor si! – lagnad?)

 

 4. Jørgen Fredrik Hansen Thomasson Hammer, f. i Egersund 14.3.1858,

Jørgen Hammer flytte òg i 1869 med foreldri sine til Egersund og

 

¤¤¤¤¤ (seinare lagnad? – 1900: ugift dampskipsførar, busett på Fjeldsted i Egersund! – finn han

       ikkje i 1910!!)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Her er nok fleire vanskelege spørsmål, men eg vonar på litt hjelp og tenker kanskje finst det ekspertise både her og der kring i Brukarforum...

 

I alle høve; eg takkar so mykje på førehand for all den gode assistansen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Thomas Henrik Abrahamson Hammer, opphavleg frå Austre Toten, var son av landhandlar Abraham Falck Olson Hammer på Austre Toten, opphavleg frå Glemminge, og kona Maria Cathrine

 

     ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

     Nimb frå

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

Maria Cathrine (Cathrine Maria) er døpt på Jevnaker 16. juni 1787.

Oppland fylke, Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1787, side 346-347.

 

Hun er datter av lensmann Hans Christian Nimb og Maria Gundersdatter Furu. Han ble senere 1. forlikskommisær og lensmann i Land.

 

Deres opphav finner du i #8 i denne debatten:

[#60809] Foreldrene til Hans Christian Nimb og slektsnavnet Nimb

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

b. Sigrid Hildegard Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.8.1873, utvandra til Amerika 1892 og arbeidde nokre år som tenestejente (”servant”) i Chicago, Cook Co., Ill., men d. i Oakland, Cal. 13.4.1947.  Ho gifte seg

     ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – about 1905?)

     med Johannes Brun

     ¤¤¤¤¤ (fullt namn?)

     Møller, opphavleg frå

     ¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen?)

     Han var son av

     ¤¤¤¤¤ (foreldri hans?)

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans? – 7.7.1868?)

 

Tok et personsøk og fant konfirmasjonen til en Johannes Brun Møller, født 1868, i Bjørnør prestegjeld, Osen sokn:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000001229980

 

Sønn av handelsmann John Moses Møller og Julie Fredrikke Marie, født Brun. Her er dåpen til Johannes Brun, født 07.07.1868:

 

Sør-Trøndelag fylke, Osen i Bjørnør, Klokkerbok nr. 658C01 (1867-1882), Fødte og døpte 1868, side 8. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16182&idx_id=16182&uid=ny&idx_side=-11
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070906620468.jpg

 

Og her er vel utflyttingen fra Osen i Bjørnør til Amerika i 1889:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/uf/person/pu00000000121547

 

Her er foreldrene til Johannes i folketellingen 1865:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038317001110

 

Johan Moses Møller og Julie Fredrikke Marie Brun ble viet i Bakklandet (Bakke) i Trondheim 15.08.1864. Johan Moses var sønn av Peter Christian Møller og bruden var datter av Johannes Brun:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001030225

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hjalmar Hammer:

 

I 1875 bodde skuespilleren Hjalmar Hammer med famile i Bakkegt. 2b, 2c:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052055046234

 

Bjørn, 1872

Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 3 (1870-1876), Fødte og døpte 1872, side 95. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=693&idx_id=693&idx_listetype=dp&idx_kjonn=b&uid=ny&idx_side=-95
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060213050454.jpg

 

Borghild født 1874, døpt hjemme 1876!

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000000338060

 

Oslo fylke, Johannes, Ministerialbok nr. 1 (1875-1881), Fødte og døpte 1876, side 57. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3108&idx_id=3108&uid=ny&idx_side=-60

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060323040429.jpg

 

Her er enken Ingeborg i f.t. 1900, bosatt i Sofienbergg. 10 i Kristiania:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045159917

 

Sønnen som i 1900 er registrert som Sevind Hammer, heter iflg. konfirmasjonen i 1897 Eivind Uhrenhorn Hammer - se nest nederste innførsel:

Oslo fylke, Paulus, Ministerialbok nr. 7 (1897-1915), Konfirmerte 1897, uten sidenr. 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5816&idx_id=5816&idx_listetype=kf&idx_kjonn=b&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060922030224.jpg

 

Her er dåpen i Trefoldighet i 1884:

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 5 (1881-1891), Fødte og døpte 1884, side 152. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5434&idx_id=5434&uid=ny&idx_side=-161
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060831030449.jpg

 

Han er innført i f.t. 1885 som Øivind Hammer: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053257117682

 

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

 4. Jørgen Fredrik Hansen Thomasson Hammer, f. i Egersund 14.3.1858,

Jørgen Hammer flytte òg i 1869 med foreldri sine til Egersund og

¤¤¤¤¤ (seinare lagnad? – 1900: ugift dampskipsførar, busett på Fjeldsted i Egersund! – finn han

       ikkje i 1910!!)

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

Her er han i f.t. 1885 for Eigersund: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053288000298

 

I 1883 kan det se ut som han hadde en sønn født utenfor ekteskap til dåpen i Eigersund: Michael Martin.

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000003769009

 

Rogaland fylke, Ladestedet i Eigersund, Ministerialbok nr. A 15 (1879-1892), Fødte og døpte 1883, side 31. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6259&idx_id=6259&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070102330672.jpg

 

I kirkeboka er navnet Thor Andersen overstrøket, og det er gjort en merknad om at 20.07.1889 "har Moderen gjort Tilstaaelse for Sognepresten om den rette Barnefader". Det kan vel bety at vår mann var rette far til gutten?

 

Michael Martin ble konfirmert i Eigersund i 1898 og står da som Henriksen(!), men barnefaren er innført som ungkar, styrmann Jørgen Fredrik Hammer:

Rogaland fylke, Eigersund i Eigersund, Ministerialbok nr. A 18 (1892-1905), Konfirmerte 1898, side 124. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3043&idx_id=3043&uid=ny&idx_side=-114
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060127040114.jpg

 

Her er mor og sønn i 1900, begge to er fajansearbeidere:  http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037250000145. 

 

Mikal Martin Henriksen døde 04.10.1910 i Eigersund: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001256315

 

 

 

 

 

 

 


 


Jeg finner ikke siste innførselen min i svaret ovenfor, prøver igjen: Mikal Martin Henriksen døde i Eigersund 04.10.1910: 

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001256315

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Det har skjedd ett eller annet med lenken til f.t. 1900, så her er lenken fra RHD med Theodora og sønnen i Eigersund:

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1101&kenr=015&bnr=0021&lnr=04

 

Ved dødsfallet til Mikal står det at (04.10.1910 er begravelsesdatoen, forresten!) etterlot seg moren enken Theodora Mikalsen:

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Eigersund lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0005), 1905-1913, oppb: Statsarkivet i Stavanger.

Merknader: "Dødsfalds-Protokol" m/alfabetisk navneregister". Register framme samt frå s. 117. Laust vedlegg s. 17.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/51891/86/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk10511112210086.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Her i folketellingen 1930 står det at Paula immigrerte til USA i 1906! 

 

Paula F Hammer in household of Finn Hammer United States Census, 1930
Name: Paula F Hammer Event Type: Census Event Year: 1930 Event Place: Chicago (Districts 1751-1976), Cook, Illinois, United States Gender: Female Age: 42 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Relationship to Head of Household: Wife Relationship to Head of Household (Original): Wife Birth Year (Estimated): 1888 Birthplace: Norway Immigration Year: 1906 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Affiliate Film Number: 496 Household Role Gender Age Birthplace Finn Hammer Head M 50 Norway Paula F Hammer Wife F 42 Norway Betty Hammer Daughter F 8 Illinois

This image is available:

  • At ancestry.com . By clicking here you will be leaving FamilySearch.org. (fees and other terms may apply)
  • When using the site at a FamilySearch Center.
  • To signed-in members of supporting organizations.
Sign In

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grete, som kjapt og greitt har løyst probemet med opphavet til denne huslyden, og til Grethe som har supplert mange spennande detaljar om etterslekti!

 

Eg har sjølv brukt mykje tid på denne huslyden i dag og har sjekka ut ein del "påstandar" frå mellom ancestry.com og ættetavlene der med omsyn til Hammer-slekti i Amerika!  Ikkje minst har kona til Finn Hammer i Chicago, IL vore ei utfordring, men det ser heilt klart ut til at ho alt frå tidleg på 1900-talet, då ho opna syforretning i Chicago, IL, har ljuge på alderen sin.  Ho var fødd i Christiania i 1879, men brått er ho fødd dels 1885 og dels endå seinare!  Ho er endåtil oppgjevi vera ugift og busett i lag med mori so seint som i januar 1920, men då hadde ho vore gift alt eit halvt år med Finn Hammer!  Det er i første rekkje yrket som avslører ho, samt at ho heldt fram med å ljuga...!

 

Eg har ikkje gjort noko meir med den delen av huslyden som budde i Egersund, men reknar med det burde vera detaljar å finna ogso der?  Tannlækjaren si kone var over 101 år då ho døydde i 1987!

 

Elles ligg det ei anna utfordring i å finna ut kva som skjedde med eldste og yngste sonen av Hammer-ætti i Christiania, Bjørn og Eyvind!?  Og so var det dåpen til Finn, då?  Den må vel òg vera einkvanstad...!?

 

Her følgjer ei fersk oppdatering av manuskriptet mitt no i ettermiddag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thomas Henrik Abrahamson Hammer, opphavleg frå Austre Toten, var son av landhandlar Abraham Falck Olson Hammer på Austre Toten, opphavleg frå Glemminge, og kona Cathrine Marie Hansdotter Nimb frå Land og f. på Austre Toten 10.7.1815.

Thomas Hammer vart student i 1834 og cand.jur. i 1839.  Han gifte seg første gongen i Egersund 1.5.1846 med Gerhardine Henriette Abigael Elisa Reiner Børgesdotter Thorsen frå Egersund.  Ho var dotter av prokurator og byfogd Børge Weding Thorsen i Egersund, opphavleg frå Stavanger, og kona Ingeborg Kielland Taraldsdotter Bæhr frå Egersund og f. i Egersund 13.12.1816.  Men Gerhardine d. i Egersund alt 13.1.1851.  Thomas Hammer var i mange år sorenskrivarfullmektig og budde med huslyden sin i Egersund fram til 1860.

Thomas gifte seg att i Egersund 26.5.1852 med Christiane Severine, kjend som Severine Jørgensdotter Hansen frå Farsund.  Ho var dotter av tollbetjent Jørgen Fredrik Ambrosiusson Hansen i Farsund og kona Christiane Severine Gabrielsdotter Lund frå Farsund og f. på Skjeme øvre i Vanse 1.2.1824.

Men 3.3.1860 vart Thomas Hammer utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Severine flytte same året inn i tenestebustaden på Christianeslyst.  Her vart huslyden buande fram til 1869.

For 6.2.1869 fekk Thomas Hammer stillingi som sorenskrivar i Dalene, og same våren flytte han og Severine til Egersund der Thomas likeins vart politimeister og magistrat.  Severine d. i Egersund 6.12.1877, medan Thomas Hammer d. same staden 31.12.1897.

Thomas Hammer fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi:

 1. Abraham Christian Hjalmar Frithjof, kjend som Hjalmar Thomasson Hammer, f. i Egersund 16.11.1846,

Hjalmar Hammer flytte kring 1863 som student til Bergen, men gifte seg i Christiania 12.5.1872 med Ingeborg Regine Carlsdotter Belling frå Bergen.  Ho var dotter av snikkarmeister og restauratør Carl Daniel Augustson Belling i Bergen og kona Serene Andrine Torkildsdotter frå Fanakrå i Fana og f. i Bergen 23.12.1848.  Hjalmar og Ingeborg var båe skodespelarar og vart buande i Christiania der Hjalmar d. 29.5.1896.  Ingeborg Hammer utvandra i 1909 til Amerika og budde i

 

¤¤¤¤¤ (bustaden hennar i Amerika? – Chicago, IL?)

 

men flytte kring 1922 attende til Bergen der ho d. på ein gamleheim 22.4.1927.  Dei fekk fem born i lag:

a. Bjørn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 20.7.1872,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1875 – d. før 1927!)

 

b. Sigrid Hildegard Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.8.1873, utvandra til Amerika 1892 og arbeidde nokre år som tenestejente (”servant”) i Chicago, Cook Co., Ill., men gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – about 1905?)

 

     med Johannes Brun Johanson Møller, opphavleg frå Ramsø i Osen, Bjørnør, i Amerika kjend som Johannes B. Moller.  Han var son av handelsmann Johan Moses Peterson Møller på Ramsø, opphavleg frå Trondheim, og kona Julie Fredrikke Marie Johannesdotter Brun, òg frå Trondheim, og f. i Bjørnør 7.7.1868, men utvandra til Amerika i 1889.  Johannes Moller var fotograf (”photographer”), og han og Sigrid budde i Oakland, Alameda Co., Cal. der Johannes d. 1.10.1944.  Sigrid Moller d. same staden 13.4.1947. 

 

     ¤¤¤¤¤ (vart dei skilde? – kva år?)

 

     Dei fekk fire born i lag.

 

     ¤¤¤¤¤ (Thordis, Rolf, Yarl og Norman)

 

c. Borghild Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.11.1874, var ei tid skodespelar i Christiania, men utvandra i 1909 til Amerika.  Ho busette seg i Chicago, Cook Co., Ill., men vart sjuk og budde mange år på ein sjukeheim i Bremen, Cook Co., lll. der ho d. ugift 5.6.1942.

d. Finn

 

     ¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

     Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 18.6.1876, var nokre år songar og skodespelar i Christiania, men utvandra til Amerika i 1904.  Han busette seg i Chicago, Cook Co., Ill. der han 5.7.1919 gifte seg med Paula Alida Pedersdotter Andersen frå Christiania, i Amerika kjend som Paula A. Andersen.  Ho var dotter av skomakarmeister Peder Andersen i Christiania, opphavleg frå Nerhagen under Ellefsrud i Gran, og kona Anna Mikkelsdotter frå Dieseneiget i Vang, Hedmark og f. i Christiania 28.8.1879, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1891.  Finn arbeidde som bokhaldar ved jarnbanen (”railroad accountant”), medan Paula dreiv syforretning (”milliner”).  Dei vart buande i Chicago, Cook Co., Ill. der Finn d. 11.5.1940.  Paula Hammer d. i Glenview, Ill. 17.7.1961.  Dei fekk ei dotter i lag.

e. Eyvind Uhrenhorn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 8.3.1883,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1900 sjømann – finn ikkje 1910! – d. før 1927!)

 

 2. Udøypt Thomasdotter Hammer, f. og d. i Egersund 3.8.1849.

 3. Gerhardine Elisa Marie Abrahamine Thomasdotter Hammer, f. i Egersund 18.11.1854,

Gerd Hammer flytte med foreldri sine i 1869 attende til Egersund der ho 5.2.1878 gifte seg første gongen med Ludvig Emil Ludvigson Jensen frå Sarpsborg.  Han var son av handelsbetjent Ludvig Christian Christianson Jensen i Sarpsborg, opphavleg frå Moss, og kona Elen Andrea Halvorsdotter frå Brønnerød i Våler og f. i Våler 30.3.1855.  Ludvig var lærar, og han og Gerd budde i Egersund, men Ludvig Emil d. under opphald i LeHavre i Frankrike 3.1.1890.  Gerd gifte seg so att i Egersund 1.4.1890 med enkjemannen Søren Fredrikson Tybring frå Bindalen.  Han var son av sokneprest Georg Fredrik, kjend som Fredrik Sørenson Tybring i Bindalen, opphavleg frå Drammen, og kona Fredrikke Sophie Louise Josephsdotter Scherffenberg frå Bergen og f. i Verdalen 18.2.1835.  Søren Tybring gifte seg første gongen i Egersund 14.10.1862 med Thora Andreasdotter Lund frå Egersund.  Ho var dotter av konsul Andreas Faye Peterson Lund i Egersund og kona Theresa Tønnesdotter Houge, òg frå Egersund, og f. i Egersund 3.4.1839.  Ho d. i Egersund 29.4.1884.  Søren Tybring vart kjøpmann og konsul i Egersund og budde der levetidi ut.  Søren d. i Egersund 26.12.1909, medan Gerd Tybring d. same staden 24.6.1928.  Søren fekk visstnok ti born i første ekteskapet sitt, medan me kjenner til desse fire sønene etter Gerd, tre frå første ekteskapet og ein frå det andre:

 

¤¤¤¤¤ (hadde ho fleire born? – i so fall må dei vera avlidne i ung alder!)

 

a. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, f. i Egersund 13.3.1878, d. i Egersund 15.8.1878.

b. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Thomas Hammer, f. i Egersund 4.10.1880, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Egersund!)

 

     24.5.1950.  Thomas gifte seg i Kristiansand 11.11.1906 med Theodora Marie, kjend som Marie Bergtorsdotter Thorkildsen frå Kristiansand, f. i Kristiansand 24.9.1885.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Egersund!)

 

     11.4.1987.  Thomas var tannlækjar, og han og Marie budde levetidi ut i Egersund. 

 

     ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1910 n. tre døtrer Liv, Gerd og Anna, alle f. i Egersund)

 

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884,

 

     ¤¤¤¤¤ (1910 ugift maskinist i Egersund – hjå mor si! – lagnad?)

 

d. Søren Sørenson Tybring, f. i Egersund 18.1.1894,

 

     ¤¤¤¤¤ (1910 ugift sjømann, jungmann – hjå mor si! – lagnad?)

 

 4. Jørgen Fredrik Hansen Thomasson Hammer, f. i Egersund 14.3.1858,

Jørgen Hammer flytte òg i 1869 med foreldri sine til Egersund og

 

¤¤¤¤¤ (seinare lagnad? – 1900: ugift dampskipsførar, busett på Fjeldsted i Egersund! – finn han ikkje i 1910!!)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Til sist vil eg få nytta høvet til nok ein gong å få takka deg for framifrå innsats so langt!  Kva skulle eg ha gjort utan dykk??

 

Og kjempetakk til dykk andre for interessa!

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Dåpen til Finn:

 

Nummer 71:

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Trefoldighet, Ministerialbok nr. I 4 (1876-1880), Fødte og døpte 1877, side 18.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5825&idx_id=5825&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060926010480.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 40:

Jørgen Fredrik Hammer blir oppgitt som far

 

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Ladestedet i Eigersund, Ministerialbok nr. A 15 (1879-1892), Fødte og døpte 1883, side 31.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6259&idx_id=6259&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070102330672.jpg

 

 

EDIT: Ser at Grethe var ute med denne for et par timer siden....   :-)

 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for nye innlegg!  Det var godt å få Finn på plass i manusriptet!  Hadde me no berre greidd å få på plass biografiane til Bjørn og Eyvind,,,  Men dei vert truleg vanskelege å finna...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884,


¤¤¤¤¤ (1910 ugift maskinist i Egersund – hjå mor si! – lagnad?)


 


Ser denne emigranten fra Bergen i mai 1920  - Christian Hammer, f. 1884, Egersund - det må da være vår mann, Lars??


 


http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000744085


 


Kan dette være samme mann som emigrerer fra Bergen i 1927??


http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000759087


Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Finner dette giftermålet i Årstad i Bergen i 1931:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000000718304

 

Her er giftermålet i kirkeboka og far en oppgitt til Ludvig Jensen. Så Christian giftet seg i voksen alder med en dame som var en del år yngre: Ingeborg Anderssen, født 18.06.1905 i Bruvik, datter av bakermester Halsten Anderssen:

 

Se helt nederst på siden av kirkeboka:

Bergen fylke, Årstad, Klokkerbok nr. C 2 (1920-1935), Ekteviede 1931, side 149. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2043&idx_id=2043&uid=ny&idx_side=-150
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050811040748.jpg

 

Her familien til Ingeborg i Bruvik i 1910, så får du med deg navn på moren hennes også!  :)

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036695003282

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Grethe, du er berre heilt utruleg!  At du har oppdaga Christian Hammer i Bergen!

 

Eg har no sjekka ut ein del andre kjelder i Bergen, og eg har sendt eit spørsmål til Arkivforum i Statsarkivet i Bergen for fleire detaljar!

 

Her følgjer i mellomtidi eit utdrag av Christian sin part av manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884, d. under opphald i New Orleans, La. 7.9.1949.  Christian gifte seg første gongen

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for første vigsli hans? – e. 1910 og før 1920!)

 

     med

 

     ¤¤¤¤¤ (opplysningar om første kona?)

 

     So gifte Christian seg att hjå byfogden i Bergen 17.10.1931 med Ingeborg Halstensdotter Andersen frå Årstad, Bergen, f. på Dale i Bruvik 18.6.1905.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Årstad nye!)

 

     8.1.1984.  Christian Hammer var maskinist og budde i Bergen levetidi ut. 

 

     ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Statsarkivet bør kunna fylla ut dei fleste av dei detaljane som her manglar.

 

Eg har forresten spekulert på: Kva kan ha skjett med yngste (halv-)broren i denne huslyden i Egersund, Søren Sørenson Tybring?  Kan det vera han som ligg gravlagd på Haslum i Bærum, gravlagd 20.7.1938?

 

Nok ein kjempetakk, Grethe, for denne flotte oppdagingi av Christian Hammer!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Jørgen Hammer, nummer 5:

 

Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Farsund, Klokkerbok nr. B 2 (1914-1958), Døde og begravede 1929, side 159.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39045&idx_id=39045&uid=ny&idx_side=-165
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10411104271165.jpg

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

 

 

Eg har forresten spekulert på: Kva kan ha skjett med yngste (halv-)broren i denne huslyden i Egersund, Søren Sørenson Tybring?  Kan det vera han som ligg gravlagd på Haslum i Bærum, gravlagd 20.7.1938?

 

 

 

Den Søren Tybring som døde i Bærum i 1938 og ligger begravet på Haslum kirkegård, var far til Lif Tybring (1922-2007), mangeårig medlem av Norsk Slektshistorisk Forening og foreningens faste bibliotekvakt og gode hjelper gjennom mange år. Hun har temmelig sikkert etterlatt seg papirer og nedtegnelser om farsslekten med tilknytning til Egersund, og en henvendelse til hennes sønn (oppkalt etter sin morfar og bosatt på Slemmestad i Røyken) vil nok være en god idé.

 

Les forøvrig portrettintervjuet med Lif Tybring i Genealogen nr.2/2006, s.21-24.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Søren Tybring, nummer 6 fra bunnen høyre side:

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Dødsfallsprotokollregister 3 (Hbg 0003), 1930-1941, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Det alfabetiske registeret gjelder for hele perioden 1930-1941.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/27400/218/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090520320419.jpg

 

 

Her er annonsen for Søren Tybring som døde 1938:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Tore for nye spennande innlegg!

 

Det var skikkeleg moro å få Jørgen Hammer på plass, og eg tolkar vel Tore sitt innlegg dit at dette truleg er den "rette" Søren Tybring.  Dessutan er det komme fleire opplysningar om maskinist Christian Hammer frå Bergen som døydde i New Orleans, LA i 1949, so då kjem etter kvart ogso denne huslyden på plass.  Eg reknar med å komma attende med ny oppdatering av dette manuskriptet innan kort tid, må berre sjekka ut ein par ting først...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Fra Stavnger Aftenblad 02.07.1917:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Barn av Søren Tybring og Gudrun f. Høydahl Ohme

 

Nummer 34: Aase Gerd

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Ullern, Fødselsregister nr. J 0001 (1916-1928), Fødte og døpte 1920, side 68.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1891&idx_id=1891&uid=ny&idx_side=-72
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829021031.jpg

 

Nummer 50: Lif

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Ullern, Fødselsregister nr. J 0001 (1916-1928), Fødte og døpte 1922, side 106.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1891&idx_id=1891&uid=ny&idx_side=-110
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829021069.jpg

 

Nummer 34: Lise

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Ullern, Fødselsregister nr. J 0001 (1916-1928), Fødte og døpte 1926, side 172.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1891&idx_id=1891&uid=ny&idx_side=-176
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050829021135.jpg

 

Ved Lises dåp står det at foreldrene er viet i Ullern 1918.

 

 

Gudrun Tybring døde 14.12.1941:

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for nye flotte og interessante meldingar!

 

Eg har parallelt drive og grave etter opplysningar kring første ekteskapet til Christian Hammer i Bergen/Amerika, og meiner eg der er komen på sporet etter noko...  Eg har ogso hatt kontakt med lokale krefter i Egersund som har supplert verdifulle detaljar.

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript frå mi side:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thomas Henrik Abrahamson Hammer, opphavleg frå Austre Toten, var son av landhandlar Abraham Falck Olson Hammer på Austre Toten, opphavleg frå Glemminge, og kona Cathrine Marie Hansdotter Nimb frå Land og f. på Austre Toten 10.7.1815.

Thomas Hammer vart student i 1834 og cand.jur. i 1839.  Han gifte seg første gongen i Egersund 1.5.1846 med Gerhardine Henriette Abigael Elisa Reiner Børgesdotter Thorsen frå Egersund.  Ho var dotter av prokurator og byfogd Børge Weding Thorsen i Egersund, opphavleg frå Stavanger, og kona Ingeborg Kielland Taraldsdotter Bæhr frå Egersund og f. i Egersund 13.12.1816.  Men Gerhardine d. i Egersund alt 13.1.1851.  Thomas Hammer var i mange år sorenskrivarfullmektig og budde med huslyden sin i Egersund fram til 1860.

Thomas gifte seg att i Egersund 26.5.1852 med Christiane Severine, kjend som Severine Jørgensdotter Hansen frå Farsund.  Ho var dotter av tollbetjent Jørgen Fredrik Ambrosiusson Hansen i Farsund og kona Christiane Severine Gabrielsdotter Lund frå Farsund og f. på Skjeme øvre i Vanse 1.2.1824.

Men 3.3.1860 vart Thomas Hammer utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Severine flytte same året inn i tenestebustaden på Christianeslyst.  Her vart huslyden buande fram til 1869.

For 6.2.1869 fekk Thomas Hammer stillingi som sorenskrivar i Dalene, og same våren flytte han og Severine til Egersund der Thomas likeins vart politimeister og magistrat.  Severine d. i Egersund 6.12.1877, medan Thomas Hammer d. same staden 31.12.1897.

Thomas Hammer fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi:

 1. Abraham Christian Hjalmar Frithjof, kjend som Hjalmar Thomasson Hammer, f. i Egersund 16.11.1846,

Hjalmar Hammer flytte kring 1863 som student til Bergen, men gifte seg i Christiania 12.5.1872 med Ingeborg Regine Carlsdotter Belling frå Bergen.  Ho var dotter av snikkarmeister og restauratør Carl Daniel Augustson Belling i Bergen og kona Serene Andrine Torkildsdotter frå Fanakrå i Fana og f. i Bergen 23.12.1848.  Hjalmar og Ingeborg var båe skodespelarar og vart buande i Christiania, men Hjalmar vart sjuk kring 1890 og flytte då heimatt til Egersund der han d. 29.5.1896.  Ingeborg Hammer vart buande i Christiania til ho i 1909 utvandra til Amerika.  Ho budde der visstnok i

 

¤¤¤¤¤ (bustaden hennar i Amerika? – Chicago, IL?)

 

men flytte kring 1922 til Bergen der ho d. på ein gamleheim 22.4.1927.  Dei fekk fem born i lag:

a. Bjørn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 20.7.1872,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1875 – lagnaden hans? – d. før 1927!)

 

b. Sigrid Hildegard Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.8.1873, utvandra til Amerika 1892 og arbeidde nokre år som tenestejente (”servant”) i Chicago, Cook Co., Ill., men gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – about 1905?)

 

     med Johannes Brun Johanson Møller, opphavleg frå Ramsø i Osen, Bjørnør, i Amerika kjend som Johannes B. Moller.  Han var son av handelsmann Johan Moses Peterson Møller på Ramsø, opphavleg frå Trondheim, og kona Julie Fredrikke Marie Johannesdotter Brun, òg frå Trondheim, og f. i Bjørnør 7.7.1868, men utvandra til Amerika i 1889.  Johannes Moller var fotograf (”photographer”), og han og Sigrid budde i Oakland, Alameda Co., Cal. der Johannes d. 1.10.1944.  Sigrid Moller d. same staden 13.4.1947. 

 

     ¤¤¤¤¤ (vart dei skilde? – kva år? – born: Thordis, Rolf, Yarl og Norman)

 

     Dei fekk fire born i lag.

c. Borghild Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.11.1874, var ei tid skodespelar i Christiania, men utvandra i 1909 til Amerika.  Ho busette seg i Chicago, Cook Co., Ill., men vart sjuk og budde mange år på ein sjukeheim i Bremen, Cook Co., lll. der ho d. ugift 5.6.1942.

d. Finn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 18.6.1876, var nokre år songar og skodespelar i Christiania, men utvandra til Amerika i 1904.  Han busette seg i Chicago, Cook Co., Ill. der han 5.7.1919 gifte seg med Paula Alida Pedersdotter Andersen frå Christiania, i Amerika kjend som Paula A. Andersen.  Ho var dotter av skomakarmeister Peder Andersen i Christiania, opphavleg frå Nerhagen under Ellefsrud i Gran, og kona Anna Mikkelsdotter frå Dieseneiget i Vang, Hedmark og f. i Christiania 28.8.1879, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1891.  Finn arbeidde som bokhaldar ved jarnbanen (”railroad accountant”), medan Paula dreiv syforretning (”milliner”).  Dei vart buande i Chicago, Cook Co., Ill. der Finn d. 11.5.1940.  Paula Hammer d. i Glenview, Ill. 17.7.1961.  Dei fekk ei dotter i lag.

e. Eyvind Uhrenhorn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 8.3.1883,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1900 sjømann – lagnaden hans? – finn ikkje 1910! – d. før 1927!)

 

 2. Udøypt Thomasdotter Hammer, f. og d. i Egersund 3.8.1849.

 3. Gerhardine Elisa Marie Abrahamine Thomasdotter Hammer, f. i Egersund 18.11.1854,

Gerd Hammer flytte med foreldri sine i 1869 attende til Egersund der ho 5.2.1878 gifte seg første gongen med Ludvig Emil Ludvigson Jensen frå Sarpsborg.  Han var son av handelsbetjent Ludvig Christian Christianson Jensen i Sarpsborg, opphavleg frå Moss, og kona Elen Andrea Halvorsdotter frå Brønnerød i Våler og f. i Våler 30.3.1855.  Ludvig var lærar, og han og Gerd budde i Egersund, men Ludvig Emil d. under opphald i LeHavre i Frankrike 3.1.1890.  Gerd gifte seg so att i Egersund 1.4.1890 med enkjemannen Søren Fredrikson Tybring frå Bindalen.  Han var son av sokneprest Georg Fredrik, kjend som Fredrik Sørenson Tybring i Bindalen, opphavleg frå Drammen, og kona Fredrikke Sophie Louise Josephsdotter Scherffenberg frå Bergen og f. i Verdalen 18.2.1835.  Søren Tybring gifte seg første gongen i Egersund 14.10.1862 med Thora Andreasdotter Lund frå Egersund.  Ho var dotter av konsul Andreas Faye Peterson Lund i Egersund og kona Theresa Tønnesdotter Houge, òg frå Egersund, og f. i Egersund 3.4.1839.  Ho d. i Egersund 29.4.1884.  Søren Tybring var kjøpmann, skipsreiar og konsul i Egersund og budde der levetidi ut.  Han d. i Egersund 26.12.1909, medan Gerd Tybring d. same staden 24.6.1928.  Søren fekk visstnok ti born i første ekteskapet sitt, medan Gerd i alt fekk desse fire sønene, tre frå første ekteskapet og ein frå det andre:

a. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, f. i Egersund 13.3.1878, d. i Egersund 15.8.1878.

b. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Thomas Hammer, f. i Egersund 4.10.1880, d. i Egersund

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden hans?)

 

     25.5.1950.  Thomas gifte seg i Kristiansand 11.11.1906 med Theodora Marie, kjend som Marie Bergtorsdotter Thorkildsen frå Kristiansand, f. i Kristiansand 24.9.1885.  Ho d. i Egersund

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden hennar?)

 

     11.4.1967.  Thomas var tannlækjar, og han og Marie budde levetidi ut i Egersund.  Dei fekk elleve born i lag.

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884, d. i New Orleans, La. 7.9.1949.  Christian var ei tid maskinist i Egersund, men utvandra i 1911 til Amerika og gifte seg første gongen i Chicago, Ill. 18.11.1911 med Clara Hansen frå Bergen,

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka opphavet – f. Bergen 1891? – kom attende til Bergen kring 1918? – han utvandra på ny i 1920, og Clara følgde med sonen Bjorn i 1922 – skilde 1931?)

 

     Christian flytte kring 1926 på ny til Bergen; han vart so kring 1927 sambuande og gifte seg att hjå byfogden i Bergen 17.10.1931 med Ingeborg Halsteinsdotter Andersen frå Årstad, Bergen,

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka at ho voks opp der!?)

 

     f. på Dale i Bruvik 18.6.1905.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Årstad nye!)

 

     8.1.1984.  Christian Hammer var maskinist og budde i Bergen levetidi ut.  Det levde att to born etter han, som båe var frå andre ekteskapet.

d. Søren Sørenson Tybring, f. i Egersund 18.1.1894, d. på Bekkestua i Bærum 20.7.1938.  Søren gifte seg i Ullern kyrkje i Aker

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsdatoen hans?)

 

     1918 med Gudrun Rasmusdotter Høydahl-Ohme frå Christiania, f. i Christiania 5.1.1895.  Ho d. på Stabæk i Bærum 14.12.1941.  Søren reiste i ung alder til sjøs som jungmann og vart sidan styrmann, men var frå kring 1919 tollassistent og sidan tollkontrollør.  Han og Gudrun budde på Lilleaker i Aker, men flytte sdan til Bekkestua i Bærum.  Dei fekk tre døtrer i lag.

 4. Jørgen Fredrik Hansen Thomasson Hammer, f. i Egersund 14.3.1858,

Jørgen Hammer flytte òg i 1869 med foreldri sine til Egersund og livnærte seg sidan som dampskipsførar og sjøkaptein.  Han budde mellom anna på Fjeldsted i Egersund, men flytte sidan til Skjoldnes i Vanse, Farsund der han d. ugift 13.6.1929.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Framleis står det fleire spørsmål att, og eg tek sjølvsagt imot med opne armar.  Ein ny stor takk til dykk alle for glimrande "teamarbeid"!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884, d. i New Orleans, La. 7.9.1949.  Christian var ei tid maskinist i Egersund, men utvandra i 1911 til Amerika og gifte seg første gongen i Chicago, Ill. 18.11.1911 med Clara Hansen frå Bergen,


¤¤¤¤¤ (sjekka opphavet – f. Bergen 1891? – kom attende til Bergen kring 1918? – han utvandra på ny i 1920, og Clara følgde med sonen Bjorn i 1922 – skilde 1931?)


 

Jeg tok et personsøk på Clara Hansen i DA og da fikk jeg treff på en Clara Hansen, født 1891, bosted Bergen, som emigrerte fra Stavanger i 04.02.1907. I rubrikken stilling/stand står det ugift skipsfører, og reisemålet er Illinois og hun "reiser til sin mann":


 

Jeg tenkte jeg ville legge det inn, for jeg reagerte blant annet på damens navn og bosted og reisemål. Men det er ikke sikkert at dette er Christian Hammers første kone...!

 

Til spørsmålet om skilsmisse: ved giftermålet i 1931 står det "2f" på Christian Hammer. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det betyr ekteskap 2, fraskilt. 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Men hvis Clara var født i 1891, var hun bare 16 år gammel da hun emigrerte til USA i 1907! Hmmm.... Men så ser jeg at det er en ugift husholderske ved navn Asta Bjørnevold, bosted Bergen, som emigrerer samme dag som Clara Hansen og hun har samme reisemål som Clara, nemlig Illinois...! Kan det være tilfeldig? Legger inn lenke fra gamle DA (håper den funker):

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=Stav1903&gardpostnr=9712&merk=9712#ovre

 

Her er lenke til nye DA: Astad Bjørnevold:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000364327

 

Ved søk på ankomster Ellis Island finner jeg så denne:

 

First Name: Clara Last Name: Hansen Ethnicity: Norway, Scandinavian Last Place of Residence: Bergen, Norway Date of Arrival: Jan 27, 1911 Age at Arrival:  19y    Gender:  F    Marital Status:  S   Ship of Travel: C.F. Tietgen Port of Departure: Christiansand Manifest Line Number: 0004

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye spennande innlegg om Clara Hansen.

 

Eg har hatt spørsmåli kring Christian Hammer og første kona Clara oppe til drøfting i Arlivforum (http://forum.arkivverket.no/topic/191611-bergen-folkeregister-d%C3%B8dsmeldingar-christian-hammer/), og i dag er opphavet til Clara endeleg identifisert, sjølv om me enno ikkje har funne ei forklaring på namnet Hansen!  Kanskje kan me greia å finna ein KONFIRMASJON for Clara?

 

Det er elles i dag ikkje so altfor mange detaljane som står att for å komplettera denne huslyden.  Dei kanskje største utfordringane no er å finna lagnadane til dei to sønene etter skodespelaren Hjalmar Hammer:

 

* Bjørn Hammer, fødd i Christiania 20.7.1872, og

 

* Eyvind Uhrenhorn Hammer, fødd i Christiania 8.3.1883

 

og i den samanhangen vil eg gjerne få nemna at fetteren, tannlækjaren i Egersund, Thomas Hammer, òg hadde ein son med dette underlege namnet fødd i 1914: (http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1766&idx_id=1766&uid=ny&idx_side=-37).  Kanskje var det ei oppkalling etter at den første Eyvind var avliden?

 

Nok ein gong takkar eg for kjempefint "teamwork"!  Og her følgjer ei ny oppdatering av dette manuskriptet:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thomas Henrik Abrahamson Hammer, opphavleg frå Austre Toten, var son av landhandlar Abraham Falck Olson Hammer på Austre Toten, opphavleg frå Glemminge, og kona Cathrine Marie Hansdotter Nimb frå Land og f. på Austre Toten 10.7.1815.

Thomas Hammer vart student i 1834 og cand.jur. i 1839.  Han gifte seg første gongen i Egersund 1.5.1846 med Gerhardine Henriette Abigael Elisa Reiner Børgesdotter Thorsen frå Egersund.  Ho var dotter av prokurator og byfogd Børge Weding Thorsen i Egersund, opphavleg frå Stavanger, og kona Ingeborg Kielland Taraldsdotter Bæhr frå Egersund og f. i Egersund 13.12.1816.  Men Gerhardine d. i Egersund alt 13.1.1851.  Thomas Hammer var i mange år sorenskrivarfullmektig og budde med huslyden sin i Egersund fram til 1860.

Thomas gifte seg att i Egersund 26.5.1852 med Christiane Severine, kjend som Severine Jørgensdotter Hansen frå Farsund.  Ho var dotter av tollbetjent Jørgen Fredrik Ambrosiusson Hansen i Farsund og kona Christiane Severine Gabrielsdotter Lund frå Farsund og f. på Skjeme øvre i Vanse 1.2.1824.

Men 3.3.1860 vart Thomas Hammer utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Severine flytte same året inn i tenestebustaden på Christianeslyst.  Her vart huslyden buande fram til 1869.

For 6.2.1869 fekk Thomas Hammer stillingi som sorenskrivar i Dalene, og same våren flytte han og Severine til Egersund der Thomas likeins vart politimeister og magistrat.  Severine d. i Egersund 6.12.1877, medan Thomas Hammer d. same staden 31.12.1897.

Thomas Hammer fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi:

 1. Abraham Christian Hjalmar Frithjof, kjend som Hjalmar Thomasson Hammer, f. i Egersund 16.11.1846,

Hjalmar Hammer flytte kring 1863 som student til Bergen, men gifte seg i Christiania 12.5.1872 med Ingeborg Regine Carlsdotter Belling frå Bergen.  Ho var dotter av snikkarmeister og restauratør Carl Daniel Augustson Belling i Bergen og kona Serene Andrine Torkildsdotter frå Fanakrå i Fana og f. i Bergen 23.12.1848.  Hjalmar og Ingeborg var båe skodespelarar og vart buande i Christiania, men Hjalmar vart sjuk kring 1890 og flytte då heimatt til Egersund der han d. 29.5.1896.  Ingeborg Hammer vart buande i Christiania til ho i 1909 utvandra til Amerika.  Ho budde der visstnok i

 

¤¤¤¤¤ (bustaden hennar i Amerika? – Chicago, IL?)

 

men flytte kring 1922 til Bergen der ho d. på ein gamleheim 22.4.1927.  Dei fekk fem born i lag:

a. Bjørn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 20.7.1872,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1875 – lagnaden hans? – d. før 1927!)

 

b. Sigrid Hildegard Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.8.1873, utvandra til Amerika 1892 og arbeidde nokre år som tenestejente (”servant”) i Chicago, Cook Co., Ill., men gifte seg

 

     ¤¤¤¤¤ (date and place of her marriage? – about 1905?)

 

     med Johannes Brun Johanson Møller, opphavleg frå Ramsø i Osen, Bjørnør, i Amerika kjend som Johannes B. Moller.  Han var son av handelsmann Johan Moses Peterson Møller på Ramsø, opphavleg frå Trondheim, og kona Julie Fredrikke Marie Johannesdotter Brun, òg frå Trondheim, og f. i Bjørnør 7.7.1868, men utvandra til Amerika i 1889.  Johannes Moller var fotograf (”photographer”), og han og Sigrid budde i Oakland, Alameda Co., Cal. der Johannes d. 1.10.1944.  Sigrid Moller d. same staden 13.4.1947. 

 

     ¤¤¤¤¤ (vart dei skilde? – kva år? – born: Thordis, Rolf, Yarl og Norman)

 

     Dei fekk fire born i lag.

c. Borghild Hjalmarsdotter Hammer, f. i Christiania 13.11.1874, var ei tid skodespelar i Christiania, men utvandra i 1909 til Amerika.  Ho busette seg i Chicago, Cook Co., Ill., men vart sjuk og budde mange år på ein sjukeheim i Bremen, Cook Co., lll. der ho d. ugift 5.6.1942.

d. Finn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 18.6.1876, var nokre år songar og skodespelar i Christiania, men utvandra til Amerika i 1904.  Han busette seg i Chicago, Cook Co., Ill. der han 5.7.1919 gifte seg med Paula Alida Pedersdotter Andersen frå Christiania, i Amerika kjend som Paula A. Andersen.  Ho var dotter av skomakarmeister Peder Andersen i Christiania, opphavleg frå Nerhagen under Ellefsrud i Gran, og kona Anna Mikkelsdotter frå Dieseneiget i Vang, Hedmark og f. i Christiania 28.8.1879, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1891.  Finn arbeidde som bokhaldar ved jarnbanen (”railroad accountant”), medan Paula dreiv syforretning (”milliner”).  Dei vart buande i Chicago, Cook Co., Ill. der Finn d. 11.5.1940.  Paula Hammer d. i Glenview, Ill. 17.7.1961.  Dei fekk ei dotter i lag.

e. Eyvind Uhrenhorn Hjalmarson Hammer, f. i Christiania 8.3.1883,

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1900 sjømann – lagnaden hans? – finn ikkje 1910! – d. før 1927!)

 

 2. Udøypt Thomasdotter Hammer, f. og d. i Egersund 3.8.1849.

 3. Gerhardine Elisa Marie Abrahamine Thomasdotter Hammer, f. i Egersund 18.11.1854,

Gerd Hammer flytte med foreldri sine i 1869 attende til Egersund der ho 5.2.1878 gifte seg første gongen med Ludvig Emil Ludvigson Jensen frå Sarpsborg.  Han var son av handelsbetjent Ludvig Christian Christianson Jensen i Sarpsborg, opphavleg frå Moss, og kona Elen Andrea Halvorsdotter frå Brønnerød i Våler og f. i Våler 30.3.1855.  Ludvig var lærar, og han og Gerd budde i Egersund, men Ludvig Emil d. under opphald i LeHavre i Frankrike 3.1.1890.  Gerd gifte seg so att i Egersund 1.4.1890 med enkjemannen Søren Fredrikson Tybring frå Bindalen.  Han var son av sokneprest Georg Fredrik, kjend som Fredrik Sørenson Tybring i Bindalen, opphavleg frå Drammen, og kona Fredrikke Sophie Louise Josephsdotter Scherffenberg frå Bergen og f. i Verdalen 18.2.1835.  Søren Tybring gifte seg første gongen i Egersund 14.10.1862 med Thora Andreasdotter Lund frå Egersund.  Ho var dotter av konsul Andreas Faye Peterson Lund i Egersund og kona Theresa Tønnesdotter Houge, òg frå Egersund, og f. i Egersund 3.4.1839.  Ho d. i Egersund 29.4.1884.  Søren Tybring var kjøpmann, skipsreiar og konsul i Egersund og budde der levetidi ut.  Han d. i Egersund 26.12.1909, medan Gerd Tybring d. same staden 24.6.1928.  Søren fekk visstnok ti born i første ekteskapet sitt, medan Gerd i alt fekk desse fire sønene, tre frå første ekteskapet og ein frå det andre:

a. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, f. i Egersund 13.3.1878, d. i Egersund 15.8.1878.

b. Thomas Henrik Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Thomas Hammer, f. i Egersund 4.10.1880, d. i Egersund

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden hans?)

 

     25.5.1950.  Thomas gifte seg i Kristiansand 11.11.1906 med Theodora Marie, kjend som Marie Bergtorsdotter Thorkildsen frå Kristiansand, f. i Kristiansand 24.9.1885.  Ho d. i Egersund

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka dødsstaden hennar?)

 

     11.4.1967.  Thomas var tannlækjar, og han og Marie budde levetidi ut i Egersund.  Dei fekk elleve born i lag.

c. Ludvig Christian Hammer Ludvigson Jensen, kjend som Christian Hammer, f. i Egersund 4.6.1884, d. i New Orleans, La. 7.9.1949.  Christian var ei tid maskinist i Egersund, men utvandra i 1911 til Amerika og gifte seg første gongen i Chicago, Ill. 18.11.1911 med Klara Baardsdotter Thuestad, kjend som Clara Hansen frå Bergen.  Ho var dotter av skipper Baard Henrikson Thuestad frå Haugesund og ugift butikkdame Amalie Petra Brovald frå Molde og f. i Bergen 3.7.1891.  Ho utvandra visstnok til Amerika alt i 1907, men kom heim att og reiste so på ny våren 1911.  Kring 1913 flytte Christian og Clara attende til Noreg, først til Lysaker i Bærum og i 1915 vidare til Egersund.  I 1917 flytte dei so til Damsgård i Bergen der Cristian livnærte seg som maskinarbeidar til han i 1920 nok ein gong utvandra til Amerika.  Kona Clara og son deira følgde i 1922, og parfolket busette seg på ny i Chicago, Cook Co., Ill.  So flytte dei frå kvarandre kring 1926, og truleg vart dei formelt skilde i 1931. 

 

     ¤¤¤¤¤ (seinare lagnad for Clara?)

 

     Christian flytte kring 1926 på ny til Bergen; han vart so kring 1927 sambuande og gifte seg att hjå byfogden i Bergen 17.10.1931 med Ingeborg Halsteinsdotter Andersen frå Årstad, Bergen,

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka at ho voks opp der!?)

 

     f. på Dale i Bruvik 18.6.1905.  Ho d. i Bergen 8.1.1984.  Christian Hammer var maskinist og budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk i alt tre born, eitt frå første ekteskapet og to frå det andre.

d. Søren Sørenson Tybring, f. i Egersund 18.1.1894, d. på Bekkestua i Bærum 20.7.1938.  Søren gifte seg i Ullern kyrkje i Aker

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsdatoen hans?)

 

     1918 med Gudrun Rasmusdotter Høydahl-Ohme frå Christiania, f. i Christiania 5.1.1895.  Ho d. på Stabæk i Bærum 14.12.1941.  Søren reiste i ung alder til sjøs som jungmann og vart sidan styrmann, men var frå kring 1919 tollassistent og sidan tollkontrollør.  Han og Gudrun budde på Lilleaker i Aker, men flytte sdan til Bekkestua i Bærum.  Dei fekk tre døtrer i lag.

 4. Jørgen Fredrik Hansen Thomasson Hammer, f. i Egersund 14.3.1858,

Jørgen Hammer flytte òg i 1869 med foreldri sine til Egersund og livnærte seg sidan som dampskipsførar og sjøkaptein.  Han budde mellom anna på Fjeldsted i Egersund, men flytte sidan til Skjoldnes i Vanse, Farsund der han d. ugift 13.6.1929.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.