Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Sorenskrivar Christian August Krebs (1808-1892) - Hafslo i Sogn og Berg/Halden - huslyden hans - nokre detaljar?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Sorenskrivarane i indre Sogn var i over 150 år, frå 1814 til 1968, busette på skrivargarden Christianeslyst i Solvorn sokn i Hafslo, og huslydane deira høyrer med til bygdesoga vår.  Dei fleste av desse huslydane har vore drøfta i Brukarforum før, anten som heile huslydar eller "seksjonsvis".  Det gjeld ogso huslyden til sorenskrivar Christian August Krebs, men sidan eg framleis manglar nokre detaljar om denne huslyden, vil eg i dag gjerne få presentera ein samla "status" der dei manglande detaljane vert særskilt utpeikte:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jens Mons Simon Christian August, kjend som Christian August Andreasson Krebs, frå Christiania (Oslo), var son av oberst Andreas Samuel

 

     ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

     Krebs i Christiania, opphavleg frå

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar var Andreas Samuel oppvaksen?)

 

     og kona Else Thyrholm Justsdotter Gude frå Moss og f. i Moss 11.5.1808.  Han gifte seg i Moss 23.9.1837 med Henriette Elisabeth Christiansdotter Scheel frå Moss.  Ho var dotter av skipsførar Christian Fredrik Hansson Scheel i Moss og kona Sophie Cathrine, kjend som Cathrine Iversdotter Hesselberg frå Larvik og f. i Moss 9.1.1810.

Christian Krebs vart student i 1824 og cand.jur. i 1833.  Han vart tilsett i Justisdepartementet der han mellom anna var byråsjef til han sist hamna som sjef for vegkontoret og sivilkontoret.  Han og Henriette budde i Christiania (Oslo) fram til 1847.

Christian Krebs vart 22.12.1846 utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Henriette flytte hit i 1847.  Christian fekk 19.4.1847 skøyte på Christianeslyst og vart den siste sjølveigande sorenskrivaren, men alt 4.9.1849 skreiv Christian skøyte på eigedomen til Staten ved Justisdepartementet.  Han heldt sidan fram som sorenskrivar til 1859.

Christian Krebs vart 29.10.1859 tilsett som sorenskriver i Ide og Marker og flytte våren 1860 med huslyden sin til Halden og i 1864 vidare til Fridheim i Berg, Austfold.  Henriette d. på Fridheim i Berg 21.4.1890, og Christian fekk 1.11.1890 avskil som sorenskrivar.  Han d. på Fridheim 22.2.1892.

Christian og Henriette Krebs fekk fem born i lag:

 1. Louise Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 21.7.1838,

Lovise Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Berg, men gifte seg i Christiania 22.9.1861 med Ferdinand Nicolai Jacobson Roll frå Trondheim.  Han var son av assessorog seinare justitiarius Jacob Nilsson Roll i Trondheim, opphavleg frå Spydeberg, og kona Nicoline Brog Sigismundsdotter Selmer frå Strinda, Trondheim og f. i Trondheim 28.5.1831.  Ferdinand vart cand.jur. i 1852 og var frå 1858 fullmektig i justisdepartementet.  Han og Louise budde i Christiania den korte tidi dei fekk vera i lag.  Louise d. i Christiania etter barselseng alt 6.11.1862, og Ferdinand gifte seg att i Christiania 8.7.1871 med Sophie Nicoline Christiansdotter Knudtzon frå Trondheim, eit søskenbarn av Louise.  Sophie var dotter av korpslækjar Christian Fredrik Nicolaison Knudtzon i Trondheim, opphavleg frå Kristiansund, og kona Anette Sophie Augusta Christiansdotter Scheel frå Moss og f. i Trondheim 4.6.1845.  Ferdinand heldt fram som departementsfullmektig til han i 1870 vart utnemnd til sorenskrivar i Romsdalen og busette seg i Molde.  Han og Sophie flytte i 1895 attende til Christiania der Ferdinand var høgsterettsassessor til han tok avskil i 1912.  Ferdinand d. i Christiania 28.2.1921, medan Sophie Roll d. på Vinderen i Vestre Aker 6.7.1928.  Ferdinand Roll fekk i alt

 

¤¤¤¤¤ (kor mange? – inkl. Nicoline Magdalene, f. Molde 1873 – Jeanette, f. Christiania 1877 – Sigrid, f. Christiania 1879 – Astrid, f. Molde 1881)

 

born; av dei var ein son frå første ekteskapet med Louise Krebs:

a. Kristian Fougstad Ferdinandson Roll, f. i Christiania 29.10.1862, d. på Fridheim i Berg 17.8.1904.  Han voks dels opp hjå besteforeldri sine i Berg og gifte seg der 21.6.1890 med Cathrine Christine Petersdotter Anker frå Lundestad i Berg, f. i Berg 27.1.1866.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Christiania?)

 

     Kristian Roll vart cand.jur. i 1884 og arbeidde som sorenskrivarfullmektig, dels i Molde og dels i Berg, til han i 1887 tok til som overrettssakførar i Halden.  Han tok i 1892 over garden på Fridheim etter besteforeldri sine og budde der med huslyden sin, men som enkje flytte Cathrine sidan til Christiania. 

 

     ¤¤¤¤¤ (stemmer dette? – NB: budde 1910 framleis på Fridheim i Berg som enkje og rentenist!)

 

     Dei fekk fire døtrer i lag.

 2. Elinor Sophie Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 17.1.1842,

Elinor Krebs flytte òg med foreldri i 1860 til Berg og

 

¤¤¤¤¤ (n. Berg 1865 og 1875– lagnaden hennar?)

 

 3. Anette Wilhelmine Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 9.3.1846,

Anette Krebs flytte likeins i 1860 med foreldri til Berg der ho 11.7.1866 gifte seg med Christian August Peterson Anker frå Rød i Berg.  Han var son av grosserar og gardbrukar Peter Martin Nilsson Anker på Rød, opphavleg frå Halden, og kona Cathrine Olave Nicoline Christiansdotter Gløersen frå Berg og f. i Berg 9.8.1840.  Christian Anker var grosserar og budde på Remmen i Berg, men Anette d. etter barselseng i Halden 30.5.1867.  Christian gifte seg sidan att to gonger og d. på Remmen 30.9.1912.  Han fekk i alt ti born; av dei var ei dotter frå første ekteskapet med Anette Krebs:

a. Anette Christiansdotter Anker, f. i Halden 15.5.1867, d. på Remmen i Berg 21.1.1883.

 4. Christian August Christianson Krebs, f. i Hafslo 16.5.1852,

Christian Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Berg, men gifte seg i Halden 21.2.1884 med Antonette Petronelle Nilsdotter Stang frå Halden.  Ho var dotter av grosserar Nils Anker Thomasson Stang i Halden og kona Cathrine Andrea Andreasdotter Faye, òg frå Halden, og f. i Halden 25.11.1863. 

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1884: konsul Christiania/1885: handelsborgar og grosserar Christiania – 1886: trælasthandlar – 1890: konsul – 1893: konsul – 1900: steinbrotteigar og bladeigar, busette Holtegaten 20, Christiania – ”Christian oppheldt seg for det meste i utlandet”)

 

Christian d. i Oslo 24.6.1941, medan Antonette Krebs d. på Ringsaker 5.6.1948.  Dei fekk fem born i lag:

a. Ellen Margrethe Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 1.11.1885, d. i Sverige

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sverige?)

 

     5.2.1931.  Ellen var lærar ved ulike privatskuler og budde

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad? – ”oppheldt seg mykje i utlandet”)

 

     ugift.

b. Samuel Andreas Christianson Krebs, f. i Christiania 26.2.1889, d. i Christiania 20.12.1889.

c. Harriet Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 6.12.1890, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Harriet vart student i 1909 og

 

     ¤¤¤¤¤ (foredragshaldar, vart svensk borgar og budde der – truleg d. 18.4.1968)

 

     ugift.

d. Kathrine Andrea Christiansdotter Krebs, f. i Vestre Aker 8.5.1892, d. i Sveits

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sveits?)

 

     25.3.1946.  Kathrine utdanna seg i Danmark til sjukepleiar og arbeidde sidan som sjukepleiar i Sveits. 

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sveits?)

 

     Ho var ugift.

e. Louise Antoinette, kjend som Antoinette Christiansdotter Krebs, f. i Austre Aker 18.8.1893, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Oslo etter 1955?)

 

     Antoinette flytte i ung alder

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar?)

 

     men gifte seg i Milano, Italia 11.6.1931 med Francesco Maresca, f. 12.7.1903.  Han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

     19.11.1969.  Francesco var målar og bilethoggar, og han og Antoinette budde i

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad?)

 

     men vart skilde i

 

     ¤¤¤¤¤ (kva år? – NB: ei Ingeborg Maresca vert nemnd!)

 

     og Antoinette flytte attende til Oslo.  Ingen born.

 5. Henriette Christiansdotter Krebs, f. 26.9.1854,

Henriette Krebs flytte òg med foreldri sine i 1860 til Berg og

 

¤¤¤¤¤ (1900: ugift rentenist bus. på Aasly i Bærum – 1910: do. på Bygdøy allé i Christiania)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kan det tenkjast at Aftenposten kan vera kjelde for ein del av dei detaljane som eg manglar?

 

Eg vonar det let seg gjera finna i alle fall nokre av svari og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

 son av oberst Andreas Samuel


¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)


Krebs i Christiania, opphavleg frå


¤¤¤¤¤ (kvar var Andreas Samuel oppvaksen?)


og kona Else Thyrholm Justsdotter Gude frå Moss 


 


Her er en større artikkel i Norsk Biografisk Leksikon om Andreas Samuel Krebs: http://nbl.snl.no/Andreas_Samuel_Krebs. Han var offiser, født 1766 på Hamsbøl i Sønder-Jylland, sønn av sokneprest Ditlev Peter Krebs (1732-1787) og Birgitte Marie Lützen (1739-1783). 


 


Familien Krebs i Kristiania i 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058232008951


 


 


 


    


 


Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig R Håklev

Henriette Krebs døde 25/7-1930 på besøk ? i Sverige

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Vestre Aker tinglag, Dødsfallsprotokoll 3 (Hba 0003), 1928-1930, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/27371/139/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090519350968.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

 2. Elinor Sophie Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 17.1.1842,

Elinor Krebs flytte òg med foreldri i 1860 til Berg og

¤¤¤¤¤ (n. Berg 1865 og 1875– lagnaden hennar?)

 

Ellinor døde 1899, ugift: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001028101

 

Østfold fylke, Halden, Ministerialbok nr. I 14 (1890-1906), Døde og begravede 1899, side 69. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4898&idx_id=4898&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060718020571.jpg

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen
(...)

Christian d. i Oslo 24.6.1941, medan Antonette Krebs d. på Ringsaker 5.6.1948.  Dei fekk fem born i lag:

 

a. Ellen Margrethe Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 1.11.1885, d. i Sverige

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sverige?)

 

     5.2.1931.  Ellen var lærar ved ulike privatskuler og budde

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad? – ”oppheldt seg mykje i utlandet”)

 

     ugift.

 

(...)

 

c. Harriet Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 6.12.1890, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Harriet vart student i 1909 og

 

     ¤¤¤¤¤ (foredragshaldar, vart svensk borgar og budde der – truleg d. 18.4.1968)

 

     ugift.

 

.

.

Fra Sveriges Dödbok:

.

18851101

Krebs, Ellen Margrethe

Dyne

Död 5/2 1931.

Kyrkobokförd i Hogdal (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän).

Född 1/11 1885 i Norge, Kristiania.

Ogift kvinna.

Anm:

Norsk medborgare

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Idefjorden, Strömstads kn (Västra Götalands län, Västergötland)

Födelseförsamling i källan:

Norge, Kristiania

Källor:

FS, DB

.

Harriet Krebs bor med søsteren Ellen Margrethe i Dyne. Hun kommer fra Göteborgs Wasa 23/11-1927 og flytter 26/10-1933 til Engelbrekts församling i Stockholm (med attest 3/11-1933). Hun ble svensk statsborger 15/1-1932.

.

post-162-0-94991800-1404895348_thumb.jpg

.

Kilde: Hogdal AIIa:2 (1911-1940) Bild 270 / sid 16 (AID: v198523a.b270.s16, NAD: SE/GLA/13212)

.

Innflyttet til Engelbrekts församling, Stockholm 3/11-1933 til følgende adresse:

.

post-162-0-35643400-1404897592_thumb.jpg

.

Kilde: Engelbrekt BI:28 (1933-1933) Bild 1840 / sid 180 (AID: v227282.b1840.s180, NAD: SE/SSA/6003)

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig R Håklev

 

 2. Elinor Sophie Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 17.1.1842,

Elinor Krebs flytte òg med foreldri i 1860 til Berg og

¤¤¤¤¤ (n. Berg 1865 og 1875– lagnaden hennar?)

 

Ellinor døde 1899, ugift: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000001028101

 

Østfold fylke, Halden, Ministerialbok nr. I 14 (1890-1906), Døde og begravede 1899, side 69. 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4898&idx_id=4898&uid=ny&idx_side=-73

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060718020571.jpg

 

 

Nr 29 i dødsfallprotokollen

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Vestre Aker tinglag, Dødsfallsprotokoll 3 (Hba 0003), 1928-1930, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/27371/139/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090519350968.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

 

Nr 29 i dødsfallprotokollen

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Vestre Aker tinglag, Dødsfallsprotokoll 3 (Hba 0003), 1928-1930, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/27371/139/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090519350968.jpg

 

 Denne dødsfallsprotokollen dekker tidsrommet 1928-1930 - var det søsteren Henriette du tenkte på, Solveig?

Her dødsfallet til Ellinor i kirkebok for Østre Bærum, som var oppgitt som bopel i kirkeboka for Halden. Men kirkeboka opplyser at hun ble gravlagt i Halden:

Akershus fylke, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. III 3 (1892-1904), Døde og begravede 1899, side 183. 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3465&idx_id=3465&uid=ny&idx_side=-173

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060719010262.jpg

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Asker og Bærum lensmann, Dødsfallsprotokoll 4 (Haa 0004), 1882-1900, oppb: Statsarkivet i Oslo - nr. 29:

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/27690/175/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090527311191.jpg

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanMKeus

Opprinnelsen til navnet Krebs viser til Tyskland. Ordet Krebs betyr kreps (òg kreft=cancer). 
Mange medlemmer av denne slekten (eller slektene) har utvandret til nærliggende områder, som f eks Danmark/Norge (òg Nederland).

I mitt søken etter opprinnelsen til navnet Keus, kom jeg bort i den tyske teologen og filosofen Nicolaus Krebs von Kues (1401-1464). Stedet Kues er tvillingby med Bernkastel (an der Mosel).

Det finnes dessuten en polsk-jødisk slekt med navnet Krebs (Krakow).
Kan navnet Samuel være interessant i denne sammenheng og vise til en jødisk opprinnelse?

Mvh

JanM

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

 

 son av oberst Andreas Samuel

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

Krebs i Christiania, opphavleg frå

¤¤¤¤¤ (kvar var Andreas Samuel oppvaksen?)

og kona Else Thyrholm Justsdotter Gude frå Moss 

 

Her er en større artikkel i Norsk Biografisk Leksikon om Andreas Samuel Krebs: http://nbl.snl.no/Andreas_Samuel_Krebs. Han var offiser, født 1766 på Hamsbøl i Sønder-Jylland, sønn av sokneprest Ditlev Peter Krebs (1732-1787) og Birgitte Marie Lützen (1739-1783). 

 

 

 

 

    

 

 

Litt på siden av selve spørsmålet:

 

Oberst Krebs, helten fra Matrand i 1814, ligger begravet på Krist kirkegård på Hammersborg i Oslo sentrum, og Garden bekranser hans grav hver 17.mai. Frem til 1999 var denne kirkegården stengt for publikum, så den tidlige morgenstunden 17.mai var faktisk den eneste muligheten man hadde for å se oberstens grav og alle de andre, interessante grav- og minnestøttene der. Selv var jeg ved Oberst Krebs' grav nå sist 17.mai og kunne konstatere at tradisjonen ble fulgt også i jubileumsåret for å hedre "Helten ved Matrand fra en erkjendtlig Efterslægt".

 

Les også om Krist kirkegård i denne tråden (lenke).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig R Håklev

 Denne dødsfallsprotokollen dekker tidsrommet 1928-1930 - var det søsteren Henriette du tenkte på, Solveig?

 

Nei,det var Ellinor,men sånn kan det gå når man har flere protokoller oppe samtidig....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg synes det fenomenet oppstår stadig hyppigere for tiden:

 

(...)

 

Det er en annen type feil, der en parameter fra ei lenke "smitter over" på ei annen lenke. I stedet for at lenka går til bilde nr. x i kirkebok y, går den til bilde nr. x i kirkebok z.

 

Vi planlegger et nytt visningsprogram for kirkebøker der lenkene skal bygges opp som i f.eks. skanna skiftemateriale. Da vil problemet elimineres. NB: De nåværende lenkene vil ikke dø; systemet vil konvertere dem til nye.

 

 

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe, Solveig, Anne-Lise, Jan og Tore for mange spennande og nyttige innlegg!

 

No har eg studert innleggi og freista oppdatera manuskriptet mitt etter beste evne.  Mange av "hòli" er eliminerte, men nokre står då att.

 

Eg undrar litt på konsul Christian August Krebs (Jr) og "rørslene hans" etter 1900.  Han er ikkje å sjå i Noreg i 1910, og heller ikkje finn eg nokon av borni hans!  I so fall må dei nettopp vera flytte, for Harriet vart jo student i 1909!!  Me veit at konsulen i 1930 var busett på Dyne i Högdal (jmf. dødsmeldingi etter Henriette), men kan dei vera flytte so tidleg til Dyne?  Kanskje finst det ei dødsannonse for konsulen då han døydde i Oslo i 1941?  Elles er det vel svenske kjelder me lyt konsultera her...?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jens Mons Simon Christian August, kjend som Christian August Andreasson Krebs, frå Christiania (Oslo), var son av oberst Andreas Samuel Ditlevson Krebs i Christiania, opphavleg frå Halmsbøl i Sønderjylland, Danmark (no Neugalmsbüll i Schleswig-Holstein, Tyskland), og kona Else Thyrholm Justsdotter Gude frå Moss og f. i Moss 11.5.1808.  Han gifte seg i Moss 23.9.1837 med Henriette Elisabeth Christiansdotter Scheel frå Moss.  Ho var dotter av skipsførar Christian Fredrik Hansson Scheel i Moss og kona Sophie Cathrine, kjend som Cathrine Iversdotter Hesselberg frå Larvik og f. i Moss 9.1.1810.

Christian Krebs vart student i 1824 og cand.jur. i 1833.  Han vart tilsett i Justisdepartementet der han mellom anna var byråsjef til han sist hamna som sjef for vegkontoret og sivilkontoret.  Han og Henriette budde i Christiania (Oslo) fram til 1847.

Christian Krebs vart 22.12.1846 utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Henriette flytte hit i 1847.  Christian fekk 19.4.1847 skøyte på Christianeslyst og vart den siste sjølveigande sorenskrivaren, men alt 4.9.1849 skreiv Christian skøyte på eigedomen til Staten ved Justisdepartementet.  Han heldt sidan fram som sorenskrivar til 1859.

Christian Krebs vart 29.10.1859 tilsett som sorenskriver i Ide og Marker og flytte våren 1860 med huslyden sin til Halden og i 1864 vidare til Fridheim i Berg, Austfold.  Henriette d. på Fridheim 21.4.1890, og Christian fekk 1.11.1890 avskil som sorenskrivar.  Han d. på Fridheim 22.2.1892.

Christian og Henriette Krebs fekk fem born i lag:

 1. Louise Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 21.7.1838,

Lovise Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Halden, men gifte seg i Christiania 22.9.1861 med Ferdinand Nicolai Jacobson Roll frå Trondheim.  Han var son av assessorog seinare justitiarius Jacob Nilsson Roll i Trondheim, opphavleg frå Spydeberg, og kona Nicoline Brog Sigismundsdotter Selmer frå Strinda, Trondheim og f. i Trondheim 28.5.1831.  Ferdinand vart cand.jur. i 1852 og var frå 1858 fullmektig i justisdepartementet.  Han og Louise budde i Christiania den korte tidi dei fekk vera i lag.  Louise d. i Christiania etter barselseng alt 6.11.1862, og Ferdinand gifte seg att i Christiania 8.7.1871 med Sophie Nicoline Christiansdotter Knudtzon frå Trondheim, eit søskenbarn av Louise.  Sophie var dotter av korpslækjar Christian Fredrik Nicolaison Knudtzon i Trondheim, opphavleg frå Kristiansund, og kona Anette Sophie Augusta Christiansdotter Scheel frå Moss og f. i Trondheim 4.6.1845.  Ferdinand heldt fram som departementsfullmektig til han i 1870 vart utnemnd til sorenskrivar i Romsdalen og busette seg i Molde.  Han og Sophie flytte i 1895 attende til Christiania der Ferdinand var høgsterettsassessor til han tok avskil i 1912.  Ferdinand d. i Christiania 28.2.1921, medan Sophie Roll d. på Vinderen i Vestre Aker 6.7.1928.  Ferdinand Roll fekk i alt

 

¤¤¤¤¤ (kor mange? – inkl. Nicoline Magdalene, f. Molde 1873 – Jeanette, f. Christiania 1877 –

       Sigrid, f. Christiania 1879 – Astrid, f. Molde 1881)

 

born; av dei var ein son frå første ekteskapet med Louise Krebs:

a. Kristian Fougstad Ferdinandson Roll, f. i Christiania 29.10.1862, d. på Fridheim i Berg 17.8.1904.  Han voks dels opp hjå besteforeldri sine i Berg og gifte seg der 21.6.1890 med Cathrine Christine Petersdotter Anker frå Lundestad i Berg, f. i Berg 27.1.1866.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Christiania?)

 

     Kristian Roll vart cand.jur. i 1884 og arbeidde som sorenskrivarfullmektig, dels i Molde og dels i Berg, til han i 1887 tok til som overrettssakførar i Halden.  Han tok i 1892 over garden på Fridheim etter besteforeldri sine og budde der med huslyden sin, men som enkje flytte Cathrine sidan til Christiania. 

 

     ¤¤¤¤¤ (stemmer dette? – NB: budde 1910 framleis på Fridheim i Berg som enkje og rentenist!)

 

     Dei fekk fire døtrer i lag.

 2. Elinor Sophie Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 17.1.1842,

Elinor Krebs flytte òg med foreldri i 1860 til Halden og vidare til Fridheim i Berg der ho var heimeverande til ho i 1890-åri som rentenist flytte med søsteri Henriette til Stabæk i Bærum.  Der d. Elinor 28.3.1899.  Ho var ugift.

 3. Anette Wilhelmine Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 9.3.1846,

Anette Krebs flytte likeins i 1860 med foreldri til Halden og vidare til Berg der ho 11.7.1866 gifte seg med Christian August Peterson Anker frå Rød i Berg.  Han var son av grosserar og gardbrukar Peter Martin Nilsson Anker på Rød, opphavleg frå Halden, og kona Cathrine Olave Nicoline Christiansdotter Gløersen frå Berg og f. i Berg 9.8.1840.  Christian Anker var grosserar og budde på Remmen i Berg, men Anette d. etter barselseng i Halden 30.5.1867.  Christian gifte seg sidan att to gonger og d. på Remmen 30.9.1912.  Han fekk i alt ti born; av dei var ei dotter frå første ekteskapet med Anette Krebs:

a. Anette Christiansdotter Anker, f. i Halden 15.5.1867, d. på Remmen i Berg 21.1.1883.

 4. Christian August Christianson Krebs, f. i Hafslo 16.5.1852,

Christian Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Berg, men gifte seg i Halden 21.2.1884 med Antonette Petronelle Nilsdotter Stang frå Halden.  Ho var dotter av grosserar Nils Anker Thomasson Stang i Halden og kona Cathrine Andrea Andreasdotter Faye, òg frå Halden, og f. i Halden 25.11.1863. 

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1884: konsul Christiania/1885: handelsborgar og grosserar Christiania –  1886: trælasthandlar – 1890: konsul – 1893: konsul – 1900: steinbrotteigar og bladeigar, busette Holtegaten 20, Christiania – ”Christian oppheldt seg for det meste i utlandet” -  NB: eg finn ingen i denne huslyden i Noreg i 1910 – var dei alt flytte utanlands? – Konsul Krebs var i 1930 busett på Dyne ved Strömstad!!)

 

Christian d. i Oslo 24.6.1941, medan Antonette Krebs d. på Ringsaker 5.6.1948.  Dei fekk fem born i lag:

a. Ellen Margrethe Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 1.11.1885, d. på Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige 5.2.1931.  Ellen var lærar ved ulike privatskuler og budde

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad? – ”oppheldt seg mykje i utlandet”)

 

     ugift.

b. Samuel Andreas Christianson Krebs, f. i Christiania 26.2.1889, d. i Christiania 20.12.1889.

c. Harriet Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 6.12.1890, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Harriet vart student i 1909 og

 

     ¤¤¤¤¤ (foredragshaldar, vart 1932 svensk borgar og budde der – frå Göteborg til Dyne 1927 – frå Dyne til Stockholm 1933 – truleg d. 18.4.1968)

 

     ugift.

d. Kathrine Andrea Christiansdotter Krebs, f. i Vestre Aker 8.5.1892, d. i Sveits

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sveits?)

 

     25.3.1946.  Kathrine utdanna seg i Danmark til sjukepleiar og arbeidde sidan som sjukepleiar i Sveits. 

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sveits?)

 

     Ho var ugift.

e. Louise Antoinette, kjend som Antoinette Christiansdotter Krebs, f. i Austre Aker 18.8.1893, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Oslo etter 1955?)

 

     Antoinette flytte i ung alder

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar?)

 

     men gifte seg i Milano, Italia 11.6.1931 med Francesco Maresca, f. 12.7.1903.  Han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

     19.11.1969.  Francesco var målar og bilethoggar, og han og Antoinette budde i

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad?)

 

     men vart skilde i

 

     ¤¤¤¤¤ (kva år? – NB: ei Ingeborg Maresca vert nemnd!)

 

     og Antoinette flytte attende til Oslo.  Ingen born.

 5. Henriette Christiansdotter Krebs, f. 26.9.1854,

Henriette Krebs flytte òg med foreldri sine i 1860 til Berg og var heimeverande på Fridheim til ho på 1890-talet med søstefi Elinor som rentenist flytte til Stabæk i Bærum.  Sidan budde Henriette ei tid på Bygdøy i Christiania og likeins i Vestre Aker, men ho d. under eit opphald hjå brordotteri Ellen på Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige 25.7.1930, ugift.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for alle dei gode innspeli so langt og vonar at kanskje nokon fleire av dei attverande detaljane ogso kan "avslørast"...  Det er berre heilt utruleg kva de greier å finna!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen
                (...)

 4. Christian August Christianson Krebs, f. i Hafslo 16.5.1852,

Christian Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Berg, men gifte seg i Halden 21.2.1884 med Antonette Petronelle Nilsdotter Stang frå Halden.  Ho var dotter av grosserar Nils Anker Thomasson Stang i Halden og kona Cathrine Andrea Andreasdotter Faye, òg frå Halden, og f. i Halden 25.11.1863. 

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1884: konsul Christiania/1885: handelsborgar og grosserar Christiania – 1886: trælasthandlar – 1890: konsul – 1893: konsul – 1900: steinbrotteigar og bladeigar, busette Holtegaten 20, Christiania – ”Christian oppheldt seg for det meste i utlandet”)

(...)

 

Antonette Petronelle Nilsdotter Stang  gift Krebs var i København i 1916 og 1917:

.

Udfyldelsesdato: 1-11-1916

Personer

Hovedperson

Antoinette Petronelle Krebs , 28-11-1863 , Norge, Frederikshald

Stillinger: Frue

Adresser

1-11-1916: Gammel Mønt 1

1-11-1917: Gammel Mønt 1

 

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1556428&backside=0&searchname=polit_simple&isbrowsing=&browsetype=

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

e. Louise Antoinette, kjend som Antoinette Christiansdotter Krebs, f. i Austre Aker 18.8.1893, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Oslo etter 1955?)

 

     Antoinette flytte i ung alder

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar?)

 

     men gifte seg i Milano, Italia 11.6.1931 med Francesco Maresca, f. 12.7.1903.  Han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

     19.11.1969.  Francesco var målar og bilethoggar, og han og Antoinette budde i

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad?)

 

     men vart skilde i

 

     ¤¤¤¤¤ (kva år? – NB: ei Ingeborg Maresca vert nemnd!)

 

     og Antoinette flytte attende til Oslo.  Ingen born.

 

                         (...) 

.

Antoinette Krebs var også kommet til Köbenhavn i 1917:

 

Udfyldelsesdato: 5-11-1917

Personer

Hovedperson

Antoinette Krebs , 18-8-1893 , Norge, Kristiania

Adresser

1-11-1917: Fra Sverige til Daurehotellet, Gammel Mønt 1

1-11-1918: Daurehotellet, Gammel Mønt 1

1-11-1919: Daurehotellet, Gammel Mønt 1

.

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1556427&searchname=polit_simple

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise for nye nyttige opplysningar, denne gongen frå Danmark!

 

Det forundrar meg at "konsulfrua" Antoinette Krebs f. Stang skulle bu ÅLEINE i København, men kanskje var det på grunn av dotteri at ogso mori budde der, mellombels?  Kanskje syner materiale frå Dyne i Högdal, Sverige at konsulen sjølv, Christian August Krebs, samstundes hadde bustad der?

 

Elles ser det ut til at det i opplysningane mine ligg føre ein feil:

 

* Christian August Krebs, konsulen, skulle etter mine tidlegare opplysningar vera avliden i OSLO 24.6.1941, men eg finn han ikkje nemnd i dødsfallsprotokollane korkje i Oslo eller Aker!  So, om han verkeleg døydde i Oslo, kan han IKKJE ha vore busett der!?  Kanskje ei dødsannonse tross alt kan avklara dette?

 

Kona Antoinette Krebs f. Stang skal vera avlidi på Ringsaker 5.6.1948; kanskje burde me setja eit spørsmålsteikn ogso ved denne opplysningi?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hei Lars!

 

Jeg gjorde et søk på bokhylla.no og der fant jeg en bok som omhandlet Aktieselskabet Stangeskovene 1899-1959. På nettsidene til Stangeskovene kan du lese litt om selskapets historie: http://stangeskovene.no/om-oss/historien.

 

Men tilbake til boka: en av stifterne av selskapet var konsul Christian August Krebs (1852-1941). Det er et stilig fotografi av ham også! Om Krebs står det følgende:

 

"Christian August Krebs (1852-1941) var forretningsmann, gift med Antonette Pernille Stang (1863-1948). Han var i årene 1875-1883 prokurist i firmaet Thomas Stang & Co i Sannesund. Senere etablerte han et betydelig firma i bygningsbransjen i Christiania - det senere Bygningsartikkelkompaniet, og grunnla så De Forenede Stenhuggerier. Han var en kortere tid 1903-04 medlem av Stangeskovenes direksjon."

 

Selskapets aksjonærer var svogere og het: Dr. Schweigaard, kpt Burchardt, konsul Krebs, disp. Stang og major Dahl. Aksjene til konsul Krebs ble i 1904 overtatt av hans svogere, hver med sin fjerdepart. 

 

Beklager hvis jeg har oversett noe og lagt til detaljer du allerede har i manus. Men jeg valgte å legge det inn. 

 

Grethe 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig R Håklev

 

* Christian August Krebs, konsulen, skulle etter mine tidlegare opplysningar vera avliden i OSLO 24.6.1941, men eg finn han ikkje nemnd i dødsfallsprotokollane korkje i Oslo eller Aker!  So, om han verkeleg døydde i Oslo, kan han IKKJE ha vore busett der!?  Kanskje ei dødsannonse tross alt kan avklara dette?

 

 

 

Aftenposten 28 juni 1941 :

 

Christian August Krebs

døde 24 juni  88 år gammel

Han blev kremert idag

 

p.t.Oslo 27 juni 1941

        Antoinette Krebs

          f.Stang

Harriet Krebs        Kate Krebs

Lill Maresca          Francesco Maresca

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Solveig for nye spennande innlegg om konsul Christian Krebs.

 

Diverre har konsulen ingen nolevande etterkomarar, so det vert noko vanskeleg å danna seg eit komplett bilete av livet hans, men slik eg tolkar dei opplysningane som no er framkomne, var han i mange år forretningsmann innan bygningsbransjen og sidan òg steinhoggarbransjen til han i 1904 selde seg ut av det heile.  Konsulen var då ein mann på 52 år og eigentleg for ung til å “gå ut i pensjon”.  Kan han ha hatt eit “burnout” syndrom?  Ikkje godt å seia i dag kva som skjedde….

 

Sikkert er det at Christian skal ha butt i “utlandet” store deler av livet, og då ligg det svært nær å tru at han alt kring 1905 har kjøpt ein bustad i Dyne i Högdal, Bohuslän, og at det er der huslyden sidan har hatt hovudbustad?  Let dette seg gjera å stadfesta gjennom svenske kjelder?

 

Elles hadde det òg vore spennande å vita kvifor Antoinette hamna på Ringsaker og døydde der?

 

Når det gjeld borni til konsulen, hamna dei òg i utlandet, men Louise Antoinette (kalla Lill Maresca i nekrologen til konsulen), skal vera attendekomi til Oslo og avlidi der etter 1955, truleg som skild frå Francesco.  Kanskje det finst noko skrive om ho i Aftenposten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Folketellingen i København 1916 viser at Daurehotellet i Gammel Mønt 1 var eiet av Kvindelig Læseforening.

http://www.dr.dk/arkivP1/danmarkkort/Udsendelser/2011/04/20110405122833.htm

http://da.wikipedia.org/wiki/Kvindelig_L%C3%A6seforening

Ingen Krebs der i januar 1916. Listene skulle sendes inn senest 4. febuar, så da har fru Krebs kommet senere enn dette.

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise for siste bidrag i denne debatten.

 

Det høyrest ut som det ikkje skal vera so mykje å finna i Danmark om desse folki, men uansett, når det ikkje finst etterkomarar etter dei i dag, vert det vanskeleg...?

Edited by Lars E. Øyane - Wackersberg - Bayern

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har i ettermiddag freista gjera ferdig biografien for denne Krebs-ætti og fann mellom anna ein interessant biografi på tysk om Francesco Maresca, den italienske målaren og bilethoggaren som var gift med Lill Krebs, yngste dotteri av konsulen (http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1343).

 

Her går det mellom anna fram at han trefte Lill i Assisi i Italia i heimen til ei norsk kvinne, fru DUNKER, og at dei var nært knytte til anthroposofiske tenkemåter.  Spennande er det òg at Lill og Francesco, etter fleire år i Dornach (Solothurn) i Sveits, flytte til Oslo i 1938 og busette seg "utanfor byen", men at Francesco underviste forming i "Vidargruppen" i Oslo.  Dei vart skilde i 1948, men Francesco gifte seg kort tid etter att med ei anna norsk kvinne, Ingeborg, og dei fekk ein son i lag.

 

Utifrå desse opplysningane burde det kanskje vera mogeleg å supplera litt på biografien om denne huslyden, til dømes med:

 

* Kvar "nær Oslo" var det Lil og Francesco Mareca budde?

 

* Kva med denne "Vidargruppen", er det nokon som kjenner til den?

 

* Kven var andre kona til Francesco, denne Ingeborg?

 

* Eg vil tru det må finnast stoff i Aftenposten om dette parfolket.  Det ville overraska meg mykje om ikkje dødsfallet til Lill er nemnt nokon stad?

 

So vil eg gjerne få peika på eit anna "blankt punkt":

 

* Kvar vart det av enkja etter sakførar Kristian Faugstad Roll på Fridheim i Berg, Cathrine f. Anker?  Dødsmeldingi etter Ferdinand Roll frå Vinderen 1921 syner at dei to overlevande døtrene etter Kristian på den tidi budde i Christiania og i Fredrikstad (http://arkivverket.no/URN:sk_read/27367/299/).

 

Eg tek med eit oppdatert manuskript for heile Krebs-huslyden der eg etter beste evne har prøvd å "sy dette saman" på eit nokolunde skapeleg vis.  Eg tek gjerne imot ytterlegare kommentarar...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jens Mons Simon Christian August, kjend som Christian August Andreasson Krebs, frå Christiania (Oslo), var son av oberst Andreas Samuel Ditlevson Krebs i Christiania, opphavleg frå Halmsbøl i Sønderjylland, Danmark (no Neugalmsbüll i Schleswig-Holstein, Tyskland), og kona Else Thyrholm Justsdotter Gude frå Moss og f. i Moss 11.5.1808.  Han gifte seg i Moss 23.9.1837 med Henriette Elisabeth Christiansdotter Scheel frå Moss.  Ho var dotter av skipsførar Christian Fredrik Hansson Scheel i Moss og kona Sophie Cathrine, kjend som Cathrine Iversdotter Hesselberg frå Larvik og f. i Moss 9.1.1810.

Christian Krebs vart student i 1824 og cand.jur. i 1833.  Han vart tilsett i Justisdepartementet der han mellom anna var byråsjef til han sist hamna som sjef for vegkontoret og sivilkontoret.  Han og Henriette budde i Christiania (Oslo) fram til 1847.

Christian Krebs vart 22.12.1846 utnemnd til sorenskrivar i Indre Sogn, og han og Henriette flytte hit i 1847.  Christian fekk 19.4.1847 skøyte på Christianeslyst og vart den siste sjølveigande sorenskrivaren, men alt 4.9.1849 skreiv Christian skøyte på eigedomen til Staten ved Justisdepartementet.  Han heldt sidan fram som sorenskrivar til 1859.

Christian Krebs vart 29.10.1859 tilsett som sorenskriver i Ide og Marker og flytte våren 1860 med huslyden sin til Halden og i 1864 vidare til Fridheim i Berg, Austfold.  Henriette d. på Fridheim 21.4.1890, og Christian fekk 1.11.1890 avskil som sorenskrivar.  Han d. på Fridheim 22.2.1892.

Christian og Henriette Krebs fekk fem born i lag:

 1. Louise Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 21.7.1838,

Lovise Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Halden, men gifte seg i Christiania 22.9.1861 med Ferdinand Nicolai Jacobson Roll frå Trondheim.  Han var son av assessorog seinare justitiarius Jacob Nilsson Roll i Trondheim, opphavleg frå Spydeberg, og kona Nicoline Brog Sigismundsdotter Selmer frå Strinda, Trondheim og f. i Trondheim 28.5.1831.  Ferdinand vart cand.jur. i 1852 og var frå 1858 fullmektig i justisdepartementet.  Han og Louise budde i Christiania den korte tidi dei fekk vera i lag.  Louise d. i Christiania etter barselseng alt 6.11.1862, og Ferdinand gifte seg att i Christiania 8.7.1871 med Sophie Nicoline Christiansdotter Knudtzon frå Trondheim, eit søskenbarn av Louise.  Sophie var dotter av korpslækjar Christian Fredrik Nicolaison Knudtzon i Trondheim, opphavleg frå Kristiansund, og kona Anette Sophie Augusta Christiansdotter Scheel frå Moss og f. i Trondheim 4.6.1845.  Ferdinand heldt fram som departementsfullmektig til han i 1870 vart utnemnd til sorenskrivar i Romsdalen og busette seg i Molde.  Han og Sophie flytte i 1895 attende til Christiania der Ferdinand var høgsterettsassessor til han tok avskil i 1912.  Ferdinand d. på Vinderen i Vestre Aker 28.2.1921, medan Sophie Roll d. same staden 6.7.1928.  Ferdinand Roll fekk i alt fem born; av dei var einaste sonen frå første ekteskapet med Louise Krebs:

a. Kristian Fougstad Ferdinandson Roll, f. i Christiania 29.10.1862, d. på Fridheim i Berg 17.8.1904.  Han voks dels opp hjå besteforeldri sine i Berg og gifte seg der 21.6.1890 med Cathrine Christine Petersdotter Anker frå Lundestad i Berg, f. i Berg 27.1.1866.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Christiania?)

 

     Kristian Roll vart cand.jur. i 1884 og arbeidde som sorenskrivarfullmektig, dels i Molde og dels i Berg, til han i 1887 tok til som overrettssakførar i Halden.  Han tok i 1892 over garden på Fridheim etter besteforeldri sine og budde der med huslyden sin, men som enkje flytte Cathrine sidan til Christiania. 

 

     ¤¤¤¤¤ (stemmer dette? – NB: budde 1910 framleis på Fridheim i Berg som enkje og rentenist!)

 

     Dei fekk fire døtrer i lag.

 2. Elinor Sophie Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 17.1.1842,

Elinor Krebs flytte òg med foreldri i 1860 til Halden og vidare til Fridheim i Berg der ho var heimeverande til ho i 1890-åri som rentenist flytte med søsteri Henriette til Stabæk i Bærum.  Der d. Elinor 28.3.1899.  Ho var ugift.

 3. Anette Wilhelmine Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 9.3.1846,

Anette Krebs flytte likeins i 1860 med foreldri til Halden og vidare til Berg der ho 11.7.1866 gifte seg med Christian August Peterson Anker frå Rød i Berg.  Han var son av grosserar og gardbrukar Peter Martin Nilsson Anker på Rød, opphavleg frå Halden, og kona Cathrine Olave Nicoline Christiansdotter Gløersen frå Berg og f. i Berg 9.8.1840.  Christian Anker var grosserar og budde på Remmen i Berg, men Anette d. etter barselseng i Halden 30.5.1867.  Christian gifte seg sidan att to gonger og d. på Remmen 30.9.1912.  Han fekk i alt ti born; av dei var ei dotter frå første ekteskapet med Anette Krebs:

a. Anette Christiansdotter Anker, f. i Halden 15.5.1867, d. på Remmen i Berg 21.1.1883.

 4. Christian August Christianson Krebs, f. i Hafslo 16.5.1852,

Christian Krebs flytte i 1860 med foreldri sine til Halden og vidare til Berg, men gifte seg i Halden 21.2.1884 med Antoinette Petronelle Nilsdotter Stang frå Halden.  Ho var dotter av grosserar Nils Anker Thomasson Stang i Halden og kona Cathrine Andrea Andreasdotter Faye, òg frå Halden, og f. i Halden 25.11.1863.  Christian vart tidleg konsul og livnærte seg i mange år som trelasthandlar og sidan òg som steinbrottseigar.  Han og Antoinette budde for det meste i Christiania, men i 1904 selde Christian seg ut av alle verksemdene han då eigar eller medeigar av og flytte visstnok snart etter til Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige der han budde store delar av restlevetidi si. 

 

¤¤¤¤¤ (kan dette stadfestast?)

 

Christian d. under eit opphald i Oslo 24.6.1941, medan Antoinette Krebs d. på Ringsaker 5.6.1948.  Dei fekk fem born i lag:

a. Ellen Margrethe Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 1.11.1885, d. på Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige 5.2.1931.  Ellen var lærar ved ulike privatskuler og budde for det meste på Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige. 

 

     ¤¤¤¤¤ (kan dette stadfestast?)

 

     Ho var ugift.

b. Samuel Andreas Christianson Krebs, f. i Christiania 26.2.1889, d. i Christiania 20.12.1889.

c. Harriet Christiansdotter Krebs, f. i Christiania 6.12.1890, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – etter 1941! – kanskje 18.4.1968, men i so fall kvar?)

 

     Harriet vart student i 1909 og

 

     ¤¤¤¤¤ (yrket hennar? – foredragshaldar!)

 

     Ho budde òg ein del av levetidi i Dyne, Högdal i Bohuslän, Sverige, men flytte derifrå til Göteborg, Sverige.  Etter eit nytt opphald på Dyne i Högdal, Bohuslän frå 1927 busette ho seg frå 1933 i Stockholm, Sverige. 

 

    ¤¤¤¤¤ (stemmer dette?)

 

     Harriet var ugift.

d. Kathrine Andrea, kjend som Kate Christiansdotter Krebs, f. i Vestre Aker 8.5.1892, d. i Sveits

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sveits?)

 

     25.3.1946.  Kate voks truleg dels opp på Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige, men tok so sjukepleieutdanning i Danmark og arbeidde sidan som sjukepleiar i Sveits.

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar i Sveits?)

 

     Ho var ugift.

e. Louise Antoinette, kjend som Antoinette, sidan som Lill Christiansdotter Krebs, f. i Austre Aker 18.8.1893, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Oslo etter 1955?)

 

     Lill voks nok òg opp på Dyne  Högdal, Bohuslän i Sverige, men flytte i 1917 til København og sidan til Italia.  Ho gifte seg i Milano, Italia 11.6.1931 med Francesco Maresca, f. i Assisi, Italia 12.7.1903.  Han d. i Dornach, Kanton Solothurn i Sveits 19.11.1969.  Francesco var målar og bilethoggar, og han og Lill budde ei tid i Milano, Italia, men flytte 1933 til Dornach i Kanton Solothun i Sveits der Francesco var kunstlærar til dei i 1938 busette seg på

 

     ¤¤¤¤¤ (bustad nær Oslo?)

 

     Francesco heldt fram som kunstlærar i Oslo, men i 1948 vart dei skilde, og Francesco flytte på ny til Dornach, Solothurn i Sveits.  Han gifte seg att med ei anna norsk kvinne og fekk ein son med ho, men Lill og Francesco fekk ingen born i lag.

 5. Henriette Christiansdotter Krebs, f. 26.9.1854,

Henriette Krebs flytte òg med foreldri sine i 1860 til Berg og var heimeverande på Fridheim til ho på 1890-talet med søstefi Elinor som rentenist flytte til Stabæk i Bærum.  Sidan budde Henriette ei tid på Bygdøy i Christiania og likeins i Vestre Aker, men ho d. under eit opphald hjå brordotteri Ellen på Dyne i Högdal, Bohuslän i Sverige 25.7.1930, ugift.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise for interessant innlegg!

 

Då er altso Vidargruppen eit kjent begrep ogso her til lands (les: i Noreg!), men når eg les i Maresca-biografioen om at Francesco reiste mykje kringom i Noreg, so må jo det ha vore delvis i krigsåri, og ein kan jo spekulera på korleis det den gongen var med reisingi om ein sat på "feil side" av bordet, slik Francesco ser ut til å ha gjort i høve Qvisling...  Italienar og motstandsmann i Noreg?  Dette må det jo finnast litteratur om...

 

Spennande er det i alle fall å forska på denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Fru Antoinette Maresca  er bosatt i Vækerøveien 188 2 på Røa i Oslo i 1960/1961, i 1965-1966 og også i 1970:
Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Adressebok, Bok , 1970-1971, oppb: Riksarkivet.
Merknader: 92. årgang, bind 1. Demontert eksemplar, Riksarkivet
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49323/989/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-db10061211118478.jpg
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise for undersøkjingar av gamle adressebøker!

 

Då er det slege fast at Antoinette "Lill" Maresca framleis levde på Røa i Oslo so seint som i 1970, og det er vel berre eit spørsmål om kort tid før dødsfallet hennar dukkar opp...  Kan det ha vore på Røa ho budde, medan ho framleis var gift med Francesco òg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.