Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jørgen M. Steen

Kapellan Oluf Bersvendsen Rynning og en mulig relasjon til Andreas Bastiansen Røsts hustru Anna Dorthea, Sør-Trøndelag/Troms 1700-tallet

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

Jeg sitter og undres over et skifte datert 4. Februar 1784, på gården Karnes i Lyngen, Troms.

 

Jeg har tolket skiftet til noe sånt som dette:

 

...datter \sal:/ Jomfrue Berthe Maria Røst. Arvingene paa sal: madame Røstes side? er følgende:

1 Broderen hr. magister Rønning sognepræst for Carise? og Alsløv? ...? ...? i Lolland, er død og har efterladt sig en søn med navn? Claus Christian Rønning.
2 søsteren Johanna Rønning er død og har efterladt sig 2de børn naml: sønnen Lorentz Fyhn, som er stiger paa Qvikne Kaaber..værk? 30 aar gamel og datteren  Ingeborg Margrethe Fyhn 27 aar gl: er ugift og altsaa umyndig.
3 søsteren Inger Maria Rønning gift med skipper Sr Christen Meisler i Trondheim.

Sal: Jomfrue Berthe Maria Røstes arvinger er:

1 farbroderen  Sr. Søren Røst kiøbmand og boende i Trondheim
2 farbroderen Augustinus Røst, er død og har efterladt sig 2de døtre nemlig? Berithe Marie 21 aar og Bastianna Stinetta Margrethe 19 aar gamel, begge ugift
3 En faster navnlig: Anna Røst er død og har efterladt sig 1 dater, ...? i ægteskab med Sr Regimentz Feldt skiær Vasmuth, ved? navn Elisabth Margrethe gift med Skipper og Nordlandshandler Sr Hans Andreas Moursund

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Tromsø sorenskriveri, Skifteutlodningsprotokoll 143 , 1776-1785, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25025/221/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081205670221.jpg

 

 

Jeg tror jeg har rimelig kontroll på Andreas og Røst-halvparten av familien, men når det kommer til hennes familie står jeg fast.

 

Andreas og Anna Dorothea gifter seg: monsr Andreas Røst copulation med demoiselle anna dorothea Franzen .. caverere Jacob Thode, Andreas Crantz

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Trolovede 1754, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-236
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050613031162.jpg

 

Jeg har funnet to barn, i 1754 og 1759 (mulig det er flere, men det er bare et barn i moras skifte)

 

Post 61: blef døbt Beret Maria P: Anders Røst m. Ane Dorthea Fridricksdr

Faddere: frur? Etatz Raad..inde? Sidsillia Kierstina Schiøller, mad: Lydia Mainke, ...? Abel Gram ...? ...? ....? Fredrich Ran...? ...? Capitain Lerke, Reiner Ulfersøn

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1755, side 57.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-56
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921660674.jpg

 

Post 30: Bastian Fridrich, parentes Andreas Røst og Anna Dorthea Røst

Faddere: frue Et: Suhms?, Mad Lorent Angels, Jomfr. Elisabeth Manzin, Conferentzraad Stie? Schøller, Cancell: M..?, Sr Augustinus Røst

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Fødte og døpte 1759, side 72.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-71
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921660689.jpg

 

 

Så er det Anna Dorothea: ved vielsen kalles hun Franzen og ved barndåp kalles hun Fridricksdatter. Ved skiftet i 1784 nevnes tre søsken, ved navn Rønning (men uten patronym)

 

 

##

Presten i Danmark tok litt tid å finne, men det er antakelig han som begraves i Alslev sogn 26. September 1763, mag: Frantz Christian Rynning gl: 39 aar

 

Præstø amt, Fakse herred, Alslev sogn: Karise-Alslev kirkebok 1746-1814: oppslag 38

26. september 1763 ... mag: Frantz Christian Rynning gl: 39 aar

data_kirkeboeger_483_1_003_K02-09-A.Tif

http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger

 

I S.V.Wibergs, Almindelig dansk præstehistorie kalles han Frants Christian Olsen Rynning:

http://slaegtsdatabasen.dk/sites/all/libraries/boger/wiberg/k/Untitled-12.htm

 

Født i Trondheim 1720, død 1763.

Gift 1.g Elisabeth Ulfers (1735-1760)

Gift 2.g .... Ølgod (-)

 

Jeg kan ikke forstå annet enn at mannen i skiftet 1784 må være identisk med disse andre opplysningene.

 

 

##

Johanna Rønning må ha vært gift med Fyhn som hun fikk barna Lorentz og Ingeborg Margrethe med.

 

I Kristiansund finnes tolleren Hans Fyhn. Han døper

 

10de Nov: Døbt Hr Tolder hans Fyhns Søn Lorentz

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Kristiansund i Kvernes, Ministerialbok nr. 572A02 (1739-1754), Fødte og døpte 1752, side 214-215.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16100&idx_id=16100&uid=ny&idx_side=-160
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070913610271.jpg

 

15. January Døbt Hr Inspecteur Hans Fyhns Datter .. Ingebor Margaretha

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Kristiansund i Kvernes, Ministerialbok nr. 572A03 (1754-1784), Fødte og døpte 1756, side 410-411.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-175
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070913610467.jpg

 

Hans Fyhn, tollinspektøren gifter seg i 1749:

copulerede MonSr: Hans Fyhn, Tolder i Christianssund, og MadSelle: Johanna Maria Frantzen ...efter kongl: Dispansation... Helmer Meinke, Gerritz Horneman

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Ekteviede 1750, side 406.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-231
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070921670124.jpg

 

Det er heller ikke her særlig tvil om at dette må være riktige folk.

 

 

##

Den siste søstra, Inger Maria Rønning som var gift med Christen Meisler, skipperen i Trondheim har jeg ikke lett etter enda.

 

 

Nå dukker problemene opp. I Slegten Rynning og dens sidelinjer : optegnelser om den oprindelig trønderske slegt Rynning ( http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024007 ) side 24 finnes presten Oluf Bersvendsen Rynning. En av hans sønner beskrives å være nettopp presten i Danmark, magister Frantz Christian Rynning. Her gis det noenlunne tilsvarende opplysninger som gis i ovennevnte bok, Alminnelig Præstehistorie.

 

Av Oluf sine barn listes det opp seks:

NN Rynning (visstnok den eldste sønnen iflg Hornemann)

Peder Rynning, sogneprest til Hassing i Thye, Ålborg stift

Mentz Rynning, sogneprest til Vinger

Franzt Rynning, som nevnt over

Karen Christine Rynning, gift ritmester Peder Christiansen, Trondheim

Roald Rynning, prokurator i Trondheim

 

Denne søskenflokken sammenfaller ikke med skiftet etter Anna Dorothea i 1784, men hva er feilkilden? Har jeg tolket skiftet fra 1784 feil? Er det bare mange tilfeldigheter ute å går? Kan det være snakk om halvsøsken?

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Broli

Hr. Magister Rønning, sogneprest for Carise og Alsløv, Lolland er trolig den samme som Franciscus Rønning 22 år som ble immatrikulert i København i 1742 fra Nidaros skole. [s. Birket-Smidt b. 3].

 

Jeg jobbet litt med opphavet til Anna Dorothea Friederichsdatter Frantzen gift Røst for noen år siden, og fant skiftet etter den jeg mener er hennes far: Johan Friderich Frandtsen Kok, i Trondheim 13/7 1740. Enken het Ingeborg Christensdatter, og de hadde 5 barn sammen:

 

1.Frantz Christian Frantzen 17 2.Inger 24 3.Margareta Sophia 22 4.Johanna 21 og 5.Anne Dorothea 20.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 13a (3A 0014), 1737-1742, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Merknader: Fol. 1-421. Med register.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25090/189/

 

Vdere har jeg notert at Friderich Fransen ble begravet fra Domkirken 1/7 1740, og at afg. Kok Friderich Frantzens enke Ingeborg Frantzen 90 år ble begravet fra Vår Frue i desember 1765. Mannen var altså kokk av yrke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Flott Randi, takk skal du ha.

 

Ved første øyekast må jeg si meg enig med deg, det er god grunn til å tro Johan Fredrich i Trondheim er faren til disse søsknene i 1784. Opplysningene fra slektsboka om Rynning kan med andre ord være feil, det er jo ikke lett å vite hva forfatter baserer opplysningene sine på.

 

Problemene nå blir å forklare tre ting: **hvor navnet Rønning kommer fra, **forklare patronymet Olsen som blir brukt i Dansk Alminnelig Præstehistorie, **forklare hvordan slektsboka om Rynning tar feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Giftemålet til Elisabeth Ulfers og etter det jeg klarer å lese, Frantz Rynning var 4. juli 1754

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Trolovede 1754, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-237
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050613031163.jpg

 

..men er det faktisk samme mann?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Præstø amt, Fakse herred, Alslev sogn: Karise-Alslev kirkebok 1746-1814: oppslag 31

http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger

 

[1760] d:25 [januar] jordet ... ... og allerkiæreste hustru Elisabeth ul=ffers gl: 25.

 

Usikker på hva det står imellom, men det er vel henne, altså ektefellen til presten.

 

Prøvde å laste opp bilde av kirkeboka her, men .tif-filer er visst ikke lov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Jeg antar det er Rynning som har skrevet i den danske kirkeboka, og da i samme bok som nevnt over; oppslag 29:

[1759] dj: 9 Maj jordet min lille datter Amalia Magdalena gl: 4 maaneder 2? uger

 

19. desember 1758 (samme oppslag) blev min datter Amalia Magdalena Christiana baaret til daaben af Madme Leganger, ..? Jomfr: Starch, Cancel:R:Jørgensen, ..? Monsr Starch, Mons: Ostenfelth?

 

21. januar [1759] blev min kiæreste?/hustru? introduceret

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Oppslag 26:

 

[1757] 29 August: døbt ...? min søn Reinier Friderich

test: Madame Glad?, Kapt? Ostenfeldt, Madme Heiberg, monsr Struntz, monsr Krieger

 

[1757] 28. sept- introduceret MadMe Rynning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Broli

Det var skifte etter kapellanen Hr Ole Rynning i Melhus den 22/1 1742. Han var død 9/12 1741. Enken var Mad. Mille Pedersdt Menzonie. Deres barn var: Peder, Bersvend Christian, Mentz, Roald og Karen Kirstina. Det står også alder og oppholdssted for sønnene.

 

Altså ingen Frantz Christian her.

 

Noen har vel foretatt en gjetning en gang i tiden, og så har feilen forplantet seg.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Dalene prosti, Skifteprotokoll 1 , 1741-1769, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25125/87/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Takk for lenken til skiftet Randi! Da er det jo helt klart at Fredrikke Waaler tok feil i 1918 og at det ikke var Ole Bersvendsen Rynning som var far til Frantz Christian.

Jeg ville likevel ikke se bort fra muligheten for at Frantz Christian Rynning likevel tilhører denne slekta. Bersvend Olufsen Rynning har jo også en sønn Christian. En Christian Bersvendsen gifter seg i Vår Frue 5/11-1715 (Brodahl). Christian Bersvendsen Rynning nevnes boende i Trondheim med hustru allerede ved søsteren Magdalenas skifte 24/5-1728. Det er jo da merkelig at denne Christians eneste kjente barn Ole Christiansen Rynning (mor Anna Olsdatter) ikke er født før i 1741. Kan han ha vært gift 3 ganger (3. gang med Judithe Dou)?

Kanskje er det ikke usannsynlig at Christian hadde barn fra et første ekteskap før han giftet seg med Anna Olsdatter?

Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Glimrende Randi! Det er ingen tvil, Frantz Christian kan umulig ha noe med Oluf Bersvendsen å gjøre direkte.

 

Siden opphavet til navnet Rønning fremdeles er relevant, tar jeg med skiftet til Oluf Bersvendsens far, Bersvend Olsen Rønning i Trondheim:

 

NST 27 s.294 (protokoll 7)

 

10/3 1716, [avdøde] Bersvend Olsen Rønning og 4 år før [avdøde] h. B.: Hans i
Lüneburg, Christian og Ole student, alle myndige og Magdalena
22 år (fikk brorlodd).(6) Sølv 28 mrk. BOS-KHD, HPSH-MCDL,
kontant 166, verksted med skrusted, borebenk og riflebenk, 5 gevær
av forskj. type, 1 gl. sabel, 9 religiøse bøker, gård på domkirkens
grunn 100, plass med muret kjeller hj. av Munkegt./
Dronningensgt. 250, ialt 1000 - 205 rd. Nevnes så meget husgeråd
og løsøre, at man må anta at han drev handel.
(6) Av barna var Christian muligens den CBR som ble kjøbmann og døde i
1767, 81 år gl. Ole var født 26/2 1692 og døde 1741 som res. kap. i
Melhus, Magdalena var født 1694, døde 23/5 1728 (sk.), gift 14/4-23
med Peder Michelsen Leth, født 1695 i Støren og døde 1727 i Vestindia
som skipskirurg, barnløs.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 7 (3A 0007), 1716-1720, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25083/58/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090203420058.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ifølge Brodahl (bind 1, s. 42) ble en Christen Rønning gravlagt 6. juni 1697. Dette kan være en farskandidat til Ingeborg Christensdatter, gift med Johan Friderich Frandtsen Kok, ref. #2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

#11 så står det

 

 

6/6 sl. Christen Rønning,
jord, klok., lys. Peder An-

dersen skred: bet:

...kan det bety at det var skredderen som betalte begravelsen denne dagen? Han ser jo ut til å være i live senere samme år, når det blir betalt for begravelse 18. oktober.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Broli

# 10. Iflg Trondheim byleksikon (1996) er det Bersvend Olsen Rønning som har gitt navn til Bersvendveita i Trondheim sentrum. Han var en innenlandshandler, høker som omkr 1680 hadde sin krambod i nr 9. På Wikipedia skrives etternavnet Rynning. Plassen med muret kjeller som nevnes kan være denne eiendommen som muligens gikk med i bybrannen 1681.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Trondhjems borgerskap, s.68 Manntall over Trondhjems borgere 1722:

 

18 Friderich Kock / af profersion en kok som Bryllupper opvarter / egen gaard og grund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#11, 12

 

Det interessante er at vi i manntallet over Trondhjems bys familier og håndkverner, 5. mars 1687 finner skredderen Peder Andersen og Anders Hansen Røst som nr. 525 og 526 i tiende rode. De var mao naboer og muligens i slekt.

 

Diverse Christen/Christian i samme kilde:

 • Nr. 71 Christen i Graven
 • Nr. 237 Christian Henriksen
 • Nr. 295 Christen Poulsen
 • Nr. 506 Christen Axelsen
 • Nr. 515 Christian Gartner (uaktuell, levde i 1708)
 • Nr. 623 Christen Hansen
 • Nr. 656 Christen Corporal
 • Nr. 669 Christen Pedersen
 • Nr. 773 Christen Eriksen Noerfar
Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

De siste av prestefamilien i Danmark:

 

Oppslag 21: [1755] d: 20 jul Døbt Rynnings datter Cathrine test: madMe Hegelund, ....[mer]

Oppslag 22: [1755] 8. Novembr jordsat Hr Rynnings datter Cathrine gl. 5 maaneder

 

Oppslag 35: [1762] 28 jan blev min lille datter døbt med ...nem: Elisabeth. Test: min Sviger moder MadMe: Olgrd, min sviger søster og sviger Fader, Mag: ..? ..? Ostenfeldt

Oppslag 35: [1762] dj: 27 Martii jordet min lille datter Elisabeth

 

Oppslag 37: [1763] 3.Martii blev min Søn Hans Christian Døbt test: Mad ..?, jomfr: Ølgod, Monsr Ølgod, ...? Norager, Sr ...?

 

Sistnevnte må være sønnen som vokste opp og kalles Claus Christian i skiftet i 1784. Sønnen Reinier er ikke gjort rede for utover dåpen.

 

Jeg har ikke funnet noen vielse i Karise for prestens andre ekteskap, men det kan godt hende den fant sted i et annet sogn (en by, kanskje Kjøbenhavn). Hennes navn har jeg ikke funnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Dåpen til fire av de fem kjente barna av Johan Fredrich Frantzen og Ingeborg Christensdatter, eldste datter har jeg ikke funnet. Samtlige er døpt i Domkirken:

 

11. Mai, 1717

f: Fredrich Frantzen m: Ingebor Christensdatter barn: Margrethe Sophia

fru Gener:? ? Wind, frue Major Holchis, frue Major Gormand, ....?emptmand, Oberiste von Osten, Oberst Møllenfort

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16890&idx_id=16890&uid=ny&idx_side=-58

 

28. Feb, 1718

f: fredrich frantzen m: ingebor Christensd barn nafn: Johanna Maria

frue Commerce raad Schjøll:, madame H: Morten Sommer, ... Von Westens datter, ... Hr Gen: Major, Hr Justitz Raad Dreyer, Hr. Major Holch

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16890&idx_id=16890&uid=ny&idx_side=-94

 

19. Des, 1720

f: Johan Fredrich Frantz m: Ingebor Christensdatter barn: nafn Anna Dorothea

madame Dreyer, madame Friis, madmoiselle Wium, Capitain Collin, Capit: Wisløv, Liutenant Opdahl

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16890&idx_id=16890&uid=ny&idx_side=-138

 

18. Mar, 1724

f: Fredrich Frantzen Koch m: Ingebor Christensd barn: nafn frantz Christian

Madame Andreas Borg, Madame Ammels?, Lars Busch ...?, Nicolaj Horstman, Ole Sterch

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16890&idx_id=16890&uid=ny&idx_side=-228

 

 

Skjøter og obligasjoner som finnes i pantebok 4 for Trondheim:

 

 

 

SKJØTE 22.10.1720 Trondhjem Pantebok 4, 48b
TIL :F1:Fredrich :P1:Frandsen FRA :T1:rådmann :F1:Knud :E1:Brun
PÅ :T1:en gård og grunn.
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 150rd Domkirkens sogn
Omgivelser:
:T1:Eiendommen ligger "Jmellem procurator :F1:Peder :E1:Tamsis :T3:paa
dend Eene og Sal. :F2:Lifve :P2:Fredrichsens :T5:gaarder paa dend anden Side".
Tidligere referanse®:
:T1:I tillegg til kjøpesummen overtar kjøper en :T2:obligasjon på 50 rd
med pant i eiendommen, fra tidl. beboer enken avg. :F1:Elsbet
:P1:Vincentzdatter :T3:til Monsr. :F2:Jens :E2:Mørch, :T5:datert 2.3.1711.
Dok nr: 134 Registrert av: H. J.


 

OBLIGASJON 30. 4.1721 Trondhjem Pantebok 4, 48a
TIL :T1:Hospitalets forstander :F1:Hans Morten :E1:Sommer
FRA :F1:Johan Fredrich :P1:Fransen PÅ :T1:110rd, "af Hospitalets Penger",
MED :T1:pant i gård og grunn. Skjøte ibid, datert 22.10.1720.
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse
Dok nr: 135 Registrert av: H. J. Jensen


 

OBLIGASJON 23.10.1720 Trondhjem Pantebok 4, 65a
TIL :T1:Hr. rådmann :F1:Knud :E1:Brun FRA :T1:innvåner i byen
:F1:Friderich :P1:Frandsen PÅ :T1:50, til kjøp av en gård og grunn,
MED :T1:pant i eiendommen.
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse
Omgivelser:
:T1:Eiendommen ligger "Jmellem Procurator :F1:Peter :E1:Thamses, :T3:og
afgangne Skipper :F2:Liv :P2:Fridrichsens :T5:vohne gaarder".
Tidligere referanse®:
:T1:Tidligere beboer: Enken avg. :F1:Lisbet :P1:Vintzensdatter.
:T3:Obligasjon til Monsr. :F2:Jens :E2:Mørch, :T5:datert 02.03.1711.
Dok nr: 201 Registrert av: H. J. Jensen


 

SKJØTE 23. 5.1725 Trondhjem Pantebok 4, 181b
TIL :T1:borgerlig innvåner her i byen :F1:Christen :P1:Erichsen
:E1:Skredder FRA :F1:Johan Friderich :P1:Frantzen PÅ :T1:"min forhen
beboende Vaanegaard og Grund".
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 250rd Domkirkens sogn
Naboer:
:T1:Eiendommen ligger "Jmellem Procurator Sr. :F1:Petter :E1:Thamses
:T3:og Sr. :F2:Jan :E2:Laasbyes :T5:Gaarder".
Tidligere referanse®:
:T1:Skjøte fra forrige eier Hr. rådmann :E1:Brun, :T3:datert 22.10.1720.
Andre opplysninger:
Eiendommen er innhegnet.
Andre Impliserte:
:T1:Vitner: :F1:Lars :E1:Busch :T4:og :F2:Ole :E2:Sterk.
Dok nr: 596 Registrert av: H. J. Jensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Skattemanntall 1743, Trondheim, Domkirkens sogn. Det er tekst jeg ikke har klart å tyde, om det resterende kan være av interesse vet jeg ikke.

 

144. Ingebor Christensdatter, enchen effter sl: Fridrick Frantzen som var kok... døden afgangen ... ingen anden næring og brug .. Ingebor sl: frantzens

https://picasaweb.google.com/111827769429700679738/TrondheimSkattemanntall1743?feat=directlink#5951038169858855458

 

 

Han ble forøvrig gravlagt fra Domkirken, 6? Juli 1740, Fridrich Fransens liig.

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A05 (1729-1761), Døde og begravede 1740, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050613020025.jpg

 

 

Edit:

Av mindre interesse, han er oppført i byens manntall 23. februar 1723

 

Kocke
Friederich Koch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 

http://digitalarkivet.no/da/mt16011736.htm

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei Jørgen, jeg leser det slik:

 

144: | Ingebor Christensdatter, enchen effter sl: Fridrick

Frantzen som var kock, for Rom tid siden ved

døden afgaaen – haver ingen Anden Næring og Brug

end med Lidt Backelse at Bage,

- hafver Indtet at Angifve.

Tronhiem                          Ingebor sl: Frantzens

d 20 Novbr 1743:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Takk for det Espen.

 

Lærte noe nytt iallefall, tidsangivelsen for Rom tid siden hadde jeg ikke vært borti før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Randi Broli

#17: Dåpsdatoen til Johanna Maria må vel være 28/12 1718.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Takk for det Espen.

 

Lærte noe nytt iallefall, tidsangivelsen for Rom tid siden hadde jeg ikke vært borti før.

 

Den var forsåvidt fremmed for meg og, lærer heldigvis noe nytt hver dag :)

 

2.3) Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog om tid: af betydelig længde; af ret stor udstrækning; temmelig lang. Saa gik der en rum Stund. Bogan. II.158. En rum Stund travede de to højst umage Mennesker om paa Vesterbro. Buchh.KK.172. jf. Esp.274. især i forb. (en) rum tid: Man saae og en rum Tiid at skinne den gamle Ærlighed, Indgetogenhed og de forhen øvede Dyder. Holb.Herod.71. Hans Fader var for rum Tid siden død. Goldschm.III.280. Saaledes sad de og gloede paa hinanden en rum Tid. Schand. TF.I.89. Der gik rum Tid, før Luften lunedes. MartinAHans.NO.131.

 

http://ordnet.dk/ods/ordbog?select=rum,3&query=rum

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.