Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Per Otto Egeberg Asak

Von Hadeln (Hadelen) eldste ledd i Norge

Recommended Posts

Per Otto Egeberg Asak

Jeg ønsker kommentar til dette:

Fra Geni: Lorens von Hadelen ca 1540-1639. Her står det at han døde 1639. Da ville han vært i sitt 99de år. Sønn av Otto von Hadelen. Barn: Christian von Hadelen. Det virker for meg helt usannsynelig at denne mannen blei 99 år?

Einar Sørensen (historieboka.no) har mere "facts" om Lorens von Hadelen. Han blei tilkalt av Christian IV til Norge som lensherre av Eiker med henblikk på bergverksdrift i Norge. Han gjorde seg svært upopulær blant bondebefolkningen og blei avsatt 1613. Han hadde Fiskum som adelig setegård til 1626 da gården blei beslaglagt ved dom, og familien måtte flytte til en annen og mindre gård.

Einar Sørensen skriver at Lorens von Hadelen døde 1637 under tumulter i 30-årskrigen i Tyskland.

Konklusjon: Hvis det er samme mann som kom til Norge 1603 og døde i 1637 så vil jeg trekke hans fødetid ikke lenger tilbake enn 1570. Han var da hele 67 år da han døde, og sjøl det er en høg alder på denne tida. Er Christian von Hadelen hans sønn så må han helst være født etter 1590. Det er opplyst i Geni at han døde 1628 som offiser i det Akershusiske regiment. Kan vi være sikre på at Christian von Hadelen er sønn av Lorens, sjøl om det angiveleig er opplyst at har har bodd på Fiskum i Eiker?

 

Hilsen Per Otto E.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Weidling

Hei Per Otto

 

4. august 1625 ble det avsagt en herredagsdom i Oslo, se Norske herredagsdombøker, Tillegg, s. 252-261, særlig s. 254.

 

I dommen sies det flere steder at Lorentz hadde en sønn Christian, bl.a. sies det at [stattholder] Jens Juels fullmektige la fram "Lorentndtz vonn Hadelenns wdgiffne contracts breff wnnder hanns och hanns sønns Christiann von Hadelenns zignetter och hennders wndertheignelsse".

 

Bakgrunn for saken var at Lorentz skyldte stattholderen penger, og at Fiskum og tilhørende gods var satt i pant.

 

Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Otto Egeberg Asak

Takk for svar. Det løser noe av problemet. Likevel mener jeg at opplysningene i Geni må være feil. Genealogisk går det bra at Lorens (Lorentz) von Hadelen f.ca 1570 har en sønn er f.ca 1590 og dør som offiser 1628, da en gang 30-årene. Lorens von Hadelen var ca 30 år da kan kom til Norge, tilkalt av Christian IV i forbindelse bergverksdrift. Han var da en mann i sin beste alder. Jeg har også opplysninger at von Hadelen i 1619? hadde utarbeidet en oversikt over mulige funn for bergverksdrift. Noe Tobias Kupfer hadde videreutviklet i 1622. (Opplyst av kontrolør Knudsen, seinere)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Du kan også se i den  gamle debatten nr. 68328 og 16937 ang. von Hadeln m.m.

Jeg skal prøve å lage lenke til de to, men vet ikke om det går.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=68328&sok=von+hadeln&nr=1&antinnlegg=7&startnr=&antall=&spraak=#anker

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=16937&sok=von+hadeln&nr=3&antinnlegg=368&startnr=&antall=&spraak=#anker

 

Nå er vel ikke Geni noe jeg ville ha brukt som grunnlag for slektsopplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Weidling

Det må i hvert fall stemme at Christian døde ca. 1628. I Norske-rigsregistranter bd 6 (se i Bokhylla på Digitalarkivet, bok 127, s. 73) er han nevnt som død i et kongebrev av 28. oktober dette året. Chrsitian er ikke nevnt blant offiserer som ble utnevnt i krigsordinansen av 17-18. jan. 1628 (sm. bd. av NRR), men her er jo ikke de lavere offiserene utnevnt ennå.

 

Hilsen Tor

 

Og så kan det nevnes at Lorents er omtalt som død i et kongebrev fra 26. april 1639 - NRR bd. 7, s. 525. Brevet omhandler utgiftene til hans begravelse. Det sies her at han døde til vår festning Glückstadt.

 

Tor

Edited by Tor Weidling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Otto Egeberg Asak

Takk til Berit og takk til Tor.

Til Berit; Nei, jeg stoler ikke på Geni. Skulle jeg rette opp alle feil som finnes der så måtte jeg ha et langt liv. Jeg fikk opp begge linkene du la ved innlegget ditt. Den første linken var kort og grei. Den andre var lang, og jeg har ikke gjennomlest den ennå.

 

Det som jeg jobber mest med nå ( i samråd med Rune Arenfeldt Berg) er litt om personalhistoria til Lorents von Hadelen i forbindelse med bergverkshistorie i Norge. Jeg bruker de opplysningene som jeg fått her ( i tillegg til de jeg har). Jeg vil også ta med hans to ekteskap som er opplyst av Einar Sørensen. Foreløbig vil jeg holde fast på at han må være f.ca 1570. Jeg vil IKKE ta med hans foreldre som er navnt i Geni med mindre det finnes sikre kilder som beviser hans opphav.

P O

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.