Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Helge Berntsen

Skinsnes i Mandal, Jakob Ramlet og Oluff Gryting ?

Recommended Posts

Helge Berntsen

Dette emnet har ligget på NSF Middelalderforum i over 8 måneder. Det har fått over 1000 "hits", men ikke en eneste kommentar eller innspill. Da spør man seg om denne problemstillingen er uinteressant blant de antantatt interesserte, eller om det ansees umulig å komme videre på ?

 

Enhver kommentar mottas med takk !

 

 

Jakob Ramlet og Oluff Gryting er blant et stort antall personer i Agder som mangler identifiserte forfedre. Det er antatt at de kan ha vært sønner av Syver (Sivert) Mørefjær, på grunn av familiens eierdeler i Vestre Mørefjær, uten at man kan fastslå et familienavn ut av dette. Det er imidlertid et spor som leder til garden Skinsnes ved Mandal, som kanskje kan føre til en nærmere avklaring.

 

I 1610 eide Jakob Ramlet 3 geiteskinn i Skinsnes på vegne av sin brors barn, men hvem er denne broren ? Ved nærmere søk omkring Skinsnes fremkommer følgende dels uklare opplysninger:

 

I 1624 eide Nils Simonsen Ormestad/Strengereid 1,5 hud i Skinsnes. Nils er antatt gift med en datter av Jakob Ramlet.

 

I henhold til en avtale inngått på Kallelands ting i Mandal den 25/9-1628 kjøpte sorenskriver Rasmus Lauritsson i Mandal arvegodset etter Oluff Jonsen Skinsnes av hans gjenlevende barn Tosten og Aanon Oluffsen. I 1633 makeskiftet den samme Rasmus til seg 0,5 hud i gården Skjevesland i Øyslebø, med laksefiskerettigheter, fra Daniel Oluffsen Vik i Fjære. Rasmus var gift med Svane Bentsdatter, datter av Bent Nilsen Vik i Fjære, inngiftet i Bringsvær-familien, og dermed også involvert i denne familiens eiendomsmasse, uten at det nødvendigvis er et poeng i denne sammenhengen. Jon Eivindsson Skinsnes var imidlertid også inngiftet i samme familie, ved sitt ekteskap med Bent Nilsens mor Ingeborg Gundersdatter. Hvem var Tosten og Aanon Oluffsen, og var de i slekt med Daniel Oluffsen Vik ? Var Oluff Jonsen Skinsnes sågar bror til Jakob Ramlet ?

 

Ved skiftet etter Oluff Bjørnsen Spilling og Thore Knudsdatter den 13/4-1640 på Lande i Halsaa inkluderte boet bl.a. 15 engelsk i Skinsnes. Denne eiendommen var ifølge overenstemmelse lovet overdratt til Nils Sivertsson allerede i 1627. Hvem var Nils Sivertsson ? Er det en sammenblanding med Nils Simonsen nevnt ovenfor ?

 

I 1647 eide Gasse Nilsen 5 engelsk i Skinsnes. Gasse var sønn av Nils Sivertsson Vestre Haaland (ref. over).

 

I 1624 eide Guttorm Jacobsen Søre Nodeland 0,5 hud i Skinsnes. Guttorm var sønn av Jacob Bentsen Stausland.

 

Er det noen av forumets lesere som har vært engasjert i denne problemstillingen, og kanskje kan kaste litt lys over sammenhengene som fremkommer her ?

 

Mvh

Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Et spørsmål Helge, hvor har du Jacobsen i fra på Guttorm Nødeland i 1624? Har du funnet det, så ville jeg være uttrolig glad.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Jeg må nok kreditere Odd Lillebø for mye av denne informasjonen, Torleif, men jeg kjenner ikke hans kilder, og ellers skal vi vel også tilbake til Gjusnes, som vi har diskutert tidligere. Her er mine notater, og jeg ville også være utrolig glad om vi kunne komme litt videre på dette:


Ved sitt ektemål med Tora Guttormsdatter Gjusnes fikk Jacob Bentsen 1 hud i Østre Hestnes i Fjære, 3 og 1/4 geiteskinn i Kvannes i Høvåg, og 0,5 hud i Omre i Eide. Det følgende er et utdrag fra Odd Lillebøs slektssider: "Jacob overtok Stausland i 1611, etter at broren Stig hadde reist til Øyslebø og broren Jens til Foss i Tveit. Jacob ble en respektert mann i bygda og ble ofte brukt som lagrettsmann. I 1610 var han en av de tre bøndene fra Søgne som ble sendt til Oslo for å hylle den unge tronfølgeren prins Christian. Sommeren 1613 møtte Jacob Stausland som en av 5 representanter for Mandals len. Lensherren Styring Boel hadde anklaget allmuen for å ha unnlatt å møte til militærtjeneste i krigen mot Sverige. Allmuen på sin side hevdet at de hadde kongens tillatelse til å bli hjemme på gårdene fordi sjørøverne hadde herjet utenfor kysten. Herredagen ga allmuen rett, men de måtte love å betale en ekstra pengeskatt til krigen. At Jacob Stausland møtte på allmuens vegne, viser at han må ha blitt regnet som en slags bondefører i bygda. Trolig var han en ledertype. Hardhendt kunne han nok være noen ganger. I 1612 måtte Jacob betale 6 daler i bot "for hand stack Thosten Hortemo" (Jacob var da bosatt på Nodeland). I 1625 måtte han ut med 9 daler for en lignende forseelse. Av og til var det andre som angrep Jacob. I 1616 fikk Rasmus Åros 3 1/2 daler i bot "for han stack Jacob Stausland". "På sine eldre dager delte Jacob gården mellom 3 av sønnene sine; Jens, Bent og Jacob. Jens fikk halve gården i 1632. Resten ble delt mellom Bent og Jacob i 1641. Jacob døde kort etter. Dermed ble Stausland delt mellom Jens og Bent i 2 like store deler." (Det var Jacob selv som døde i 1641, og sønnene Jens og Bent som fikk halve gården hver. En sønn kalt Jacob er ukjent.)

Og her om Jacobs antatte sønn Guttorm Jacobsen på Søre Nodeland: Guttorm er antatt å være Jacobs eldste sønn. I 1610 skattet Jacob for 7 huder og 1 engelsk i Nodeland, og det er antatt at en del av dette ble overdratt til Guttorm da faren flyttet til Stausland. Guttorm var bosatt på Søndre Nodeland i 1624, der han eide 3/4 hud odelsgods. Han eide også 0,5 hud i Birkeland i Birkenes, 1 geiteskinn i Ytre Strømme i Oddernes, og 0,5 hud i Skinsnes i i Halse. I 1647 brukte han 1 og 3/4 hud i Søndre Nodeland, og han leide ytterligere 1,5 hud. Han eide da dessuten 1 hud i Bergstøl og Kulia. Samtidig bygslet Guttorm Nodeland og hans fetter Guttorm Ribe i Fjære sogn ut 1 og 1/4 hud til Guttorm Ribes bror, Halvor Omre, som eide 3/4 hud i Omre i Eide. Det var imidlertid Guttorm Jacobsen som hadde odelsretten til Omre i 1647.

Håper det kan ringe noen bjeller..

Mvh
Helge B.

Edited by Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Joda Helge, du har Petrus sine ord, jeg gjenomgikk alt for et par år siden. Petrus har nok trukket riktige spor opp, men ikke gått helt inn i dybden. Der ligger mye informasjon fra Omre bl.a. hiv inn e-post adr. på 4794791144, så skal du få alt jeg har notert meg helge. Husk på Jacob bodde på Nodeland til ca. 1610, og det store spørsmålet er: Overtok Guttorm hans jord på Nodeland. Men om en tenker litt Helge, da må denne Guttorm være eldst av Tora og Jacob sine barn. Sørlandsgeneologi på sitt beste.

 

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.