Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jørgen M. Steen

Jens Pedersen (1715-1780) Sandtorg, Trondenes. Hva er primærkilden til hans fødested Kråkenes?

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

I Folk og Slekt i Trondenes, bind 1 s.105 er paret Jens Andersen og Bendikte Madsdatter beskrevet.

 

Hun er datter av Matz Larsen & Elen Catharina Larsdatter (sk.27.mai 1746) fra Strand i Lødingen. Hennes søster Barbro Madsdatter gift med Størker Johansen på Sandtorg.

 

Folk & Slekt mener Jens Andersen var født på Kråkenes i 1715. Etter det jeg kan forstå, så er det da snakk om en plass under Prestegården som Trondenes Bygdebok kaller husmannsplasser.

 

I Trondenes bygdebok, bind 3 s.120 er følgende beskrevet:

 

 

Peder Jensen bodde på den ene (husmannsplassen) fra omkr. 1706 til 1752. I et tingsvitne
fra 1739 opplyser almuen "at den lille Plads, Krageneset kaldet,
som Peder Jensen sidder paa, ligger under Præste Gaarden, samt
Pladsen beboes af ham udi hans egne Huuse". Fra 1752 ble plassen
nedlagt.

Ole Olsen bygde plass ved siden av Peder og omtrent samtidig med

han. Som sin nabo betalte han 2 ort i husmannsskatt og 12 mark fisk
i leding. Ole nevnes ikke etter 1717, og en ny mann, Bottel (Botolf)
Jensen, ser ut til å ha overtatt. Han var muligens en bror av naboen.
I 1732 var Bottel gammel, fattig og ute av stand til å betale mer skatt.
Plassen ble visstnok nedlagt med ham i 1730-åra.

 

Sandtorg ved ekstraskatten 1762: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48943/43/

Jens Pedersøn, Bendicte Madsdr, barn over 12 år: Jens Persøn, Mads Persen (Sønnenes navn må vel være feilskrift for Peder Jensen og Mads Jensen)

 

Sandtorg ved ekstraskatten 1765: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49644/19/

Jens Pedersen, Benedicta Madsdatter, barn over 12 (10?) år: Peder Jensen, Mads Jensen, Bernt Jensen

 

Sandtorg ved ekstraskatten 1768: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49644/215/

Jens Pedersen, Benedicta Madsd., tjenestefolk og børn: Peder Jensen, Mads Jensen, Bernt Jensen

 

 

Jens døde visstnok i 1780 og skiftet ble holdt 6. mai 1782

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Tromsø sorenskriveri, Skifteutlodningsprotokoll 143 , 1776-1785, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25025/145/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081205670145.jpg

 

afgl: Jens Pedersen Sandtorv i Fuschevog tinglag. Enken Bendicte Lars(!) Datter, 5 sønner og 1 datter.

Peder 40 aar
Mads 36 aar
Jens 17 aar
Hans 20 aar
Mons 14 aar
Golla Maria 22 år, ugift

Arv 94 riksdaler. Hadde lommeur!

 

Skifte etter Bendicta Madsdatter 21. mai 1792 (hun hadde da giftet seg på ny; 1784 med en Gjert Pedersen Gjestrup iflg. F&S s.105)

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Tromsø sorenskriveri, Skifteutlodningsprotokoll 145 , 1751-1796, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25027/66/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081205680066.jpg

 

 

Barn av Jens Pedersen & Bendicta Madsdatter. Jeg lister de enkelt, med faddere siden det gir en pekepinn om "stand":

 

Peder 4. Jun, 1747 Størker? Johanß Sandtorf, Andreas Rode, Jacob Meyer, Ane Bergitta Weding, Inger Andersdr Sandtorf

Mads 6. Jul, 1749 Jon Jørgenß Same, ? Torbenß Harstad, Ole Povelß Gram, Ovedia Maria Kildal, Barbra Madsdr Sandtorf

Berent Giæver 22. Aug, 1751 Erik Normand, Ole Bals...?, Peder Anders Sandtorf, Berthe? Trane, Dorthe Trane

Lars 17. Feb, 1754 Sterker Steensland, Jan Meyer, Augustinus Anderß, Bendicta ?, Inger Jonsdr Steensland

Golla Marie 17. Jul, 1757 Erich Sparboe, Augustinus Scheld: og qv, Kirsten Ediæd: ?, Gillie Andersd Sandtorf

Hans 1760 (dåpsinnførsel mangler, mor introdusert)

Jens 1762 (dåpsinførsel mangler, mor introdusert)

Mons 19. Mai, 1766 Gabriel Gabrielsen, Anders ?, Steen Raphaelsen og qvinde, Elen Størkersdatter

 

 

 

Først og fremst lurer jeg jo på hva primærkilden til Folk & Slekt er, som mener Jens Andersen kom fra Kråkenes.

 

Dernest er det jo betimelig å spørre seg om hvilket opphav Jens Pedersen kan ha, all den tid bosettinga på Kråkenes synes å ha vært begrensa i tidsrommet etter 1700. Ut fra skiftet virker det jo ikke som om Jens var fattig, tvert om. Han kan vel neppe ha vært sønn av fattige husmenn? En tråd på DIS-forum hevder ei bygdebok skriver han kom fra Trondheims-området, men jeg kan ikke helt se hvilken bok dette skal dreie seg om.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.