Jump to content
Arkivverket

Folketeljinga 1815


Gunnar Olav Morsund

Recommended Posts

Gunnar Olav Morsund

Folketeljinga 1815 var numerisk, men einskilde plassar er det bevart nominative lister.

Desse burde bli skrive av og lagt ut på Digitalarkivet, også som eit hjelpemiddel i

1814-prosjektet.

Eg har registrert elleve teljingar som er lagt ut på Gamle Digitalarkivet: Løten, Lier,

Sande, Porsgrunn, Seljord, Bergen, Haram, Rennebu, Budal og Støren i Støren,

Verdal. I tillegg vart Borgund registrert i 2012, men er ikkje lagt ut. Til saman omfattar

desse teljingane 41 231 personar, noko som er 4,7 % av folketalet då. Dersom nokon

kjenner til nominative lister frå denne folketeljinga, bør dei registrerast.

 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 72
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Kenneth Bratland

  19

 • Torbjørn Igelkjøn

  7

 • Kristian Hunskaar (Arkivverket)

  5

 • Carl Johan Lindberg

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Folketeljinga 1815 var numerisk, men einskilde plassar er det bevart nominative lister. Desse burde bli skrive av og lagt ut på Digitalarkivet, også som eit hjelpemiddel i 1814-prosjektet. Eg har r

Hei!   Ønsker å opplyse om at folketellingen 1815 for Lavik prestegjeld i Sogn og Fjordane er dataregistert av undertegnede og sendt inn til Digitalarkivet.   Holder også på å registrere folketell

For enkelthetsskyld; så har jeg kombinert alle de høykvalitetsfilene fra 1815 Folketellingen for Fjaler i en PDF fil. Det mangler 1 bilde som ikke er tilgjengelig fra fylkesarkivet, men jeg har ikke k

Torbjørn Igelkjøn

Det ser i det minste ut som om sjølve dei skanna sidene framleis er tilgjengelege frå Fylkesarkivet, og desse har adresser mellom http://www.sffarkiv.no/webdb/fileStream.aspx?fileName=dbdokarkivdokument%5CSFFda-100288%5Ckvalitet3%5CSFFda-100288.210058.jpg og  http://www.sffarkiv.no/webdb/fileStream.aspx?fileName=dbdokarkivdokument%5CSFFda-100288%5Ckvalitet3%5CSFFda-100288.210108.jpg. Dermed kan ein bla ved å endre i adressefeltet. Ein kan endre storleiken på bileta ved å endre kvalitet3 til kvalitet1 (lite), kvalitet2 eller kvalitet4 (stort). Tungvint, men det går.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Røedvang Brudvik

For enkelthetsskyld; så har jeg kombinert alle de høykvalitetsfilene fra 1815 Folketellingen for Fjaler i en PDF fil. Det mangler 1 bilde som ikke er tilgjengelig fra fylkesarkivet, men jeg har ikke kunnskaper nok om dette området til å si om dette faktisk utgjør mangel i datamaterialet, eller at man bare simpelthen har hoppet over et bilde.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dette er eit flott tiltak. Dersom ein følgjer nummereringa i pdf-fila ser det ut som om det manglar ei side mellom side 26 og 27, medan det neppe manglar noko mellom side 38 og 40.

 

Eg har sendt følgjande epost til Per @ Fylkesarkivet:

 

Hei!
 
Kan du skaffe den sida som manglar mellom SFFda-100288.210083.jpg og SFFda-100288.210084.jpg?
 
Mvh.
Torbjørn Igelkjøn

 

 

 

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Røedvang Brudvik

Ta gjerne og oppdater her om du får tak i den manglende siden, så skal jeg få oppdatert jeg i henhold til hvor den manglende siden eventuelt skal inn  :)

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Folketeljinga 1815 var numerisk, men einskilde plassar er det bevart nominative lister.

Desse burde bli skrive av og lagt ut på Digitalarkivet, også som eit hjelpemiddel i

1814-prosjektet.

Eg har registrert elleve teljingar som er lagt ut på Gamle Digitalarkivet: Løten, Lier,

Sande, Porsgrunn, Seljord, Bergen, Haram, Rennebu, Budal og Støren i Støren,

Verdal. I tillegg vart Borgund registrert i 2012, men er ikkje lagt ut. Til saman omfattar

desse teljingane 41 231 personar, noko som er 4,7 % av folketalet då. Dersom nokon

kjenner til nominative lister frå denne folketeljinga, bør dei registrerast.

 

Det er fleire enn dei som er nemnde her. Det finst ei oversikt over namnelister i dette heftet:  http://www.nb.no/nbsok/nb/4d522f3e898e4046d43b45070f783393.nbdigital?lang=no#0

(frå s. 24). Alle er neppe like systematisk ordna, og oversynet kan ha manglar.

Edited by Ivar S. Ertesvåg
Link to post
Share on other sites

Dette er interessant også for oss utenfor Norges grenser. Heftet er ikke tilgjengelig for IP adresser utenfor Norge. :(

 

For egen del skulle jeg gjerne vite om det er lister for Eidsvoll, Ullensaker, Nes i Akershus og Nannestad.

 

 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

 

For egen del skulle jeg gjerne vite om det er lister for Eidsvoll, Ullensaker, Nes i Akershus og Nannestad.

 

ikkje som var kjende for dei som laga heftet.   (For 1845 er det lister for delar av Ullensaker)

 

Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Røedvang Brudvik

Siden Norsk Lokalhistorisk Institutt er en statsinstitusjon så håper jeg at de ikke tar for ille opp at jeg har tatt ut listene som er nevnt under heftet «Folk og fant - Navnelister i folketellingsmaterialet 1815-1855 (Norsk lokalhistorisk institutt, 1994)». Mest med tanke på deg Niels Hegge; men kan jo være at andre også kan få glede av det; jeg personlig er overrasket over hvor tidlig det er navnelister for en del steder, og hadde jo vært strålende å få dette inn scannet og søkbart!

Edited by Kjell Arne Brudvik
Link to post
Share on other sites

Takk Kjell Arne for listene. Etter en rask kikk så er det noen som kan være interessante. Det er sikkert andre også som får nytte av dem.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg har allereie fått følgjande svar på epost:

 

Hallo!

 

Ettersom databasetenestene våre som vanleg er nede, så er eg litt usikker på kva side det er tale om. Eg har difor skanna protokollen på ny. Filene kan du laste ned frå Filemail – sjå eigen e-post. Eg har ikkje redigert desse filene i etterkant, så ein del av dei har nok trong for litt justering og flikking.

 

Denne gongen er eg temmeleg trygg på at alle sidene har kome med. Protokollen er forresten ganske frynsete i kantane, og ber vel preg av å ha levd eit langt liv.

 

Det er elles syrgjeleg, og ikkje så reint flautt, med databasetenestene våre som er meir nede enn oppe. Som regel fungerer dei i kontortida vår.  Eg kan forsikre om at det vert arbeidd iherdig med å finne ei løysing ut av uføret.

 

 

 

Med helsing

Xxx Xxxx Xxxxx

arkivar, fylkesarkivet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | Xxx.Xxxx.Xxxxx@sfj.no

tlf: +47 XXXXXXXX

 

 

 

Filene ligg her

 

Det ser framleis ut til å mangle ei side mellom 26 og 27, så då manglar nok dessverre denne sida i originalprotokollen.

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

... eller så er det faktisk presten som har komme ut av teljinga! I bygdeboka finn eg følgjande under Rakneberg, br. nr. 1:

 

Anders Nilsson Bjergene f. 1775 vart busitjar 1798-1828. Han vart g. 1798 m. Kari Korneliusdtr.
(...)
Barna til Anders Nilsson og Kari Korneliusdtr. var: Cecilia
f. 1800, d. 1821. Kornelius f. 1802, fekk garden. Mads f. 1803, d.
ung. Nils f. 1805. Nilske f. og d. 1806. Marta f. 1811, g. m. Ole
Hansson Stav, gardbrukar Hyllestad. Jens f. 1816, gardbrukar
Haugen (Myra). Mads f. og d. 1816.

 

 

 

På side 26 i protokollen finn ein Gmd. Anders Nilsen og kone. På side 27 finn ein det som ser ut til å vere 3 av borna deira. Så då manglar det nok ikkje noko likevel.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Alvin Andreassen

For 1815 er det fullstendige tellinger for Tromsø og Helgøy menigheter samt for Lenvik og Hillesøy.  Sieleregister for Tromsø landsogn er avskrevet av Per Inge Nilsen med lenke for hver enkelt til originalen.  Den fins på hans: Pin's genealogiske sider under manntall.  Den for Lenvik og Hillesøy (1462 personer) ble avskrevet i 1990 av Lenvik museum.  Den er også lagt ut på nettet, men det er noe vanskelig å finne frem i det som  Lenvik museum har lagt ut.

Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

Ser at det i bygdebøkene for Midsund, MR er gjengitt folketelling 1815 for hver gard med navn på brukere, hustruer, barn, "indsiddere",  "legdslem" og tjenere. Alle med oppgitt alder.

Dette gjelder vel da hele Aukra (Agerøe) vil jeg tro og bygdebokforfatteren må ha hatt tilgang på denne tellingen. Kanskje kan noen fra arkivverket fortelle hvor den finnes og om den kan gjøres tilgjengelig?

 

 

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Ser at det i bygdebøkene for Midsund, MR er gjengitt folketelling 1815 for hver gard med navn på brukere, hustruer, barn, "indsiddere",  "legdslem" og tjenere. Alle med oppgitt alder.

Dette gjelder vel da hele Aukra (Agerøe) vil jeg tro og bygdebokforfatteren må ha hatt tilgang på denne tellingen. Kanskje kan noen fra arkivverket fortelle hvor den finnes og om den kan gjøres tilgjengelig?

 

Svaret står i heftet det er lenkja til i #8 og delvis lagt ut i #12:  "SAT pr.a."  - altså Statsarkivet i Trondheim, prestearkivet  - og då må det vel vere "Agerø" sokneprestarkiv..

Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

Svaret står i heftet det er lenkja til i #8 og delvis lagt ut i #12:  "SAT pr.a."  - altså Statsarkivet i Trondheim, prestearkivet  - og då må det vel vere "Agerø" sokneprestarkiv..

 

Takk for den Ivar, det burde jeg jo ha funnet selv!

 

Om det omfatter hele "Agerø" så vil dette i dag gjelde det meste av kommunene Midsund og Sandøy, Aukra, store deler av Fræna kommune og litt i Molde. Dette må en få ut på nettet og gjøre søkbart slik som det er gjort for naboprestegjeldet Haram.

Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Dette må en få ut på nettet og gjøre søkbart slik som det er gjort for naboprestegjeldet Haram.

 

Dette høyrest ut som ei programærklæring..... 

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Gunnar Olav Morsund

Eg har bedt DIS-gruppa i Aukra ta fatt i avskriving av folketeljinga 1815 for Agerøe prestegjeld.

Kanskje dei tek ein dugnad? Då hadde ein fått dekt eit relativt stort område som omfattar

Borgund og Haram på Sunnmøre og naboprestegjeldet Aukra i Romsdal.med til saman ca 7.300 innbyggjarar.

Link to post
Share on other sites
Kenneth Bratland

Hei!

 

Ønsker å opplyse om at folketellingen 1815 for Lavik prestegjeld i Sogn og Fjordane er dataregistert av undertegnede og sendt inn til Digitalarkivet.

 

Holder også på å registrere folketellingen for Askvoll 1825 i ledige stunder, men det tar tid :)

 

Mvh.

 

Kenneth Bratland

Link to post
Share on other sites
Gunnar Olav Morsund

Håpar at det som finst av nominative 1815-teljingar blir registrert og sendt til Digitalarkivet.

Tusen takk til dei som alt har gjort det.

Edited by Gunnar Olav Morsund
Link to post
Share on other sites
Kenneth Bratland

Håpar at det som finst av nominative 1815-teljingar blir registrert og sendt til Digitalarkivet.

Tusen takk til dei som alt har gjort det.

 

Er det noen som har fulgt denne debatten her som har planer om å registrere folketellingen for Fjaler (Ytre Holmedal)?

 

Om ingen har tatt fatt på Fjaler eller har planer om det, kan jeg nesten være fristet selv. Men det er viktig å unngå dobbeltarbeid!

 

Mvh.

 

Kenneth Bratland

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.