Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Morten Sylte

Tinglysning, 1727, Indre Hundeide, Nordfjord, Anders Pedersen

Recommended Posts

Morten Sylte

Eg skulle gjerne hatt hjelp til å fulltyde ei tinglysning frå 1727 som omhandlar ei overdraging av eit bruk på Indre Hundeide frå Hans Hansen til svigersonen Anders Pedersen. Eg forstår sopass, men forstår ikkje heilt samanhengen til Hans Lemmecksen som også er nemndt i dokumentet pluss diverse andre poeng som også er uklare.

 

Sjå frå linje nr. 6 venstre side og til fyrste Actum Anno samme side.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.3, Sted: Nordfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB
Merknader: Register i protokollen
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=12495&uid=ny&idx_side=-176

 

Eg forstår at dette er ein svær "ordre" men håpar nokon kan ta seg tid. Eg rettar ein stor takk til den som ser seg villig!

 

mvh

Morten

 

Ps!

Diskusjonen der dette dokumentet kom fram er å finne http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=128774 Takk til Inge Nygård som fann det til meg!

Edited by Morten Sylte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atle Brandsar

Hvor da fremkom for Retten den Dannemand

Anders Pedersen Indre Hundeid og frem-

lagde een qvitteringsseddel af dato 16de Decembr:

1727: som af Lensmand Didrich Madsen, er udgiven,

hvor med hand klarlig beviste sig nu at have indløst

og tillkiøbt 1 pund 3 ½ sr Smørs Leye udj hans egen paa

boende Jord Indre-Hundeid, som af hans værfader

Hans Hansens afgangne Sal: forfædre till bemelte

Didrich Madsens Sal: verfader afgangne hr: Hans Lem-

mechen i forrige tider var bleven pantsat for den

Summa – 24 Rdr 3 s:; Og som hand nu saaledes har

betalt forskrevne penge till bemelte Didrich Madsen

till godzeds indfrielse; Alt saa var hand begierende

at hannem nu derpaa et rigtig Skiøde og adkomst

brev fra Retten beskreven maatte meddelis; hvil-

ket vi ikke heller kunde benegte, Men efter det som

saaledes for Retten blev fremført og bevislig giort, føl-

ger, fornefnte 2 pd: 3 ½ sr Smørs Leye udj gaarden Indre

Hundeid, som her udi Nordfiord og Eidz Skibbred er beliggen-

des, bemelte Anders Pederssen hans hustrue og deris ar-

vinger till stedsvarende Odel og Eje, og det med bøxell

og alle slags herligheder, som dertil af arildz tid har

fuldt og med rette bør tilligge intted undtagen i no-

gen maade, ved hvad namn det har eller nefnes

kand, hand ei for sig og sine arvinger maa giøre sig det

saa nøttig som de best veed og kand i alle maader; Det

till vitterlighed have vi samtlige trøkt vore Zigneter

her neden under, Actum Anno Die et Loco ut Supenus

P: Schonvig [ni seglmerke]

Samme aar og dag, som forskrevet staar, igien pub-

liceret till Allmindelig holdende Høsteting

for Eidz og Hordningdahls Skibbredes allmue paa

den gaard Schibbenes, og derom udj Protocollen

fol: 214: anteignet, saa og udj gienpartsbogen pag 345:

ord efter ord indført                     Tesr P Schonvig

 


Skuldforkortinga sr er vel for merker, tenkjer eg? 

Edited by Atle Brandsar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Sylte

Tusen takk, Atle.

 

Då vart det straks klarare. Slik eg forstår dokumentet er hovedinnholdet at ein ikkje navngjeven forfar av Hans Hansen har pansett Indre Hundeide til Hans Lemmecksen, svigerfaren til Didrich Madsen, og Anders Pedersen har utløyst denne skulda samt kjøpt til jord for 1 pund 3 1/3 merker. Han får skjøte og odel og alle andre rettigheiter til seg og sin kones arvingar tilsvarande 2 pund 3 og 1/2 merker.

 

mvh

Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.