Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ken V. Nordberg

Thor Sørensen, 1744-1813, Sandar, Vestfold

Recommended Posts

Ken V. Nordberg

Henviser til dette emnet fra 2004 angående samme person (og samme problemstillingen), der Thor Sørensen, angiveligvis født 1744 på Jåberg i Sandar, Vestfold. Han var gift med Anne Amundsdatter, ca. 1756-1830, født i Tjølling, Vestfold. De flyttet sannsynligvis i 1770-årene til Sem på Nøtterøy i Vestfold og levde der til de døde.

Problemstillingen er opphavet til Thor Sørensen. I Nøtterøy Bygdebok (Unneberg), bind II, side 1066 står det at han hadde tidligere bodd i Jåberg i Sandar. Den eneste kandidaten jeg finner i Sandar er samme Thor som omtales i emnet lenket til ovenfor, nemlig denne Thor Sørensen, født 29 Sep 1744 på Hundstoch i Sandar (Sandar, Vestfold, MINI2, side 29, 12. innførsel, høyre side). Hvorvidt man kunne konkludere at dette er den samme Thor Sørensen som gifter seg med Anne Amundsdatter og flytter til Nøtterøy kunne ikke verifiseres, men ble sett på som det mest sannsynlige. En av teoriene som nevnes er at foreldrene til Thor bodde på Hundstokk da Thor ble født, men flyttet til Jåberg kort tid etter. Bevis for dette har jeg ikke funnet.

Det jeg ønsker hjelp med er om det finnes noen som kjenner til slekten eller er generelt slektskjent i området som kan hjelpe op oppdrive ytterlige bevis som kan bekrefte (evnt. avkrefte) forholdet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thore Klaveness

Litt flere indisier som sier ingenting om Jåberg.

 

Thor Sørensen født på Hundstokk hadde to søstre Helvig og Else. Mens bosatt på Sem på Nøtterøy er Thor Sørensen forlover for både Else og Helvig Sørensdatter. Disse er også faddere ved flere av Thor's barn sine dåp. Det er selvfølgelig litt kompliserende at det tidligere bodde en Søren Olsen på Sem, også med en datter Helvig, men likevel.

 

Inger Johannesdatter som i alle fall er samme navn og passende alder som mor til Thor fra Hundstokk dør i 1795 på Sem.

 

Ved konfirmasjonene i 1761 og 1762 er søsknene Else og Thor bosatt på Nordre From, stadig i Sandar, men ikke Jåberg... 

 

Litt før Thor Sørensen kommer til Sem dør Frans Thorsen, Thor døper også en sønn Frans.

 

Søkt frem på www.vestfold-slekt.net uten virkelig å sjekke kirkebøkene!

 

 

mvh Thore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Joda, det er ganske riktig Tor Sørensen, født 29/9-1744 på Hunstok i Sandar, som kommer til Mellom Sem på Nøtterøy og dør der 4/4-1813.

 

Den kilden som mest av alt setter skapet på plass, er skiftet etter Frans Torsen på Mellom Sem 2. september 1775. Hans arvinger var den avdøde broren Søren Torsens etterlatte barn, nemlig: 1) Tor Sørensen, 31 år, oppholder seg på Jåberg i Sandar, men er nå på Mellom Sem, 2) Helvig Sørensdatter, 34 år, i tjeneste på From i Sandar, og 3) Else Sørensdatter, 31 år, i tjeneste i Larvik.

 

Det er riktig som Thore Klaveness har oppdaget, at hele familien - Tor selv, hans to søstre (begge gift til Søndre Sande) og hans gamle mor - havnet på Nøtterøy i kjølvannet av at bruket på Mellom Sem ble ledig etter Frans Torsen.

 

Jeg kan ikke se at Søren Torsen og Inger Johannesdatter har bodd på Jåberg. Søren Torsens skjebne etter at han forsvant fra Hunstok ca. 1748, er et mysterium. Jeg har ikke funnet ham gravlagt i verken Sandar, Tjølling, Hedrum, Stokke, Nøtterøy (med Tjøme) eller Andebu. Jeg kan selvsagt ikke utelukke at jeg har oversett ham.

 

I ekstraskattmanntallet 1762 skal Inger Johannesdatter muligens identifiseres med enka Inger, som bodde på en plass under Sandar prestegård. Men det finnes ikke holdepunkter utover fornavnet. Patronymet er ikke nevnt.

 

Hvem var så Søren Torsen? Siden han var bror av Frans Torsen på Mellom Sem, kan jeg i første omgang peke på at Søren Torsen, 16 år, og Frans Torsen, 12 år, begge er oppført som ungt mannskap i legden Goli, Botn, Hunsrød og Kullerød i Sandar i en hovedlegdsrulle for Søndre jarlsbergske kompani i 1726. Frans Torsen er trolig identisk med den Frans som ble født 1713 på Hunsrød og døpt i Sandar 5/4 samme år. Faren er i tilfelle den Tor Iversen Hunsrød som døde 1715, 41 år gml, og ble gravlagt 8/5 samme år. Det er imidlertid visse problemer med en slik konklusjon, og jeg må se litt nærmere på saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Tusen, tusen takk til dere begge, Thore og Kristian! Det var akkurat slike bevis jeg hadde håpet eksisterte. Det skiftet tar i grunn bort alle tvil. Da har jeg litt lesning og gå igjennom. Jeg anser dette emnet som løst, men vi kan selvsagt holde det åpent hvis nye data kommer fram enten om Tor Sørensen selv eller foreldrene. Jeg lenker etterhvert kanskje inn lenker til relevante kilder, slik at fremtidige lesere slipper dobbeltarbeid.

Takk nok en gang til dere begge for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Jeg prøvde og lete opp skiftet, men det ser ut som skannet skiftemateriale for perioden 1767-1777 mangler for Nøtterøy. Stemmer det eller leter jeg på feil sted? Jeg letet under Søndre Jarlsberg sorenskriveri. Jeg fant hverken register eller skifteprotokoll for perioden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg prøvde og lete opp skiftet, men det ser ut som skannet skiftemateriale for perioden 1767-1777 mangler for Nøtterøy. Stemmer det eller leter jeg på feil sted? Jeg letet under Søndre Jarlsberg sorenskriveri. Jeg fant hverken register eller skifteprotokoll for perioden.

 

Det stemmer at skifteprotokollen mangler. Jeg ser nå at jeg har funnet skiftet i en eske med løse skiftedokumenter på Statsarkivet på Kongsberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Takk for raskt svar Kristian. Det var synd, jeg regner med dette materialet ikke er skannet (evnt. avskrevet)? Du har jo i innlegget over gjengitt momentene som er viktigst for dette konkrete problemet, så da får det holde for nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Takk for raskt svar Kristian. Det var synd, jeg regner med dette materialet ikke er skannet (evnt. avskrevet)? Du har jo i innlegget over gjengitt momentene som er viktigst for dette konkrete problemet, så da får det holde for nå.

 

Denne serien - som faktisk er ganske omfattende - er ikke digitalisert. Mine notater er ikke fyldigere enn det jeg allerede har referert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Da får jeg ha ett arkivbesøk til gode neste gang jeg er i Norge. Men jeg fikk spørsmålet mitt besvart, og det er det viktigste. Takk for hjelpen Kristian.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hvem var så Søren Torsen? Siden han var bror av Frans Torsen på Mellom Sem, kan jeg i første omgang peke på at Søren Torsen, 16 år, og Frans Torsen, 12 år, begge er oppført som ungt mannskap i legden Goli, Botn, Hunsrød og Kullerød i Sandar i en hovedlegdsrulle for Søndre jarlsbergske kompani i 1726. Frans Torsen er trolig identisk med den Frans som ble født 1713 på Hunsrød og døpt i Sandar 5/4 samme år. Faren er i tilfelle den Tor Iversen Hunsrød som døde 1715, 41 år gml, og ble gravlagt 8/5 samme år. Det er imidlertid visse problemer med en slik konklusjon, og jeg må se litt nærmere på saken.

 

Tor Iversen var oppsitter på Hunsrød allerede ved 1701-manntallet, da 28 år og gift soldat. Han var sønn av Iver Larsen og Gjertrud Kristensdatter på Øvre Hasle i Sandar, noe som går fram av skiftet etter Gjertrud 28. november 1708. Sønnen Tor Iversen nevnes der som bosatt på Hunsrød. Tor Iversen døde altså i 1715, og det er ikke protokollert noe skifte etter ham.

 

Det problematiske ved å gjøre Tor Iversen Hunsrød til far til Søren Torsen Hunstok og Frans Torsen Mellom Sem ligger i skiftet etter Tor Iversens far, Iver Larsen Øvre Hasle, 3. april 1723. Dersom Tor Iversen Hunsrød var far til Søren Torsen og Frans Torsen, burde de (og eventuelle andre søsken) vært arvinger etter farfaren (i sin avdøde fars sted). Det er de imidlertid ikke. Rett nok oppgir skiftet at Iver Larsen etterlot seg en sønn Tor Iversen Haraldsrød, men dette er åpenbart feil for Hans Iversen Haraldsrød.

 

Når noen ikke nevnes som arvinger i et skifte der man forventer at de er nevnt som arvinger, bør man alltid stille seg spørsmål om man har trukket feil konklusjon med hensyn til slektskap. Med mindre man kan komme opp med ei god forklaring på hvorfor personen(e) ikke er nevnt som arvinger, og/eller med mindre man kan vise til andre kilder som godtgjør slektskapet, bør slektskapet forkastes.

 

I tilfellet skiftet etter Iver Larsen ble det ingenting igjen til deling mellom arvingene. Derfor kan det tenkes at skiftets oversikt over arvinger ikke er komplett. Det har jeg sett i andre underskuddsbo, der jeg har kunnet sammenholde med andre kilder.

 

Dåpen til Tor Iversen Hunsrøds sønn Frans i 1713 og forekomsten av Søren Torsen og Frans Torsen sammen i hovedlegdsrullen gjør at jeg holder en knapp på Tor Iversen Hunsrød som far til Søren Torsen Hunstok og Frans Torsen Mellom Sem. Men det hefter altså usikkerhet ved dette.

 

Hvem Tor Iversen var gift med, er ukjent. Konas navn er ikke nevnt i kirkebøkene, så langt jeg kan se. Jeg har fundert over om han kan ha vært gift med ei av døtrene til Søren Davidsen Hunstok - Anne (f. ca. 1670) eller Berte (f. ca. 1672) - slik at Søren Torsen kunne være oppkalt etter morfaren. Søren Davidsens datter Inger Sørensdatter, som var gift med Isak Larsen på Mellom Sem i Sandar, var nemlig fadder for Frans Torsen Hunsrød i 1713, og i 1709 var en Tor Iversen (bosted ikke nevnt) fadder for Isak Sems barn. Men foreløpig synes jeg dette er altfor tynt til at det kan bli noe mer enn ei fundering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ken V. Nordberg

Tusen takk for at du tok deg tid til denne grundige og informative utredningen, Kristian! Dette setter vel da foreløpig en stopp ved Søren Torsen, men du presenterer jo god argumentasjon for Tor Iversen som far til Søren Torsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.