Jump to content
Arkivverket

Hallingdal: Aslach Clemmetsen (f. ca. 1690).


David Widerberg Howden

Recommended Posts

Astrid K. Natvig

Også jeg (i likhet med ganske mange, trur eg) kan telle Wilhelm Storla og sønnen Ole/Ola blant anene mine, både på fars- og morssiden (Oles sønn Gaute på begge sider),

 

Astrid

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Når det gjelder Eivind Olsen Søre Rime og kona Anne Magnusdatter Nos har jeg 4 barn på disse, og 2 døtre. Det er Birgit som var gift med Pål Hermundson Tormodsgard. Har ikke fødselsår, men de har barn født 

i perioden ca 1611-1620. Andre datter var Jørand Eivindsdatter som først var gift med Ørjan Sigurdson, og så med en som het Ola. Disse døtrene kan jo ha vært gift flere ganger, eller det kan være en tredje datter

her som jeg ikke har. Min kilde her er boka "Hallingslekter" av Botolf Baklien

 

Ifølge boka om Gol bind 6 av Terje Østro var far til Knut Wilhelmsen Storla Wilhelm Olsen Storla(ca 1500-1586). Det står spørsmålstegn om Wilhelms kone het Guri i mitt slektsprogram. Jeg skal selv videre på 

Knuts bror Ola 

Takker så mye for god informasjon og ikke minst kilder jeg må se å få skaffet meg/kopiere..

 

Også jeg (i likhet med ganske mange, trur eg) kan telle Wilhelm Storla og sønnen Ole/Ola blant anene mine, både på fars- og morssiden (Oles sønn Gaute på begge sider),

 

Astrid

Ja, det er nok mange med slekt fra Hallingdal som er etterkommere av Vilhelm Storla ;) Ifølge en test av hans mange etterkommere tilhørte han Y-haplogruppen: R1a1a. Alle kjente forfedre til min 4-tippoldefar Aslach Grimsgaard (1737-1772) er så langt fra Hallingdal, så det blir mye nære slektsskap.. (Men det slår uansett ikke min farmors morsside fra Gjesdal i Rogaland).

 • Aslachs farmors var på sin farsside etterkommer av Guri d.y. Børtnes (ca. 1596-ca. 1648) hun var søster av Aslachs mormors farmors mor Guri d.e. Børtnes (f. ca. 1588) og begge var de barnebarn av Ola Vilhelmsson Storla. 
 • Aslachs mormor Sigri Knutsdatter Havarsgaard var på sin farmors side etterkommer av Guri d.e. Børtnes.
 • Aslachs mormor var på sin farsside etterkommer i mannsledd fra Knut Vilhelmsson Storla.
 • Aslachs mormor var på sin morsside etterkommer i mannsledd fra Vilhelm Vilhelmsson Nørdre Li (Storla).

I seg selv er de som gifter seg ikke nærmere enn 3-6-menninger, men tilsammen blir de jo ganske nært i slekt..

Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

 

Ja, det er nok mange med slekt fra Hallingdal som er etterkommere av Vilhelm Storla ;) Ifølge en test av hans mange etterkommere tilhørte han Y-haplogruppen: R1a1a.

 

Problemet er at det også finnes et testresultat som går til Gaute Olsson Børtnes, Nes (kalles i dette tilfellet Gunhildgård, Ål, hvor han også bodde). Gaute var sønnesønn av Vilhelm Storla, og burde derfor også vært R1a, men resultatet er R1b, U106, noe som jo er fysisk umulig. Det vil si: Ett av resultatene må være feil, så her bør flere linjer testes, for om mulig å finne ut hva som kan ha vært riktig haplogruppe for Vilhelm Storla (og dermed Gaute Børtnes).

 

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Problemet er at det også finnes et testresultat som går til Gaute Olsson Børtnes, Nes (kalles i dette tilfellet Gunhildgård, Ål, hvor han også bodde). Gaute var sønnesønn av Vilhelm Storla, og burde derfor også vært R1a, men resultatet er R1b, U106, noe som jo er fysisk umulig. Det vil si: Ett av resultatene må være feil, så her bør flere linjer testes, for om mulig å finne ut hva som kan ha vært riktig haplogruppe for Vilhelm Storla (og dermed Gaute Børtnes).

 

 

Interessant.. men helt klart at noe skurrer der ja. Da burde vel flere mannslinjer bli testet for å sannsynliggjøre hvilken som er riktig. (Eller iallfall undersøkt om slektskoblingene stemmer..) Ser nå på Norgesprosjektet en linje tilbake til 208886: Wilhelm Storla med R-M512 (Samme som R1a1a??), og en tilbake til hans sønnesønn 320535: Gaute Olsson Gunhildgård R-L48 (Samme som R1b-U106?).

 

Er vel sikkert flere som kan testes i Hallingdal..

 

 

Edited by David Widerberg Howden
Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg har også Gaute Olsen Gunhildsgard Børtnes blant mine aner, gjennom ekteskapet hans med Barbro Halvorsdatter Leksvold og datteren Liv, dattersønnen Halvor Knutsen Garnås født ca 1625, og

etter han er det 3 kvinneledd før det igjen blir en mann(Liv Halvorsdatter-Gro Herbrandsdatter Sire/Bråtalien-Liv Endresdatter Liahagen og dennes sønn Nils Andersen Vangen født 1782). Dennes sønn

igjen Knut Nilsen født 1816 dro med foreldrene til Vikna i Trøndelag, og videre til Vågan i Lofoten og tilbake til Vikna igjen. Er nok kommet litt utenfor emnet nå ja

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

320535: Gaute Olsson Gunhildgård R-L48 (Samme som R1b-U106?).

 

R-L48 er en (meget stor) undergruppe av U106. Merk at dette står med rødt, som betyr at denne SNP-mutasjonen ikke faktisk er testet, bare antatt av FTDNA. Testede SNPer er skrevet med grønt.

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • 2 years later...
David Widerberg Howden
På 16.2.2016 den 11.03, Knut Blingsmo skrev:

Om Klemet far til Aslak.  Linderengen i Flå og Haraldset i Nes.

Flaa IV s56 og NES IV s186 s187.PDF.pdf

Hei Knut. 

Hadde ikke sett det siste innlegget før nå 😉 Takker så mye, da er jeg på sporet 😄 

Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Å lete etter spor blant faddere er vel og bra, men du får jo her servert hvem som er de nærmeste slektningene - se bare på oppnevningen av kurator og verger ved skiftet etter Siri.

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
1 time siden, Lars Løberg skrev:

Å lete etter spor blant faddere er vel og bra, men du får jo her servert hvem som er de nærmeste slektningene - se bare på oppnevningen av kurator og verger ved skiftet etter Siri.

Det skal jeg se på Lars. 

Begynner å bli lenge siden dette, så her må jeg få gått gjennom skifter o.a.

 

Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Du finner både kurator og verger på s 484 i skiftet: Til Curator for Sønnen Ole Aslaks er beskikket hans paa rørende Halvor Giermunds Lieaadden. For mynder for Datteren Ragnild Alsksdaater er and ordnet Wilhielm Knuds Haavordsgaard, og til For mynder for daatteren Margit Aslaks dater er til sadt Arne Knuds Haavorgaard

 

Her vet vi fra lovverket at kurator og verger skal væremyndlingenes aller nærmeste slektninger,  på farsiden før morsiden.

 

Jeg kjenner ikke bygdebøkene eller slektssammenhengene her, men dersom de to vergene er morens søsken, må nesten kuratoren være farens halvbror. Kan det stemme?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
1 time siden, Lars Løberg skrev:

Du finner både kurator og verger på s 484 i skiftet: Til Curator for Sønnen Ole Aslaks er beskikket hans paa rørende Halvor Giermunds Lieaadden. For mynder for Datteren Ragnild Alsksdaater er and ordnet Wilhielm Knuds Haavordsgaard, og til For mynder for daatteren Margit Aslaks dater er til sadt Arne Knuds Haavorgaard

 

Her vet vi fra lovverket at kurator og verger skal væremyndlingenes aller nærmeste slektninger,  på farsiden før morsiden.

 

Jeg kjenner ikke bygdebøkene eller slektssammenhengene her, men dersom de to vergene er morens søsken, må nesten kuratoren være farens halvbror. Kan det stemme?

Hei Lars, takker så mye for gode innspill. Ja, jeg har fått notert formyndere, men visste ikke at det fantes en lov om at det er nærmeste slektninger som skal være kurator og fomynder. Men det er vel kanskje logisk uansett 😉 Når Halvor er kurator for Ole, betyr det da at Ole var myndig og derfor ikke behøvde formynder? De to formynderne bør være ganske greit å plassere, men kuratoren var jeg i utganspunktet mer usikker på..

 

Ifølge Nesboka side 594 (Nedre Havarsgard) Var Siri datter av Knut Knutsen fra Sevre (ca. 1650-1716) og Mari Vilhelmsdatter fra Nørdre-Li (nevnt 1716).

De hadde følgende barn: Sigri, Mari, Halvor, Guri, Mari, Vilhelm, antakelig også flere barn ifølge forfatteren. I denne søskenflokken er Vilhelm nevnt, men ikke Arne, men det kan jo være plass til en Arne der allikevel, forfatteren nevner at det nok var flere barn..

 

Men så var det denne kuratoren da? Det bør vel være samme som denne?: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=746439&sid=8f9b98a15ed51c0797213ece9e5711ca

Han skal da være sønn av Gjermund Knutsen Stavn og Barbro Vilhelmsdatter Nørdre-Li. Barbro er søster av Siris mor Mari. Så kuratoren er da Siris fetter.

 

Da spørs det om Arne Knutsen allikevel ikke er en ukjent bror av Siri, det finnes nemlig en Arne Knutsen Havarsgard (f. 1709) nevnt i 1748, han var fra Tollevsgard og sønn av Knut Olsen på Tollevsgard og Margit Halvorsdatter fra Garnås. Men jeg ser ikke umiddelbart en kobling til Siri eller Aslak, så da er det vel ikke han heller? 

Edited by David Widerberg Howden
Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Det gjaldt strenge regler for offentlige skifter. Disse er inntatt i Chr Vs Norske Lov 5-2-1 og påla offentlig skifte i de tilfeller hvor det fantes umyndige, fraværende eller utenlandske arvinger. For de umyndige skulle det oppnevnes verger, og reglene for dette finnes i samme lovboks 3-19:

Umyndige Børns Værge efter Moders Død er Fader; Efter Faders Død er Broder, som sine fulde fem og tyve Aar endet haver; Ere der flere Brødre Fuldbrødre til de Umyndige, da er den næst at være Værge, som er ældst; Men ere de Halvbrødre, da skal den være Værge, som er næst paa Fæderne Side: Er ikke Broder til, da er Farfader næst at værge; Er ej Farfader, da er Morfader næste Værge: Er hand ej til, da er Farbroder; Er hand ej, da er Morbroder: Er ingen af dennem til, da skal næste i Byrd være Værge. Faderens Frænder ere nærmere at være Værge, end Møderne Frænder, om de ere lige nær i Byrd og ville vel værge; Men er det venteligt, at nogen fød Værge skulle ilde værge, eller er Uvederhæftig, eller ingen fød Værge er til, da sætter Øvrigheden med Overformyndernis Samtykke, hvor de ere forordnede, den vil Værge, som de sikkerst Børnegodset kunde betroe, saasom de agte selv at svare til.

Halvor bør her egentlig være nærmere beslektet med Aslaks barn enn de to andre formynderne, og det slektskapet du skisserer mellom barna og Halvor begynner å bli vel fjernt. Det innebærer i tilfelle også at Aslak slett ikke hadde vederheftige slektninger i Flå - han var kanskje innflytter? En annen mulig løsning er sjølsagt at det er Halvors kone som er nært beslektet med Aslak - igjen allerhelst halvsøster.

 

Mvh

Lars

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.