Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Toril Osther

Gift 1724: Ole Olsen og Nille Trulsdtr Fengestad, Naustdal

Recommended Posts

Toril Osther

Jeg søker aner til dette ekteparet.  

Ole Olsen og Nille Trulsdtr  trolover seg i Førde 22. januar 1724 og gifter seg den 17. april samme år. Sponsorer var Truls Ulleland (Nilles far) og Sieur Krogenes (tror jeg det står)

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Førde, Ministerialbok nr. A 1 (1720-1727), Trolovede 1724, side 122.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11402&idx_id=11402&uid=ny&idx_side=-53


Nille Trulsdatter: gården Ullaland nevnes ved ekteskap

Truls Ullaland begraves 9. mai 1733, 60 år gammel

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Førde, Ministerialbok nr. A 2 (1728-1748), Kronologisk liste 1733, side 45.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11403&idx_id=11403&uid=ny&idx_side=-45


Det er ikke nevnt i Førde bygdebok hvor Truls Ullaland kommer fra.
Jeg har notert at boken nevner en Truls Markvardsson på Ullaland, bruk 1, men eneste barn som nevnes etter ham i boken, er datteren Elen (neste bruker)

Ole Olsen Fengestad (- ca1761)
Ved ekteskap med Nille i 1724 er gården Fengestad oppgitt. Jeg har notert at han var bruker på Fengestad, bruk 2: Haugen.
Det var skifte etter ham på Fengestad 16. juni 1761. Der nevnes enken Nille Trulsdatter og barna:
1. Ole Olsen 34 år
2. Truls Olsen bor på Fengestad
3. Anna Olsdatter 36 år
4. Eli Olsdatter, gift med Ole Jacobsen ???
5. Johanne Olsdatter ugift 30 år
6. Gunilla Olsdatter 28

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13a , 1742-1763, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: Fol. 1-300.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24201/264/


Sønnen Truls Olsson Fengestad, måtte ha kongelig bevilgning da de giftet seg i 1772 da de var nært beslektet (Kilde: Førde bygdebok)

 

Edited by Toril Osther

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Folket på Fengestad er omtalt frå s. 532 i bind 2 av Førde bygdebok. På side 532 er det nemnt (nokre linjer over "saka om eit hjorteskinn") ein "Ole f.kr. 1683, truleg han vi finn att på bruk 3". Her må det vel vere bruk 2 som er meint. På side 533 (bruk 2) finn ein att Ole, Nille og familien.

 

Den delen av dåverande Naustdal kommune som låg på sørsida av fjorden gjekk til Førde ved kommunereguleringa i 1964, og eg vil tru at det er difor at ein finn denne garden (som i 1950 låg i Naustdal) omtalt i bygdeboka for Førde. Dette er forresten også nemnt her.

 

Redigert: Her rota eg det til og blanda Ole Larsen f. 1683 med Ole Olsen. Ole Larsen finn ein att på br. nr. 4, og kan vere far til Ole Olsen. Sjå #9

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Russøy

Hei Toril. Eg hugsar eg dreiv og forska på denne gjengen for ein del år tilbake, men kva eg kom fram til, hugsar eg ikkje. Det kan vere at eg har notert meg noko som kan hjelpe, men då må eg i så fall til og leite. Eg skal gje deg melding om eg finn det igjen.

 

Eg har tatt nokre kjappe søk. Eg ser at det er litt interessante opplysningar i skiftet etter Gunnar Andersen Ullaland i 1763. Han var gift med den nevnte Elen (Ellie) Trulsdtr Ullaland. (Han var også svigerfar til tipptipptipptippoldemor mi). I skiftet er det oppgitt at Truls Fengestad var verge for Gunnar og Elen si eldste dotter Johanne, som var fråværande under skiftet. Det kan sjølvsagt vere tilfeldig, men .....

 

I MT 1701 finn eg ein Trols Marwvarsen 30 år Soldat, bst Herrestad Nøstdal sokn i Førde prestegjeld. Den kan vere interessant.

 

Herstad ligg ikkje så langt frå Ullaland. Trols/Truls er ikkje å finne i BB Naustdal om Herstad, så han har truleg kome dit annastad frå.

 

 

mvh Egil

 

 

Edited by Egil Russøy - Førde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Truls Ullaland var 60 år da han døde i 1733, født ca. 1673. Truls Markvardsson, soldaten, var 30 i 1701, f.ca. 1671. Aldersmessig ganske så nær hverandre.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Skifte etter Synnøve Olsdatter, Truls Olsens første kone:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/25/fa00000000485828

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 13b , 1763-1772, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 301-600. Register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24202/208/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610209.jpg

 

 

Skifte etter Alis Olsdatter Fengestad:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000621861

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 14 , 1772-1779, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24203/316/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610621.jpg

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 14 , 1772-1779, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24203/317/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610622.jpg


I bygdeboka står det at Synnøve Olsdatter ble gift 1756 med Truls Olsen, og fødselsåret er også oppgitt til 1756. Men det må være feil. Siden Truls Olsen måtte ha tillatelse til å gifte seg med Alis Olsdatter pga slektskapsforholdet, så lurer jeg på: var Synnøve og Alis søstre? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toril Osther
 Siden Truls Olsen måtte ha tillatelse til å gifte seg med Alis Olsdatter pga slektskapsforholdet, så lurer jeg på: var Synnøve og Alis søstre? 

 

I følge skifte til mor til Alis, Kari Sjurdatter Furebøen, har ikke Alis noen søster som het Synneve

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 7a , 1756-1761, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Fol. 1-207. EDB-register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24192/86/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126650086.jpg

 

Synneve kom fra Backen da hun giftet seg med Truls Olsen i 1756

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Førde, Ministerialbok nr. A 3 (1749-1764), Kronologisk liste 1756, side 45.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11404&idx_id=11404&uid=ny&idx_side=-45

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070227240707.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Takk for avklaringen, Toril Osther! Jeg bare lurte, pga slektskapet mellom brud og brudgom Truls og Alis. Jeg kan ikke se at de er nevnt i databasen over ekteskapsløyve i Bergen stift (gamle DA):

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=ektebevi&metanr=48

 

Men dette er vel litt på siden av det du egentlig spør om. Når døde Nille Trulsdatter?

 

Men er det forresten ikke noen år som mangler i kirkebøkene for Førde på 1700-tallet? 

 

Sogn og Fjordane

Førde: 1720-1727, Ministerialbok
Førde: 1728-1748, Ministerialbok
Førde: 1749-1764, Ministerialbok
Førde: 1780-1780, Sjeleregister
Førde: 1781-1803, Ministerialbok
 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toril Osther

Hei Toril. Eg hugsar eg dreiv og forska på denne gjengen for ein del år tilbake, men kva eg kom fram til, hugsar eg ikkje. Det kan vere at eg har notert meg noko som kan hjelpe, men då må eg i så fall til og leite. Eg skal gje deg melding om eg finn det igjen.

 

Eg har tatt nokre kjappe søk. Eg ser at det er litt interessante opplysningar i skiftet etter Gunnar Andersen Ullaland i 1763. Han var gift med den nevnte Elen (Ellie) Trulsdtr Ullaland. (Han var også svigerfar til tipptipptipptippoldemor mi). I skiftet er det oppgitt at Truls Fengestad var verge for Gunnar og Elen si eldste dotter Johanne, som var fråværande under skiftet. Det kan sjølvsagt vere tilfeldig, men .....

 

I MT 1701 finn eg ein Trols Marwvarsen 30 år Soldat, bst Herrestad Nøstdal sokn i Førde prestegjeld. Den kan vere interessant.

 

Herstad ligg ikkje så langt frå Ullaland. Trols/Truls er ikkje å finne i BB Naustdal om Herstad, så han har truleg kome dit annastad frå.

 

 

mvh Egil

 

Det kan se ut som om Nille og Elen var søstre, da er det merkelig at ikke Nille er nevnt i bygdeboken som datter av Truls Markvardsen. Det er kanskje det nærmeste vi kommer?

Naustadal bygdebok, bind 1, side 273

http://www.nb.no/nbsok/nb/833826f65e55e026ff7cf061768b133d?index=1#276

 

Når det gjelder Ole Olsen, kan det være at han var sønn til Ole Larsen Fengestad f. ca 1683, som Torbjørn nevner, og da  sønnesønn til Lars Olsen.  Ole Larsen finner vi på bruk 4 Ødegården (og ikke bruk 3 eller 3)

 

Grethe, skiftet etter Synnøve Olsdater hadde jeg ikke sett før, takk.  Men jeg må innrømme at det er vanskelig å lese.

 

Det var mange flotte innspill her, takk alle sammen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Her er det som står i eksaminasjonsprotokollen 1723 for nr. 70 Ulleland: det ser ut som det er 5 oppsittere:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord og Nordfjord, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0146), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Eksaminasjonsprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39187/231/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ma10090818640232.jpg

 

 

Og i matrikkelprotokollen dukker navnet Truls opp blant oppsitterne: 

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord og Nordfjord, Matrikkel (RA/EA-4070/N/Nb/Nbf/L0147), 1723-1723, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Matrikkelprotokoll

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39188/192/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ma20090819650759.jpg

 

Når man da vet at Nille giftet seg i 1724 og Truls Ulleland var sponsor, så kan man vel anta at dette må være samme Truls M, som ifølge bygdeboka er far til Elen Trulsdatter. 

 

 

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Når det gjelder Ole Olsen, kan det være at han var sønn til Ole Larsen Fengestad f. ca 1683, som Torbjørn nevner, og da  sønnesønn til Lars Olsen.  Ole Larsen finner vi på bruk 4 Ødegården (og ikke bruk 3 eller 3)

 

Då har eg retta innlegg #3. Beklagar rotet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toril Osther

Grethe,

Opplysningen om slektskapet mellom Ales Olsdtr og Truls Olsen fant jeg i Førde bygdebok, side 534

 

Jeg har ikke funnet ut når Nille Trulsdatter døde.

 

Og jo, det er kirkebøker som mangler. Ekteskapet mellom Ales Olsdtr og Truls Olsen  i 1772 har jeg ikke fått kontrollert. Jeg fant innførselen i det gamle Digitalarkivet, vet ikke riktig hvor de har det fra.       

 

Jo, Jeg er sikker på at vi har fastslått at Elin må være Truls Markvardsens datter. Det er nærliggende å tro at Nille må være hennes søster, det er ingen andre som heter Truls på Ullaland på den tiden, ikke sant?

Edited by Toril Osther

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Ja, men hvordan de er beslektet står det vel ikke. Hvis slektskapet er på Truls Olsens farsside, så hadde det vært en måte å få bekreftet Ole Olsens opphav på, selv om du alt har dette på plass, jf. blant annet innlegg #11. 

 

Ifølge skiftet etter Ole Olsen, hadde han og Nille disse barna (#1):

 

1. Ole Olsen 34 år
2. Truls Olsen bor på Fengestad
3. Anna Olsdatter 36 år
4. Eli Olsdatter, gift med Ole Jacobsen 
5. Johanne Olsdatter ugift 30 år
6. Gunilla Olsdatter 28

 

Ifølge bygdeboka hadde Ole Olsen og kona Nille følgende barn:

 

  1. Elen, f. 1729 
  2. Johanne, f. 1731
  3. Pernille, f. 1733 
  4. Truls, f. 1734
  5. Ales, f. 1737

Det står barn 1. ekteskapet rett over barneflokken, og så står det at Ole Olsen var gift 1. før 1724 med Nille Trulsdatter. Var Ole Olsen gift mer enn én gang? Og hvorfor er det bare Truls, Eli/Elen og Johanne som er nevnt både i skiftet og i bygdeboka? Er jeg litt på bærtur her? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inge Nygård

Truls Olsen har løyve til ekteskap med kone nr. 3 Oline Isaksdtr. i 1776: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=ektebevi&gardpostnr=2198&merk=2198#ovre

 

I Førde bygdebok under garden Fengestad står namnet på den 3. kona som Oline Isaksdtr. Bakke, men i bygdeboka finn vi ei Oline Isaksdtr. nemnd med foreldre på Ulltang. Om ho heiter det at ho vart gift til Fengestad: http://www.nb.no/nbsok/nb/8b2ca1117f98f12e1aa24cacf16e51be?index=0#457

 

 

Edited by Inge Nygård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toril Osther

Truls Olsen har løyve til ekteskap med kone nr. 3 Oline Isaksdtr. i 1776: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=ektebevi&gardpostnr=2198&merk=2198#ovre

 

I Førde bygdebok under garden Fengestad står namnet på den 3. kona som Oline Isaksdtr. Bakke, men i bygdeboka finn vi ei Oline Isaksdtr. nemnd med foreldre på Ulltang. Om ho heiter det at ho vart gift til Fengestad: http://www.nb.no/nbsok/nb/8b2ca1117f98f12e1aa24cacf16e51be?index=0#457

 

Jeg har en gryende mistanke om at Truls Olsen ikke måtte ha løyve i giftermålet med Ales, men at bygdeboken er unøyaktig og skulle lagt informasjonen etter Oline som Inge nå har funnet i registeret.

 

Det stemmer at Oline Isaksdatter Ulltang var gift med Truls, jfr skifte til Olines far, Isak Jonsen Ulltang, i 1779 (side 6b). Der står det at Oline er gift med Truls Fengestad

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 15 , 1779-1806, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: Register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24204/8/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127620008.jpg

 

Edited by Toril Osther

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toril Osther

Skiftet etter Ole Olsen.

Enten har bygdeboken feil (igjen), eller så dreier det seg om to ekteskap. Jeg har ikke funnet ham i Mantallet for 1701 (men har heller ikke tatt en riktig grundig sjekk på det). Hvis det stemmer at han er født etter 1701 og gift med Nille i 1924 (hun nevnes også som enken i skiftet), må et eventuelt første ekteskap ha vært tidlig og kortvarig. Men det er merkelig, Grethe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Men hvordan blir da slektskapet mellom Truls Olsen og Oline Isaksdatter? Hans foreldre heter Ole Olsen og Nille Trulsdatter, hennes foreldre heter Isak Jonsen og Kirsti Olsdatter, sistnevnte f. ca. 1713, Åse i Naustdal - Naustdal bygdebok, s. 756-757: 

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/833826f65e55e026ff7cf061768b133d?index=0#759

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/833826f65e55e026ff7cf061768b133d?index=0#760

 

Barna i skiftet fra 1761 skal da være født (ca.):

 

Anna, f. ca. 1725 (36 år)

Ole, f. ca. 1727 (34 år)

Johanne, f.ca. 1731 (30 år) 

Gunilla, f.ca. 1733 (28 år)

 

Eli og Truls er ikke oppgitt med alder, men Elen er født (iflg bygdeboka) 1729 og Truls er født i 1734 og det kan vel stemme...! Her står det at det er foreldrene Oles og Nilles ekteskap nr. 1 i 1724:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=45&filnamn=sognvigd&gardpostnr=42388&merk=42388#ovre

 

I kirkeboka står det vel heller ikke noe om at  Ole er enkemann, men kanskje ikke presten førte på sivilstand på 1720-tallet. Hadde vært interessant å sjekke opp barneflokken på Fengestad også, men kirkebøkene er ikke de enkleste å lese....!

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.