Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Elsa W. Adalberon

Slekten Foss fra Bjelland i Vest-Agder

Recommended Posts

Elsa W. Adalberon

Jeg leter etter opplysninger om min ane som het Willum Foss og var oppsitter på Foss i Bjelland i Vest-Agder ca 1700. En av hans sønner var Ole Willumsen (Willemsen) Foss, snekker i Kristiansand, gift  25.10. 1740 med Helvig Cathrine Madsdatter. Kan noen hjelpe meg med opplysninger om Willum ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Ja jeg tror nok du skal ha kloen i Willum Reierson Foss som var gift med Kari Thoresdatter, dei kom til Foss i 1710, og drog videre til Mannflå i Finsland i 1719. Noen historikere har gitt denne Willum fødested i Ågedal, men det tviler jeg på. Skal gå igjennom dokumentene mine over Bjelland og se, men det er muligt at du må til en av de andre kirkesognene og lete. Grindheim eller Åseral, eller en skal heller ikke se bort fra Finsland. Her er min e-post: torl-o@online.no siden jeg er endel på Statsarkivet her i Kristiansand, kan jeg kikke litt for deg.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

En liten nøtt fra Bjelland. Willum kan være sønn av Reier Toreson Ågedal, som der muligens er et skifte etter ca. 1692. Torkild Reierson Ågedal er sønn etter Reier, og kom til Foss ca 1700, hvor han ble gift med Torborg Toresdatter Foss, og overtok hennes bruk, men i 1710 gir han dette bruket fra seg til Willum Reierson Foss og konen Kari Toresdatter. Spørsmålet er om ikke denne Kari er en søster av Torborg, på skiftet etter faren av 20 november 1703, er hun skrevet som Karen. Er det to brødre og to søstre dette kansje. Om en hadde funnet skiftet fra Ågedal omkring 1692, kunne en fått en avklaring, eller skiftet etter Tore Foss i 1703.

Sleng over e-postadressa di, så skal jeg snuse litt på arkivet.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Jeg kjenner ikke slektsrelasjonene her godt nok, men det var en Reier Ågedal som var gift med Susanna Pederdtr Åmodt, og de hadde en sønn som het Willum. Barna til Reier og Susanna framkommer av skiftet etter Susannas søster Karen fra 1705; Mandal skifteprotokoll 5 (1702-1717), fol. 87a: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24410/87/.

 

Og jeg ser i skiftet etter Willum Reiersen på Mannflå at hans eldste datter het Susanne; Mandal skifteprotokoll 7 (1730-38), fol. 734b: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24412/754/.

Edited by Leif Erik Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Jeg leser forresten kirkeboka for Kristiansand slik at Ole Villumssøn Foss og Helvig Catrine Madzd. ble forlovet 26. (ikke 25.) oktober, og at de ble viet 22. november.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elsa W. Adalberon

Tusen takk så langt for opplysninger, både til Torleif og Leif Erik. Jeg har forstått det slik at det er litt av en nøtt å finne frem til den Willum jeg leter etter ettersom han ikke står oppført i mine opptegnelser med annet navn enn Willum Foss. Som Torleif sier, så var det jo ofte slik at personer tok navn etter den gården de bodde på. I dette tilfelle gården Foss i Bjelland, uten at det sier noe om hvem han var sønn av.

Jeg må også tilstå at jeg har problemer med å tyde skriften fra de eldste bøkene...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Jeg har kikket litt nærmere, og jeg synes det virker temmelig sikkert at den Willem Reiersson som det skiftes etter på Mannflå i 1738, var far til Ole. Willem hadde sønnene Rejer, Thore, Ole, Niels, Jon og Ole den yngre, og døtrene Susanna, Asbør, Kirsten og Kari. Den eldre Ole er 22 år (tror jeg), mens den yngre er 10. Det er litt vanskelig å tyde helt det som står om den eldre Ole og Niels, men jeg tror det står - og at det gjelder dem begge - at de er satt til håndverk hos en smed i Kristiansand.

 

Blant fadderene til Ole og Helvig Cathrines barn finner jeg Rejer Villumsson Foss og Jon/John Willemsen Foss. Og de hadde en datter som het Susanna.

 

At den Willem Reiersson det skiftes etter i 1738, var sønn av Reier Ågedal og Susanna Pedersdtr., stadfestes av at formyndere for barna var deres søskenbarn Reier Evensson Ødegården, Reier Olsson Trygsland og Reier Pedersson Ågedal . Jeg har ikke oversikt over barnebarna til Reier og Susanna, men jeg har notert at de blant annet har sønnene Even og Peder, og at datteren Gunvor var gift med Ole Osmundsson Trygsland.

 

Jeg kjenner ikke patronymikonet til Susannas mann, men Susanna var datter av Peder Willumsson og Gunvor Jonsdtr Åmodt fra Kvinesdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elsa W. Adalberon

Fantastisk! Takk skal du ha, Leif Erik -- det virker som du har funnet den rette personen her!  Nå har jeg vært på  biblioteket og lånt gards-og ættesoger fra Bjelland. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Der fikk jeg meg også noen nye opplysninger Leif Erik, men enten er det feil i Bygdeboken for Bjelland, for Reier Ågedal nevnes ikke med en sønn Willum, men du har jo det på det rene, med skiftene. Og en kan notere en annen dødsår på Willum en tidligere. Supert.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Bare for å presisere: Denne Reier Ågedal må være en annen enn Reier Toresson som det skiftes etter 20. jan. 1691 (sammen med kona Gunvor Torkildsdtr); Lister skifteprotokoll 5 (1688-93): http://arkivverket.no/URN:sk_read/24437/46/, og han har ingen sønn Willum (og heller ikke Jon og Peder, som jeg ser oppgitt som hans sønner på noen hjemmesider).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Nei det er noe som ikke stemmer, han finnes heller ikke på Foss, og jeg har sjekket endel andre gårder uten å bli klok. Men det jeg grubbler over, var denne herren også lensmann tro? Er veldig på søk etter å få dette rett, hvem denne herren er. Reier Johnsen er det heller ikke. Men jeg har sett navnet Reier Willumsen dukke opp. Jeg viste når Elsa spørte, at det måtte ligge en liten nøtt her på Ågedal. Muligens jeg må ta et tak i Audnedalen, å søke etter denne Willum eller Reier.

 

Torleif

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Jeg tror han er på Ytre Ågedal, han her også. I alle fall antar jeg at det er hans sønn Jon det var skifte etter på Ytre Ågedal 27. jan. 1718; Lister skifteprotokoll 15 (1714-18), fol. 362a: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24447/375/, og hans svigerdatter Randi Skoudrifdtr (gift med Peder) på Ytre Ågedal 19. sep. 1707; Lister skifteprotokoll 11 (1706-1708), fol. 97a: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24443/103/. Randi og Peder har til og med en datter ved navn Susanna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald Søren Storaker

Her har eg litt å rydde opp i i mi slektstavle - -      Takk for info!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Ja Harald, Leif Erik har ryddet vei i skogen for meg også.

 

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elsa W. Adalberon

Det er nok klart at far til Willum ikke var Reier Thoresson. Men hva var etternavnet til Willums far? Er det noen som vet det?

 

Jeg leser i Bygdebok for Bjelland at Willum Reierson Foss var oppsitter på Foss fra 1710 til 1719, da byttet han garden bort og dro videre til Mannflå, "der han fikk vel 1 hud jordgods ".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Ja det stemmer det Elsa. Men det er jo noe annet her som jeg klør meg i hodet på. Thore Aanonsen Manflå, var gift med Gunvor Torkilsdatter, som var datter av Thorkild Reierson og Torborg Toresdatter Foss. Er dette to brødre som har giftet seg med hver sin søster eller? Engang ser jeg at jeg har notert navnet Reier Willumsen Ågedal med spørsmålstegn bak, men jeg husker ikke i hvilken annledning dette har vært gjort. Er dette noe som har kommet fra Audnedalen tro? Og som kan være i familie med noen andre på Ågedal? Bare løse tanker. Skal tenke litt, skal innom på SAK på torsdag, om der kan ligge noe gjemt der.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Jeg har notert Olsson som en mulighet; det var en Reier Olsson som var søskenbarn til Reier Toresson. Men jeg har ikke gjort noen forsøk på å få klarhet i om det var han som var gift med Susanna Pedersdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elsa W. Adalberon

Utrolig bra! Takk igjen. Og så må jeg bare tilføye at jeg tar av meg hatten for din evne til å tyde de gamle kråketærne.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

La meg også føye til at den Reier som var gift med Susanna, nok var død før 1699; i skiftet etter Susannas søster Kirsten i 1699 var det to av Susannas sønner som møtte på hennes vegne (Even og Ånon Reierssønner), Lister skifteprotokoll 8 (1697-1699), fol. 185a: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24440/193/. Og Susanna selv var død før skiftet etter Karen i 1705.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elsa W. Adalberon

Takk for linken og opplysningene; jeg hadde ihvertfall ikke klart å tyde det som står her. Må nok ha et kurs i tyding av gammel skrift før jeg klarer å lese gamle protokoller og kirkebøker, skjønner jeg.... Jeg klarer så vidt å lese navnene Susanna, Even og Aanon. (!)

 

Setter stor pris på det fantastiske detektivarbeidet dere gjør, Leif Erik og Torleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Ja jeg har også klødd meg litt i hodet Leif Erik. Landkommisjonen av 1661 kallerYtre Ågedal for "Bonde Lensmannsgaard:

Peder Willumsen Aamund i Lichnes sogenn och Claus Aarnes udi Aa sogenn ejer 2 huder deraf bruger Reer THoreson de 2 parter och Reer Olsen den 3 part. Och ejer Reer Olsen derhos och bruger 15 eng. Thore Reerson ejer och bruger 15 eng. Aschier Effundsdatter ejer och bruger 1/2 hud. Aagedalstranden ødegård er lagt under gaarden. Huer raader bøxell for sitt. 2 fleumqvermer, smaa egeschouff och brendefang.

Også fant jeg noe annet i mitt papirrot.

Reer Aagedal nevnt i 1610 som lensmann for Bjelland og Grindheim, han skal ha vært sønn til lensmann Thore Tollefson Skofteland, som hadde to ekteskap bak seg, og fra 1 e. disse barna. Jon Toreson prest i Kvinesdal, Tolleff, Stiig , Reeher (lensmann i Bjelland og Grinheim. Beritte og Anne, den siste vistnok gift med sokneprest Claus Pedersen Friis.

Lister jordebok av 1618 forteller at Reher eiet 1 hud i Ytre Ågedal, bruket var den gang på 4 huder. Claus Dirichzen på Aarnes 1 hud på sin quindes vegne..

Barn ser ut til å vært: Olluff, Thore og Jon. Dei to eldste ble på Ågedal Jon kom til Skofteland.

 

 

Oluff Aagedal finnes i 1645 som gift, og eiet flere bruk.

 

Så er det store spørsmålet, i 1648 nevnes i Lenregnskapen Asgeir Effundsdatter med samme eiendom som Oluff hadde i 1645,så nær som 1 hud i Aagedal, som en sønn må ha fått, og må da kansje være hans hustru. Jeg vil ikke påstå, men kvinnen eier i 1648 1 hud i Omsland på Schibmannsheden og 1/4 hud i Sandnes under Osestad. I 1657 sitter hun kun igjen med Omsland. Og siden Leif Erik hadde Reer Olufsen i 1664 og 36 år. Ja da spørs det om ikke dette er det rette?

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Noe på kanten av saken, Men jeg er litt opptatt av dette ned til Audnedalen.

Om en da ser på 14 november 1548 stevnte Bjermund Tostenson Foss, Peder Toreson Foss og brødrene leidulf og Tolleff Toresønner på godset i Ågedal, der får en rede på at Bjermund var son Tosten Tjodolfsøn Østre Gare i Sprangereid, som vistnok skal ha vært son til Tjodolf Bergmondson, han en frillesønn til Bjergmond på Ågedal. Peder Toreson Øvre Foss i Audnedal var sønn til Sigrid Reiersdatter, ei datter av ei datter av Gun laug Amundsdatter, som nødvendigvis må ha vært datter Amund g.m Torborg Bjermodsdatter, datteren til Bjermod på Ytre Ågedal. Her var slekt mellom Ågedal og Foss i Audnedalen.
 
Samtidig er jo Ole Willumsen, sønn av Willum nevnt under Øvrebø, og der nevnes så vidt jeg kan se 6 barn.
 
Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Egentlig mangler en bare beviset for at Reer Olufsen Ågedal gift med Susanna Pedersdatter fra Åmot i Kvinesdal, er Oluff Ågedal sin sønn, da burde mye være i havn.

Og jeg må nok gjøre endel forandringer i mine notater fra Ågedal. Men det er slikt en lærer av.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Erik Nilsen

Jeg har ikke hatt tid til noen systematisk gjennomgang nå, men jeg ser av odelskatten for 1688 at Susanna Aagedal står med 6 engelsk i "øfre Aabelsel", mens "store Reier Aagedalls arvinger" står med 1/2 hud i ytre Ågedal og 3 engelsk i Abelsel. I de to foregående årene, 1686 og 1687, finner vi også Susanna med hhv. 4 og 6 engelsk i Abelsel, og dessuten Olle Roeland og Børe Løeland med 3 1/2 engelsk i Abelsel (1686)/ytre Ågedal (1687). Børe Løeland vil jeg tro er samme mann som den Børu Torkildsson Løland som var gift med Reier og Susannas datter Asgjerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.