Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jørgen M. Steen

Drep et slektsvirus: Iver Olsen "Nysted", lensmann Tjeldsund i Lødingen, Nordland, begynnelsen av 1700-tallet

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

Denne gangen håper jeg på å drepe et slektsvirus knyttet til slektene Har/Haar og Nysted i Lødingen/Nordland på begynnelsen av 1700-tallet.

 

Det dreier seg om opphavet til lensmannen Iver Olsen, som etter sigende var hadde sitt virke fra Myklebostad i Tjeldsund fjerding fra rundt 1717 til 1732. Selv om det tilsynelatende er et kjent slektsvirus, har ganske mange (Geni, MyHeritage, personlige hjemmesider) personen feilaktig oppført som sønn av Oluf Hansen Nysted og Trine/Cathrine Christensdatter Seest/Seested.

 

For å peke ut noen sekundærkilder som etter min oppfatning kobler Iver til feil far kan følgende listes opp:

1) Nordlandsætta Hveding frå 1580 : med videreføring til 1995, side 59: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008021104014

2) Fra adel til bumenn : nordlandsslekter, side 71: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022208081

3) NST XXV, hefte 3, side 180

 

Hvilken kilde som er det faktiske opphavet til feilen er ikke lett for meg å si, og det er kanskje heller ikke så relevant. Det er allikevel verdt å merke seg at de to første på lista over er kilder fra hhv. 1995 og 1996, relativt nye med andre ord. Artikkelen i NST er fra 1976. I denne nevnes også den første utgaven av Hveding-boka samt en fremstilling av slekten gjort av Joh. G. Reppe.

 

 

Skiftet etter Oluf Hansen Nysted i Trondheim, NST 16, s. 294 ( http://arkivverket.no/URN:sk_read/25077/190/ )

 

18/2 1681, hos Tron Persen efter [avdøde] Ole Hansen Nysted død
forleden år 1679, på Liland borgerleie i Ofoten hvor reg. for
528 Rd. 28/7 80. Reg. i Trhj., lagret på Jens Michelsen Heggelunds
stabur (hvis sønn og Jens Christensen kalles avdødes
svogre). 741 - 1369, derav 1/4 i Liland arvet efter svigerfar. (30)

(30) Se sk. 31. okt. 1665 e. nordlandshandler Christen Jensen Seest (eller
Seested) fra Kolding, g.1 Trine Henrichsd., sk. 15 apr. 1663. Barna var gullsmed
Jens Christensen, sk. 22 juli 1718, Maren, g. nordl.h. Jens Michelsen Heggelund
(far av herr Michel til Karlsøy), Anna, g. Niels Pedersen Støren og Cathrine, g.
med Nysted.

Skiftet gir ingen/få indikasjoner på hvem som var hans barn.

 

Et skifte som gir indikasjoner på at Oluf Hansen Nysted ikke hadde noen sønn ved navn Iver, er et skifte i Danmark etter Hans Olufsen Nysted i 1740. Skiftet ser forøvrig ut til å gi mange relasjoner som ikke fremgår i nevnte litteratur:

 

http://www.brejl.dk/vejlegejst.html#hat1681

 

19 Hans Olufsen Nysted, (Neopolitan), præst i Løsning og Korning. 31.12.1740, fol.168B, 263, 281B.
Enkemand efter Maren Jensdatter Juul, [skifte 16.9.1738 lbnr.16]. B:
Hans A:
[Første ægteskab med Lene Holgersdatter, skifte 12.9.1714 lbnr.9].
1) bror Christen Olufsen Nysted, guldsmed i Vejle ved søn Hans Nysted, guldsmed i Horsens
2) søster Helene Cathrine Olufsdatter Nysted, død. 2B:
a Peder Jacob Abel, dansk skoleholder på kongens gods på Sjælland
b Helene Cathrine Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen, skytte på Palsgård
3) søster Mette Olufsdatter Nysted i Lofoten sogn i Trondhjem stift i Norge, død, var g.m. Hans Haar. B:
a Peder Hansen Haar
b Oluf Hansen Haar, død, var g.m. Ingeborg Eriksdatter, nu g.m. Henrik Meier. 4B:
1 Erik Olufsen Haar
2 Oluf Olufsen Haar
3 Mette Olufsdatter Haar
4 Kirsten Olufsdatter Haar.
FM: Troels Aagum
c Sara Hansdatter Haar.
Hendes A:
1) søster Ingeborg Jensdatter Juul, død, var g.m. Hans [Andersen] Grønbæk, præst i [Ølsted, skifte 9.8.1706 lbnr.3]. 4B:
a Jens Hansen Grønbech, degn i Vadum i Vendsyssel, død. 4B:
1 Hans Jensen Grønbech 26 i Årslev
2 Hans Jensen Grønbech den yngre 25, konstabel i København
3 Lars Jensen Grønbech 24 i Nibe
4 Engel Jensdatter 28 i Vivild præstegård
b Anders Hansen Grønbech, død uden arvinger
c Laurids Hansen Grønbech, skrædder i København
d Maren Hansdatter Grønbech i Hedensted. FM: Clemen [Nielsen] Ussing, præst i Løsning
2) søster Anne Jensdatter Juul, død, [var g.m. Andreas Frandsen, præst i Rårup]. 5B:
a Jens Andersen Juul, degn i Kragelund og Funder
b Niels Andersen Sommer, købmand i Thisted i Thy
c Marie [Kirstine] Andersdatter, enke efter [Hans] Lytken [Friis, organist] i Horsens, [skifte Horsens 1.8.1727 lbnr.620]
d Kirstine Andersdatter i Elbæk præstegård, enke efter Jens [Foss Olufsen] Zeuthen, [præst i Gangsted og Søvind, død 1737, skifte Voer herred gejstlig 23.10.1747 lbnr.7]
e Hylleborg Andersdatter i Løsning Præstegård, enke efter Niels [Pedersen] Lund, [præst i Tyrsted og Uth, skifte 17.11.1717 lbnr.12]. LV: [svigersøn] Johan Selmer, præst i Øster Snede
3) halvsøster Anne Christine Nielsdatter Sommer g.m. Ove [Mathiesen] Steenberg, præst i Hedensted.

Nå kan man jo hevde, at Iver allikevel var en bror av Hans Olufsen Nysted, men var død uten livsarvinger og derfor ikke nevnt i den angivelige brorens skifte, men det vil falle på sin egen urimelighet siden skiftet etter Iver Olsen på Myklebostad i 1744 påviser at han var i live og hadde livsarvinger i 1740:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Salten sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 06 , 1736-1757, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24938/227/

 

Barna Ole, Niels, Hans, Jon, Marit (gm. Anders Melsbø), Sofia (gm. Hartvig Hveding), Mette Maria (gm. Peder Winter). Kona er ikke nevnt.

 

Hennes navn fremgår allikevel i 1736, ved hennes skifte, Mette Nielsdatter:

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Salten sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 05 , 1733-1736, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24937/260/

 

Barnas navn stemmer overens med de i 1744, det samme gjør døtrenes ektefellers navn.

 

 

En artikkel i Ofoten i Historien, Årbok 1977 av Konrad Naustvik påpeker feilkoblingen. Naustvik tilbakeviser påstanden fremsatt året før i NST, og skriver entydig at Iver Olsen ikke var sønn av Ole Hansen Nysted. Derimot skal han være sønn av Ole Iversen fra Trondenes og hustru Marit.

 

 

Forøvrig finnes det informasjon om disse folka i Trondenes bygdebok bind 2 (Sandtorg) og Folk & Slekt i Trondenes, samt Gårds- og Slektshistorie for Tjeldsund II B (s.681). Såvidt jeg kan se er fremstillingen riktig i disse kildene.

 

 

Det som kanskje er mest interessant er å finne primærkildene som omhandler disse folka. Sekundærkildene har jo åpenbart vært rotete, og for en slektsgransker er vel primærkildene det som er av størst interesse, selv om man "vet" hvordan relasjonene er. Håper og regner med miljøet her blir med.

 

 

Finner du en hjemmeside som kobler Iver Olsen til feil far og kaller han Nysted, så send vedkommende en notis!

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Jørgen,

 

Det kunne være nyttig om du ville oppgi fullt navn og tittel på artikkelen i NST. Dette da bind og sidetall igrunn er noe vanskelig å forholde seg til helt alene.

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Annar Tangen

Det må jo være nøyaktig nok med NST(Norsk Slektshistorisk Tidsskrift) XXV(25) Hefte 3  side 180.

 

Dere i NSF har jo alle bindene (utgavene) av ovennevnte, så dette virker på meg noe merkelig Are, eller?

 

Jørgens kildeoversikt er jo perfekt.

Edited by Odd Annar Tangen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Jeg aner ikke hva den heter, det er Naustvik som henviser til NST XXV, hefte 3, s. 180 i sin artikkel i Ofoten i Historien.

 

Jeg sjekket forøvrig NSF sine hjemmesider, de har register til NST. Siden det var Naustvik som korrigerte seg selv i 1977, så skrev han underforstått artikkelen året før i NST også (det kom nok ikke godt nok frem): http://www.genealogi.no/content/innhold-nst-bind-xxi-til-xxx

 

Under Bind 25 ligger det en artikkel som heter Naustvik, Konrad. "Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans." NST 25 (1976): 177-186, det bør være den det er snakk om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Konrad Naustvik skrev denne artikkelen i 1975, og jeg har den

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Legger ved innledningen til artikkelen Naustvik skrev i årboka for Ofoten i 1977:

 

post-4173-0-11311500-1415438704_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.