Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Per Nermo

Aleth (Alhed) på Husby (Nesna) sine ektemenn, og barns sørgelige skjebne i 1711

Recommended Posts

Per Nermo

Alhed Pedersdatter Klæboe (død 1713) var gift med trondhjemsborgeren Rasmus Pedersen, som drev borgerleie

Huseby (Husby), Tomma, Nesna, Helgeland, og deretter med Niels Olsen Storch, som overtok på Huseby, og drev der i 1684.

I 1701 er Alethe enke på Huseby for annen gang. (Hun giftet seg senere for 3. gang med en 'Knud', men fikk ingen barn med ham).

 

Alhed (Alethe) skal ha fått syv barn i alt, fordelt på sine to første ekteskap.

Jeg har notert barna Peder, Svend, Hans, Karen, Christopher og Inger. (Jeg mangler altså navn på det 7. barnet).

 

Den 22. november 1711 skal tre av Alhed's barn (Svend, Christopher og Inger) ha omkommet

i forbindelse med en kullseiling, angivelig på vei hjem fra (et bryllup ?) på Dønnes.

 

Jeg har tidligere notert at det var 5 barn i første og 2 i andre ekteskap,

men i  FT 1701 for 'Huusbye Nesset, Nesne, Alstahoug'  er både Svend (20), Hans (16) og Christopher (14) oppført som 'Nielsen',

mao. angivelig fra Alhed's 2, ekteskap med Niels Olsen Storch. Bare Per (Peder) (22) er oppført som 'Rasmus.[en]'.

Kan det være oppført feil patronymikon på Svend, Hans og Christopher ?

 

Dessuten er det vel dokumentert at Karen var datter av Rasmus.

(Karen Rasmusdatter Huseby ble g.m. Niels Arentzen Storch og Niels Christensen Walsøe).

 

Kan noen hjelpe meg med årstall for giftermål og død for Alhed's ektemenn, samt far og fødselsår for hennes syv (?) barn ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Skifte etter Alhed 2/11 1713 nevner barna Peder og Hans Rasmusønner, item Karen Rasmusd og Maren Nielsdatter.

 

Svend Rasmussen, Christopher Rasmussen og Inger Nielsdatter skifte 31/3 1712

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Jeg har notert at Niels Olsen omkom på sjøen 31/3 1701 og Rasmus Svendsen 1691.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

Mange takk, Mchael !

 

Da stemmer det kanskje ikke at Niels Olsen [storch] drev som handelsmann på Huseby allerede i 1684 ?

(Jeg trodde han overtok der idet han giftet seg med Alhed).

 

Mener du at Alhed's første ektemann het Rasmus Svendsen

(Jeg har notert Rasmus Pedersen Huseby, sønn av forrige bruker på Huseby (bl.a. i 1650), trondhjemsborgerene Peder Rasmussøn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

I manntalet 1701 har barna Swend, Hans og Christopher ikke patronymikon, men broren Per har. Det gjort en feil av registrator i manntallet 1701 for Helgeland

 

Se også http://www.geni.com/people/Rasmus-Svends%C3%B8n/6000000007830673277

 

Jeg har som far Svend Rasmussen til Rasmus. Er litt usikker om dette er riktig da jeg ikke har notert kilden.

Edited by Michael Moum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

 

men i  FT 1701 for 'Huusbye Nesset, Nesne, Alstahoug'  er både Svend (20), Hans (16) og Christopher (14) oppført som 'Nielsen',

 

Nei, de er ikke det. Det vil si, transkripsjonen har tilføyd Nielsen og satt et * bak. Det betyr at navnet ikke finnes i originalen, og er gjettet. Den som har transkribert har antatt at det er Nielssønner, uten å ha belegg for det (sannsynligvis utledet fra at Aleth står oppført som enke av Niels Olsen).

 

Ved bruk av sekundærkilder, er det helt nødvendig å kontrollere opplysningene mot primærkilde så langt det er mulig. Fin måte å drepe slektsvirus på :)

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland fogderi, Manntall 16 (RA/EA-4070/J/Jb/L0016), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Manntallet 1701

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38463/74/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010283075.jpg

 

Edit: der var Michael noen minutter før meg ja :)

 

Edited by Jørgen M. Steen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Skifte etter Alhed 2/11 1713 nevner barna Peder og Hans Rasmusønner, item Karen Rasmusd og Maren Nielsdatter.

 

 

I skiftet står det også at ... paa Karens og Marens veigne deris mor broder velagbr Michel Klæboe ... Det faller jo sammen med skiftet datert 1712 hvor han er nevnt som formynder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei. - Jeg har notert skifte etter Nils Arntsen Storch i 1713 på Longset (vågen), vel fra Selnes i Lurøy. Hans kone var Karen Rasmusdr., Hun blev åpenbart enke for andre gang da hun blev g.m. Nils Christensen, som det er skifte etter i 1718.   

Så er det skifte etter Hans Rasmussen på Longset (vågen) i 1718. Han var da g.m. enke Marit Arntsdr. Storck. Hun var g.1.m. Henrik Olsen, skifte 1715.

Bror til Karen og Hans, Peder Rasmussen, blev borger ved Bardalselven, skifte 1738.

Men dette har dere vel allerede. M.v.h. Alv.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Skifte Niels Arenzen Storch

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 3B (3A 0003), 1713-1715, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Skifteprotokoll 1709-1715 i to bind (A og B). B har folio 196-371. Register i 3B.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24834/15/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090220630216.jpg

 

Hvordan er det påvist at Karen gift med Niels Arntzen Storch er identisk med Karen, datter av Aleth Pedersdatter? Karen ser ikke ut til å være gift ved mora Aleth sitt skifte samme måned.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei igjen. Det er ganske lenge siden jeg holdt på med dette, men jeg formoder at det er funnet noe sted. - Kanskje det står noe i Nesnaboka om dette ? - Så er det vel ikke usannsynlig at dette nye borgerleiet var et slags familieforetak ? - Ser at Hans Rasmusen, sk. 1718, som var g.m.. Marit Arntsdr. Storch, fikk en datter. Alhed Margrethe Hansdr., født etter farens død. - Farbror Peder Rasmussen er verge. - M.v.h. Alv.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

... men jeg formoder at det er funnet noe sted.

Ja, jeg betviler ikke at det kan være påvist et sted, men jeg lurer på hvor :) Navnelikhet er vel ikke nok til å konkludere. Undres vel mest over hvorfor Storch ikke er nevnt i skiftet etter Aleth i 1713. Skiftet etter Storch er jo holdt samme måned, og om Karen til Aleth var gift med Storch, så er det jo snodig at han ikke er nevnt der i det hele tatt.

 

Koblingen mellom Hans Rasmussen og Storchene synes jo forøvrig å være rimelig grei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

Hei. - Jeg har notert skifte etter Nils Arntsen Storch i 1713 på Longset (vågen), vel fra Selnes i Lurøy. Hans kone var Karen Rasmusdr. Hun blev åpenbart enke for andre gang da hun blev g.m. Nils Christensen, som det er skifte etter i 1718.

....  

.

Alv, mener du du at Karen var enke for andre gang før hun ble gift (i 1716) med Nils Christensen ?

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

...

Hvordan er det påvist at Karen gift med Niels Arntzen Storch er identisk med Karen, datter av Aleth Pedersdatter? Karen ser ikke ut til å være gift ved mora Aleth sitt skifte samme måned.

.

Jeg har ikke notert kilden, men at Niels og Karen ble g. i Brønnøy (Dønna) den 4. oktober 1711.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei igjen. Jeg ser at Wilhelmine Brandt, side 236 har en del om denne familien. - Her heter det at Nils Arentsen Storh, f. 1681, handelsm. på Longset, blev g. 1711 m. Karen Rasmusdr., fra Husby. -

M.v., Marite Arensdr. Storch, blev g. 1.m. Henrik Olsen, d. 1714, og g.2. Hans Rasmusen fra Husby, d. 1718. -

Nils Arentsen og Marite Arensdr. skal da være søsken og barn av Arent Olsen Storch på Selnes i Lurøy. Han er vel da bror av Nils Olsen som blev g. . enke på Husby.

M.v.h. Alv. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

Det er såvidt jeg vet ikke påvist noe slektskap mellom

 

 - Niels Arentzen Storch (c1681-1713), handelsmann på Longset, Nesna (g. m. Karen Rasmusdatter Huseby), og

 - Niels Olsen Storch (c1665-1701), handelsmann på Huseby, Nesna (g.m. enken etter Rasmus på Huseby Alhed Pedersd. Klæboe)
 (sistnevnte Niels var altså ovennevnte Karen's stefar).

 

NAS' foreldre skal være  Arent Ols. Storch (c1651-1715) (handelsm. på Selnes, Lurøy) / Johanne Mogensd.. Arent's far: en 'ukjent' Ole (Storch ?)

NOS' foreldre skal være Ole Niels. Storch (c1629-1707) (utl.borger i Selsøyvik) / Synnøve Jensd. Schanke. Ole's far: Niels Olsen Storch i Trondh.

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Vielsen 18. trinit 1711 i Dønnæs k. Nils Stork og Karen Husbynæs.

 

Når døde Peder Rasmusøn sin kone Else Marie Greger? De får sitt siste barn Marcus Benoni 1722.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei. - Ved skifte etter Peder Rasmusen i 1738, er han åpenbart blitt enkemann. - Det er heller ikke nevnt noe barn med navn Marcus. Kanskje han ikke levde opp ?

 

Ellers skal jeg ikke mene så mye om de eldre av Storch familien. - Ville anta at det likevel var slekt mellom Nils på Husby og Aron på Selnes. Aron hadde jo en sønn, Ole Arntsen Storch, f.c. 1679, som drev på Selvær og i Selsøyvik i tiden ca. 1716 - 1720. M.v.h. Alv.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

I skiftet etter Peder 6/6 1738 nevnes barna; Nicolaj, Pejter, Rasmus, Svend, Maren, Jonas (1715), Peder Broch (1720) og Petronelle Tilles (1719). Har 4 barn som døde før 1738; Jonas (1714-1714), Petronella Dass (1718-?), Alhedt Klæbo (1718-?) og Marcus (1722-1722). Alle var født på Tjøtta.

 

Marcus levde ikke opp han ble ihjel ligget 5/6 1722 av sin amme Synnev Pedersdatter. Det samme skjedde i 1714 med barnet Jonas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

I skiftet etter Peder 6/6 1738 nevnes barna; Nicolaj, Pejter, Rasmus, Svend, Maren, Jonas (1715), Peder Broch (1720) og Petronelle Tilles (1719). Har 4 barn som døde før 1738; Jonas (1714-1714), Petronella Dass (1718-?), Alhedt Klæbo (1718-?) og Marcus (1722-1722). Alle var født på Tjøtta.

....

.

I tillegg har jeg noter et 13. barn, Abel Margrethe (Greger), f. rundt 1715/1717 ? Kilde ikke notert.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

I skiftet etter Peder Rasmussen får man vite at barna arvet etter deres morbror Oberstadsmaaler i Bergen Jonas Greger, død 1723 i Bergen og begravet i Nykirken 6/8 1723. Skiftetbrev av 10/9 1723. Jonas Johansen Greger (s. av Johan Andersen Yttre Lenæs og Anne Maria Greger) arvet også sin morbror Jonas Greger. Peder Rasmussen var JJG sin formynder.

 

Søsteren Aleth Pedersdatter nevnes som avdød i skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

.

I tillegg har jeg noter et 13. barn, Abel Margrethe (Greger), f. rundt 1715/1717 ? Kilde ikke notert.

.

 

Jeg har ikke funnet noen Abel Margrethe født på Tjøtta 1714-1723, så hun var neppe en datter til Peder og Else Maria.

 

Nicolai, Maren, Svend Christopher var født før 1714. Jeg fant ingen kirkebok for Tjøtta 1703 til 1713.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei. - Man får åpenbart holde "tungen rett i munnen", dersom man skal klare å holde orden på alle etterkommere i denne familien, da det er flere med samme navn. - Ser at det er skifte e. Petronelle Telles i 1779 på  Vevelstad. Hun var f.c. 1719. - Hun bodde da åpenbart hos sin søster Maren Pedersdr. Greger, som var g.1.m. Godseier Franz Nilsen Winther på Vevelstad. -

De som arvet Petronelle Telles etter tastament, var barna til Jonas Greger. Disse var Hans Falch Greger, Bergen, Peder Hendrich Greger Stensjøen, Nicolai Tomas Greger, 16 år, Else Maria Greger, g. Jentoft Lovøen og Maren Johanna Greger, 18 år. -

Formodentlig er dette da barna til Petronelles bror, Jonas Pedersen, Steinsjøen ? -

Men det var jo flere Jonas i denne familien.

 

Er det ellers noen som har nærmere opplysninger om opphavet til denne Johannes Andersen (Brun), sk. 1725 på Leines, - som var Anna Maria Gregers 2 ektemann ? Det er altså han som er far til den omtalte Jonas Johannesen. -  

 

Så er jeg usikker på om det har vært noen sammenblanding mellom Ane Margrethe Nildr. Greger, f.c. 1684 og den nevnte Abel Margrethe ? - M.v.h. Alv.      

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

...

Så er jeg usikker på om det har vært noen sammenblanding mellom Ane Margrethe Nildr. Greger, f.c. 1684 og den nevnte Abel Margrethe ? - M.v.h. Alv.      

.

Jeg håper vi er enige om at kona til 1) (c1715) dikter/prest Markus Carstens. Volquartz (1678 Trh.-1720) og 2) (1724) oberst Hans Ogman Grøn (1687 Bjugn -1774 Inderøy),

datteren (født c1684) til Niels/Niclas Jonsen Greger (c1640?-1701 Bergen) og Pernille Pettersd. Dass (dikterprestens søster), het Abel Margr. (og ikke Ane/Anne Margr.) ?

 

.

Edit: 11/11 kl: 00:32:  Jeg beklager virkelig at jeg i farten presterte å bytte om fornavnene her ! (Nå er det rettet !)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Abel Margrethe Greger var gift med Marcus Volquartz og gift 10/11 1724 med kaptein Hans Ogman Grøn.

Edited by Michael Moum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.