Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Inger Karin Haarbye

Pantebok for Aker 1872-73, mangler noen ord...

Recommended Posts

Inger Karin Haarbye

Jeg mangler noen ord her, merket med rødt. Mottar gjerne synspunkter på resten også, dersom noe er feil transkribert.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 25, Sted: Aker sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20081003301400.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21039&uid=ny&idx_side=-377

s.748-749

Nr. 29 N.J.C.R.
2 jr 48/1872 Skjøde

24/1-73

For en Rokke?? af Aar siden skjenkede den daværende Eierinde af Gaarden Nedre Grorud i Aker, fru Monsen, til Anders Gulbrandsen og Hustru Berthe Karine Gulbrandsen som Løn for lang og tro Tjeneste et under bemeldte Gaard liggende, omtrent 8 Maal stort, Grundstykke 'Gruesletten' kaldet. Det blev imidlertid ikke i deres tid skyldsat, ligesom de aldrig erhvervede Skjøde derpaa, men de opførte de .????. bygninger paa Grundstykket, indhegnede det og brugte det i over 50 Aar til sin for respektive omtrent 4 og 8 Aar siden indtrufne Død som fuld og uindskrænket Eiendom uden Paatale af Nogen. Deres Børn vare: 1) Datteren Maren Kristine Andersdatter, lever ugift, 2) Marte Marie Andersdatter gift med John Hansen. Hun overlevede sine Forældre, men er nu død, efterladende sig 7 med ham sammenavlede Børn. 3) Sønnen Hans Christian Andersen og 4) Sønnen Gulbrand Andersen.Disse 2 Sønner overlevede sin Moder, men døde før Faderen og efterlade sig hver Enke og 3 Børn. Efter truffen Overenskomst skal "Gruesletten" udelt tilhøre den ovenfor under N. 1 nævnte Maren Kristine Andersdatter, der tidligere eier de paa samme nu staaende Husebygninger samt som Arv 1/4 af Jorden. Thi er det, at Undertegnede, nemlig John Hansen paa egne vegne og som Bestyrer af mit og afdøde Hustrus Fællesbo samt i Egenskab af Verge for Hans Christian Andersens umyndige Børn Ludvig, John og Alfred, Petrine Johnsdatter, Hans Christian Andersens Enke, og Ingebor Jensdatter Ammerud, Gulbrand Andersens Enke, begge paa egne Vegne, og Gulbrand Johnsen Haugerud, som Verge for Gulbrand Andersens umyndige Børn Gustav, Johan og Josefine, .????. Skjøde og overdrage de øvrige 3/4 - tre Fjærdedele - af bemeldte Eiendom "Gruesletten" med alt tilhørende til Maren Kristine Andersdatter for omforent Kjøbesum 300 -tre hundrede - Speciedaler, der ære betalde. Thi skal atter næmdte Eiendom herefter følge og tilhøre Kjøbersken og Arvinger med de samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Anders Gulbrandsen og Hustru, hvoriblandt Ret til i Grorud Skov .???. lage Ved og Gjærde???., og blive vi for Overdragelsen hendes Hjemmelsmand efter Loven. Aker den 24. December 1872. John Hansen m.p.P. Petrine Johnsdatter m.p.P. G. Johnsen. Til Vitterligheden foranstaaende 3 Underskrifter. L Sogn. L.J.Romsaas. Ingeborg Jensdatter Ammerud m.p.P. Til Vitterlighed ... Ingeborg Jensdatter Ammeruds Underskrift. L. Sogn. A.V. Heiberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

De som mangler er:

 

Række

fornødne

kand

at tage Ved og Gjærdefang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Skal det ikke være

herved Skjøde og overdrage de øvrige 3/4...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

Takk til dere begge! Herved ser mest riktig ut for meg, ja. :)

Jeg glemte å spørre om et lite ord (eller bokstaver ?) i siste setningen:

Til Vitterlighed ??? Ingeborg Jensdatter Ammeruds Underskrift. L. Sogn. A.V. Heiberg.

 

Ja, også lurer jeg litt på setningen:

 

"og blive vi for Overdragelsen hendes Hjemmelsmand efter Loven"

 

jeg forstår den ikke helt? Er den riktig transkribert? 

Edited by Inger Karin Haarbye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Til vitterlighed av (begge ganger)

bekreftelse av underskriftene (tror eg)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

Takk, Åsbjørg! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

 

Jeg glemte å spørre om et lite ord (eller bokstaver ?) i siste setningen:

Til Vitterlighed ??? Ingeborg Jensdatter Ammeruds Underskrift. L. Sogn. A.V. Heiberg.

 

Ja, også lurer jeg litt på setningen:

 

"og blive vi for Overdragelsen hendes Hjemmelsmand efter Loven"

 

jeg forstår den ikke helt? Er den riktig transkribert? 

 

Det står: Til Vitterlighed om Ingeborg Jensdatter Ammeruds...osv.

 

Setningen "og blive vi..."osv. skal være: "og blive vi for Overdragelsen hendes Hjemmelsmænd efter Loven"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Karin Haarbye

Tusen takk, Else! Så godt med flinke hjelpere! :)

Jeg stusset litt på "av", fordi det ellers brukes "af" (og noen f kunne jeg jo ikke se der).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.