Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Leif Salicath

Biskop Jens Nilssøn 1538-1600, hans datter Margrethes etterslekt

Recommended Posts

Leif Salicath

Jens Nilssøn, rektor og biskop var gift 1) 16.jan.1564 med Magdalene Frantzdatter Bergh 1546-1583 datter av biskop Frantz Claussen Bergh og 2) 16.nov.1586 med Anna Olufsen Glad 1570- datter av borgermester i Christiania, Oluf Eriksen Glad.

 

Barn:

Nicolai f.14.mai.1565, død 24.mai.1565

Anna f.1.des.1566, død 1600

Laurentius f. 28.feb.1570, død 5.mai.1570

Christopher f. 25.feb.1573, død 1611

Marina f. 28.jul.1573, død 23.sep.1573

Nicolai f.19.mar.1575, død 1575

Catharina f. 11.feb.1578, død 4.aug.1581

Hilleborg f. 29.mar.1579

Magdalena f. 6.mai.1587, død 17.jun.1587

Olav f. 3.aug.1588, død 14.aug.1590

Nicolai f. 11.jan.1590

Olav f. 8.jul.1591

Margrethe f. 29.des.1593  (også nevnt f. 1565)

 

Dessverre usikre kilder.

 

E. A. Thomle refererer en meddelelse av rektor E. A. Erichsen, nevnt i Norsk Historisk Tidsskrift 2 R. VL. S. 316 om Magrethe og hennes etterslekt.  Dette er egentlig en bekjentgjøring fra Lauritz Sand, rådmann i Bergen som bl.a. nevner at hans fader er Olluf Lauritzen, fordums fogd over Nunne Closters Goeds og hans moder er Marta (Margrethe) Jensdatter fordums magister Jens Nielssøn, superintendent i Opsloe sin datter.  Effter den Skadelige Ildebrand som scheede i Opsloe Anno 1624, fløtte de til deris Odels og Eyendeels Gaard Sand, Liggendis i Aggershuus Leen, femb Miile fra Christiania oc samme Gaard beboed deris Livis tid. Det orginale dokument er et brev datert 11.des.1694 i forbindelse med skifte i Sand og "Offentlig Publicerit paa Gremmeltved i Trøgstad Sogen der Almindelig Sageting holdis d. 25.junii Ao 1695". 

 

Det nevnes også at hans søster Anne Olsdatter 1) ble gift med Christopher Sand (en sønn Christopher og 3 døtre; Martha, Magdalena og Gurj) og 2) gift med Jens Paaschesøn, (3 døtre; Zille, Anne og Trine).  Trine ble gift med Brønild Torbjørnsøn.  Jens Paaschesøn befant seg i Bergen hos Lauritz Sand da brevet ble skrevet.

 

Jeg håper å få på plass litt mere opplysninger om disse etterkommerne av Margrethe og var Nunne Closter det samme som Nonneseter kloster http://no.wikipedia.org/wiki/Nonneseter_kloster_%28Oslo%29? Sand er i Baastad, Trøgstad, Østfold.

 

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Fra denne boka: http://da3.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=biskopjn

 

sakser jeg følgende sider - biskop Jens Nilssøns beretning om sitt levnetsløp og sin slekt - det er skrevet på latin, men barna regnes i alle fall opp. Det er kanskje fra dette levnetsløpet du også har dine opplysninger? 

 

http://da3.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=biskopjn&sideid=282&storleik=

 

http://da3.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=biskopjn&sideid=283&storleik=

 

http://da3.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=biskopjn&sideid=284&storleik=

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Fra Nermos slektssider:

 

Oluf Lauritzen Sand

[2989]

ABT 1590 - DES 1666

 • RESIDENCE: 1624, Flyttet etter bybrannen i Oslo til Sand, Baastad, Trøgstad, ØF
 • RESIDENCE: Eide gården Sand i Baastad, Trøgstad, ØF
 • OCCUPATION: Fogd over Vernø Kloster (1610)
 • BIRTH: ABT 1590, Sand, Baastad, Trøgstad, ØF ?
 • DEATH: DES 1666, Sand, Baastad, Trøgstad, ØF
 • BURIAL: 1 Jan 1667, Trøgstad, ØF
 • EVENT: 17 Feb 1668, Skifte

Father: Lauritz Sand 

Family 1 : Margrete Jensdatter

 • MARRIAGE: ABT 1612, Oslo
 1.  Anne Olufsdatter Sand
 2.  Margrethe Olufsdatter Sand
 3. +Cathrine Olufsdatter Sand
 4. +Jens Olufsen Sand
 5.  Lauritz Olufsen Sand
 6.  Hilleborg Olufsdatter Sand
 7. +Anne Olufsdatter Sand
 8.  Niels Olufsen Sand

Se på høyre side øverst her - er det dødsfallet til Oluf Lauritzen??

 

Østfold fylke, Trøgstad, Ministerialbok nr. I 1 (1645-1707), Kronologisk liste 1667, side 129. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7473&idx_id=7473&uid=ny&idx_side=-119
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061018050238.jpg

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk, Grethe.  Denne boka så jeg for noen dager siden, men tenkte ikke på at barna hans var nevnt der.  Alle datoer ser ut til å stemme, bortsett fra feil årstall 1584 for fødsel for Jacob Jacobsen Wolf.  (Han gifter seg 3.jan.1585 med Anna Jensdatter).

 

Når det gjelder Hilleborg så klarer jeg tyde fødselsdato, men resten er "gresk" for meg.  Hjelp.

 

Kan jeg også få hjelp til oversettelse av 2. (siste) avsnitt under Margareta?  Det nevnes vel noe om Anna Olufsdatters foreldre, eller?

 

Takk også Grete for neste post og ikke minst for helt korrekt begr. for Oluf Lorentzen Sand 76 år gml.  Barna til Anna Olufsdatter har jeg funnet - alle - i kb for Trøgstad, men har ikke rukket å sjekke alle Oluf sine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Når det gjelder Nonne kloster så tror jeg at jeg er på rett spor når jeg leser mere om Nonne kloster på nettet.  Bl.a. viser denne pdf https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23783/Bowitzx.pdf?sequence=1 at de eide utrolig mange eiendommer.  Altså måtte de sikkert ha en fogd eller lign. som kunne administrere det hele. 

 

Jeg har lett etter forbindelse til Trøgstad og der er det noen eiendommer, men ikke Sand.  Dette behøver ikke å bety noe da Oluf Lorentzen hadde odel på Sand (iflg. teksten) og da mest trolig etter sin far.  Han flyttet til Sand etter den store brannen i Christiania i 1624.  Kanskje var faren "Lorentz Sand" død da, men det synes ukjent.  Da Oluf Lorentzen må være født ca 1590 (død 76 år gammel sent i desember 1666, begr. 1. jan. 1667) er faren trolig født ca 1565 +/- 5 år og ville vært nær 60 år i 1624.

 

Jeg finner ikke noen oversikt over fogder for Nonnekloster, men at selve institusjonen Nonnekloster trolig avvikles utover 15-1600 tallet.  Det hadde vært interessant å vite mere om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter F. Vennemoe

Man finner en større artikkel om denne slektskretsen i Norsk Tidskrift for Genealogi, Bind 1.

 

Trøgstad presten Niels Lauritzen Muus (1613-1685) skrev mye om disse i sine notater, i tillegg til hva som er innført i kirkeboken.

 

Margrethe Jensdatter er innført som begravet 07.04.1648 i Trøgstad, og har tilsynelatende stor etterslekt.

 

 

Tusen takk, Grethe.  Denne boka så jeg for noen dager siden, men tenkte ikke på at barna hans var nevnt der.  Alle datoer ser ut til å stemme, bortsett fra feil årstall 1584 for fødsel for Jacob Jacobsen Wolf.  (Han gifter seg 3.jan.1585 med Anna Jensdatter).

 

Når det gjelder Hilleborg så klarer jeg tyde fødselsdato, men resten er "gresk" for meg.  Hjelp.

 

Kan jeg også få hjelp til oversettelse av 2. (siste) avsnitt under Margareta?  Det nevnes vel noe om Anna Olufsdatters foreldre, eller?

 

Takk også Grete for neste post og ikke minst for helt korrekt begr. for Oluf Lorentzen Sand 76 år gml.  Barna til Anna Olufsdatter har jeg funnet - alle - i kb for Trøgstad, men har ikke rukket å sjekke alle Oluf sine.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Man finner en større artikkel om denne slektskretsen i Norsk Tidskrift for Genealogi, Bind 1.

 

Trøgstad presten Niels Lauritzen Muus (1613-1685) skrev mye om disse i sine notater, i tillegg til hva som er innført i kirkeboken.

 

Margrethe Jensdatter er innført som begravet 07.04.1648 i Trøgstad, og har tilsynelatende stor etterslekt.

Takk for det. Denne artikkelsen hadde jeg ikke sett og det er faktisk 2 artikkeler i bind 1 om Jens Nielssøn, begge av Finne-Grønn.  De må jeg studere grundig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Leif!

 

I innleiingi av dette emnet skriv du mellom anna:

 

~~~~~

 

Det nevnes også at hans [Lauritz Sand, rådmann i Bergen's] søster Anne Olsdatter 1) ble gift med Christopher Sand (en sønn Christopher og 3 døtre; Martha, Magdalena og Gurj) og 2) gift med Jens Paaschesøn, (3 døtre; Zille, Anne og Trine).  Trine ble gift med Brønild Torbjørnsøn.  Jens Paaschesøn befant seg i Bergen hos Lauritz Sand da brevet ble skrevet.

 

~~~~~

 

Eg mistenker sterkt denne Magdalena "Malena" Christophersdotter Sand for å vera kona til landhandlar og gardbrukar Peder Hansson Lemmichen på Os i Eid, Nordfjord, som døydde i 1704, jmf. tema: http://forum.arkivverket.no/topic/196795-malena-christophersdotter-sand-gift-med-peder-hansson-lemmichen-p%C3%A5-os-i-eid-d%C3%B8d-1704-var-ho-fr%C3%A5-sand-i-tr%C3%B8gstadkven-var-ho/

 

Kan du Leif stadfesta dette?

 

Kvar budde denne Christopher Sand?   Ogso på Sand i Trøgstad?

 

Eg takkar so mykje for tankane dine om dette!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Hei

Litt morsomt at du spurte for jeg fikk faktisk nytte av det i en annen sak idag av å gå tilbake tll Norsk Historisk Tidskrift 2. rekke, bind 6.(organist Iver Nielssøn Hartvig)

 

De opplysningene du søker er imidlertid bedre beskrevet i Nogle Oplysninger om Oslobispen Mag. Jens Nilssøns Datter Margrethe og hendes Efterslægt fra E. A. Thomle.  Der refereres det yderligere oplysninger i et skifte av 11.des.1694 i Heggen og Frølands skjøte og pantebok 1689-1701, retsprotokol nr. 3529, fol. 104b.  Jeg har 4 sider som pdf som jeg fikk fra Lars Ove Wangensteen i sin tid.  Han har sikkert ikke noe i mot at jeg sender deg en kopi på mail.  Send meg derfor din mailadresse på PM.

 

Helt kortfattet så står det ikke så mye om Magdalene, men imidlertid at hun og Martha var bosatt i Bergen, mens Guri "der i Øster boendis".

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif for interessant og spennande svar!  Eg er ganske so overtydd om at me talar om den same Malena Christophersdtter Sand!

 

PM er send!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter F. Vennemoe

Hei Lars,

 

Magdalene Christophersdatter Sand fra Trøgstad, oldebarn av biskop Jens Nilssøn, nevnes som bosatt i Bergen i tinglysningsdokumentet her

 

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20420&uid=ny&idx_side=-100 

 

datert 25.06.1695, i Heggen og Frøland Tinglysningsbøker 1, 1689-1704.

 

 

Leif!

 

I innleiingi av dette emnet skriv du mellom anna:

 

~~~~~

 

Det nevnes også at hans [Lauritz Sand, rådmann i Bergen's] søster Anne Olsdatter 1) ble gift med Christopher Sand (en sønn Christopher og 3 døtre; Martha, Magdalena og Gurj) og 2) gift med Jens Paaschesøn, (3 døtre; Zille, Anne og Trine).  Trine ble gift med Brønild Torbjørnsøn.  Jens Paaschesøn befant seg i Bergen hos Lauritz Sand da brevet ble skrevet.

 

~~~~~

 

Eg mistenker sterkt denne Magdalena "Malena" Christophersdotter Sand for å vera kona til landhandlar og gardbrukar Peder Hansson Lemmichen på Os i Eid, Nordfjord, som døydde i 1704, jmf. tema: http://forum.arkivverket.no/topic/196795-malena-christophersdotter-sand-gift-med-peder-hansson-lemmichen-p%C3%A5-os-i-eid-d%C3%B8d-1704-var-ho-fr%C3%A5-sand-i-tr%C3%B8gstadkven-var-ho/

 

Kan du Leif stadfesta dette?

 

Kvar budde denne Christopher Sand?   Ogso på Sand i Trøgstad?

 

Eg takkar so mykje for tankane dine om dette!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif for motteken kopi av Thomle sin artikkelen og ak ogso til Petter for det originale brevet!

 

Thomle sin artikkel er i attgjeving av det originale brevet, og etter å ha studert båe, synest det heilt klart å gå fram at Christopher og Anna budde på Sand i Trøgstad. og av dei tre døtrene, Martha, Malena og Guri, so var Martha avlidi før 1696, medan dei to hine levde, Malena i Bergen og Guri "austpå"!  Bror deira heitte forresten ikkje Chrstopher, men HANS!

 

Her trur eg me lyt tolka "Bergen" som Bergenhus len, for det kan ikkje vera to stk. Malena Christophersdotter Sand av "høg byrd" på om lag same alder i Bergen/Bergenhus len!  Difor er konklusjonen min at Malena Christophersdotter Sand frå Trøgstad vart kona til Peder Hansson Lemmichen på Os i Eid,

 

Eg ser etter dette på spørsmålet mitt som løyst og takkar på ny for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter F. Vennemoe

Leif, siden du spurte om etterkommere av Margrethe, er her litt mer om en av grenene, som jeg tror ikke er særlig omtalt i de nevnte artiklene.

 

Margrethe Olufsdatter (Sand) født ca.1614, begravet Trøgstad 27.02.1670 (skifte 11.04.1671), gift med Gunder Knutsen Kopperud i Trøgstad født ca.1612, begravet 15.10.1699. Gunder fikk i følge tingbøkene 24.07.1650 bekreftet sitt eierskap til 1 fjerding i Kopperud, som han hadde fått av sin bror. Han ble stevnet av fogden den 10.06.1656, for å ha vært i slåsskamp med Åmund på Åremo. I 1665 ble Arne på nordre Rud stevnet for å ha gitt Gunder 3 øksehugg (14 vitner), og på nytt i 1669, samt for slossing i 1678, da Gunder var 66 år. Gunder nevnes 09.06.1673 å kommet til retten og gjort "allarm", og slått med sin kjepp i benken. Han nektet i 1675 å utføre tjeneste som lagrettsmann.

 

Sønn av disse, Ole Gundersen Kopperud døpt trolig 06.01.1651, nevnes i militærrullene for Trøgstad, frem til 1670 tallet. 06.02.1675 anklages han i Trøgstad for å ha overfalt en "karl" Anders Jespersen på Aaremo, søndag etter nyttårsdag. Ole fikk innvilget borgerskap til Bergen 3/5 1680, "Ole Gundersen Kopperen i Boste sogn i Agershus stift." hvor han ser ut til å ha levet i en 20 års periode frem til år 1700, delvis som militær. Ole Gundersen Corporal skattet iflg grunnboken i Bergen hvert år fra 1688 til 1696, i Cort Hastings hus. Med ektefelle Lisbeth Hansdatter døpte han i Bergen, Korskirken 15.10.1688 sønn Knut, og 17.05.1691 sønn Gunder. Familien ser ut til å ha flyttet fra Bergen tilbake til Trøgstad tidlig på 1700 tallet.

 

En annen sønn av Margrethe Olufsdatter (Sand) var Knut Gundersen Kopperud døpt i Trøgstad 25.03.1660 som nevnes på Kopperud frem til 1695, men i år 1700 nevnes "i kongens tjeneste", i Bergens stift. 4 barn døpt i Trøgstad før 1700.

 

 

 

Jens Nilssøn, rektor og biskop var gift 1) 16.jan.1564 med Magdalene Frantzdatter Bergh 1546-1583 datter av biskop Frantz Claussen Bergh og 2) 16.nov.1586 med Anna Olufsen Glad 1570- datter av borgermester i Christiania, Oluf Eriksen Glad.

 

Barn:

Nicolai f.14.mai.1565, død 24.mai.1565

Anna f.1.des.1566, død 1600

Laurentius f. 28.feb.1570, død 5.mai.1570

Christopher f. 25.feb.1573, død 1611

Marina f. 28.jul.1573, død 23.sep.1573

Nicolai f.19.mar.1575, død 1575

Catharina f. 11.feb.1578, død 4.aug.1581

Hilleborg f. 29.mar.1579

Magdalena f. 6.mai.1587, død 17.jun.1587

Olav f. 3.aug.1588, død 14.aug.1590

Nicolai f. 11.jan.1590

Olav f. 8.jul.1591

Margrethe f. 29.des.1593  (også nevnt f. 1565)

 

Dessverre usikre kilder.

 

E. A. Thomle refererer en meddelelse av rektor E. A. Erichsen, nevnt i Norsk Historisk Tidsskrift 2 R. VL. S. 316 om Magrethe og hennes etterslekt.  Dette er egentlig en bekjentgjøring fra Lauritz Sand, rådmann i Bergen som bl.a. nevner at hans fader er Olluf Lauritzen, fordums fogd over Nunne Closters Goeds og hans moder er Marta (Margrethe) Jensdatter fordums magister Jens Nielssøn, superintendent i Opsloe sin datter.  Effter den Skadelige Ildebrand som scheede i Opsloe Anno 1624, fløtte de til deris Odels og Eyendeels Gaard Sand, Liggendis i Aggershuus Leen, femb Miile fra Christiania oc samme Gaard beboed deris Livis tid. Det orginale dokument er et brev datert 11.des.1694 i forbindelse med skifte i Sand og "Offentlig Publicerit paa Gremmeltved i Trøgstad Sogen der Almindelig Sageting holdis d. 25.junii Ao 1695". 

 

Det nevnes også at hans søster Anne Olsdatter 1) ble gift med Christopher Sand (en sønn Christopher og 3 døtre; Martha, Magdalena og Gurj) og 2) gift med Jens Paaschesøn, (3 døtre; Zille, Anne og Trine).  Trine ble gift med Brønild Torbjørnsøn.  Jens Paaschesøn befant seg i Bergen hos Lauritz Sand da brevet ble skrevet.

 

Jeg håper å få på plass litt mere opplysninger om disse etterkommerne av Margrethe og var Nunne Closter det samme som Nonneseter kloster http://no.wikipedia.org/wiki/Nonneseter_kloster_%28Oslo%29? Sand er i Baastad, Trøgstad, Østfold.

 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk for dette, Petter.

 

Jeg hadde ikke noe om disse sønnene til Margrethe.  Bergenforbindelsen selv om det var langt dit, var stor i denne familien.  De fleste kom dit.

 

Jeg leter også etter opplysninger om Hilleborg Olufsdatter Sand c1620-før 1668 i Bergen gift med Peder og en datter Maren Pedersdatter, nevnt i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bind 1.

 

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter F. Vennemoe

Leif,

 

Hilleborg Olufsdatter Sand nevnes i farens skifte 17.02.1668 som tidligere bosatt i Bergen her http://arkivverket.no/URN:sk_read/25316/14/ i H&F Skifteprotokoller 1667-1675 fol.12.

 

Hennes siste mann leser jeg som Mads Henningen, som da blir stefar for hennes 3 barn fra tidligere ekteskap med navn Peder, Hans og Christen Nielsønner, om jeg leser det riktig.

 

Har ikke funnet annet på disse.

 

 

Tusen takk for dette, Petter.

 

Jeg hadde ikke noe om disse sønnene til Margrethe.  Bergenforbindelsen selv om det var langt dit, var stor i denne familien.  De fleste kom dit.

 

Jeg leter også etter opplysninger om Hilleborg Olufsdatter Sand c1620-før 1668 i Bergen gift med Peder og en datter Maren Pedersdatter, nevnt i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bind 1.

 

Edited by Petter V

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Leif,

 

Hilleborg Olufsdatter Sand nevnes i farens skifte 17.02.1668 som tidligere bosatt i Bergen her http://arkivverket.no/URN:sk_read/25316/14/ i H&F Skifteprotokoller 1667-1675 fol.12.

 

Hennes siste mann leser jeg som Mads Henningen, som da blir stefar for hennes 3 barn fra tidligere ekteskap med navn Peder, Hans og Christen Nielsønner, om jeg leser det riktig.

 

Har ikke funnet annet på disse.

 

Takk for skiftet som jeg har store problemer med å lese, så stor takk for din tydning Petter.

 

Min kilde for henne er NPT http://old.genealogi.no/medlemmer/w_nsf_npt1/ hvor det nevnes at hun i et første ekteskap etterlater seg datteren Maren Pedersdatter og av annet ekteskap med Niels Jensen etterlater seg sønnene Peder og Jens.  Da får jeg følgende kronologi:

 

1. Ekteskap med Peder, barn Maren

2. Ekteskap med Niels Jensen, barn Peder og Jens

3. Ekteskap med Mads Henningsen, ingen barn

 

Jeg har forsøkt å finne relevante skifter i Bergen og Henningsen er et "godt navn" med både byfogd og borgermester, menn ingen Mads/Matz.  Noen Jens Nielsen (1698 og 1712) har skifter, men det er ikke mulig å koble noen av disse til Sand.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Søstuen

Jeg ser at de blir referert til patronymikon 'Eriksen' eller 'Erikssøn' for borgermester i Oslo Oluf Glad. Er det noen som har sett noen kilder der dette blir brukt, eller er det kun antagelser om at borgermesteren var broren til sogneprest Christopher Erikssøn Glad i Vågå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

NPT 1 har en lang artikkel om Glad av E.A.Thomle hvor han bla. drøfter om Oluf er en bror av Christopher Erikssøn Glad, noe han har tvil om.  Det er mulig at denne problematikken er drøftet senere, men jeg kjenner ikke til dette.  Imidlertid er spørsmålet interessant, men jeg anbefaler en egen tråd da dette trolig blir meget omfattende.

 

Mest interessant synes jeg fra nevnte artikkel, er at både Christopher og Oluf har nær forbindelse til Mule.  Det er altså lett å koble dem sammen. For øvrig så nevnes Oluf Eriksen Glad  i forbindelse med Jens Nielssøns 2. ekteskap med Anna Glad - uten reservasjon mht. patronymet.

 

"I noterne betegnes: det norske Rigsarkiv . ved RA., A. Chr. Bang . Den
norske ·Kirkes Geistlighed i Reformationsaarhundredet . ved Bang, . Biskop Jens
Nilssøns Visitatsbøgen yed INV., Diplomatarillm norvegicum ved DN., Norsk
Herredags Dombog ved NHD., Norsk historisk Tidsskrift ved NHT., Personalhist.
Tidsskrift ved PE-lT., . Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing.
ved Stub."

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎25‎.‎11‎.‎2014 den 13.10, Leif Salicath skrev:

 

Jens Nilssøn, rektor og biskop var gift 1) 16.jan.1564 med Magdalene Frantzdatter Bergh 1546-1583 datter av biskop Frantz Claussen Bergh og 2) 16.nov.1586 med Anna Olufsen Glad 1570- datter av borgermester i Christiania, Oluf Eriksen Glad.

 

Barn:

Nicolai f.14.mai.1565, død 24.mai.1565

Anna f.1.des.1566, død 1600

Laurentius f. 28.feb.1570, død 5.mai.1570

Christopher f. 25.feb.1573, død 1611

Marina f. 28.jul.1573, død 23.sep.1573

Nicolai f.19.mar.1575, død 1575

Catharina f. 11.feb.1578, død 4.aug.1581

Hilleborg f. 29.mar.1579

Magdalena f. 6.mai.1587, død 17.jun.1587

Olav f. 3.aug.1588, død 14.aug.1590

Nicolai f. 11.jan.1590

Olav f. 8.jul.1591

Margrethe f. 29.des.1593  (også nevnt f. 1565)

 

Dessverre usikre kilder.

.....

.

Jeg har notert meg (dessverre uten kildehenvisning) at biskop Jens Nielssøn med

sin 1. hustru Magdalene Frantzdatter Bergh også skal ha fått sønnen

 • Evert,  f.  5 Jul 1581, som var sogneprest i Høland fra 1605 til sin død i 1651,

og at bispens 2. hustru Anna Olufsdatter Glad etter ektemannes død i 1600 skal ha født sønnen

 • Jens,  f. 1600, som ennå levde i 1622.

Såvidt jeg kan se var det bare 4 (3?) barn i 1. ekteskap (Anna, Christopher, Hilleborg og Evert (?))

og 2, muligens 3 (Nicolai/Nils (?), Margrethe og Jens) i 2. ekteskap som vokste opp.

 

Kan noen bekrefte om det var Hilleborg som ble gift i 1598 med Syprian Augustinussen Flor (c1570 S. Høland - c1630 Hemnes, Høland),

eller var dette ev. en en annen (ukjent ?), ev. ikke datter av biskopen ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg har notert NPT nr. 1 som kilde mht. "levde ennå i 1622" for både Evert og Nicolai, men tror NPT-nummeret kanskje er feil (*). Hva var det som skjedde i 1622? Et skifte for en av søskene eller deres ektefelle? Kan det ha noe å gjøre med skiftet etter ektemannen til Margrethe Olufssdatter Glad (søster til Anna Olufdatter Glad) dvs. Søren Sørensens død 10.feb.1621 (rådmann, byfogd og sisemester i Bergen)? Iflg. Tollere i 300 år så døde han i embedet i Bergen (ikke som toller som bare var en kort stund omkring 1607). 

 

(*) Samme kilde for Hilleborg viet 20.nov.1597 i Chra. til Erik Olufsen (Glad?)

 

 

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
5 timer siden, Leif Salicath skrev:

 

..... Hilleborg viet 20.nov.1597 i Chra. til Erik Olufsen (Glad ?)

 

.

Lensmann (1612/1622) i Høland, Syprian Augustinussen Flor (c1570-c1630) skal muligens ha blitt gift (i 1598) med en (ukjent) datter av Oslo-bispen Jens Nielssøn.

Syprians hustru er antakelig født rundt 1580. Det er altså ikke Hilleborg Jensdatter det er snakk om, siden hun angivelig (se over) ble g. i Oslo i 1597 med Erik Olufsen (s. av borgemester Oluf Glad ?).

 

Prestesønnen Syprian Flor skal være født i Søndre Høland, og bodde (som leilending ?) på Hemnes Nordre i Høland. i 1615 eide han parter i Eide parter i Olberg, Hjellebøl og Rud (alle i Høland ?). Han og hustruen hadde minst 5 barn, bl.a. Ole c1599, Helge, Jens c1601 og muligens Magnhild, som fikk en skrape i februar 1634 av biskop Glostrup for sitt usedelige (og produktive) samliv med den adelige offiseren Ove Nielssøn Krag (på Myrvold (1641) og senere (c1663) Bråte i Trøgstad).

.

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.