Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Eirik Amundsen

Hjelp til tyding: Jens Pedersen Schanches skifte 1685

Recommended Posts

Eirik Amundsen

http://arkivverket.no/URN:sk_read/25077/350/

 

Jeg trenger hjelp til å tyde skiftet etter Jens Pedersen Schanche og Maren Hansdotter Kruse (mars 1685). Det er spesielt livsarvingenes navn og ektefeller som er interessant, men også navn på debitorer/kreditorer (handelspartnere).

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei, et forsøk. Forkortelser er skrevet  helt ut, det som er satt i klammer er jeg usikker på, navn på skatteoppkrevere er utelatt.

 

Utdrag fra åpningen av skiftet:

 

... schiffte at forrette Efter Bemelte Salige Mand  og Hands Salige

Hustrue Erlig Dydig og Gudfrychtig Quinde Maren Hans

Datter, mellom den Salige Mandtz Efterlatte börn

Saasom Hederlige og wellerde Studioso Jens [Pedersön]

Sckanke med bemelte denne Sin afdöde Salige Hustrue Maren

HansDatter, aulit, Jttem med sin förste Salige quin

de Auglid, Siri JensDatter, Joen Mendtßens

Quinde, Maren JensDatter Peder Bagers Quinde

paa Deris wegne Deris Mend nu war tilstede

og Salige Synneue JensDatter, Olluf Nielßends Hendis

börn, saasom Niels Ollessön Hiemme Hos Sin fader

Olle Nielssön Gammel 19 aar, Maren OllisDatter Anders

Adrianssens Quinde, og Jngebor NielsDatter hos Christ.

Anderssön paa Horöe Gammel 18 aar paa huis weigne de

ris fader Olluf Nielssön Nu war Näruerende, ...

 

Personer med  gjeld til boet (tilstående gjeld):

 

Olluf Nielsön [enkemann etter Synneue Jensdatter]

Peter Larsen Bager

Lusie Salig Hans Ottesens

Hr. Madz [Homle]

Hr. Christofer [Reysener]

Daniel Pristrop

Jngeborre Salig Henrich Festers

Boy [Chlausen]

Hans Dreyer

Jens Söfrensen [Trundhiembsborger]

Christian Frost

Boet hadde også tilgode hos ikke  navngitte skyldnere i Innherred,  Namdal, Helgeland  og Skjørn.

 

Personer med tilgodehavende i boet (bortskyldig gjeld):

 

Hendrich Hornemann

Joen Stefensen

Troen Pedersen

 

Under posten `Tienneste Folckeds Løn` finnes bl. a.

 

den Sahlige  Mans fostersön Peder Nielsenn ere med samtlige  Arfuingers samtöche tillagt 50-0-0 (50 rdr)

 

Denn Sahlige Mans forster  daatter Karen Christens Daatter er og med samtlige Arfuingers tilladelse tillagt 30-0-0

 

Andre personer med fordringer i boet:

 

Petter Chlausen paa sin Myntling [......] Olsen Kruses weigne (354b, 3dje linje nedenfra)

Otte Hanßen Kruße

Lußie Olsdatter Kruße

Olle Jonsen [Ramsta] i [Namdahl]

Olle Kipper

Casper Smed her i Byen

 

Jeg har ikke gått lenger ut i skiftet enn til fol. 355a, det finnes en masse navn etter dette i forbindelse jordegods, leie med videre, men har ikke forsøkt å finne ut om det finnes noe relevant der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eirik Amundsen

Hei, et forsøk. Forkortelser er skrevet  helt ut, det som er satt i klammer er jeg usikker på, navn på skatteoppkrevere er utelatt.

 

Utdrag fra åpningen av skiftet:

 

... schiffte at forrette Efter Bemelte Salige Mand  og Hands Salige

Hustrue Erlig Dydig og Gudfrychtig Quinde Maren Hans

Datter, mellom den Salige Mandtz Efterlatte börn

Saasom Hederlige og wellerde Studioso Jens [Pedersön]

Sckanke med bemelte denne Sin afdöde Salige Hustrue Maren

HansDatter, aulit, Jttem med sin förste Salige quin

de Auglid, Siri JensDatter, Joen Mendtßens

Quinde, Maren JensDatter Peder Bagers Quinde

paa Deris wegne Deris Mend nu war tilstede

og Salige Synneue JensDatter, Olluf Nielßends Hendis

börn, saasom Niels Ollessön Hiemme Hos Sin fader

Olle Nielssön Gammel 19 aar, Maren OllisDatter Anders

Adrianssens Quinde, og Jngebor NielsDatter hos Christ.

Anderssön paa Horöe Gammel 18 aar paa huis weigne de

ris fader Olluf Nielssön Nu war Näruerende, ...

 

Personer med  gjeld til boet (tilstående gjeld):

 

Olluf Nielsön [enkemann etter Synneue Jensdatter]

Peter Larsen Bager

Lusie Salig Hans Ottesens

Hr. Madz [Homle]

Hr. Christofer [Reysener]

Daniel Pristrop

Jngeborre Salig Henrich Festers

Boy [Chlausen]

Hans Dreyer

Jens Söfrensen [Trundhiembsborger]

Christian Frost

Boet hadde også tilgode hos ikke  navngitte skyldnere i Innherred,  Namdal, Helgeland  og Skjørn.

 

Personer med tilgodehavende i boet (bortskyldig gjeld):

 

Hendrich Hornemann

Joen Stefensen

Troen Pedersen

 

Under posten `Tienneste Folckeds Løn` finnes bl. a.

 

den Sahlige  Mans fostersön Peder Nielsenn ere med samtlige  Arfuingers samtöche tillagt 50-0-0 (50 rdr)

 

Denn Sahlige Mans forster  daatter Karen Christens Daatter er og med samtlige Arfuingers tilladelse tillagt 30-0-0

 

Andre personer med fordringer i boet:

 

Petter Chlausen paa sin Myntling [......] Olsen Kruses weigne (354b, 3dje linje nedenfra)

Otte Hanßen Kruße

Lußie Olsdatter Kruße

Olle Jonsen [Ramsta] i [Namdahl]

Olle Kipper

Casper Smed her i Byen

 

Jeg har ikke gått lenger ut i skiftet enn til fol. 355a, det finnes en masse navn etter dette i forbindelse jordegods, leie med videre, men har ikke forsøkt å finne ut om det finnes noe relevant der.

 

Tusen takk for verdifull innsats! Her var det mye interessant, ja. Et par spørsmål melder seg - kanskje noen kan hjelpe til å oppklare disse?

 

1) Det er kjent at Jens Pedersen Schanche var gift 3 ganger, og at "studiosus" Jens Jensen Schanche var eneste barn i det tredje ekteskapet med Maren Hansdatter Kruse. 

 

Denne Jens Jensen Schanche/Skanke var handelsborger/utliggerborger i Trondheim og skal ha vært ganske velstående for sin tid, med bl.a. omfattende handel på Bergen. Han døde i april 1745 (visstnok barnløs), men jeg kan ikke finne noe skifte etter ham. Kanskje noen kan være behjelpelig her? Hans enke, Anna Kiem(b)ler/Kemler ble gift 2) med borgermester Hans Hagerup. 

 

2) Etter at enken Anna Kiemler giftet seg med Hans Hagerup, ble flere av Jens Jensen Skankes eiendommer solgt, bl.a. Austafjord i Vikna, som ble kjøpt av Jens Joensen Schanche, en slektning av Jens Jensen Skanke. Denne Jens Joensen oppgis enkelte ganger å være en nevø av Jens Jensen, i andre sekundærkilder som en sønnesønn av sistnevnte (som samtidig oppgis å ha vært barnløs). Dersom han var en nevø, er det mest sannsynlig at han var en søstersønn, altså sønn av Siri Jensdatter Skanke og Jon Mendtssen/Mentzen. Men heller ikke etter de to sistnevnte har jeg klart å finne noe skifte. Kanskje noen kan hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Bare hyggelig, Eirik. Når det gjelder oppfølgingsspørsmålene tror jeg nok du vil oppnå en større og bedre respons om du oppretter en egen tråd om det på brukerforumet hvor det egentlig hører hjemme. Sjansen er mye større for treffe brukere som kan være interessert i det samme der. Her på tydeforumet er det ikke så veldig mange som vil fange det opp, og spørsmålene vil fort forsvinne usett.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

...og det er veldig verdifullt om du samtidig tar med referanser til de påstandene du skriver over. Da slipper vi andre å bruke tid på å lete :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.