Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Lorentz Mogens de Ferry Barclay (1820- ) og Johan Wilhelm Storjohann Barclay (1829- ), lagnadane deira?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg slit med å få på plass dei siste detaljane om denne huslyden i samband med bygdebokprosjektet for Hafslo og lurer på om kanskje nokon er kjende med denne ætti Barclay:

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Johan Wilhelm Didrik Lorentzon Barclay (1791-1846), sorenskrivarassistent og forlikskommisær i Hafslo, hadde mellom anna desse to sønene:

 

 1. Lorentz Mogens de Ferry Johanson Barclay, f. i Hafslo 28.8.1820, truleg konfirmert i Bergen

 

 6. Johan Wilhelm Storjohann Johanson Barclay, f. i Hafslo 28.9.1829, vart konfirmert i Hafslo 1844

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Diverre var buet etter forlikskommisær Barclay fallitt, so me finn ingen opplysningar i skifteutlodningsprotokollen, men er det likevel mogeleg å finna ut noko om lagnadane til desse sønene?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Lorentz Mogens de Ferry Johanson Barclay gifter seg i Stockholm 10.08.1853 med Sofia Charlotta Johanna Lindell.

 

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/15014.html?1342957755   Se innlegg #2

 

 

Sofia Charlotta Johannas fødsels og dåpsinnføring:

 

 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Aamo

Hei Lars.

 

Min sambygding har sendt meg en mail der han ber meg legge inn følgende:

 

"Slekten Meidell : materiale til slektsbok : med et tillegg om slekten Barclay de Tolly

Forfatter: Meidell, Sigurd S.

Publisert: [Oslo] : S.S. Meidell, 1950

 

Selv om det kan påvises feile fødsesldatoer i boken er nok hovedinnholdet rett.

 

Her finner en følgende:

 

Lorentz Mogens de Ferry Barclay de Tolly født på Urnes 28 mars 1820 bosatt som konditor i Stockholm hvor han døde 25 november 1865.

(Her er fødselsdatoen feil, iflg. Ministerialbok for Luster skal den være 28 august 1820.)

 

Lorentz Mogens ble gift 10 august 1853 med Sophie Charlotte Lindell (datter av Toller Elias Frästare, som tok navnet Lindell og hustru Charlotte Smidt)

 

Lorentz og Sophie fikk 3 barn:

 

Ingeborg Tobia Wilhelmina Sophia Barclay de Tolly født 14 oktober 1854.

(Ingen flere opplysninger)

 

Lorentz de Ferry Albrecht Barclay de Tolly født 5 mai 1857 i Stockholm.

Han var ugift sjømann og falt over bord fra dampskipet ”Lofoten” ved innløpet til Hamburg 2 mars 1879 og druknet.

 

Carl Frithiof Lamiel Barclay de Tolly født 1 oktober 1861 i Stockholm.

Han skal ha vært blikkenslager og oppholdt seg i Stockholm hvor han forsvinner.

Det sies at han utvandrt til Wien og hans lagnad er ukjent.

 

Johan Vilhelm (Storjohann) Barclay de Tolly født 20 november 1829.

(Her er fødselsdatoen feil, iflg. Ministerialbok for Luster skal den være 28 september 1829.)

Han var ugift sjømann og falt overbord og druknet på reise fra New Orleans til Lisabon i september 1854."

Edited by Anita Aamo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Rotemansarkivet:

Ingeborg giftet seg i Stockholm med en skräddare/skrädderiarbetare Anders Blomqvist f. Färgelanda (Älvsborgs län)  1855-01-24 - 1902-03-13, sannsynligvis i 1880, og fikk barn,  sönnene Karl Anders f. 1881-11-20 - 1885-04-11 og Carl Gustaf 1886-02-28 - 1886-03-10

Hun blir skilt (mannen er registrert medf ukjent oppholdssted) og gifter seg på ny med plåtslagare (blikkenslager)/plåtslageriarbetare Erik Emanuel Lundqvist f Lena (Uppsala län)  1860-05-20 1895-12-28.

Ingen felles barn å se. Begge sannsynligvis d. etter 19250501.

 

Når AB flytter tilbake til Stockholm 1897 fra Västerås er han fraskilt 1894-07-20.

Derimellom er han registrert i bilagan (dvs ukjent oppholdssted), for å så flytte til Sala i 1894.

Han gifter seg på ny.

 

I Rotemansarkivet et annet funn:

Carl Frithiof Samuel Wilhelm Barklay de Ferry

sjöman, till bilagan 18840716

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

No vart eg nok ein gong mektig imponert!  Hjarteleg takk til Sven, Anita med sambygding og Vibeke for kjempeflotte innlegg!

 

No har eg oppgradert manuskriptet mitt med dei nye opplysningane, og medan det ikkje kan vera stort meir å seia om Johan (eg sender eit spørsmål til Arkivforum for å sjekka sjøannsrullane...!), mangar eg nokre detaljar om Lorentz og huslyden hans.  Det nye manuskriptet seg slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lorentz Mogens de Ferry Johanson Barclay, f. 28.8.1820,

Lorentz Barclay flytte til Sverige og gifte seg i Stockholm, Sverige 10.8.1853 med Sofia Charlotta Johanna Eliasdotter Lindell frå Stockholm.  Ho var dotter av tollvaktmeister Elias Hansson Lindell i Stockholm, opphavleg frå Kungsör i Västmanlands län, Sverige, og kona Anna Charlotta, kjend som Charlotta

 

¤¤¤¤¤ (patronymikon? – ho er fødd i Malmö 22.5.1798)

 

Schmidt frå Malmö, Sverige og f. i Stockholm, Sverige 5.11.1832.  Lorentz var konditor, og han og Sofia vart buande i Stockholm, Sverige der Lorentz d. 15.11.1865.  Sofia Barcley d. same staden 29.11.1876.  Dei fekk tre born i lag:

a. Ingeborg Tobia Wilhelmina Sophia Loretzdotter Barclay, f. i Stockholm 14.10.1854, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Stockholm etter 1925?)

 

     Ingeborg gifte seg første gongen

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for første vigsli hennar? – Stockholm 1880?)

 

     med Anders

 

     ¤¤¤¤¤ (fullt namn? – patronymikon?)

 

     Blomqvist frå Färgelanda i Älvsborgs län, f. i Färgelanda 24.1.1855.  Anders var skreddar, og han og Ingeborg budde i Stockholm, Sverige der Anders d. 13.3.1902.  Men dei vart skilde i 1894, og Ingeborg gifte seg att

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?)

 

     28.12.1895 med Erik Emanuel

 

     ¤¤¤¤¤ (patronymikon?)

 

     Lundqvist frå Lena i Uppsala län, f. i Lena 20.5.1860.  Han d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – Stockholm etter 1925?)

 

     Erik var blekkslagarm og han og Ingeborg budde òg i Stockholm, Sverige.  Me kjenner til to søner etter Ingeborg, som båe var frå første ekteskapet, men som båe d. i ung alder.

 

     ¤¤¤¤¤ (ingen fleire born?)

 

b. Lorentz de Ferry Albrecht Lorentzon Barclay, f. i Stockholm 5.5.1857, reiste til sjøs i ung alder, men fall over bord frå dampskipet ”Lofoten” ved innseglingi til Hamburg 2.3.1879 og drukna.  Han var ugift.

c. Carl Frithjof Samuel Wilhelm Lorentzon Barclay, f. i Stockholm 1.10.1861,

 

     ¤¤¤¤¤ (blekkslagar i Stockholm, men ”forsvinn” – kan henda til Wien i Austerrike? – eller var han sjømann som forsvann i 1884? – lagnad?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar nok ein gong for dei fine opplysningane og vonar det let seg gjera fylla i alle fall nokre av dei attverande hòli...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

18600520

Lundqvist, Erik Emanuel

Brännkyrkagatan 119

Död 8/3 1930.

Kyrkobokförd i Högalid (Stockholms stad, Uppland).

Född 20/5 1860 i Lena (Uppsala län, Uppland).

Gift man (28/12 1895).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014:
Högalid, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)

Födelseförsamling i källan:
Lena (Uppsala län)

Källor:
DB, FL

 

 

Erik Emanuel Lundqvist var sønn av Erik Lundqvist, f. 1829 i Tierp (Uppsala län, Uppland) og Maria Katrina Wallinder, f. 1829 i Lena (Uppsala län, Uppland)

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

18541015

Blomqvist Lundqvist f. Barkeley, Ingeborg Tobie Vilhelmina Sofia

Skånegatan 1

Död 13/10 1940.

Kyrkobokförd i Högalid (Stockholms stad, Uppland).

Född 15/10 1854 i Adolf Fredrik (Stockholms stad, Uppland).

Änka (8/3 1930).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014:
Högalid, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)

Födelseförsamling i källan:
Adolf Fredrik (Stockholms län)

Källor:
DB, FL
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Anders Blomqvist var sønn av Anders Johannesson, f. 13.06.1822 og Anna Stina Bryngelsdotter, f. 03.04.1822.

De bodde på Bäckerböle i Färgelanda.

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Anders Blomqvist gifter seg 04.07.1880 med Ingeborg i Storkyrkoförsamlingen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

I Rotemansarkivet står det Carl Frith. Sam. Wil. Barklay de Ferry.

 

http://www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Folkbokforing-och-mantalsskrivning/Register-till-mantalsbocker/Mantalsregister-1800-1884/

 

Her er han dräng 1879, brandsoldat 1880, brandservis 1881, sjöman 1882-83 og sjöman fört  i "fol" (og ikke i en rote) 1884.

 

I 1870 angir datteren morens, Charlotta Lindells, födselsår til 1795, ikke 1798. Men i 1845 skriver moren seg selv som f. i 1798. Så det er en mulighet at moren har "forbedret" alderen litt.

 

http://www2.ssa.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K074O0121-0140.pdf

Sjekk Sofia Charlotta Johannas dödsdato - i avskrift/register hos Stockholm Stadsarkiv er det 25/11 1876. (ref. Bd FIa:6 s. 125 er oppgitt) i Jakob och Johannes

Og Lorentz Mogens de Ferry Barkelay (sic) i samme register står som d. 15 nov 1864 (FIa:5 s 225 er oppgitt) i Jakob och Johannes

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Dødsbokinnføringen for Lorentz Mogens de Ferry  Barkelay 15.11.1864 og Sofia Charlotta Barclay 25.11.1876

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Da hadde registeret rett!

Og fra Sven Hjortlands bilder framkommer at Sofia Charlotta döde på det da bare noen få år gamle Sabbatsbergs sjukhus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Vibeke for fleire imponerande og nyttige innlegg.

 

No er biografien for dotteri Ingeborg bortimot fullstendig, og dødsdatoane for foreldri er korrigerte!

 

Eg har etter dette oppdatert manuskriptet mitt, som no ser slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lorentz Mogens de Ferry Johanson Barclay, f. 28.8.1820,

Lorentz Barclay flytte til Sverige og gifte seg i Stockholm, Sverige 10.8.1853 med Sofia Charlotta Johanna Eliasdotter Lindell frå Stockholm.  Ho var dotter av tollvaktmeister Elias Hansson Lindell i Stockholm, opphavleg frå Kungsör i Västmanlands län, Sverige, og kona Anna Charlotta, kjend som Charlotta

 

¤¤¤¤¤ (patronymikon? – ho er fødd i Malmö 22.5.1798 – eller 1795?)

 

Schmidt frå Malmö, Sverige og f. i Stockholm, Sverige 5.11.1832.  Lorentz var konditor, og han og Sofia vart buande i Stockholm, Sverige der Lorentz d. 15.11.1864.  Sofia Barcley d. same staden 25.11.1876.  Dei fekk tre born i lag:

a. Ingeborg Tobia Wilhelmina Sophia Loretzdotter Barclay, f. i Stockholm 15.10.1854, d. i Högalid, Stockholm 13.10.1940.  Ingeborg gifte seg første gongen i Stockholm, Sverige 4.7.1880 med Anders Andersson Blomqvist frå Bäckerböle i Färgelanda, Älvsborgs län i Sverige, f. i Färgelanda 24.1.1855.  Anders var skreddar, og han og Ingeborg budde i Stockholm, Sverige der Anders d. 13.3.1902.  Men dei vart skilde i 1894, og Ingeborg gifte seg att

 

     ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?)

 

     28.12.1895 med Erik Emanuel Erikson Lundqvist frå Lena i Uppsala län, f. i Lena 20.5.1860.  Han d. i Högalid i Stockholm 8.3.1930.  Erik var blekkslagar, og han og Ingeborg budde òg i Stockholm, Sverige.  Me kjenner til to søner etter Ingeborg, som båe var frå første ekteskapet, men som båe d. i ung alder.

 

     ¤¤¤¤¤ (ingen fleire born?)

 

b. Lorentz de Ferry Albrecht Lorentzon Barclay, f. i Stockholm 5.5.1857, reiste til sjøs i ung alder, men fall over bord frå dampskipet ”Lofoten” ved innseglingi til Hamburg 2.3.1879 og drukna.  Han var ugift.

c. Carl Frithjof Samuel Wilhelm Lorentzon Barclay, f. i Stockholm 1.10.1861,

 

     ¤¤¤¤¤ (brannmann og sidan sjømann i Stockholm, men ”forsvinn” kring 1884 – kan henda til Wien i Austerrike? – lagnad?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for dei kjempeflotte opplysningane.  Lagnaden til sonen Carl vert sikkert ikkje so lett å finna, men når det gjeld den øvrige huslyden, er det no ikkje so mykje som manglar...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

A L Barclay er i 1873 plåtslagarlärling og bor sammen med moren og bestemoren.

Kilde. Register till mantalsängder 1800-1884 hos Stockholms Stadsarkiv.

 

Og Sofia Charlotta Johanna brukte Charlotta, som sin mor. (Samme kilde)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Hm, Ingeborgs födselsdato forandrer seg fra 14 oktober til 15 oktober i Rotemansarkivet. Men det er samme dame!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Vibeke for nye spennande kommentarar.  Eg har oppdatert manuskriptet mitt i samsvar med dei nye opplysningane!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Erik Emanuel Lundqvist giftet seg med Ingeborg Tobie Wilhelmina Sofia Blomqvist den 28.12.1895 i Maria Magdalena Församling i Stockholm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for grundig detektivarbeid i Stockholms "kyrkjejungel"!  Eg er imponert over at denne svenske greini av Barclay-huslyden no på det næraste er komplett!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lorentz Mogens de Ferry Johanson Barclay, f. 28.8.1820,

Lorentz Barclay flytte til Sverige og gifte seg i Stockholm, Sverige 10.8.1853 med Sofia Charlotta Johanna, kjend som Charlotta Eliasdotter Lindell frå Stockholm.  Ho var dotter av tollvaktmeister Elias Hansson Lindell i Stockholm, opphavleg frå Kungsör i Västmanlands län, Sverige, og kona Anna Charlotta, kjend som Charlotta

 

¤¤¤¤¤ (patronymikon? – ho er fødd i Malmö 22.5.1798 – eller 1795?)

 

Schmidt frå Malmö, Sverige og f. i Stockholm, Sverige 5.11.1832.  Lorentz var konditor, og han og Charlotta vart buande i Stockholm, Sverige der Lorentz d. 15.11.1864.  Charlotta Barclay d. same staden 25.11.1876.  Dei fekk tre born i lag:

a. Ingeborg Tobia Wilhelmina Sophia Loretzdotter Barclay, f. i Stockholm 15.10.1854, d. i Högalid, Stockholm 13.10.1940.  Ingeborg gifte seg første gongen i Stockholm, Sverige 4.7.1880 med Anders Andersson Blomqvist frå Bäckerböle i Färgelanda, Älvsborgs län i Sverige, f. i Färgelanda 24.1.1855.  Anders var skreddar, og han og Ingeborg budde i Stockholm, Sverige der Anders d. 13.3.1902.  Men dei vart skilde i 1894, og Ingeborg gifte seg att i Stockholm, Sverige 28.12.1895 med Erik Emanuel Erikson Lundqvist frå Lena i Uppsala län, f. i Lena 20.5.1860.  Han d. i Högalid i Stockholm 8.3.1930.  Erik var blekkslagar, og han og Ingeborg budde òg i Stockholm, Sverige.  Me kjenner til to søner etter Ingeborg, som båe var frå første ekteskapet, men som båe d. i ung alder.

 

     ¤¤¤¤¤ (ingen fleire born?)

 

b. Lorentz de Ferry Albrecht Lorentzon Barclay, f. i Stockholm 5.5.1857, reiste til sjøs i ung alder, men fall over bord frå dampskipet ”Lofoten” ved innseglingi til Hamburg 2.3.1879 og drukna.  Han var ugift.

c. Carl Frithjof Samuel Wilhelm Lorentzon Barclay, f. i Stockholm 1.10.1861,

 

     ¤¤¤¤¤ (blekkslagarlærling, brannmann og sidan sjømann i Stockholm, men ”forsvinn” kring 1884 – kan henda til Wien i Austerrike? – lagnad?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for god dugnadsinnsats!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Heisan, eit søk hjå FamilySearch syner denne dåpen i Danderyd:

 

Name: Anna Charlotta Schmidt

Gender: Female

Christening Date: 26 Mar 1795

Christening Place: Danderyd, Stockholm, Sweden

Birth Date: 22 Mar 1795

Father's Name: Joran Schmidt

Mother's Name: Helena Holm

 

Kan dette vera "Charlotta frå Malmö"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Nei, det var A L som var plåtslagarlärling - den andre broren.......

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Vibeke for rettingi!  Den er notert!

 

MEN ein detalj:  Du kallar guten for A. L.!  Skal me tolka dette slik at han nytta Albrecht som "kallenamn"?

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Det vet jeg ikke - moren kaller barnene for Ingebårg (sic), Lorents A., og Frithjof i mantallet 1870.

 

Men han er oppfört som A L Barclay i Register til mantal 1873, og har nr etter mor og bestemor (og et som jeg ikke har klart av å finne ut hvem det er), så samme husholdning er meget sannsynlig. Der er en innföring med denne yrkesbetegnelsen, og ingen andre A L eller L A å blande ham sammen med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Vibeke for siste kommentar som synest fortelja oss at Carl til dagleg vart kalla Frithjof!

 

Det er neiggu ikkje lett å halda tunga beint med alle desse namnevariasjonane...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg ønskjer i dag å henta fram att dette emnet, som har lege i "dvale" i snart eit halvt år!

 

Det står att berre to hovudspørsmål å løysa:

 

* Kven var mori til Sofia Charlotta Johanna, kjend som Charlotta Lindell, Anna Charlotta Schmidt (jmf. innlegg #19 og 20 ovanfor)?

 

* Og dessutan lagnaden til yngste sonen Carl Fridtjof Samuel Wilhelm, kjend som Fridtjof Barclay - flytte han til Wien i Austerrike?

 

Det er vel ikkje store sjansane for å finna ut av desse, men eg tillet meg å vona i det lengste..., og takkar på ny so mykje for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.