Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Amalie Marie Moe

Hvordan dukket Moe etternavnet opp?

Recommended Posts

Amalie Marie Moe

Hei!

Jeg har et lite spørsmål til ang. dette med etternavnet og sånt. Får det er mange av oss etterkommere som jeg kjenner, og jeg finner også ut at mange av våre forfedre som da har Moe etternavnet. Kan etternavnet vårt ha en sammenheng mellom det at det står at de bodde i Råsabakkane, Mo / Moe, Ørsta og at etternavnet vårt evt har kommet fra der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Moe var sin tid (+/- år 1900) ikke noe etternavn, men en adresse.  Flyttet Ole Olsen Haug til gården Moe, så ble navnet Ole Olsen Moe. Gradvis endret dette seg, folk beholdt 'adressen' sin som et etternavn tross flytting til andre gårder eller til byer.  Navneloven kom først på 1920-tallet. Min farfar giftet seg i 1893, flyttet til konens gård, men beholdt sitt gårdsnavn som etternavn. Så ditt etternavn Moe stammer nok fra gården Moe på Ørsta - men de kunne jo også valgt å ta navnet Råsabakkane.

 

Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

På 1900-tallet så var jo hovedregelen at etternavnet gikk i arv fra far til sønn og til hans barn. Kan du finne Moe-navnet gjennom far, farfar, oldefar osv. tilbake til Moe i Ørsta så gir jo svaret seg selv.

Men det kan jo også være en liten mulighet for at det har kommet inn et nytt Moe-navn senere i familien da det jo finnes en rekke garder som heter Moe. (3 på Sunnmøre i 1801). Skøyteverdensmesteren Per Ivar Moe har Moe-navnet fra en annen Sunnmørsgard, Moe i Stordal ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Jeg har 100++ bygdebøker fra 'hele' Norge. For å holde oversikt over innholdet i hver b-bok, har jeg laget en felles innholdsfortegnelse med henvisning til rette bok. Jeg har 24 Mo(e) i listen min.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Jeg har 100++ bygdebøker fra 'hele' Norge. For å holde oversikt over innholdet i hver b-bok, har jeg laget en felles innholdsfortegnelse med henvisning til rette bok. Jeg har 24 Mo(e) i listen min.

 

Spørsmålet høyrer til dette emnet: http://forum.arkivverket.no/topic/194050-peder-arneson-moe/  (sjå #7)

 

Det er Mo i Ørsta det er snakk om.  Bruksnamnet er Rossåbakk(ane) - venteleg etter Rossåa (elva). Men eg trur du skal leite lenge og vel før du finn nokon som har brukt dette som etternamn.

 

-e-en i "Moe" (og ein del andre namn) er ein eldre dansk måte å markere lang vokal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

Mo/Moe er vel og blir en adressevisning, se postverket stor bind over steder med navnet Mo/Moe.
Det er rimelig mange og i utgangspunkt har jeg aldri betraktet det som noe slektsnavn som er arvelig.
Beskrivelse av mange steder med navnet finner man i O. Rygh "Norske gardsnavne"      

Edited by Otto Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

Mo/Moe er vel og blir en adressevisning, se postverket stor bind over steder med navnet Mo/Moe.

Det er rimelig mange og i utgangspunkt har jeg aldri betraktet det som noe slektsnavn som er arvelig.

Beskrivelse av mange steder med navnet finner man i O. Rygh "Norske gardsnavne"      

 

Denne skjønte jeg faktisk ikke. Mener du at gardsnavn som er tatt som etternavn og brukt i flere generasjoner etter flytting ikke er slektsnavn men adressevisning?

 

Så eventuelle etterkommere etter Jørgen Moe f. 1813 som fortsatt bærer navnet har ikke et slektsnavn, bare en "adressevisning"?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Jeg vil tro at det i kirkeboka er innført navnet på faren, og Jørgen f i 1813 brukte et patronymikon, som de aller fleste andre på den tiden. Unntaket var gjerne adel/halvadel, geistlighet og enkelte prominente personer. Søker du på 'Jørgen Moe 1813' i digitalarkivets Personsøk, finner du kun en prest i Bragernes ved Drammen som heter Jørgen Moe. På denne tiden var det slett ikke uvanlig at folk byttet 'etternavn' flere ganger, særlig folk med svært vanlige navn som f.eks. Ole Hansen, var jo i enkelte bygder umulig å skjelne fra hverandre hvis man ikke brukte et gårdsnavn i tillegg. Og hvis Ole Hansen var født på Moe, ble gjerne det navnet brukt inntil konfirmasjon, etter det måtte de fleste ut å jobbe der de fant arbeide, og tok da ofte navn etter gården de bodde på. Etter et giftermål, der paret bosatte seg på et nytt sted, tok de gjerne det nye stedets navn som 'etternavn' for seg og barna. Det kan ofte by på skikkelig forvirring når f.eks en Ole Hansen Moe flytter fra Moe til et annet sted og tar navnet der, og året etterpå ansettes kankje en ny gårdsgutt på Moe, som også heter Ole Hansen og tar 'etternavnet' Moe!

 

Har du funnet Jørgen omtalt ved sin konfirmasjon eller vielse? Der vil han som regel ha et patronymikon til etternavn, f.eks. Jørgen Olsen Moe, hvis faren het Ole.

 

Du kjenner vel Prøysens vise, der han synger om Gunnar på Moe? Sjøl har jeg flere Mo/Moe blant mine aner, men ingen er i direkte slekt med hverandre (og ingen er fra Førde :) )

Edited by Olaf Larsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

Tror vi snakker litt forbi hverandre Olaf.

 

Jeg svarte på et innlegg og brukte bare den kjente (for alle?) eventyrsamleren som et eksempel.

Vi snakker om slektsnavn i dag. Og jeg mener mitt etternavn som er et gardsnavn er et slektsnavn. På samme måte som gardsnavnet Moe må være et slektsnavn for de som bruker det og som har vært vanlig i slekta i generasjoner.

 

Å kalle et navn som er brukt i generasjoner langt fra der det har sin opprinnelse en "adressevisning" skurrer litt for meg.

 

 

Edited by Helge Bjerkevoll

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Det var forsåvidt Amalie Marie Moe jeg henvendte meg til, men jeg skjønner hva du mener. Dette er forsåvidt et stort tema, og jeg er sikker på at mange historikere har sterke meninger om dette, men la oss begrense det til oss vanlige legfolk. Jeg tror at det store spørsmålet er hvor langt man skal gå tilbake i tid? Hva er det som har gitt et etternavn, er det en person, et sted, en gård eller et distrikt? Mo/Moe er jo en typisk betegnelse på en del av en landskap, likeledes ditt navn, Bjerkevoll. Jeg har hjulpet en amerikaner ved navn Bjerklund å finne slekten her. Han var veldig stolt av slektsnavnet sitt, men han ble litt skuffet da det viste seg at forfaren hadde tatt navnet etter plassen han bodde på en kort stund som barn, sikkert fordi det ga gode minner, og fordi han likte det!

Et eksempel fra min mors slekt: På Eidsvoll giftet en svensk kobberslager Johan Troberg seg i 1801. Han kjøpte en plass under Holt, som kaltes Holtløkken. Sønnen Johan Johansen Troberg overtok stedet, han var barnløs og bodde der til sin død, og plassen ble etterhvert omtalt som Trobergløkken. Så var det i rask rekkefølge noen eierskifter før mine forfedre overtok stedet, fortsatt med Trobergløkken som navn, men det skiftet etterhvert navn til bare Troberg. Ole Berntsen Troberg var den første som begynte å bruke bare Ole Troberg, og siden litt før forrige århundrekifte, da faste etternavn ble mere vanlig, har alle etterkommerne hatt Troberg til etternavn, inkludert min mor. Ingen av de som bruker navnet Troberg idag er etterkommere av svensken Johan Troberg, men 170-180 år medTroberg, blir det et slektsnavn av det? Neppe, selv om de som bruker det nå selvfølgelig anser det som sitt slektsnavn som de er stolte av.

I enkelte bygder tviholdt de på gamle dagers navneordning med et patronymikon helt inntil navneloven av 1923 tvang dem til å bruke et fast etternavn, så det er store lokale variasjoner. Kirkebøker og skifter pleier vanligvis å navngi folk korrekt, hva de ble omtalt som - eller selv brukte - i dagligtale er noe annet. Noen tok jo også navnet til hovedgården, selv om de bare brukte en liten plass under gården.

Uansett, det finnes nok mange meninger om mange varianter, dette er ikke et enkelt tema! :)

 

En interessant link til nye og gamle navnelover er http://www.hoelseth.com/navn/navn.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Sidan spørsmålet hadde utgangspunkt i Peder Arneson Moe frå Ørsta, kan han vel godt nyttast som døme:

I tillegg til å vere ordførar og bankdirektør, var han gardbrukar på Mo. Så langt kjeldene rekk (som er til 1603), var han

niande ættledd på garden. På 17- og 1800-talet var dei sjølveigarar. På 1600-talet veit vi berre at dei betalte odelsskatt og at

odelsbønder åtte ein del av Mo.

 

Det er all grunn til å tru at Peder og folket hans oppfatta "Moe" som noko meir enn ei "adresse". Det var eit namn dei hadde vore identifiserte med

i minst 300 år, truleg mykje lenger.

 

Til samanlikning var det neppe mange slektsnamn som hadde vore nedarva like lenge i borgar- eller embetsmanns-slekter.

Dei som hadde slike "arvelege etternamn" følgde heller ikkje faste reglar for bruken av dei. Somme brukte same slektsnamn som far, men

det var andre variantar, t.d. mor sitt slektsnamn eller at slektsnamnet hoppa over ein generasjon eller to (i fars- eller mors-linja).

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Amalie Marie Moe

Oj, takk for hjelpen dere. Dette har vært til stor hjelp, og jeg vet nå mye mer nå, enn det jeg gjorde før, så takk tak :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn K Nilssen

"Mine" Moe-folk stammer opprinnelig fra Røros. Da de bodde der het de ikke Moe, men bodde derimot visstnok på Stormoen. Da de senere flyttet til Trondheim og Kristiansand dukket Moe-navnet opp, som vel må antas å være en forkortelse av Stormoen?

Se http://forum.arkivverket.no/topic/178000-ole-pedersen-moe-roeros-trondheim-kristiansand-f-1783/  #4 for litt mere info.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

"Mine" Moe-folk stammer opprinnelig fra Røros. Da de bodde der het de ikke Moe, men bodde derimot visstnok på Stormoen. Da de senere flyttet til Trondheim og Kristiansand dukket Moe-navnet opp, som vel må antas å være en forkortelse av Stormoen?

 

 

Det virker rimelig, ja. Jeg har en annen inngiftet Moe-familie på Røros, men de nedstammer fra urmaker Tørris Andersen Skar eller Skarsmo fra Tingvoll eller Stangvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Det er nok ikkje heilt uvanleg ut frå det eg har sett i ulike samanhengar.

 

For ordens skyld er "min" Moe frå Hemne (men eg har òg aner frå Moe i Orkdal) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald Søren Storaker

Din Peder Arnesen bur på Mo i 1865: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038282004879 og da er det naturlig at han seinare tar i bruk Moe som etternavn. Moe er bare ein (dansk-påvirka) variasjon av stavemåten for Mo. Uttalen er vel den samme.

 

Moe er ellers ikkje bare et vanlig "adresse-etternavn" fra omkring 1900. Det er et typisk slekts-etternavn etablert før det, 1700-1850. Det kan ha opprinnelse i ein Mo-gard, slik som vanlig "adresse-etternavn", men det kan også ha opprinnelse i ei Mo-grend, eller et gardsnavn der Mo er ein del av navnet.

I mi slekt er der noen i Kristiansand med etternavnet Moe, og eg trur det der kjem fra Mosby eller Moi i Oddernes.
Eg har skrive om den typen etternavn i bloggen min: http://haraldsharalds.blogspot.no/2010/02/holm-fra-tyholmen-dahl-fra.html

 

Edited by Harald Søren Storaker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Amalie Marie Moe

Oj oj. Tusen takk for all hjelp. Det er til stor hjelp. Ble faktisk også mye klokere på dette. Så takk takk :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.