Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Anders Monsson Søgnen - fødd Hafslo 27.1.1888 - kvar vart det av han? - Sesjonsprotokollar?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Anders Monsson Søgnen, var fødd i Solvorn, Hafslo 27.1.1888 som einaste (levande) barn etter:

 

Mons Andersson Søgnen frå Gaular (1850-1938) og første kona hans

Eli Andersdotter f. Rønnei i Luster (1863-1894)

 

Dødsmeldingi etter Mons har vore undersøkt før (http://forum.arkivverket.no/topic/162615-77273-doedsmelding-austevoll-eller-fana-1938-soegnen/?hl=%2Bmons+%2Bs%C3%B8gnen#entry1388782), men utan resultat - sonen det der vert synt til, var frå eit ekteskap #2!

 

Anders er nemnd i FT1891 i Solvorn, men seinare lagnad er ukjend.

 

Finst det til dømes sesjonsprotokollar som kan fortelja oss om lagnaden hans?

 

Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette spørsmålet frå januar med von om at det let seg gjera finna eit svar?

 

Eg takkar på ny so mykje for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg løfter i kveld oppatt dette spørsmålet der svaret skal vera med i eit manuskript som no går til prenting..., og som difor tek til å hasta for meg å få eit svar på...

 

Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Sesjonsinnkallingen er bygd på lister over mannlige konfirmanter, slik at man ville bli rulleført der guttene oppholdt seg ved sesjon. Her er det snakk om en kar som ikke er sammen med faren i Fana ved 1900-tellingen, og heller ikke i Bergen ved 1910-tellingen, og som ikke er nevnt da faren døde. Da er det overveiende sannsynlig at han ikke er blitt konfirmert, og ikke rulleført, og i hvert fall er det umulig å si hvor han skulle ha vært rulleført.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg takkar og bukkar på det djupaste og hjartelegaste for svar på denne utfordringi.

 

Det er og vert eit skikkeleg mysterium kvar det er vorte av denne vesle guten frå Hafslo, og eg må berre gje opp!

 

WOOPS!!!

 

Nett som eg sat i all desperasjon og søkte ein siste gong i FT1900, so fann eg han: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037335047603

 

Anders var fødd på ein bustad under Valaker, og sjølv om året avviker med eitt, so MÅ det vera han!!

 

Men eg finn han ikkje i FT1910 og heller ikkje som avliden i Bergen mellom 1900 og 1912!  Han kan no vel neppe vera flytt frå Pleiestiftelsen att??

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Da må han være pasient nummer 1711 på Pleiestiftelsen. Han kom inn dit "til observation" 9. februar 1897, og han ble der til han døde 15. juli 1908.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for kjempemessig og flott svar!

 

Då er problemet endeleg løyst!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.