Gå til innhold
Arkivverket
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av fengselsdokument for Benjamin Forselius Jacobsen

Recommended Posts

Morten Aasberg

Noen - som min tippoldefar Benjamin Forselius Jacobsen - har hatt et nærmere forhold til norsk fengselsvesen enn andre. I 1871 satt han nok en gang på Botsfengselet. Denne gangen åkte han inn for 4 år, etter en dom i Larvik for Tyveri. Vedlagte dokument er en protokoll der direktøren, eller presten har ført sine 'Bemerkninger om fangens Charakter og Opførsel'. 

 

Om noen kunne tenke seg å hjelpe til med å tyde dokumentet, mottas alle bidrag med stor takknemlighet.

 

 

Mvh

Morten Aasberg

 

Har gjort et forsøk på å tyde dokumentet, og her er så lang jeg har kommet:

 

01. Bemerkninger fra Tid til anden om

02. hans Charakter og Opførsel

03. Forældrene døde. Har 2 Sødskende, (……) Jacobsen, som bor under (……) i Fosen

04. Præstegjeld, Jacob J., som bor paa Kalvøen i Nordfjord. Faderen var fransk af

05. Fødsel. (…..) fra et Skib i Finmarken. Kom til Sorenskriver Cappelen og var hos ham i

06. 3 Aar. Hos Cappelen tjente Elen Margrethe Gundersdatter Lind, datter af Toldbetjent

07. Lind i Bergen. Med hende blev han gift i Bergen. Faderen blev ilagt 6 Aars Tugthus

08. for Overfald, hvilken Straf han udstod paa Bergen Tugthuus. Efter endt Straf begyndte

09. han at fare fra det ene sted til det andet, ikke kun levede af sin (………….).

10. Omstreifer blev han aldrig. Moderen reiste samme tid om paa Handel, men levede

11. ikke som egentlig Omstreifer, idet hun (……) aldrig var i Flok og Følge med Nogen.

12. Angjeldende fulgte Moderen til 17de eller 18 Aar, medens Broderen tidlig blev

13. (udsat?) og aldrig have streifet, og blev under dette Samliv med hende indsat paa Fæstningen

14. 4/4 59. Haver (…….) her sine Forældre, Moderen paa et Sygehus paa Toten, hvor

15. Faderen døde, ved han ikke. (……) nu (..), at han forlod Moderen, da han (…..) (…..)

16. Caroline Christiansdatter at kjende, og med hende flakkede han om i Sverige og Norge

17. 2 á 3 Aar. Caroline ligger nu paa Byens Sygehus og skrev ham til kort forinden han

18. udgik herfra. Da han udgik herfra (14/5 70) reiste han til Eidsvold og over Hurdalen,

19. Hadeland, Ringeriget til Hedrum, hvor han traf sin nuværende Kone, som er en

20. Husmandsdatter. 8 Dage før Jul 1870 blev han i Hedrum Kirke ægteviet til hende.

21. Arbeidede dels som Skomager og dels som Kjedelflikker, uden at han dog havde

22. faaet Ophold nogetsteds.

23.       Et Par Maaneders Tid var han Hovslager, Siden har han været

24. Fisker (?). Samme (…..) Arbeider som forrige Gang.

25.       Sønnen Aleksander Magnus arbeider paa Dørvriderfabriken i Nygaden

26. (…….). Han er 19 Aar gl. Anden Søn med Caroline, Fredrik er 16 Aar gl og er hos sin

27. Bedstemoder i Romsdalen.

28.       Ligeoverfor mig upaaklagelig i sit gode Forsæt som forrige Gang.

29. Da var han (…..) med Maden og kaldte mig af og til for at Klage paa (..) og (……).

30. Hver gang fik han imidlerid alvorlige (………..),  der han altid (………) i Ro.

31. Ligeoverfor Vogteren (Eriksen) har han derimod ikke opført sig, som han (…….), efter

32. dennes mundtlige Forklaring trods de (ved…..) gode Charakterer. Han var (…..) (….)

33. han, kom stedse ikke ud af det med ham. I December 79 kaldte han mig og paastod,

34. at Eriksen gjorde (……..) ikke han brugte svarede ham som Fange paa B. 1. 40,

35. den dygtige Fno. 136 Eriksen (…..) har bestilt (Kniv…..) hos ham og udtrykkeli sagt. at det var

36. til ham selv. ”Vogt dig for Directøren og den (…) Overvagtmester”, skulde han have sagt, For Resten

37. behøver du ikke at være ræd for nogen Anden i (Fange…).  (……) (………..) telle med

38. (…..), (….) der ikke er Raison i, at E. (……) (……) en Fange, paa hvem han (…..) (……)

39. og med hvem han levede i (……..) ( (…….) (……) nemlig var begaaet (…..) i den (………)

40. Tid), lod jeg dog efter (…..) Fingerpeg E. en (…..) (……), (….) han forlod Fængselet. Overvagt-

41. mesteren lod som om han vilde undersøge hans Uniform, som ved Afskeden herfra til Nytaar

42. haver tilbagekommen, men han havde (……….) paa sig. Ligeledes kaldte jeg No. 136 for mig,

43. og forstrak ham alvorligt  Følgene af at fuske. Der var nemlig ved en grundig (……….)

44. paa hans (….) (……) en Toldekniv, som E. havde givet ham Tiladelse til at  (…..),

45. for at han havde for Øvelse, og som for Resten laa aabenlyst, men jeg vidste ikke Be-

46. sked herom, hvoraf jeg da tog (……) til at (…..) ind paa ham. Men den (…..),

47. hvorpaa han (……..) mine Formaninger, overbevisede mig (……) om at E. ikke

48. havde noget sammen med ham. Videre med Sagen gjorde jeg ikke, da E. var optat

49. og havde (…..) til Nytaar. Heller ikke vilde jeg Trække (…..) til Ansvar for hans Anklage,

50. da han, (….) No. 136 angav (…) (……..) sig til, (…..) han (…..) at have hørt og erfaret, vil E.

51. ofte om Aftenen var inde paa 136’ Celle, og forsaavidt efter (…..) var in bona fide,

52. og da han i sit eget Forhold til E. ofte kunde have misforstaaet, denne og udlagt (……)

53. Yttringer vrangt saaledes som den, der (..) en bestemt Mistanke, lik (…) gjør.

54. Endelig have jeg ikke den bedste Tillid til E. og ønsker ikke at (..) Sagen men (…..), da

55. (.......) (……) var bleven ham Kvit. Anged (…..) mig ikke (…..) om, (…) (…….)

56. af min (……….) havde været.

57.       Ved Løsladelsen (…..) 100 paa enkel (…..). (…) i 4 (…..) og

58. (…..) (.) (…..) (……) daglig. (……) Charakter ved Indbringelsen og Løsladelsen:

59. 4,5/4 for Læring og 3,5/3+ for Christendomskundskab.

60.       Ved Høiesteretsdom af 6/9 79 er han for grovt Tyveri efter forhen at

61. være dømt for Tyveri ilagt Strafarbeid i 6 Aar. (…..) Sag 608. Acterne blev rekvireret

 

 

 

post-1981-0-46177500-1421257631_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Noen_forslag:

 

01. Bemerkninger fra Tid til anden om

02. hans Charakter og Opførsel

03. Forældrene døde. Har 2 Sødskende, (……) Jacobsen, som bor under (……) i F....)

04. Præstegjeld, Jacob J., som bor paa Kalvøen i Nordfjord. Faderen var fransk af

05. Fødsel, rømte fra et Skib i Finmarken. Kom til Sorenskriver Cappelen og var hos ham i

06. 3 Aar. Hos Cappelen tjente Elen Margrethe Gundersdatter Lind, datter af Toldbetjent

07. Lind i Bergen. Med hende blev han gift i Bergen. Faderen blev ilagt 6 Aars Tugthus

08. for Overfald, hvilken Straf han udstod paa Bergen Tugthuus. Efter endt Straf begyndte

09. han at fare fra det ene sted til det andet, idet han levede af sine Spraagkundskaber.

10. Omstreifer blev han aldrig. Moderen reiste samme tid om paa Handel, men levede

11. ikke som egentlig Omstreifer, idet hun (……) aldrig var i Flok og Følge med Nogen.

12. Angjeldende fulgte Moderen til 17de eller 18 Aar, medens Broderen tidlig blev

13. (udsat?) og aldrig have streifet, og blev under dette Samliv med hende indsat paa Fæstningen

14. 4/4 59. Under Opholdet hos sine Forældre, Moderen paa et Sygehus paa Toten, hvor

15. Faderen døde, ved han ikke. Lægges nu til, at han forlod Moderen, da han havde lært

16. Caroline Christiansdatter at kjende, og med hende flakkede han om i Sverige og Norge

17. 2 á 3 Aar. Caroline ligger nu paa Byens Sygehus og skrev ham til kort forinden han

18. udgik herfra. Da han udgik herfra (14/5 70) reiste han til Eidsvold og over Hurdalen,

19. Hadeland, Ringeriget til Hedrum, hvor han traf sin nuværende Kone, som er en

20. Husmandsdatter. 8 Dage før Jul 1870 blev han i Hedrum Kirke ægteviet til hende.

21. Arbeidede dels som Skomager og dels som Kjedelflikker, uden at han dog havde

22. fast Ophold nogetsteds.

23.       Et Par Maaneders Tid var han (...mager), Siden har han været

24. Filer. Samme (…..) Arbeider som forrige Gang.

25.       Sønnen Aleksander Magnus arbeider paa Dørvridefabriken i Nygaden

26. hersteds. Han er 19 Aar gl. Anden Søn med Caroline, Fredrik er 16 Aar gl og er hos sin

27. Bedstemoder i Romsdalen.

28.       Ligeoverfor mig upaaklagelig i sit ydre Forhold som forrige Gang.

29. Dog var han kresen med Maden og kaldte mig af og til for at Klage paa Et og Andet.

30. Hver gang fik han imidlerid alvorlige Irettesættelser,  dem han altid paahørte i Ro.

31. Ligeoverfor Vogteren (Eriksen) har han derimod ikke opført sig, som han skulde, efter

32. dennes mundtlige Forklaring trods de anføiede gode Charakterer. Han var arrig mod

33. ham og kom slettes ikke ud af det med ham. I December 79 kaldte han mig og paastod,

34. at Eriksen gjorde Fuskearbeid, idet han brugte saavel ham som Fangen paa B. 1. 40,

35. den dygtige Fno. 136. Eriksen skulde have bestilt (Knivslider) hos ham og udtrykkelig sagt. at det var

36. til ham selv. ”Vogt dig for Directøren og den (…) Overvagtmester”, skulde han have sagt, For Resten

37. behøver du ikke at være ræd for nogen Anden i Fængselet.  (……) Sandsynligheden talte mod

38. Angld, idet der ikke er Raison i, at E. skulde (……) en Fange, paa hvem han altid klagede

39. og med hvem han levede i Uenighed ( Fusket skulde nemlig være begaaet ogsaa i den allersidste

40. Tid), lod jeg dog efter Anglds Fingerpeg E. en Aften visitere, idet han forlod Fængselet. Overvagt-

41. mesteren lod som om han vilde undersøge hans Uniform, som ved Afskeden herfra til Nytaar

42. haver tilbagekommen, men han havde (……….) paa sig. Ligeledes kaldte jeg No. 136 for mig,

43. og forstrak ham alvorligt  Følgene af at fuske. Der var nemlig ved en grundig Visitation

44. paa hans Celle fundet en Toldekniv, som E. havde givet ham Tiladelse til at  smie,

45. for at han skulde faa Øvelse, og som for Resten laa aabenlyst, men jeg vidste ikke Be-

46. sked herom, hvoraf jeg da tog Anledning til at Trænge ind paa ham. Men den (Maade?),

47. hvorpaa han paahørte mine Formaninger, overbevisede mig tilfulde om at E. ikke

48. havde noget sammen med ham. Videre med Sagen gjorde jeg ikke, da E. var opsagt

49. og skulde flytte til Nytaar. Heller ikke vilde jeg Trække Angld til Ansvar for hans Anklage,

50. da han, (….) No. 136 (......) kun sluttede sig til, (…..) han (…..) at have hørt og erfaret, vil E.

51. ofte om Aftenen var inde paa 136’ Celle, og forsaavidt efter kunde være in bona fide,

52. og da han i sit eget Forhold til E. ofte kunde have misforstaaet, denne og udlagt (……)

53. Yttringer vrangt saaledes som den, der (..) en bestemt Mistanke, lik (…) gjør.

54. Endelig havde jeg ikke den bedste Tillid til E. og ønskede ikke at (..) Sagen (...) (…..), da

55. Fængselet endelig var bleven ham Kvit. Angld spurgte mig ikke senere om, hvad Udfaldet

56. af mine Undersøgelser havde været.

57.       Ved Løsladelsen (…..) 100 paa enkel (…..). (…) i 4 (…..) og

58. (…..) (.) (…..) (……) daglig. (……) Charakter ved Indbringelsen og Løsladelsen:

59. 4,5/4 for Læring og 3,5/3+ for Christendomskundskab.

60.       Ved Høiesteretsdom af 6/9 79 er han for grovt Tyveri efter forhen at

61. være dømt for Tyveri ilagt Strafarbeid i 6 Aar. (…..) Sag 608. Acterne blev rekvireret

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk skal du ha nok en gang, Espen - og godt nyttår til deg. 

 

Morten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Bare_hyggelig,_Morten._Godt_nytt_år_ønsker_jeg_for_deg_også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.