Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Tyding av kårbrev av husmannsplass i Hafslo 1847

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg har finne eit svært so spennande kårbrev for ein husmannsplass i Hafslo frå 1847.  Eg har greidd å tolka det meste, men nokre ord er ikkje so lette å tolka.  Kan eg få litt hjelp?

 

Her er hovudbrevet: Dokument 18 på venstre side: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070917560894.jpg

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kaarbrev
Da Sølfest Nielsen Haugen har opladt den ham af mig i sin Tid fæstede Plads Haugen
mod at erholde Kaar for sin og Hustrue Sønneve Olsdatters Levetid, saa er det Jeg
herved vedtager at svare bemeldte Sølfest Nielsen og Hustrue følgende aarlige Levekaar:
1. Skal de have 1 1/2 (een og en Halv) Tønde Byg af det Bedste, som avles paa min Gaard Elvethun og
hvis Vægt ei maa være under 15 Bpd.  2. Skal de have som Brugskaar den øverste og nederste Deel
af den mig tilhørende Sjøteig (: Sølfest har forhen havt hele Sjøteigen i Brug, men ifølge Forlig indgaaet
under 31 Marts d.A. har han afstaaet den mellemste Deel af Teigen.  3. Skal de have den saakaldte
Pers(?)teigen efter de i Forliget af 31 Marts d.A. anførte Westre(?) Mærker, saavelsom et Gar(?)
stykke, der ligger til Langageren, 4. skal de have fri Hest hos mig til at udkjøre Møg paa Kver(?)ag
rene, ligesom de ere bare(?) tilgode(?) til at tage Brændeveed til Fornødenhed i Sjøteigen.
5. Naar de blive tilsuide(?) at oplade Styrekaaret, skal jeg til Vederlag derfor føde, agte og stie(?) for dem
Sommer som Winter og bringe dem Afdretten(?) Føde hjem af Stølen; ligesaa føder jeg de(?) 2 er to Smaler.
6. Overensstemmende med Forliget af 31 Marts d.A. skal Kaartagernes Huse, 3de i Tallet, bort
flyttes af Pladsen og har jeg anvist Kaarfolkene nye Tomter, paa hvilke jeg forpligter mig til for egen
Regning strax at opføre Husene, hvilke derved(?) ere undrenne(?).  Foranførte Kaar af ref.vægte(?) Plads Brugskaar her retter(?) 3 Spd. skal være af redhennig(?)
herøver(?) til den Længstlevende er død og regner det fra afvigte(?) Methenil(?) ligesom det skal paahæfte min
Gaard Elvethun som en reet(?) Byrde i hvis Eie Gaarden end maatte komme.  Endeliog erklærer jeg, at
jeg intet Krav heretter skal gjøre gjeldende paa Sølfest Nielsen i Anledning af hans tidligere Forhold til
mig som min Huusmand.  Id(?) Bekreftelse under min Haand i Vidners Overvær of aftaret(?) dette Document(?)
for mig har været oplæst.  Thingstedet Valager 5 Juni 1847.  Ludvig Christensen Elvethun m.f.P.
Overværende J. Lind, Chr. J. Bjørnethun m.f.P.  Dette Document vedtages af Sølfest Nielsen Haugen m.f.P.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Og her er eit kort tillegg: Dokument 15 på høgre side: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070917560958.jpg

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Paategning paa Ludvig Christensen Elvethuns Kaarbrev, udstedt og thingl. 5 Juni 1847
til Sølfest Haugen saas. Undertegnede erkjender herved at min Forpligtelse ifølge 5te
Post er at yde Sølfest Haugen og Hustrue 1 - eet - Kofoster foruden de i samme nævn(?)
to Smalefoster.  Solvorn 23 October 1847.  Ludvik Christensen Elvethun m.f.P(?)
Overværende J. S. (skal vel vera L!?) Walaker.  C. Bugge

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi med desse dokumenti!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Noe av dok. 18:

 ..saavelsom et Gar(?) stykke, = saavelsom et Agerstykke.....

...Kver(?)agrene, = ...Kaaragrene..
...Naar de blive tilsuide(?) = Naar de blive tilsinds...
...Afdretten(?) = Afdraatten frit hjem af Stølen;
...hvilke derved(?) ere undrenne(?) = ...hvilke alerede ere nedrevne...
...Foranførte Kaar af ref.vægte(?) = ...Foranførte Kaar af aarl. Værdi...
...skal være af redhennig(?) = ...skal uden Afkortning
...herøver(?) til den Længstlevende er død  = ...svares til den Længstlevende er død..
...og regner det fra afvigte(?) Methenil(?) = ...og regnes det fra afvigte 14 April...
...som en reet(?) Byrde = ...som en reel Byrde...
...Endeliog erklærer = ...Endelig erklærer..
...jeg intet Krav heretter = jeg intet Krav, har eller...
...Id(?) Bekreftelse  = Til Bekræftelse...
...of aftaret(?) dette Document(?) = og efterat dette Document ...

 

Ellers ville det være en fordel om du la inn sidelenker istedenfor bildelenker ;)

Endret av Else B. Rustad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Else for tyding av mange av dei "vanskelege" partane av dette kårbrevet!  Det er skikkeleg godt å kunna få hjelp når skrifti veft so pass "gnidrete"...

 

Her følgjer eit oppdatert kårbrev der eg har fletta inn rettingane dine:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kaarbrev
Da Sølfest Nielsen Haugen har opladt den ham af mig i sin Tid fæstede Plads Haugen
mod at erholde Kaar for sin og Hustrue Sønneve Olsdatters Levetid, saa er det Jeg
herved vedtager at svare bemeldte Sølfest Nielsen og Hustrue følgende aarlige Levekaar:
1. Skal de have 1 1/2 (een og en Halv) Tønde Byg af det Bedste, som avles paa min Gaard Elvethun og
hvis Vægt ei maa være under 15 Bpd.  2. Skal de have som Brugskaar den øverste og nederste Deel
af den mig tilhørende Sjøteig (: Sølfest har forhen havt hele Sjøteigen i Brug, men ifølge Forlig indgaaet
under 31 Marts d.A. har han afstaaet den mellemste Deel af Teigen.  3. Skal de have den saakaldte
Pers(?)teigen efter de i Forliget af 31 Marts d.A. anførte Westre(?) Mærker, saavelsom et Ager
stykke, der ligger til Langageren, 4. skal de have fri Hest hos mig til at udkjøre Møg paa Kaarag
rene, ligesom de ere bare(?) tilgode(?) til at tage Brændeveed til Fornødenhed i Sjøteigen.
5. Naar de blive tilsinds at oplade Styrekaaret, skal jeg til Vederlag derfor føde, agte og stie(?) for dem
Sommer som Winter og bringe dem Afdraatten frit hjem af Stølen; ligesaa føder jeg de(?) 2 er to Smaler.
6. Overensstemmende med Forliget af 31 Marts d.A. skal Kaartagernes Huse, 3de i Tallet, bort
flyttes af Pladsen og har jeg anvist Kaarfolkene nye Tomter, paa hvilke jeg forpligter mig til for egen
Regning strax at opføre Husene, hvilke alerede ere nedrevne.  Foranførte Kaar af aarl. Værdi Plads Brugskaar her retter(?) 3 Spd. skal uden Afkortning
svares til den Længstlevende er død og regnes det fra afvigte 14 April ligesom det skal paahæfte min
Gaard Elvethun som en reel Byrde i hvis Eie Gaarden end maatte komme.  Endelig erklærer jeg, at
jeg intet Krav har eller skal gjøre gjeldende paa Sølfest Nielsen i Anledning af hans tidligere Forhold til
mig som min Huusmand.  Til Bekreftelse under min Haand i Vidners Overvær og efterat dette Document
for mig har været oplæst.  Thingstedet Valager 5 Juni 1847.  Ludvig Christensen Elvethun m.f.P.
Overværende J. Lind, Chr. J. Bjørnethun m.f.P.  Dette Document vedtages af Sølfest Nielsen Haugen m.f.P.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for hjelpi og vonar at kanskje ogso nokre av dei attståande problemi kan tolkast...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Pers(?)teigen = riktig
Westre(?) Mærker, = Væstre Mærker
agte og stie(?) = riktig
føder jeg de(?) 2 = riktig

Spørsmålstegnene som gjenstår, bør noen andre også se på.

Tilleggsdokumentet:

Paategning paa Ludvig Christensen Elvethuns Kaarbrev, udstedt og thingl. 5 Juni 1847 til Sølfest Haugen saal:  Undertegnede erkjender herved at min Forpligtelse ifølge 5te Post er at yde Sølfest Haugen og Hustrue 1 - eet - Kofoster foruden de i samme nævnte Smalefoster.  Solvorn 23 October 1847.  Ludvik Christensen Elvethun m.f.P
Overværende J. S. Walaker.  C. Bugge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

ligesom de ere berettigede til at tage Brændeveed til Fornødenhed

 

Foranførte Kaar skal uden Afkortning \ af ...resten av inneklemt tekst ovenfor/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Else og Espen fopr nye kommentarar om dette kårbrevet!

 

Det er ikkje so lett å tolka det som er "pressa inn" mellom linjene, men ein oppdatert versjon ser nokolunde slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kaarbrev
Da Sølfest Nielsen Haugen har opladt den ham af mig i sin Tid fæstede Plads Haugen
mod at erholde Kaar for sin og Hustrue Sønneve Olsdatters Levetid, saa er det Jeg
herved vedtager at svare bemeldte Sølfest Nielsen og Hustrue følgende aarlige Levekaar:
1. Skal de have 1 1/2 (een og en Halv) Tønde Byg af det Bedste, som avles paa min Gaard Elvethun og
hvis Vægt ei maa være under 15 Bpd.  2. Skal de have som Brugskaar den øverste og nederste Deel
af den mig tilhørende Sjøteig (: Sølfest har forhen havt hele Sjøteigen i Brug, men ifølge Forlig indgaaet
under 31 Marts d.A. har han afstaaet den mellemste Deel af Teigen.  3. Skal de have den saakaldte
Persteigen efter de i Forliget af 31 Marts d.A. anførte Væstre Mærker, saavelsom et Ager
stykke, der ligger til Langageren, 4. skal de have fri Hest hos mig til at udkjøre Møg paa Kaarag
rene, ligesom de ere berettigede til at tage Brændeveed til Fornødenhed i Sjøteigen.
5. Naar de blive tilsinds at oplade Styrekaaret, skal jeg til Vederlag derfor føde, agte og stie for dem
Sommer som Winter og bringe dem Afdraatten frit hjem af Stølen; ligesaa føder jeg de 2 er to Smaler.
6. Overensstemmende med Forliget af 31 Marts d.A. skal Kaartagernes Huse, 3de i Tallet, bort
flyttes af Pladsen og har jeg anvist Kaarfolkene nye Tomter, paa hvilke jeg forpligter mig til for egen
Regning strax at opføre Husene, hvilke alerede ere nedrevne.  Foranførte Kaar af aarl. Værdi Pluds Brugskaar her retter(?) 3 Spd. skal uden Afkortning
svares til den Længstlevende er død og regnes det fra afvigte 14 April ligesom det skal paahæfte min
Gaard Elvethun som en reel Byrde i hvis Eie Gaarden end maatte komme.  Endelig erklærer jeg, at
jeg intet Krav har eller skal gjøre gjeldende paa Sølfest Nielsen i Anledning af hans tidligere Forhold til
mig som min Huusmand.  Til Bekreftelse under min Haand i Vidners Overvær og efterat dette Document
for mig har været oplæst.  Thingstedet Valager 5 Juni 1847.  Ludvig Christensen Elvethun m.f.P.
Overværende J. Lind, Chr. J. Bjørnethun m.f.P.  Dette Document vedtages af Sølfest Nielsen Haugen m.f.P.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Og her er ein oppdatert versjon av tillegget:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Paategning paa Ludvig Christensen Elvethuns Kaarbrev, udstedt og thingl. 5 Juni 1847
til Sølfest Haugen saal: Undertegnede erkjender herved at min Forpligtelse ifølge 5te
Post er at yde Sølfest Haugen og Hustrue 1 - eet - Kofoster foruden de i samme nævn
te Smalefoster.  Solvorn 23 October 1847.  Ludvik Christensen Elvethun m.f.P.
Overværende J. S. Walaker.  C. Bugge

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Då er vel dette kårbrevet omlag so komplett som det er mogeleg å få det.

 

Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.