Gå til innhold
Arkivverket
Helge Hålåsæter

Hvorfra ?

Recommended Posts

Helge Hålåsæter

Eksempel :  Hvis en person var født på stedet A i 1840, men bodde

på B i 1865 og seinere :  Hvor var vedkommende fra ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Eksempel :  Hvis en person var født på stedet A i 1840, men bodde

på B i 1865 og seinere :  Hvor var vedkommende fra ?

 

Da var han født på A, som han alltid vil være, og han var bosatt på B i 1865, noe som kan endre seg etterhvert, og angis med tid og bosted. Han vil alltid "være fra" A.

 

Mvh

Helge Berntsen

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Når eg i bygdeboksamanhang skriv om kvar ein person var ifrå, freister eg finna ut kvar denne personen VAKS OPP, det vil i regelen seia kvar foreldri hans budde.  Me har mange døme på at folk flytte både titt og ofte, so det kan stundom vera vanskeleg å seia kvar personen verkeleg var ifrå, men det kan jo då vera oppklarande om ein i teksten seier at personen var "frå ...., men fødd på ...."

 

Eit døme:  Kong Olav V var "frå Oslo slott, men fødd i Flitcham, Norfolk, England...".  Det ville jo vera urimeleg å seia at Kong Olav V var "frå Flitcham"!

 

På same vis vil jo minst 90% av folket i Bergen vera født på eit eller anna sjukehus, men å seia at vedkommande er "frå Betanien i Bergen" vil jo vera meiningslaust!

 

Vonar dette kan vera til litt hjelp...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut J. Buskum

Svaret er  etter min mening greit:

 

Er en person født på A, så er vedkommende fra A!

 

Riktignok er det ikke uvanlig at barn flytter og vokser opp på et helt annet sted, men likevel er de fra fødestedet. Jeg er selv født på X og flyttet senere til Y. Jeg har tross alt alltid hevdet at jeg var fra X sjøl om jeg bare bodde kort tid der  og bodde senere ca. 18 år på Y.

 

Hilsen

Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Asbj. Arnestad

Mange fødende mødre bor i dag på steder uten fødestue eller jordmor. De må derfor reise til nærmeste by med sykehus for å føde. I mine ører blir det derfor galt å si at barnet kommer fra denne byen. Jeg synes at det høres mer riktig å si at barnet kommer fra det stedet hvor moren bodde da barnet ble født - men fødestedet vil være byen/stedet hvor fødselen skjedde. Man kommer med andre ord ikke alltid fra fødestedet.

 

Hilsen Asbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut J. Buskum

Ja, det må bli valgfritt for den enkelte hvordan dette gjøres. Heldigvis er det ikke lovfestet hvordan dette skal gjøres. Jeg er konsekvent med å benytte fødestedet (inkludert hvor eventuelt sykehus måtte ligge). Sykehuset eller annet fødested angis for eksempel i notatblokka eller lignende om den aktuelle personen. Dersom det er det noen som ønsker dette gjort på en annen måte, så er det også greit, vil jeg tro. Dette må bli opp til den enkelte, bare det er konsekvent.

 

Hilsen Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Hålåsæter

Fødestue/sykehus er å gå for langt. Døtrene mine er født på Lillehammer, men har jo tilhørighet  hit hvor foreldrene

bodde da de ble født (Otta).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Skulle vel være veldig greit dette. En definerer selv hvor en er fra. Og for de fleste er vel det der en tilbrakte sine første barneår.

 

Jo en kan vel kverulere med å påstå at en er fra den plassen en ble født, for de fleste i dag fra et sykehus. Men blir vel rettere å si at en er fra det stedet der en ble unnfanget og oppsto... :wub: 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Debatten viser etter mi meining at "kvar ein kjem frå" er eit upresist omgrep. Skal ein vere nøyaktig er det nok betre å bruke ord som "fødd" (sjukehuset) og "budde", evt. "voks opp".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Hålåsæter

Flyttet til B, men kanskje vi må lete etter familie/slekt i A ?  Da blir svaret

å finne i A ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Eksempel :  Hvis en person var født på stedet A i 1840, men bodde

på B i 1865 og seinere :  Hvor var vedkommende fra ?

 

Som andre nevner er uttrykket "er fra" svært upresist. Det varierer f. eks. med synsvinkel/ståsted og kunnskap til den som bruker begrepet. Vi kan utvide utgangspunktet å si - en person var født på stedet A, flyttet til B og bodde der lenge før han flyttet til C. Folk på C vil da si at personen var fra B.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Jeg er født i Hammerfest, men har bodd det meste av mitt liv på Stjørdal.

 

Har alltid sagt jeg er fra Stjørdal.

 

Min mor som hadde sin oppvekst i Hammerfest, har bodd det meste av sitt liv på Stjørdal.

 

Hun sier hun er fra Hammerfest.

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Hålåsæter

Folk flest og slektsforskere også stort sett enige ?  (Jeg er fra min barndoms  grønne dal.)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Borna mine er frå Gloppen, men spør du kvar dei er fødde, er svaret Eid og Førde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Hmm.. Ja, det var en interessant tanke.

For hvor er jeg egentlig fra?

 

Flyttet så mye i oppveksten, født på Moss sykehus da vi bodde på Jeløya.

Så er vel der jeg "kommer fra", men bodde der ikke lenge og "unnfanget"

er jeg jo egentlig ikke der.

 

Hadde hele barneskolen på Lørenskog, men kaller det ikke oppveksten min. Den var der jeg har gode barndomsminner fra og det var først og fremst på Tjøme, der mine besteforeldre bodde og fortsatt bor.. Nå har mine foreldre bodd på Nøtterøy i 18 år og Tønsberg har alltid vært byen min, så når jeg i perioder har bodd i Oslo og Trondheim, så sier jeg at jeg er fra Tønsberg-ormådet, men født i Moss.

 

 

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Jeg tror dette har med følelser og gjøre.

 

Min mor, født 1921 flyttet til Stjørdal 1954. Hun følte hele livet en dragning tilbake til Finnmark.

 

Det var vanskelig for henne og være så langt borte fra sine. Hun klarte alldri og frigjøre seg fra Finnmark.

 

Derfor var hun fra Hammerfest og ikke Stjørdal som hun hadde levd mesteparten av sitt liv. Hun hadde min fulle støtte hele tiden.

 

Skulle ønske jeg også hadde følt det samme, da jeg jo var født  i Hammerfest. Mine beste barndomsminner er fra Sørøya i Hammerfest kommune.

 

Savner deg mamma.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Hålåsæter

Fra gardsbruk :  Bygdeboksforfatteren her opererte med 4 familienavn

for samme ungeflokken som franavn for  min oldemor. (Ja, det var flytting)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har elles ein nabo som er fødd på eit buss-stopp i Jølster, nokre km sør for kommunegrensa til Gloppen - men så vidt eg veit, står han oppført med Førde som fødestad, sjølv om han var for utolmodig til å vente så lenge. Men eg vil uansett seie at han er "frå Gloppen".

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Et av mine barn er født i Tromsø, døbt i Longyearbyen på Svalbard. Hun bodde sine første 5 år på Svalbard, de neste 10 år Stjørdal. Nå har hun bodd i Tromsø i 16-17 år. På sin FBprofil sier hun å være fra Stjørdal. 

 

Hva kan man si om dette?

 

P.S.

Hun ble unnfanget i LYB.

Endret av Odd Annar Tangen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
TangenTorunn

Godt (og dessuten relevant) spørsmål, Helge!

 

Odd Annar: Hvor/hva er LYB?

Av opplysningene dine synes det som om jenta di nå er noenlunde voksen. Hun føler nok at de

kraftigste røttene hennes (for henne personlig; hvilket jo er det viktigste) er plantet i Stjørdal :)
Det er jo også vanligvis høyst begrenset hva vi husker fra våre aller første leveår...

 

 

Endret av TangenTorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Det blandes sammen to uttrykk her, "å være født" et sted "og være fra et sted". Så sant fødestedet er kjent er det et entydig begrep. Om min mor var to dager i Afrika og jeg ble født der en av de to dagene, kan det ikke herske tvil om at jeg ble født i Afrika. Men om min familie bodde flere steder i Norge i korte perioder under min oppvekst, vil det være mer problematisk å si hvor jeg var i fra. Men jeg ville nok aldri si jeg var i fra Afrika.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

#20

LYB er Longyearbyen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Kan problemet være alle disse slektsprogrammene med båser som skal fylles?

 

Født er konkret for de aller fleste, geografisk er det vel bare et problemet om en fødes i en gjenstand som beveger seg. Det siste var en fødsel i et fly :unsure:

 

Hvor en er fra derimot er for mange noe udefinert som en ikke kan sette inn i et skjema. Mitt råd er at om det er en slik post i slektsprogrammet så ignorer det. Driver en med slektsforsking så bør en heller vie hver person såpass oppmerksomhet at en skriver en liten biografi om hver enkelt og der skriver det en vet om hvor de forskjellige personene flyttet til og fra.

Som regel finner en ut hvor en person var ved dåpen og hvor han var konfirmert. De ca. 15 år i mellom vet en da ofte ikke noe om. Og da vet en heller ikke hvor denne personen selv definerte seg å være fra.

 

I det siste har jeg sett på den skanna folketellinga fra 1891 i mitt område. Jeg var overrasket over mange "pleiebarn" som befant seg på en annen gard eller i en annen bygd. Men i 1900 kan de være tilbake hos rette foreldre eller ha flyttet til et langt annet sted.  Så jeg kan ikke si hvor mange av disse pleiebarna var fra.

En heter Nakken han budde på Bakken, men konfirmert var karen i Oppigarden.  

Hvor var han fra?

 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Ja, det er vanskelig å vite med sikkerhet, men om Nakken var hans families gårdsnavn, så er vel det mest rett. Men hvis han bare hadde navnet Bakken (uten at dette var hans foreldres gårdsnavn), og allid hadde bodd i Oppigarden fra fødsel, og til konfirmasjonen, så er det jo Oppigarden som er mest rett. Men så er det dette med hvor han har bodd lengst også, hvis han bodde i 50-50 år på Bakken, så vil vel mange mene at han var derfra. Men hvis jeg skulle skrevet hvor han opprinnelig var fra, så hadde jeg vel skrevet Nakken (dersom opplysninger tydet på at han var født der, og familien oppholdt seg der en god stund). Hadde Nakken kun vært fødested, og barnet og familien reiste til Oppigarden, og bosatte seg der like etter, så hadde det vært like rett å skrive at han var derfra, men født på Nakken. Dette er hvis det hadde vært ett vanlig barn, og ikke "pleiebarn", det gjør jo alt enda mer komplisert, spesielt, hvis det har flyttet fra sted til sted.

Selv er jeg jo født i en by (på sykehus der), men regner meg ikke som der fra, når jeg kun er født der.

 

Til Helge Hålåsæter (innlegg nr.1)

 

En person som er født på stedet A i 1840, er fra stedet A, dersom dette var det opprinnelige slektsstedet, og ikke kun var en midlertidig bosted, eller ett sykehus). Hvis han bodde på B i 1865 og senere, og dette er slektsgården ell.l. til sine foreldre (som dem hadde også før personen ble født), så er jo personen fra B, men født på A.

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn K Nilssen

Før i tiden var gjerne fødested=bosted, så da var det ikke noe problem. Nå til dags er det lite med hjemmefødsler, og da har man plutselig ikke noe sammenfall mellom fødested og "hvor man er fra".

Folkeregister og andre instanser bryr seg fint lite om hvor man "er fra". Fødested + dagens adresse er de ofisielle.

Selv ble jeg født i Kristiansand, på sommeren - og her i området har jeg mine røtter på morssiden. Men jeg bodde aldri her før jeg ble voksen. Vokste opp på Ski, hvor det ikke finnes noen slektsrøtter. Likevel var det Ski som var stedet jeg var "fra", og det fortsatte også noen år etter at jeg flyttet vekk derfra. Og selv om jeg nå har bodd i Kristiansand siden 78, og også er født her, så henger fortsatt Ski igjen som et sted som "må" nevnes når jeg forklarer hvor jeg er fra - men nå bare som en bisetning . '... men jeg vokste opp på Ski ...'.

I slekts-sammenheng må jeg innrømme ambivalens. Det er strengt tatt stedet man vokste opp og bodde på som er interessant, men samtidig er det fødestedet som er det offisielle, som skal "inn i bøkene" . Dette er stedet som aldri endres, uansett om man flytter til nye steder hvert år. På den annen side er det dåpsstedet som avgjør hvor man finner kirkebok-opplysningene. Jeg vil tro at ved min dåp står Ski oppført som "opholdssted"?

Når det gjelder søk i kirkebøker etc så er det jo både og her. Selv ble jeg også døpt her i sør, i Grindheim kirke, så om man skulle lete etter mine personalia på Ski så ville man lett forgjeves, bortsett fra konfirmasjonen da..

I dag er jo "alle" i 10 mils omkrets her født i Kristiansand, så det sier fint lite mer om hvor man "kommer fra" enn hvilken region man ble født i.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.