Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Funksjonalitet i Gamle Digitalarkivet

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Som bygdebokskrivar for Luster kommune (inklusive Hafslo) er eg dei seinare åri vorten vand med å nytta databasane i Gamle Digitalarkivet for framleiting og sjekking av opplysningar, ogso frå Hafslo.  Eg har sjølvsagt eigne basar for Hafslo, men dei ligg i dbase 3+ og er meir tungvinte og "omstendelege" å bla igjennom, og sortering av data er alltid eit risikofortak der den originale basen lett kan verta øydelagd!

 

Er har i den seinare tidi merkt at dette systemet ikkje lenger fungerer som det skal.  Eg får ofte ikkje fram basane i det heile; det ser ut som om datamaskinen min berre "spinn".  Heller ikkje kan eg sjå at basane for Hafslo er lagde om i Nye Digitalarkivet, og dette gjeld sikkert òg mange av dei andre basane som eg regelbunde nyttar.

 

Er det mogeleg å få gjort noko med dette?  Kva er galt med databasane i Gamle Digitalarkivet?

 

Eg vonar på snarleg svar so eg ikkje vert heft bort og lyt "kjempa" for å komma vidare i arbeidet mitt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Lars !

 

Du kjem til å få bakover-sveis når du les dette i morgon.  Men eg trur du toler det !

 

Det vært diverre ikkje lagt ned ein einaste mikro-kaori for å berga serveren i Gamle Digitalarkivet.  Diverre !  Serveren går inntil den seier stopp.  Døyte i SF, Vigde i SF og Gravlagde i SF, kjem IKKJE til å bli overført til det "nye" DA, som no er over 4 år gamalt.

 

Det som er verre synest eg, at diverre lister i Gamle DA, ikkje er komen m ed enno.  Bl.a Gravlagde i Arnafjorden 1891-1970, har ein til no stoppa ved år 1920.  Kvifor ?  Anar IKKJE !

______

Men du finn ein god del frå Hafslo på Nye DA.  Bl.a 753 Gravlagde menn 1757-96 og 767 kninner frå 1756-97.

Døypte: 9.800 navn på år 17*.  År 18* på Hafslo, døypte:  22.988 treff.  Så er stopp ang døypte i januar 1895.

(Her er noko feil, då DA referer til Minestral Hafslo 1873-86, sjølv om dåpen skjer på 1890-talet)

 

Ein får berre håpa at DA vil ta inn f.eks Gravlagde i Arnafjorden fram til 1970, det er tross alt ansatte på Statsarkivet i Bergen som har produsrt dataene.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

Prøvde å gå inn på basene for Hafslo på det gamle digitalarkivet nå, og får ikke noen problemer. T.d. døde i Hafslo 1755-1920.

 

Gikk in på framsida til Digitalarkivet, fulgte lenke til Gamle digitalarkivet, skrev "Hafslo" i "søkeomgrep", og da kom det en del treff.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Som bygdebokskrivar for Luster kommune (inklusive Hafslo) er eg dei seinare åri vorten vand med å nytta databasane i Gamle Digitalarkivet for framleiting og sjekking av opplysningar, ogso frå Hafslo.  Eg har sjølvsagt eigne basar for Hafslo, men dei ligg i dbase 3+ og er meir tungvinte og "omstendelege" å bla igjennom, og sortering av data er alltid eit risikofortak der den originale basen lett kan verta øydelagd!

 

Er har i den seinare tidi merkt at dette systemet ikkje lenger fungerer som det skal.  Eg får ofte ikkje fram basane i det heile; det ser ut som om datamaskinen min berre "spinn".  Heller ikkje kan eg sjå at basane for Hafslo er lagde om i Nye Digitalarkivet, og dette gjeld sikkert òg mange av dei andre basane som eg regelbunde nyttar.

 

Er det mogeleg å få gjort noko med dette?  Kva er galt med databasane i Gamle Digitalarkivet?

 

Eg vonar på snarleg svar so eg ikkje vert heft bort og lyt "kjempa" for å komma vidare i arbeidet mitt!

 

Det er ikke noe galt med databasene i gamle Digitalarkivet, men vi prøver å få til noe mer i det nye. Når vi flytter data fra gamle til nye kobler vi dataene til skannet kirkebok. I Finn kilde ser dere dette ved at man får kirkebokslister sortert under hver kirkebok og det fins bla-lenker til skannet utgave og søk-lenker til transkribert utgave. Etterhvert kan vi få til enda bedre integrasjon mellom disse to digitale versjonene. Så når vi skal publisere data må det finnes en skannet kirkebok, eller det må i det minste finnes en id for det som skal bli den skannede kirkeboken. For Hafslo sin del har vi ikke skannede kirkebøker helt fram til 1920 og dermed må dataene vente til vi har fått på plass en id for den boken. Dataene fra 1755-1908 er publisert og tilgjengelig. Det er kun årene fra 1909-1920 som mangler.

 

Hva gjelder den gamle serveren så tikker og går den vanligvis uten at vi må foreta oss så mye. Den siste tiden har den vært litt vrang og vi skal se om det er noe vi kan gjøre for å få den til være mer stabil. Send oss gjerne en e-post når den henger/ikke svarer: digitalarkivet@arkivverket.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Lars !

 

Du kjem til å få bakover-sveis når du les dette i morgon.  Men eg trur du toler det !

 

Det vært diverre ikkje lagt ned ein einaste mikro-kaori for å berga serveren i Gamle Digitalarkivet.  Diverre !  Serveren går inntil den seier stopp.  Døyte i SF, Vigde i SF og Gravlagde i SF, kjem IKKJE til å bli overført til det "nye" DA, som no er over 4 år gamalt.

 

Det som er verre synest eg, at diverre lister i Gamle DA, ikkje er komen m ed enno.  Bl.a Gravlagde i Arnafjorden 1891-1970, har ein til no stoppa ved år 1920.  Kvifor ?  Anar IKKJE !

______

Men du finn ein god del frå Hafslo på Nye DA.  Bl.a 753 Gravlagde menn 1757-96 og 767 kninner frå 1756-97.

Døypte: 9.800 navn på år 17*.  År 18* på Hafslo, døypte:  22.988 treff.  Så er stopp ang døypte i januar 1895.

(Her er noko feil, då DA referer til Minestral Hafslo 1873-86, sjølv om dåpen skjer på 1890-talet)

 

Ein får berre håpa at DA vil ta inn f.eks Gravlagde i Arnafjorden fram til 1970, det er tross alt ansatte på Statsarkivet i Bergen som har produsrt dataene.

 

Vi har lovet å holde serveren oppe og gå inntil alle data og nødvendig funksjonalitet er på plass.

 

Databasene fra Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er full av feil samtidig som deler av filene var korrupte. I gamle Digitalarkivet hadde vi allerede fjernet noen av basene fra Fylkesarkivet fordi det var så mye galt med dem at de var ubrukelige. I nye Digitalarkivet måtte vi ha gått gjennom dataene for å splitte dem etter kirkebøker og når det er rot og feil i dataene og det til tider er umulig å si hvilke data som hører til hvilken kirkebok, så ville vi bruke lenger tid på å splitte disse dataene enn andre ville brukt på å transkribere disse omigjen. Ettersom vi kun er to stykker som arbeider med dette, ville all annen publisering stoppet opp inntil disse dataene var ferdig bearbeidet samtidig som resultatet hadde blitt data av dårlig kvalitet. 

 

Hva gjelder gravlagde i Arnafjord så er situasjonen den samme som for Hafslo. Dataene fra 1891-1938 er publisert og tilgjengelig, men ikke 1939-1970 for det fins ikke skannet kirkebok eller id-er til disse. Så snart det er på plass, vil også disse dataene bli publisert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Det er ikke noe galt med databasene i gamle Digitalarkivet, men vi prøver å få til noe mer i det nye. Når vi flytter data fra gamle til nye kobler vi dataene til skannet kirkebok. I Finn kilde ser dere dette ved at man får kirkebokslister sortert under hver kirkebok og det fins bla-lenker til skannet utgave og søk-lenker til transkribert utgave. Etterhvert kan vi få til enda bedre integrasjon mellom disse to digitale versjonene. Så når vi skal publisere data må det finnes en skannet kirkebok, eller det må i det minste finnes en id for det som skal bli den skannede kirkeboken. For Hafslo sin del har vi ikke skannede kirkebøker helt fram til 1920 og dermed må dataene vente til vi har fått på plass en id for den boken. Dataene fra 1755-1908 er publisert og tilgjengelig. Det er kun årene fra 1909-1920 som mangler.

 

Hva gjelder den gamle serveren så tikker og går den vanligvis uten at vi må foreta oss så mye. Den siste tiden har den vært litt vrang og vi skal se om det er noe vi kan gjøre for å få den til være mer stabil. Send oss gjerne en e-post når den henger/ikke svarer: digitalarkivet@arkivverket.no

 

Hjarteleg takk til Jon, Frank og Anette for kommentarar og svar!

 

Dette fenomenet med at maskina "heng", er noko som skjer sporadisk, men det har vore mykje oftare i den seinare tid, og i aftes var det heilt vonlaust!  Eg var berre nøydd til å gje meg etter ein halvtime med bortkasta freistnader!

 

No i føremiddag fungerer søkemotoren slik han skal, so lat oss vona at dette held fram...  Om eg på ny får vanskar, skal eg seia ifrå!

 

Elles er eg spent på korleis den nye søkemotoren vil fungera.  Det er no ein gong slik at eg er eit gamalt "vanedyr", so eg treng tid til å forstå alt slikt nymotens...

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Det nye Digitalarkivet vil jo innehalde mange andre kategoriar enn kyrkjebøker. Kunne det vere ei løysing å leggje inn databasane frå Fylkesarkivet som dei er utan oppsplitting og med alle sine feil og manglar som "Diverse kilder -> Annen kilde" som ei mellombels løysing, og på den måten omgå problemstillinga ovanfor?

 

Elles har ein jo framleis mogelegheita til å søkje i desse og andre databasar hos Fylkesarkivet på http://www.sffarkiv.no/sffbasar/

Endret av Torbjørn Igelkjøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Det nye Digitalarkivet vil jo innehalde mange andre kategoriar enn kyrkjebøker. Kunne det vere ei løysing å leggje inn databasane frå Fylkesarkivet som dei er utan oppsplitting og med alle sine feil og manglar som "Diverse kilder -> Annen kilde" som ei mellombels løysing, og på den måten omgå problemstillinga ovanfor?

 

Elles har ein jo framleis mogelegheita til å søkje i desse og andre databasar hos Fylkesarkivet på http://www.sffarkiv.no/sffbasar/

 

Det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Det er som sagt ikke bare dårlig kvalitet i dataene, men også blokker hvor dataene er uleselige. Dataene må konverteres og renses for korrupte data og det krever en del arbeid. Samtidig så er det slik at alle persondata, uansett i hvilken kildekategori vi plasserer dem, blir en del av det store søket (fritekstsøket i den blå boksen eller avansert personsøk). Dette krever at vi har data av en viss kvalitet og integritet. Dataene vil også være synlige for Google og vi kan komme i situasjoner hvor folk henvises til våre data, men at disse dataene er helt feil og villeder mer enn de hjelper. Hvis brukere bare kunne komme seg til dataene via våre sider, kunne vi ha lagt inn advarsler om mulige feil i dataene, men vi er åpen for alle søkemotorer og dermed må vi sørge for at dataene er brukbare for alt og alle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg vil gjerne få kommentera dette med Fylkesarkivet og databasane som i si tid vart overførte derifrå:

 

Det har i mange år vore ei kjend sak at basane som gjeld Lærdal prestegjeld har ein "teknisk" feil som gjer at berre kyrkjelege handlingar frå årets fire første månader er medkomne og ikkje resten av året.  I alle fall gjeld dette for det meste av (truleg heile?) 1700-talet og er sjølvsagt svært irriterande!

 

Fylkesarkivet anno 2015 er ikkje i stand til å løysa dette problemet (ifølgje telefonisk melding derifrå), men kan det tenkjast at det opphavlege materialet, som i si tid vart overført til Digitalarkivet, kan ha dei opplysningane som i dag manglar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Det ser iallefall ut som om probleme også gjeld databasane som er lagt ut på "gamle" Digitalarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

De opphavelige filene er dessverre gått tapt. Filene ble mottatt helt i oppstarten av Digitalarkivet og vi hadde ikke et ordentlig bokholderi over filene. Originalene har derfor forsvunnet i et diskkræsj for mange år siden. 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.