Jump to content
Arkivverket

Nesodden - manglende kirkebokinnføringer nov. 1791 – okt. 1792 - en liten og delvis erstatning


Espen Tjernshaugen

Recommended Posts

Niels Joachim Bjerregaard var sogneprest til Nesodden fra 1786 til han døde 1791, og det er i den perioden (og også senere) en del manglende innførsler i kirkebøkene. Et par linjer i skiftet etter ham gir et hint om dette hvor etterfølgeren Hofgaard blir bedt om å ordne opp så godt det var mulig:

 

«Ministrial og Kalds Bøger fantes ikke Heller i bedre Orden forretningerne var for en stor Deel uinførte, Bøgerne blev i den Tilstand Successor Hr Hofgaard overleverte med Andmodning at Supplere Saa vidt skee kunde.» (fol. 132b).

 

I tiden etter Bjerregaards død er det også en del mangler i kirkebøkene, selv har jeg lett forgjeves i mange år etter vielsen til en forfar i hvert eneste prestegjeld på Østlandet og A-Agder. I dag fant jeg ham endelig som trolovet, men ikke i en kirkebok! Det nevnte skiftet etter Bjerregaard innholder nemlig en liste over kallets inntekter fra november 1791 til oktober 1792, og der var han som: «Trolovet Alexander Hansen ... 0-3-0». Lista inneholder dessverre ikke navn til dåpshandlinger, men ved trolovelser og vielser nevnes i alle fall mannens navn samt navnet på en introdusert. Lista finnes i skiftet på fol. 128ab. Legger ved en avskrift om noen skulle ha interesse av det:

 

Hertil Kommer Kaldets Inkomster fra Hr Bierrigaards

Døds Dag den 28 Octobr 1791 indtil Værdsens Aarets Ende,

1791 den 13 Novembr blev af Hr Hørbye som

den tiid forrettet Tienesten leveret ... 1-2-0

den 27 Novembr af Hr Sanberg ... 1-0-4

Den 11te Decembr af Samme ... 0-0-17

Jule Offeret som blev modtaget af Hr Sanberg ... 15-3-13

1792 den 15 January af Hr Rosing … 1-0-8

den 16 January bekom Hr Sanberg

af Nils Bierkes Søn for en Brudevielse ... 2-0-0

Den 28 January blev Copuleret ved Aass

Ingebret Nielsen ... 1-0-0

Den 5te February af Hr Preus ... 1-0-0

Den 19 Dito af Hr Schielderup ... 4-2-15

Landskylden for 1791 som er oppebaaret

af Hr Hofgaard er effter Hans Regning ... 7-1-12

og Landskylden for 1792 er effter

Samme Regning ... 21-2-16

Tienden som for 1791 er oppebaaren

af Lehnsmand Rør, er effter Hans

Regning ... 59-0-21

Da Tienden af Gaarden Ruene var til-

forn betalt til Biergaard med 3-3-3

Tienden for 1792 som er modtaget

af Hr Hofgaard effter Hans

Regning er ... 62-0-0

Afgifften som Hr  Hofga-

ard har betalt af Præ-

stegaardens Afling for 1 Aar er ... 30-1-0

Achsidenserne;

som af Hr Hofgaard er

oppebaaren ere effter hans

Regning af 6te Novembr

1792 følgende [?]

Marty paa Næsod 2de Børne daabe ... 2-2-4

Oppegaard 3de (?) Søndag i faste

Arne Knudsen Brudevielse ... 2-2-0

Næsod Palme Søndag

indledet 2de Kohner ... 2-2-0

April Hans Olsen Trolovet ... 1-0-0

Paaske Offer ved Næsoden ... 7-0-4

Introd ... 0-1-0

Paaske Offer ved Oppegaard ... 6-0-3

Madam Monsen introd … 1-0-0

Hans Olsen Copuleret … 1-2-0

April 10 Barne Daab ... 0-2-0

April 10de Barne Daab ... 0-1-16

Introd ... 0-1-0

May Oppegaard Barne Daab … 0-1-16

6 Søndag efter Paaske Jords paakastelse ... 0-1-0

Introd ... 0-1-12

20 May Oppegaard begravet Monsens Søn ... 1-0-0

Pinse Offer ved Oppegaard ... 6-2-8

Næsodden ... 4-2-9

29 May Barne Daab 1-1-0

31te Trolovet Lars Jensen ... 0-2-0

Juny Opegaard Barne Daab ... 0-2-8

Næsodden introd 2de Kohner 0-1-16

Næsodden Barne Daab ... 0-2-0

Oppegaard Barne Daab ... 0-2-12

July Næsodden 5te Søndag effter

Trinitatis Barne Daab ... 0-3-0

21 Copuleret Lars Jensen ... 0-2-0

Trolovet Alexander Hansen ... 0-3-0

22de Barne Daab ... 0-2-16

Jords paakastelse ... 0-0-16

Næsoden Barne Daab ... 0-1-0

Augusty 5 Opegaard Barne Daab ... 0-3-8

Introd ... 0-1-0

12 Næsodden introd ... 0-1-12

Oppegaard Barne Daab ... 0-3-4

Introd ... 0-1-0

Septembr Næsoden introd ... 0-1-8

Dito … 0-1-0

Opegaard Jords paakastelse … 0-1-0

Næsoden Barne Daab ... 0-3-4

Octobr Opegaard Dito … 0-3-0

Næsodden Dito ... 0-3-0

Jord paakastelse ... 0-1-0

Atæster ... 2-0-0

14 Octobr Næsoden Barne Daab ... 0-2-8

Jord paakastelse ... 0-0-12

af Confirmations ungdommen … 6-0-0

Arbeids Penge af Hoved Sognet ... 1-1-12

Oppegaard Arbeids Penge 1-3-0

Herforuden er betalt

af Christiand Granerud … 2-0-13

Saa ogsaa af Hans

Oppegaard Landskyld

af end Gaard … 1-0-0

 

Skifte etter sogneprest Niels Joachim Bjerregaard, begynt 13/12-1791 og sluttet 14/3-1793.

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Øvre Borgesyssel prosti, Skifteprotokoll 2 , 1780-1824, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/35355/131/

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.