Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Bård Olsen

Tinglysning Rud Glassverk, Aurskog 1806

Recommended Posts

Bård Olsen

Hei

Trenger tydehjelp til tinglysningen midt på høyre side her, jeg klarer enkeltord selv, men det er så mange spørsmålstegn at jeg mister sammenhengen;
https://media.digitalarkivet.no/view/21540/63

Eieren Høffke går konkurs i 1807, dette er beskrevet her og skulle gjerne også være tydet hvis noen har tid og lyst....
http://arkivverket.no/URN:rg_read/40291/74/

mvh

Bård Olsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bård Olsen

Har forsøkt meg på tinglysningen selv, men en god del mening forsvinner når det mangler for mange ord...

N105 C7 1806, ?5-90/ Underskrevne justuti raad Jørgen V? Brevik
man, gjør ?hermed? ?vitterlig? at hans ? om ? ? støtte ? ?
sælger og overdrager til ? ? ? Johan Frederich Høffke ? ?
nam? min efter ? at NO16 1809? ? ? gaard Ruud i Urskoog ?Prestegjeld?
mar N 286 af ? 10? at gjøres saaledes som ? ?befinder? m?? alle ?
gi??? anlæg og opførte bÿgninger af Glashÿtte, ??, vannings hus? ?
Sand magazin og glas ?, ? alle st?  ???. 2mai
efter frist af 28.juni 1805 ? ?enerett? i aurskog prestegjeld at ?
1 1/2 ? mat No:317. 3 kom vigtig?? kjøperen tillatelse ? ?
som sag? ? after ? af 5.nov 1804 ? ? i Aurskog.
"Et ferdig ? ? coblenzer leer, glas skierver, Raa glas,
Soda eller laug glas og andere glasovn: alt efter ? ?
? og ? Specialiteter- Paa ? og ovns? ?
? Høffke glas? migni? 17.april 1805 ? allernadigst m? ?
aqu??? til at glasverksanlegg på gaarden ruud i aurskog prestegjeld. All
sammen for paa summa 14000 ? ? ? ?
kiøbesum ? Johan Frederich Høffke for ? får gjøre fulkommen ?
o ?, ? all foran ? følges og tilføres kjøberen ? ?
= arvinger? af mig og ? ? ? ? ?
? ? efter ?. Dette ? ? skriftlig contract
`? ? ? ? 2 re?-ovner?
?magnler?. Christiania 3.mai 1806 J BRochmann ?
? Borg A Michelsen

Specialiteten
? ? ? ? følgdende(?) 6 ov? matierialer?, ?slig?
175 ? ? salt`- 4545 ? coblenzer leer - 1850 qua?
?raa? glass - 16000 soudaeller laug glas - adskillige ? og ?
glas skierver - 2stk ? complete glasovn ? Christiania
den 3.mai 1806 Brochman

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen

Jeg tror navnet er Jørgen Vilhelm Brochman, ikke Brevik.  

 

 

Edited by Lene Benedicte Lauritzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei,  her er et forslag til begynnelsen. Har ikke brydd meg om den innledende stempel/papiravgiften.

 

Underskrevne Justits Raad Jørgen Vilhelm Broch-

man, giør hermed vitterligt at have solgt, ligesom ieg herved dette Skiøde aldeles

sælger og overdrager til S: P: Hr Johan Frederich Høffcke følgende Eiendomme

neml: I Min efter Skiødet af 11 Octb 1804 ejende halve Gaard Ruud i Urskoug Præstegield

Mat. N: 286, af Skyld 10 Lispund Tunge og et Høns, saaledes som den nu befindes med alle der

giorte Anlæg og opførte Bygninger: sc Glas Hytte, forskiellige Vaanings Huuse,

samt Magasin og Aske Huus, tilligemed alle ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

... der havende Matrialier. 2 Min

efter Skiøde af 28 Junii 1805 ejende Skov Tønsberg kaldet i Urskoug Præsteg. af Skyld

1 1/2 Lispund Tunge Mat: No 317. 3 Skov Stykket Høymoen tilligemed Pladsen Furuset,

som ieg har ejet efter Skiøde af 5 Novb 1804 ligeledes beliggende i Urskoug.

4 Et stort Qvantum Engelsk Roch Salt, Coblents Leer, Glas Skierver, Raae Aske,

Soda eller Tang Aske og endeel Glasovnsteene; alt efter den ved dette Skiøde

hæftede og forseglede Specification.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Minken

 Jeg var akkurat ferdig med et forslag til transkripsjon da Espen Tjernshaugen la ut sin tekst. Mitt forslag inneholdt en god del spørsmålstegn som nå er avklart i Espens tekst. Legger bare ut slutten av mitt forslag:

 

Saa extraderes og overdrages bemeldte  hr Høffke ogsaa det mig under 17.april 1805 Kongl (kongelige) allernådigst meddelt Privilegium til et glasverksanlæg på Gaarden Ruud i Urskaug prestegjeld. Alt sammen for summa 14000 Rd (riksdaler) skriver fjorten tusinde Rgsd. og da Kiøberen hr Johan Frederich Høffke for samme har giort fuldkommen Reede og Rigtighed, saa skal alt foran specificerede  følge og tilhøre kjøberen med Hustru og Arvinger, upaagtet af mig og arvinger, ligesom ieg for salget bliver Kiøberens Hjemmelsmand efter Loven. Dette Skiøde, ? ? paa skrivtlig Contract forhen er opprettet bekreftes ved min Haand og Underskrift i 2 Vidners overværelse
Christiania 3.mai 1806 J Brochmann. Til Vitterlighed R. Borg  A Michelsen

Specification
Over de i dette i følge dette Skiødes 4 post?  solgte og overleverede Materialier nemlig 175 engelske Tons Rocksalt, 4525 Klumper Coblenz Leer, 1850 raae Aske, 16000 … Souda eller Tang Aske  adskillige …  og
glas skierver - 2stk complete glasovnsteene.

Christiania

den3. mai 1806 Brochmann

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Legger ved forslag for å komplettere Anne Minkens tekst. Det som mangler i spesifikasjonen er en eller annen vektangivelse i pund, men hva slags pund har jeg ikke undersøkt nærmere. Det som står mellom Engelsk og Roch Salt er jeg usikker på.

 

 

. ... Saa extraderes og overdrages bemelte

hr Høffche ogsaa det mig under 17 April 1805 Kongl. allernaadigst meddelt Privi-

legium til et Glasværks Anlæg paa Gaarden Ruud i Urskougs Præsteg.  Alt

sammen for den Summa 14000 rd skriver fiorten Tusinde Rigsd. Dansk Courant, og da

kiøberen hr Johan Frederich Høffche for samme har giort fuldkommen Reede

og Rigtighed, saa skal alt foran specificerede følge og tilhøre Kiøberen med Hustrue

og Arvinger, upaaanket af migog Arvinger, ligesom ieg for Salget bliver Kiøbe-

rens Hiemmelsmand efter Loven. Dette Skiøde, hvorom ingen skriftlig Contract

forhen er oprettet, bekræftes ved min Haands Underskrift i 2 Vidners Over-

værelse. Christiania den 3de Mai 1806. J. Brochmann / L. S. /

 

 

Specification
Over de i dette i følge dette Skiødes 4 Post  solgte og overleverede Matrialier nemlig 175

Engelske [.ons?] Roch Salt, 4525 Klumper Coblents Ler, 1850 Tønder

raae Aske, 16000 […] Souda eller Tang Aske  adskillige Tusinde [...]   diverse
Glas Skierver.  2 Sæt Complete Glasovn Steene.  Christiania

den 3. mai 1806.   Brochmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Har fjernet klammer og spørsmålstegn i # 5 da navnene Tønsberg og Furuset er bekreftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.