Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

LØYST: Carl Ludvig Holtermann - fødd i Hafslo 1866 - professor i botanikk i Berlin frå 1902 - lagnaden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Carl Ludvig Holtermann, sakførarson, fødd i Hafslo i Sogn 23.1.1866, flytte som barn med foreldri til Halden og voks opp der.

 

Han vart student i 1888 og studerte naturvitskap i Christiania og sidan i Bonn i Tyskland.  Han vart i 1893 assistent i Münster, men var frå 1897 tilsett ved universitetet i Berlin, først som dosent og frå 1902 som professor i botanikk.

 

Er det mogeleg å finna ut noko meir om lagnaden til denne personen?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

På bokhylla.no finner jeg følgende bok: 

Det Kongelige Fredriks universitet 1811-1911 : festskrift. 2 : Det teologiske fakultet. Det juridiske fakultet. Det medicinske fakultet. Det historisk-filosofiske fakultet. Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet (Kristiania : Aschehoug, 1911)

 

Her finnes det på side 563 en biografisk omtale av Carl Ludvig Holtermann:

 

Født 1863, student 1888, dr. philos ved Bonns universitet 1893, fulgte allerede som gutt med på Axel Blytts eksursjoner, men har vesentlig studert ved tyske universiteter. Holtermann har vært assistent hos Brefeld i Münster og hos Schwendener i Berlin og er for tiden ekstraordinær professor ved Universitetet i Berlin. I 1900-01 oppholdt seg med støtte fra vitenskapsakademiet i Berlin på Ceylon. Hans avhandlinger går vesentlig i planteanatomisk og økologisk retning, og behandler for en vesentlig del tropiske planter. Han har dessuten utgitt sin lærer Schwenderes klassiske forelesninger over mekaniske problemer i botanikken. 

 

I Hvem er hvem 1912 går det fram at Holtermann hadde to lengre studiereiser til Ceylon, Java og Borneo:

http://runeberg.org/hvemerhvem/1912/0127.html

 

Her er en liste over bøker av Carl Holtermann:

http://biolib.mpipz.mpg.de/library/authors/author_00111_de.html

 

Her opplyses det at Carl Holtermann døde i 1923:

http://runeberg.org/aschehoug/2-sup/0223.html

 

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Professor Carl Holtermann var Aftenpostens norske telegramkorrespondent i Berlin under 1. verdenskrig fra august 1914.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen

http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/DR-2010C/Blyttia_45-3.pdf

 

Omtale av Carl Holtermann under overskriften

Planteslekter oppkalt etter norske botanikere:

Holtermannia Sacc. et Trav. (1910), Fungi
Carl Holtermann (1866-1923), tadt i Hafslo.
Studerte botanikk i Tyskland og ble
privatdosent ved Berlins Universitet
i 1897, fra 1902 med tittel av professor.
Hans hovedverk dreier seg om tropiske sopp,
men ellers arbeidet han generelt med
tropenes plantevekst.
Han var Berlinkorresoondent for
Morgenbladet og Aftenposten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Studenterne fra 1888 : biografiske efterretninger samlet til 25 aars-jubileet 1913, side 86, står i biografien om Carl Holtermann at han var Berliner-korrespondent for Morgenbladet 1898-1900, og for Aftenposten fra 1901. Ugift. 

 

(funnet på www.bokhylla.no) 

 

Studentene fra 1888 : trykt som manuskript ved 50-årsjubileet 1938, side 68 står det at Holtermann døde i Berlin 2. mai 1923. I sine senere år virket han vesentlig som journalist og var til 1922 fast korrespondent til "Aftenposten". Under verdenskrigen gjorde han som korrespondent flere reiser både til øst- og vesfronten. Holtermann var et fremtredende medlem av den norske koloni i Berlin. 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe, Sven og Lars J. for spennande og nyttige innlegg!

 

Carl Ludvig var altso aldri gift, og sidan dødsdatoen no òg er komen, er problemet Carl Holtermann løyst!

 

Eg takkar på ny for kjempefin dugnadsinnsats!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.