Gå til innhold
Arkivverket
Erik Hov

Tyding av skjøter 1773 og 1781 Snertingdal

Recommended Posts

Erik Hov

Prøver å tyde disse to skjøtene fra 1773 og 1781 men trenger litt hjelp !. Skjøte fra 1773 nederst venstre side)

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=10185&uid=ny&idx_side=-167

og skjøte fra 1781 nederst høyre side og fortsettelse venstre siden etter. 

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=10186&uid=ny&idx_side=-202

 og

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=10186&uid=ny&idx_side=-203

 

Håper linkene virker her. 

Det eldste skiftet kan jeg hvertfall prøve meg på. Håper på hjelpe til å fylle ut hullene her!!.

 

Underskrevne Johannes Olsen Haav giør herved vitterl...at ieg/jeg? med min hustrues samtykke har solgt og avhændet ,og herved sælger ,skøder og avhænder .......og paaboende gaard 3/4 af gaarden Nordre Haav i Snertingdal til Biri Prst-giæld til den ....mand Bersvend Hovelsen Haav......derfor har betalt den Sa 1150 rd?. Thi? skal min eyende?  3/4 av gaarden Nordre Haav ,skyld 1 1/2 hud 1 1/8 Skind med bøxel og herav hvad .... ,,,et Land. intet ? undtagen. s...ger følge Berven Haav ,hustru og Arvinge til ...dig Odel og Ejendom ,af ...g og k....ger u...et.....

 

Ikke lett dette med min skriftkyndighet...

 

Det yngre skjøtet fra 1781 kan jeg ikke lese mye av så håper også her på hjelp. 

Det starter hvertfall med

underskrevne Bersvend Hovelsen Hoov giør herved vitterligt at han (med?) sin hustrues ....

 

Håper noen der ute kan hjelpe med oversettelse her!. 

mvh Erik

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Skjøtet 1773:

 

Underskrevne Johannes Olsen Haav giør herved vitterl. at jeg med min Hustrues samtykke har solgt og avhændet, og herved sælger, skøder og avhænder m[in] eyende og paaboende Gaard 3/4 af Gaarden Nordre Haav i Snertingdal til Biri Preste-giæld til den Velagt[e] Mand Bersvend Hovelsen Haav som mig derfor har betalt den Sa 1150 r. Thi skal min eyende 3/4 av gaarden Nordre Haav, skyld[ende] 1 1/2 hud 1 1/8 Skind med bøxel og her[lighed] av hvad Naun nævnes kand, intet undtagent, efterdags følge Bersuen Haav, hustru og Arvinger til best[an]dig Odel og Ejendom, af mig og Arv[in]ger upaaanket og upaataelt. For Kiøbet er jeg i øvrigt hans fulde og faste Hjæmel efter Loven. Til stadfæst[else] p. Ting-stuen Svennes d. 27 Oct. 1773. Johannes Olsen Haav. Til vitterl. Schwabe. Jens Henrichs. Nøss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Hov

Ypperlig. Tusen takk for det første skjøtet!!!. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Hov

Nå har jeg prøvd å lese det jeg kan av det andre skjøtet fra 1781. Litt egeninnsats skader ikke ,og jeg klarte å tyde mer enn jeg hadde trodd ,men som man ser er det masse ord jeg er usikker på og noe som er feil sikkert også. Håper noen kan fylle inn der jeg har feil og det som mangler??!!. 

 

Bersvend Hovelsen Hoov giør her

ved vitterligt at han paa sin hustrues

....og samtykke solgt og afhændet eje/..ge

om jeg nu herved sælger skiøder og afhænder

min efter Skiøde af 27de October 1773 ejende (?)

¾ parten udi gaarden nordre Hov beliggen

d i Snertingdalen til Biri prestegield af Skyld

1 ½ huud 1 1/8 Skind med Bøxel og lovlig ...

te (?) til min .....ælst (?) sønn Johannes Bersvensen

for den Summa 999 rd skrives ...999 rd hvilken

kiøbe Summa er bleven først at avtat noen

joorder ..................og hustrue fratad

del(?) som ....efter vores eget godtbe

findende eller med noens ...lige ...gang

thi skal bemælt ¾ del udi gaarden af

Skyld som anført ,med alle min nu til (?)

og underliggend Hærlig heder at huusr(?)

Bygninger..........p Hans og mart/mark?

styker .....forgang fra fi.... til

tider ind til nu tagen i nogen ....de

joorder følger og til hø.....ælte

 

min søn Johanes Bersvensen og hans

arvinger j....Odel og Ejendom

upaaanket og upootalt af mig hu

strue og øvrige arvinger. Vi alle .....

.... , .... jeg og hustrue for beholet os,

..............................................brug og lovlig

hed ,er paa goorden ...ge optagen til Stue

Bygning som vi selv skald forer (?). Mand

folker ,....som skal ..........

....til goorden i ....uden Erstattning.

............................min hoved

og s....2 vitterligheds vid...over

værelse. Petersborg ting Mød den 7de februar

1781. Bersvend Hovelsen Hov med poohol

den pæn. til Vitterlighed Mickel Halvor

sen Morckind. Ole Jensen  Skiønsbye. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Underskrevne Bersvend Hovelsen Hoov giør herved vitterligt at han med sin hustrues minde og samtykke solgt og afhændet, ligesom jeg nu herved sælger skiøder og afhænder fra mig Hustrue og øvrige arvinger, min efter Skiøde af 27de October 1773 ejende ¾ parten udi gaarden nordre Hov beliggende i Snertingdalen til Biri prestegield af Skyld 1 ½ huud 1 1/8 Skind med Bøxel og Hærlighed, til min kiære ælste Søn Johannes Bersvensen for den Summa 999 rd skriver er 999 rd hvilken kiøbe Summa bliver først at betale naar Gaardes Brug af mig og Hustrue fratas den, som skeer efter vores eget godtbefindende eller ved vores dødelige afgang, thi skal bemælt ¾ dele udi gaarden af Skyld, som anført ,med alle sine nu til og underliggende Hærligheder af Huuse  Bygninger Ager og Eng, Skoug og mark, fiskevang og fæegang fra fields til fiære indtes undtagen i nogen maade, saaledes følge og tilhøre ermælte min søn Johanes Bersvensen og hans arvinger som Odel og Ejendom, upaaanket og upaatalt af mig hustrue og øvrige arvinger, i alle maader, allene jeg og hustrue forbeholde os, vores levetiid til frie brug og Raadighed, en paa Gaarden nye optømret Stue Bygning som vi selv fuldfører og i Standsætter, men som efter vores Død, falder til Gaarden igien uden Erstatning.  Til Stadfæstelse under min Haand og Signete i 2d Vitterligheds Vidners Overværelse. Petersborg Ting Stæd  den 7de februar 1781. Bersvend Hovelsen Hov med paaholden Pæn (LS). Til Vitterlighed Mikel Halvorsen Morkind (LS) Ole Jensen  Skiønsbye (LS)

 

NB! Jeg har ikke rettet opp alle kommafeil, små/store forbokstaver.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Hov

Tusen hjertelig takk!!. Du er god til å lese skrift!. 

Burde vel lage en post til angående dette ,men her har jeg klart å oversette det meste ,men også her mangler jeg noen ord. Dette er et pantebrev datert 29-10-1772 der garden av skyld 2 huder og pantsatt av Johannes Olsen til Ole Olsen Aalseth for 400 daler. Avlyst panteobligasjon 27-7-1776. Kanskje du kan fylle inn resten her også? (Skal prøve å oversette det jeg kan av ting før jeg spør om hjelp til å tyde dem....)

øverst venstre http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=10185&uid=ny&idx_side=-137

Pantebrevet sier noe sånt som følgende mangler noen ord):

Ieg undertegnede Johannes Olsen Hoff forbinder ved Dateret

Pante Obligation mig og mine arvinger at betale til

agte Ole Olsen Alset ........lovlig Opsigelse sk...

Smma 400 rd og af disse 400 rd at svare som aarlig Rænte 4 Proc..

tum indtil Betaling staar. Til Creditor Ole Alsets Sisteg...

pandtsætter ieg ham herved min Eiende gaard Hov i Snerting

sdahlen skyldende 2 huder ,hvorudi han skal være 1te Prioriteret

og Lovlig pante Berettiget indtil Capitalen de 400 rd med..

...en og Omkostninger er ham skadesløs (?) udbetalt. Dette betrog..

med min haand og seygl med 2st Vitterliheds Mænds Under

skrifter paa Lier den 29st October 1772-Johannes Olsen Hoff.

Til Vitterlighed J. F? Schwabe ,A. M. Lund.

Aflyst inden Birie ....

paa gaarden Skøyen den 27de ju

lii 1776 etter denne.....

 

Johannes Olsen gav skjøte på 3/4 av Hov til Bersvend Hovelsen i 1773 ,men det som er interessant er at Bersvend også betalte 4..(tall vanskelig å se fra brukskontrakten siden det blir borte i bokryggen) til Anstein Tollefsen Kvisgaard for å få bruke Søndre Hov. Usikker på om det er de samme 400 riksdalerne som Johannes betalte til Ole Olsen som Johannes fikk igjen av Bersvend da. Tror jeg må legge to og to sammen til slutt for å se om det lyder logisk eller ikke. Dreier seg jo om 2 garddeler her. 

 

Takk så mye igjen!. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Jeg undertegnede Johannes Olsen Hoff forbindes ved denne Pante Obligation mig og mine Arvinger at betale til [vel]agte Ole Olsen Alset efter et fierding Aars lovlig Opsigelse de[n] Summa 400 rd og af disse 400 rd at svare ham aarlig Rænte 4 Pro C[en]tum
 indtil Betaling skeer. Til Creditor Ole Alsets Sicker[hed] pandtsætter jeg ham herved min Eiende Gaard Hov i Snertingdahlen skyldende 2 Huder, hvorudi han skal være 1te Prioriter[et] og lovlig pante Berættiget indtil Capitalen de 400 rd. med [Ræn]ter og Omkostninger er ham skadesløs udbetalt. Dette bekræf[tes] med min Haand og Sejgl med 2de Vitterligheds Mænds Und[er]skrifter. - Paa Lier den 29de Octobr. 1772. - Johannes Olsen H[off]. Til Vitterlighed J. F. Schwabe. A. M. Lund. - Aflyst inden Birie Som[merthing] paa Gaarden Skøyen den [...]lii 1776 efter derpaa teigne[de Qvit]tering. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Hov

Takk så mye for all hjelp så langt!! :rolleyes:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.