Gå til innhold
Arkivverket
Kurt Østbye

Bruk av DNA-analyse for bedre kunnskap om kjente slekter i Sunnhordland/Ryfylke/Hardanger

Recommended Posts

Kurt Østbye

Det foreligger nå DNA-tester av nålevende etterkommere etter Peder Førde i Sveio som levde i andre halvdel av 1500-tallet og fram til 1620-tallet. Testene viser forekomst av et gen som et meget sjeldent i Nord-Europa, men som er vanlig i Middelhavsområdet.

 

Les mer om dette i denne tråden her på Forumet.

 

http://forum.arkivverket.no/topic/189884-horo-peder-førde-sveio-1500-1600-tall-haplogr-y-dna-j1/

 

Vi er interesserte i å se om flere Vestlands-slekter har slikt 'eksotisk' gen, da vi vet at mange har gamle historier om sydlige aner i familien. Vi har i utgangspunktet tenkt å studere anelinjer tilbake til Erik Matsson Bua og Jon Gauteson Sveen, som mange av oss har i vårt slekts-tre. Imidlertid er vi også interesserte i forslag til forsking på andre aner man ikke har dokumentert opphav til, og hvor man tror det kan være innslag av fjerne gener.

Hvis det er interesse for det, vil vi opprette en lukket Facebook-gruppe for å få en effektiv kommunikasjon om arbeidet og resultatene. Som i Peder Førde-prosjektet, er det tanken at gruppen dekker utlegget til DNA-testen. Vi har identifisert flere mannslinjer fra ovennevnte Erik og Jon, men vil vente med å kontakte potensielle testpersoner til vi vet om det er god interesse for tiltaket.

 

Vil du være med på dette så skriv et innlegg i denne tråden, eller send Epost til meg, kurtostbye@online.no

Endret av Kurt Østbye

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Spennende ;) Har selv en historie om en skipsbrudden spanjol i Rogalandsslekta..

Ellers hadde det vært interessant å sammenligne Sunnhordaland/Hardanger: http://www.norwaydna.no/lokale-prosjekter/sunnhordland/ og Øvre Rogaland/Haugalandet: http://www.norwaydna.no/lokale-prosjekter/rogaland/

 

I Rogalandsprosjektet er det i sør (Dalane, Jæren, nedre deler av Ryfylke) foreløpig kun I1, R1a og R1b. I nord (Haugaland og øvre deler av Ryfylke)

skiller J2 og N1c seg ut, mens i Sunnhordlandsprosjektet ser jeg at G og J1 skiller seg ut.. Men får se hvordan bildet ser ut med flere testere..

 

Selv har jeg lett lenge etter den omtalte "spanjolen", men foreløpig ikke funnet noe "eksotisk", rent bortsett fra beskrivelser av deler av slekta med ravnsvart/blåsvart hår, mørke øyne og krøller.. Ifølge historien knyttet til navnet Fanuel, som jeg finner i slekta og har kartlagt bruken av navnet i Norge fra 1580-1865. Av de jeg har funnet kan alle knyttes til et lite område i Rogaland og teller så langt 67 personer, delt inn i 5 slekter, der slektene i tillegg er mer eller mindre knyttet til hverandre..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kurt Østbye

Takk for interessante lenker David. Ser du har med Peder Førde-testen, håper vi etterhvert kan bidra med data for flere slektslinjer. Ideen om å se på linjen til Erik 'Matsson' Bua kommer av at hans opphav ikke er dokumentert, samtidig som mange synes anta at han er sønn av Mads Jonson. I så fall ville han være sønnesønn av Jon Gauteson, og vi har mannslinjer ned til nålevende personer også for Jon Gauteson. Testresultat fra disse to mannslinjene vil altså avklare dette.

 

Jeg nevnte at deltagerne deler på test-utgiften, men vi begrenser kostnaden til maks. kr 200,- for hele prosjektet, jo flere som er med jo lavere blir kostnaden. Skulle noen ønske en personlig test vil det være naturlig de betaler for den. Jeg hører gjerne synspunkter fra flere på dette opplegget, og som nevnt, gjerne forslag til anelinjer som ønskes analysert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Hei

 

Dere paa Vestlandet ligger i forkant her vedrorende DNA , med prosjekter (har ogsaa notert meg at det er mulig aa korrigere bygdeboker, paa Dis-Norge, her er det 

kun More og Romsdal saa langt).

 

Jeg fikk nylig et innspill i en annen debatt, av en person som tydeligvis har foretatt en DNA-prove (og oppfordret andre til aa gjore det samme).

Dette gjelder Agder og Telemark. Jeg er aapen for det i saa maate, men under forutsetning av at prosjektet blir inndelt paa tilsvarende maate  (slik dere paa Vestlandet har klart). Dette betinger dog ogsaa god markedsforing (les med bruk av diverse media), dette med tanke paa at meget mange personer finner dette av interesse.

 

Jeg er en amator vedrorende slektsgranskning i DNA-oyemed (vi har alle en farfar, farmor, morfar og mormor, og har noen sporsmaal i saa maate. 

Hvem maa testes, for aa faa med vaare 4 besteforeldre (som kan gi et troverdig og utfyllende grunnlag?)

 

1. Selvsagt meg 2. Min soster  men her maa det flere personer til , les etterkommere i besteforeldrenes fars og morslinje (da maa jeg i saa tilfelle faa med meg fettere og kusiner, og maa nok i enkelte tilfeller til Frankrike og Danmark-dog ikke noe problem god kontakt, og penger er underordnet).

 

Hovedutfordring nr 1. er aa faa til et tilsvarende prosjekt i Vest-Agder,Aust-Agder og Telemark, som dere paa Vestlandet har klart.

 

Min hovedutfordring er hvem som maa testes (mitt utgangspunkt bor vaere meget bra, tatt i betraktning av etterslekten til mine besteforeldre).

Jeg vil sette stor pris paa en tilbakemelding vedrorende dette punktet, rett paa sak og oversiktelig (uten for meget om og men), med den beste DNA-proven.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen ^_^

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigmund Steinsbø

Eit spanande tema dette og ikkje berre i Sunnhordland/Ryfylke/Hardanger regionen. I enkelte høve kan ein gjennom DNA få indikasjonar på slektskap som går lengre tilbake i tid enn det skriftlege materiale ein har til rådvelde.

 

Som innsamlar av nokre av testane i Sunnhordland/Ryfylke/Hardanger, er det mange ting ein undrar seg over, når ein får resultata frå DNA prøvane.

 

Som eksempel, er dei mannelge etterkomarane etter Anders Mowat, forfar til Mowat-slekta, av haplogruppe I1, og truleg av undergruppe DF29+ og L22+.

 

I årsboka for Sunnhordland Folkemusem og Sogelag 1939, skriv Kristian Bjørkvoll «Anders Mowat var og adelsmann. Far og bestefar hans var friherrar til Bohquholly Banffchire (Skottland). Mowat-ætti skulde vera ei grein av ei italienske ætta – Montealto».

 

I1 er spreidd over heile Europa, men dei utgjer berre ca. 1%  i den italienske populasjonen. I Noreg er det I1 den største haplogruppa, - ca. 35% av alle norske menn er I1. Slik sett peikar ikkje DNAet deira i retning av eit italiensk opphav.

.

I DNA-Norway prosjektet, finn ein også Anders O. Bakka, fødd 1663 i Sauda i Rogaland, med eit DNA som viser stor likskap til Mowatane. Kan dette indikere eit norsk opphav for Mowat, først via Skotland, så til Shetland og til sist tilbake til Noreg att..? Noko sikkert svar får ein kanskje ikkje, men etterkvart som fleire testar seg, kan DNA indikere svar på både denne liknande gåter.

 

Eg legg ved eit kart som viser distribusjonen av haplogruppe I1 i Europa.

 

Haplogroup_I1.gif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Mowat´ene tilhører med all sannsynlighet undergruppen L205. Denne gruppen er så langt veldig liten og uutforsket, men vi jobber med saken. Jeg har en forfar som foreløpig eneste sikre nordmann med L205. De andre er stort sett britiske og nederlandske, og vel én franskmann og muligens én svenske. Mowat´ene stammer som kjent Shetland/Skottland. Jeg har forsøkt å komme i kontakt med folk som administrerer Mowat-kits, uten hell. I Storbritannia sitter bl.a. en kjent genforsker på en del prøver.

 

Yngste felles ane for de L205-menn som hittil er testet på mer avansert nivå (BigY), levde ifølge dagens estimater for omtrent 1400 år siden.

 

Dersom noen Mowat-etterkommere i rett nedadstigende mannslinje leser dette, ta gjerne kontakt!

Endret av Ingebjørg Romulslie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kurt Østbye

Takk til Ingebjørg og Sigmund for interessante kommentarer, håper det melder seg flere til belysning av Mowatt'enes opprinnelse.

 

Jeg har ikke kompetanse til å svare på Ole Petter Eriksens spørsmål i innlegg 4, men det virker som om han tenker kartlegge sin families DNA i alle 4 anelinjer bakover fra besteforeldre, og spør om hva slags DNA-tester som i tilfelle må taes ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hei

 

Dere paa Vestlandet ligger i forkant her vedrorende DNA , med prosjekter (har ogsaa notert meg at det er mulig aa korrigere bygdeboker, paa Dis-Norge, her er det 

kun More og Romsdal saa langt).

 

Jeg fikk nylig et innspill i en annen debatt, av en person som tydeligvis har foretatt en DNA-prove (og oppfordret andre til aa gjore det samme).

Dette gjelder Agder og Telemark. Jeg er aapen for det i saa maate, men under forutsetning av at prosjektet blir inndelt paa tilsvarende maate  (slik dere paa Vestlandet har klart). Dette betinger dog ogsaa god markedsforing (les med bruk av diverse media), dette med tanke paa at meget mange personer finner dette av interesse.

 

Jeg er en amator vedrorende slektsgranskning i DNA-oyemed (vi har alle en farfar, farmor, morfar og mormor, og har noen sporsmaal i saa maate. 

Hvem maa testes, for aa faa med vaare 4 besteforeldre (som kan gi et troverdig og utfyllende grunnlag?)

 

1. Selvsagt meg 2. Min soster  men her maa det flere personer til , les etterkommere i besteforeldrenes fars og morslinje (da maa jeg i saa tilfelle faa med meg fettere og kusiner, og maa nok i enkelte tilfeller til Frankrike og Danmark-dog ikke noe problem god kontakt, og penger er underordnet).

 

Hovedutfordring nr 1. er aa faa til et tilsvarende prosjekt i Vest-Agder,Aust-Agder og Telemark, som dere paa Vestlandet har klart.

 

Min hovedutfordring er hvem som maa testes (mitt utgangspunkt bor vaere meget bra, tatt i betraktning av etterslekten til mine besteforeldre).

Jeg vil sette stor pris paa en tilbakemelding vedrorende dette punktet, rett paa sak og oversiktelig (uten for meget om og men), med den beste DNA-proven.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen ^_^

 

Jeg er ikke 100% sikker på hva du spør om. Men det mest økonomiske er å kjøpe Y-DNA og mt-DNA i ett. Helst når det er salg. :) Dersom penger ikke er noe tema, vil jeg anbefale Y37 og fullsekvens mtDNA først, og deretter BigY eller bedre. Det kommer litt an på hva du ønsker å oppnå med testingen. Din søster vil ha nøyaktig samme mtDNA som deg, så det er egentlig ingen grunn til å teste henne for dette. (Med mindre dere har forskjellig mor.) Ved å teste deg selv slik, får du info om din farfar og din mormor. For å få vite mt-haplogruppen til din farmor må du teste din far. Hvis han er borte test en av fars søsken, evt. fasters datter for mtDNA. For å få vite din morfars Y-haplogruppe osv. test din morbror eller morbrors sønn for Y-DNA. Jeg går her ut fra at alle 4 besteforeldre har gått bort.

 

Autosomale tester (f.eks. Family Finder hos FTDNA) er noe annet. Disse kan alle i familien ta. Det beste er da å teste de eldste levende slekningene først.

Endret av Ingebjørg Romulslie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Selvsagt:

Dersom din far lever, test ham for Y-DNA og mtDNA

Dersom din morbror lever, test ham for Y-DNA og mtDNA

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Jeg er ikke 100% sikker på hva du spør om. Men det mest økonomiske er å kjøpe Y-DNA og mt-DNA i ett. Helst når det er salg. :) Dersom penger ikke er noe tema, vil jeg anbefale Y37 og fullsekvens mtDNA først, og deretter BigY eller bedre. Det kommer litt an på hva du ønsker å oppnå med testingen. Din søster vil ha nøyaktig samme mtDNA som deg, så det er egentlig ingen grunn til å teste henne for dette. (Med mindre dere har forskjellig mor.) Ved å teste deg selv slik, får du info om din farfar og din mormor. For å få vite mt-haplogruppen til din farmor må du teste din faster eller fasters datter for mtDNA. Likeledes må du for å få vite din morfars Y-haplogruppe osv. teste din morbror eller morbrors sønn for Y-DNA. Jeg går her ut fra at alle 4 besteforeldre har gått bort.

 

Autosomale tester (f.eks. Family Finder hos FTDNA) er noe annet. Disse kan alle i familien ta. Det beste er da å teste de eldste levende slekningene først.

Hei mitt sporsmaal var meget konkret.

 

Mine besteforeldre er dode, ogsaa foreldre, men samtlige har (barn og) barnebarn av begge kjonn som lever i dag. 

Forutsetningen burde i saa maate vaere meget god, med tanke paa DNA. Dette er direkte aner, av mine besteforeldre.

Dette fremkommer ogsaa i mitt innlegg. Forutsetneningen skulle mao vaere meget god, med tanke paa DNA (felles forfedre).

 

Jeg leser dog at jeg ikke har faat noe svar paa mitt sporsmaal..............

 

Jeg takker forovrig for din tilbakemelding.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hei mitt sporsmaal var meget konkret.

 

Mine besteforeldre er dode, ogsaa foreldre, men samtlige har (barn og) barnebarn av begge kjonn som lever i dag. 

Forutsetningen burde i saa maate vaere meget god, med tanke paa DNA. Dette er direkte aner, av mine besteforeldre.

Dette fremkommer ogsaa i mitt innlegg. Forutsetneningen skulle mao vaere meget god, med tanke paa DNA (felles forfedre).

 

Jeg leser dog at jeg ikke har faat noe svar paa mitt sporsmaal..............

 

Jeg takker forovrig for din tilbakemelding.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

 

Så håper jeg noen andre forstår spørsmålet ditt bedre enn jeg gjør. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Så håper jeg noen andre forstår spørsmålet ditt bedre enn jeg gjør. :)

Hei igjen

 

Jeg haaper du kan kokretisere hva du ikke forstaar, vedrorende mitt sposrmaal.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Mowat´ene tilhører med all sannsynlighet undergruppen L205. Denne gruppen er så langt veldig liten og uutforsket, men vi jobber med saken. Jeg har en forfar som foreløpig eneste sikre nordmann med L205. De andre er stort sett britiske og nederlandske, og vel én franskmann og muligens én svenske. Mowat´ene stammer som kjent Shetland/Skottland. Jeg har forsøkt å komme i kontakt med folk som administrerer Mowat-kits, uten hell. I Storbritannia sitter bl.a. en kjent genforsker på en del prøver.

 

Yngste felles ane for de L205-menn som hittil er testet på mer avansert nivå (BigY), levde ifølge dagens estimater for omtrent 1400 år siden.

 

Dersom noen Mowat-etterkommere i rett nedadstigende mannslinje leser dette, ta gjerne kontakt!

Hei igjen

 

Ingen "heksejakt" fra min side, men undres over denne personen som levde for 1400 aar siden?

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kurt Østbye

Spørsmålet hans var:

Hvem maa testes, for aa faa med vaare 4 besteforeldre (som kan gi et troverdig og utfyllende grunnlag?)

 

I innlegg 8 er besvart hvem som må testes:

 

1. Farfar. Y-DNA av deg

2. Mormor. mtDNA av deg

3. Farmor. Hvis din far er borte, test en av fars søsken, evt. fasters datter for mtDNA

3. Morfar. For å få vite din morfars Y-haplogruppe osv. teste din morbror eller morbrors sønn for Y-DNA

 

Her er en lenke til Norgesprosjektet:

 

http://www.norwaydna.no/nb/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hei igjen

 

Jeg haaper du kan kokretisere hva du ikke forstaar, vedrorende mitt sposrmaal.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

 

Hvem du vil teste kommer hovedsaklig an på hva du ønsker å finne ut. Det ser ut for meg som at ditt mål er å skape et mest mulig utfyllende bilde av dine fire besteforeldres DNA, og det var hva jeg svarte på. Det vil isåfall danne et godt utgangspunkt for videre slektsgransking. Hvis dette er feil oppfattet, kan du kanskje fortelle hva hensikten med testingen er.

 

Om du har lyst kan du godt sende meg en privat melding, så kan jeg evt. forsøke å svare mer konkret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Eit spanande tema dette og ikkje berre i Sunnhordland/Ryfylke/Hardanger regionen. I enkelte høve kan ein gjennom DNA få indikasjonar på slektskap som går lengre tilbake i tid enn det skriftlege materiale ein har til rådvelde.

 

Som innsamlar av nokre av testane i Sunnhordland/Ryfylke/Hardanger, er det mange ting ein undrar seg over, når ein får resultata frå DNA prøvane.

 

Som eksempel, er dei mannelge etterkomarane etter Anders Mowat, forfar til Mowat-slekta, av haplogruppe I1, og truleg av undergruppe DF29+ og L22+.

 

I årsboka for Sunnhordland Folkemusem og Sogelag 1939, skriv Kristian Bjørkvoll «Anders Mowat var og adelsmann. Far og bestefar hans var friherrar til Bohquholly Banffchire (Skottland). Mowat-ætti skulde vera ei grein av ei italienske ætta – Montealto».

 

I1 er spreidd over heile Europa, men dei utgjer berre ca. 1%  i den italienske populasjonen. I Noreg er det I1 den største haplogruppa, - ca. 35% av alle norske menn er I1. Slik sett peikar ikkje DNAet deira i retning av eit italiensk opphav.

.

I DNA-Norway prosjektet, finn ein også Anders O. Bakka, fødd 1663 i Sauda i Rogaland, med eit DNA som viser stor likskap til Mowatane. Kan dette indikere eit norsk opphav for Mowat, først via Skotland, så til Shetland og til sist tilbake til Noreg att..? Noko sikkert svar får ein kanskje ikkje, men etterkvart som fleire testar seg, kan DNA indikere svar på både denne liknande gåter.

 

Eg legg ved eit kart som viser distribusjonen av haplogruppe I1 i Europa.

 

Jeg undres over Europa-kartet, med diverse inndelinger av DNA?

Hvor mange har DNA-testet seg i de ulike Europeiske land?

Hvilken forsker staar i saa tilfelle bak dette, i og med at det konkluderes?

Vedkommende har ikke brukt empirisk forskning, og undres over utgangspunket vedrorende forskningen?

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

 

Haplogroup_I1.gif

 

Endret av Ole Petter Eriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hei igjen

 

Ingen "heksejakt" fra min side, men undres over denne personen som levde for 1400 aar siden?

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

 

Dette er en komplett ukjent person. På bakgrunn av antall sikre unike SNP´s (en type mutasjoner) som forekommer på Y-kromosomet hos de testede, og beregninger av hvor ofte slike mutasjoner gjennomsnittlig forekommer, tror man at den yngste felles anen levde for omtrent 1400 år siden. Dette tallet kan endre seg når man tester flere og finner ut mer.

Endret av Ingebjørg Romulslie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Hvem du vil teste kommer hovedsaklig an på hva du ønsker å finne ut. Det ser ut for meg som at ditt mål er å skape et mest mulig utfyllende bilde av dine fire besteforeldres DNA, og det var hva jeg svarte på. Det vil isåfall danne et godt utgangspunkt for videre slektsgransking. Hvis dette er feil oppfattet, kan du kanskje fortelle hva hensikten med testingen er.

 

Om du har lyst kan du godt sende meg en privat melding, så kan jeg evt. forsøke å svare mer konkret.

Hei igjen

 

Du har ikke oppfattet meg feil, aarsaken til mitt svar (var at du ikke forstod sporsmaalet).

Hensikten er aapenbar, sjekke ut DNA med andre slektninger (hvilket ogsaa fremkommer i innlegget).

 

Avslutningsvis skal DNA-forskningen ha noe for seg, maa et meget stort antall personer gjore det samme.

Dette for aa gjore forskningen troverdig..

Jeg har dog et ankepunkt i saa maate; hvem skal ivareta vaare DNA paa en forsvarliig maate.

 

Det er forovrig interessant aa lese, at man kan spore aner til aar 600. Jeg undres over hvem denne personen er ?

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Dette er en komplett ukjent person. På bakgrunn av antall sikre unike SNP´s (en type mutasjoner) som forekommer på Y-kromosomet hos de testede, og beregninger av hvor ofte slike mutasjoner gjennomsnittlig forekommer, tror man at den yngste felles anen levde for omtrent 1400 år siden. Dette tallet kan endre seg når man tester flere og finner ut mer.

Hei igjen

 

Takker for din konkretisering, man tror at denne personen levde for 1400 aar siden.

Jeg undres dog over hvilken forskningsmetode og av hvilken forsker, som brukes i saa maate.

 

 Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hei igjen

 

Du har ikke oppfattet meg feil, aarsaken til mitt svar (var at du ikke forstod sporsmaalet).

Hensikten er aapenbar, sjekke ut DNA med andre slektninger (hvilket ogsaa fremkommer i innlegget).

 

Avslutningsvis skal DNA-forskningen ha noe for seg, maa et meget stort antall personer gjore det samme.

Dette for aa gjore forskningen troverdig..

Jeg har dog et ankepunkt i saa maate; hvem skal ivareta vaare DNA paa en forsvarliig maate.

 

Det er forovrig interessant aa lese, at man kan spore aner til aar 600. Jeg undres over hvem denne personen er ?

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

 

A. Altså misforsto jeg ikke spørsmålet ditt i utgangspunktet. Du forsto ikke svaret.

B. Nei, et stort antall personer må ikke nødvendigvis teste seg for at det skal ha noen hensikt. Det kommer an på hva hensikten med testingen er, ikke sant. Noen ganger kan noen få tester være nok til å løse en slektsgåte.

C. Jeg, og de fleste her i Norge bruker FTDNA, som er et velrennomert firma i USA som spesialiserer seg på DNA-testing for genealogiske formål. De følger internasjonale og amerikanske lover og regler for håndtring av DNA. Det finnes flere andre gode firma som gjør det samme. Dersom du ønsker å diskutere de mer filososfisk etiske spørsmål rundt dette, foreslår jeg at du starter en egen tråd, f.eks. i Norgesprosjektets gruppe på Facebook.

Endret av Ingebjørg Romulslie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hei igjen

 

Takker for din konkretisering, man tror at denne personen levde for 1400 aar siden.

Jeg undres dog over hvilken forskningsmetode og av hvilken forsker, som brukes i saa maate.

 

 Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

 

Se lenken til Norgesprosjektet i Kurt Østbyes innlegg nr. 14. Der er det mye informasjon å starte med. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

A. Altså misforsto jeg ikke spørsmålet ditt i utgangspunktet. Du forsto ikke svaret.

B. Nei, et stort antall personer må ikke nødvendigvis teste seg for at det skal ha noen hensikt. Det kommer an på hva hensikten med testingen er, ikke sant. Noen ganger kan noen få tester være nok til å løse en slektsgåte.

C. Jeg, og de fleste her i Norge bruker FTDNA, som er et velrennomert firma i USA som spesialiserer seg på DNA-testing for genealogiske formål. De følger internasjonale og amerikanske lover og regler for håndtring av DNA. Det finnes flere andre gode firma som gjør det samme. Dersom du ønsker å diskutere de mer filososfisk etiske spørsmål rundt dette, foreslår jeg at du starter en egen tråd, f.eks. i Norgesprosjektets gruppe på Facebook.

Hei 

 

A. Jeg forstod dine svar, se dine egne innlegg (samt at du ikke kunne forstaa mine sporsmaal). En anbefaling; les dette paa nytt.

 

B. Jeg har ingen slektsgaater, utgangspunketet er meget godt.

 

C.. DNA, oppbevart av et kommersiellt selskap i USA, med unik sikkerhet. Vel denne saken lar jeg lar jeg hvile..forslag Facebook?

Hvor er seriositeten naa. Jeg lar med dette personer finne sine aner 1400 aar tilbake i tid, og leve i sin egen verden (dog lite med slektsgranskning aa gjore).  Mitt siste innlegg her.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kurt Østbye

Takk til Ingebjørg, som nevnt i innlegg 14 synest jeg dine svar på spørsmålet var gode.

 

Da kan vi kanskje komme tilbake på temaet for denne tråden: Skal vi DNA-teste mannslinjene til Erik Matsson Bua og Jon Gauteson Sveen ? Eller er det andre slekter på Sør-Vestlandet som bør sees nærmere på ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Spennende ;) Har selv en historie om en skipsbrudden spanjol i Rogalandsslekta..

Ellers hadde det vært interessant å sammenligne Sunnhordaland/Hardanger: http://www.norwaydna.no/lokale-prosjekter/sunnhordland/ og Øvre Rogaland/Haugalandet: [url=http://www.norwaydna.no/lokale-prosjekter/rogaland/]http://www.norwaydna.no/lokale-prosjekter/rogaland/[/url.

Hei, er der lignende resultatsider for andre deler av Vestlandet: Nordhordland, Voss, Sogn & Fjordane?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Diverse svar til Ole Petter og Arnfrid mfl.

 

Lokale prosjekter: Det er i regi av Norgesprosjektet DNA (Norsk Interessegruppe for DNA i slektsforskning) opprettet 8 lokalprosjekter.

 • Øvre Romerike (Hurdal, Eidsvoll, Nannestad osv.).
 • Sør-Østerdalen.
 • Gudbrandsdalen.
 • Buskerud.
 • Agder.
 • Rogaland (Delt inn i øvre og nedre).
 • Sunnhordland.
 • Møreprosjektet (Sunnmøre, deler av Romsdal og Sogn & Fjordane).

I tillegg har slektsforeningen for Skogfinsk genealogi et eget prosjekt på Fennia.nu

Hvilke områder som får egne prosjekter er avhengig av kapasitet hos oss som driver prosjektet.

Selv har jeg ansvaret for Rogaland og det er sikkert mulig at det kan bli egne prosjekter for andre

områder også, men da kreves det engasjement, lokalkunnskap og interesse fra en eller flere.

Nordhordaland mener jeg å ha hørt at noen jobber med, men Telemark er jeg litt mer usikker på.

Ellers kommer det snart egne prosjekter for Toten, Trøndelag og Nord-Norge..

http://www.norwaydna.no/lokale-prosjekter/

 

DNA-tester: Jeg synes det er redegjort godt for hvilke som bør testes. Regelen er uansett å teste eldste kandidat..

Y-DNA og mt-DNA forandrer seg lite for hver generasjon, men det er uansett det beste å teste eldste.

Men Familyfinder (autosomal) er såpass varierende for hver slektning at her kan det være utbytte av å teste både

søsken, søskenbarn og annen slekt, slik at man kan sammenligne sine egne resultater og fra det finne ut hvilken side

av slekta et treff sannsynligvis er i slekt med deg på. Det må også bemerkes at det krever mye kunnskap om sin slekt

for at familyfinder kan bli nyttig. Samtidig er det spennende å få et nært treff med en ukjent slektning, som man ellers

ikke ville funnet.

 

Det skal litt mer til for å finne nære treff på mt-DNA og Y-DNA. Disse testene er gode for å bekrefte/avkrefte at det som står i skriftlige kilder

stemmer. DNA-testing kan selvsagt ikke finne hvem som er våre forfedre. Men i kombinasjon med tradisjonelle kilder, er det likevel mulig å

sannsynliggjøre et felles opphav. For de litt mer interesserte er det også interessant å finne hvilken gren på menneskehetens slektstre man tilhører: http://buredna.sjolunds.se/?p=175

 

Selv tilhører jeg en liten gren av I1, der testerne har skotsk og norsk opphav. Mest sannsynlig kom denne gruppen til de britiske øyer med norske vikinger/bosettere og i Norge kan testernes opphav spores til Sunnmøre, Sogn Fjordane og vestre deler av Gudbrandsdalen. For meg som slektsforsker er det da også interessant at tre av disse inkludert min egen farslinje kommer fra nabogårder i Ørsta. Gjennom Big-Y som allerede er det nevnt kan jeg og de andre finne ut hvor mange generasjoner det er teoretisk opp til felles genetisk stamfar. Denne felles genetiske stamfaren er selvsagt teoretisk, antall generasjoner er basert teoretisk på antall mutasjoner som er forskjellig..

 

Uansett så er utbytte av å ta DNA-tester for oss slektsforskere økende etter interesse, metoder og selvsagt antall testere.

Slik jeg opplever Familytreedna så er det et seriøst selskap med DNA for slektsforskere som fokus, der andre selskap har valgt å

destruere tester etter noen år og innledet samarbeid med medisinsk forskning, så opplever jeg at FTDNA forplikter seg

 til å ta vare på testene og ikke utlevere informasjon uten testers samtykke. (Andre selskap har jeg dessverre ikke erfaring med).

 

Ellers synes jeg et prosjekt som kan få testet flere farslinjer i Øvre Rogaland/Sunnhordland hadde vært interessant.

Selv er det meste av slekta fra nedre Rogaland, men vil gjerne være med ;)

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.