Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

Hvem var Gunder Stiansen Gjerstad, Tromøy (A-A), 1600-t?

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

Dette er et forsøk på å starte en sommerlig "brainstorming" rundt en person som flere ganger har dukket opp i utkanten av min egen slektshistorie, men som jeg ikke helt får plassert i en kontekst.  I det følgende velger jeg å normalisere skrivemåten av de aktuelle navnene, og hovedpersonen heter da Gunder Stiansen Gjerstad (Gjerrestad).  Han er nevnt som krone- og leilendingsbonde på Tromøy-gården Gjerstad i 1610 - og vi finner ham der fram til midten av 1630-årene (antakelig dør han da).

 

I Odelsmanntallet 1624 står Gunder Stiansen Gjerstad oppført med følgende odelsgods:

- 1 1/2 h i Gjerstad (sammen med sine barn).

- 1/2 h i Morholt i Landvik.

- 1gsk i Vestre Mørfjær.

- 1/2 h i Brårvold (Austre Moland).

- 1 ksk i Bjelland i Holt (+ 1 ksk pantegods samme sted).

 

Her er det mye som kunne kommenteres, men Morholt er kanskje særlig interessant.  Hvem andre eide gods i Morholt i 1624?  Jo, det meste var eid av Nils Ommundsen Bringsvær (1h 4ksk) og Daniel Olsen Vik (1h 4ksk).  Dette er det fyllestgjørende gjort rede for i Per Reidar Christiansens artikkel "Fakta, feil og fiksjon om Ommund Pedersen Lia og Bringsvær-ætten", NST XLII - hefte 3-4, 2010/2011.  Mindre parter er eid av Oluf Nielsen Færvik (på egne og konas vegne) 1/2h, Birgitte Thoresdatter Merdø/Gjervoll 2 ksk og Ingerid Stiansdatter Alve 1/2 h.  Sistnevnte er interessant i forhold til Gunder Stiansen Gjerstad.  Jeg har nemlig en mistanke om at han og Ingerid Stiansdatter Alve var søsken.

 

La oss så gå til Rosstjeneste-manntallet 1644.  Der finner vi på Gjerstad-gården Ommund og Tjøstel Gjerstad som eier 2 1/2 gsk hver.  I tillegg nevnes Stian Merdø med 1 1/2 ksk (tror jeg det står) i Gjerstad, og tilsvarende part i Merdø.  Denne Stian Merdø er antakelig sønn til Gunder Stiansen Gjerstad.  Noe av det samme persongalleriet går igjen i Skattmatrikkelen 1647.  Da sitter Ommund Gjerstad med 2 1/2 gsk i gården (i tillegg leier han 1/2 h av en Gunder Fladeuig).  Tjøstel Gjerstad eier med sine søsken 5 1/2 gsk, mens Stian Merdø og Jørgen Jørgensen eier 1/2 gsk hver.  Det gjør også presten.

 

Bjelland i Holt, der altså Gunder Stiansen Gjerstad hadde hånd om tilsammen 2 ksk i 1624, er også interessant.  I 1647 disponerer Ommund Gjerstad (og hans medeiere 1/2 h der).  Hvem var medeierne?  Det er jeg usikker på, men her kommer kanskje Tromøy-gården Alve inn i bildet.  I 1624 satt nemlig Jon Hansen Alve med 2 ksk odelsgods i Bjelland - i tillegg til 1 1/2 h i Alve og 1 gsk i Gurieng (Tromøy).  Det samme gjør Jon Pedersen Alve (på konas og stebarnas vegne). I 1644 er det ei Rannj Alffue (Rannei/Randi Alve) som har 2 ksk i Bjelland (Jon Pedersens enke?).

Mer om Alve:
I 1624 sitter altså Jon Hansen Alve (med sine søsken) med 1 1/2 huds odelsgods.  I tillegg eier han 1 gsk i Gurieng.

Andre eiere:
- Jon Pedersen Alve (hans kvinnes vurdningsgods og stebarns odel) 1 1/2 h. I tillegg 1 gsk i Gurieng.  Det er vel nærliggende å tenke seg at Jon Hansen og Jon Pedersen var svogre?  Jon Pedersen har på konas vegne også 1/2 h i Fevik (Fjære).
- Ingerid Stiansdatter Alve står ikke oppført med gods i Alve, men som tidligere nevnt, med 2 ksk i Morholt (Landvik).  I tillegg har hun 1 huds odel i Nævisdal (Øyestad).

- Tarald Rasmussen Eikeland (i Holt) er oppført med 1 h i Alve, som verge for sine stebarn (deres odelsgods).  Disse stebarna har i tillegg 2 huders odel i Eikeland og 1 hud i Skattebones (Dypvåg).  Tarald Rasmussens kone, Maren Christensdatter, var antakelig fra Østerå i Holt.  Her støtter jeg meg på Sv. Svensens bygdebok.  Der nevnes også at Maren tidligere hadde vært gift med en Christoffer Romundsen Eikeland (som disponerte de 2 hudene i Eikeland i 1610).  Tarald Rasmussens stebarn er derfor sannsynligvis Christoffer Romundsens barn.  Dette er interessant, fordi Romund-navnet finner vi på Alve i 1640-årene.
 

Alve 1644 (Rosstjenesten):
- Aase Alve eier i samme gård 1 gsk.

- Jon Alve eier i Alve og Gurieng 1 h.

- Romund Alve eier i Alve og Gurieng 1 h.

- Stian Alve eier i Alve og Gurieng 1 h.

 

Alve i 1647:
- Kiddel Alve eier og bruker 1/2 h (og leier 1/2 h av Peder Rolfsen).

- Guri Krøgenes 1 gsk.

- Aase Alve eier og bruker 1/2 h.

- Jon Alve eier og bruker 1/2 h.

- Stian Alve eier og bruker 1/2 h.

- Romund Alve eier og bruker 1/2 h (og leier 1/2 h av Herlof Skattebones).

Skattebones er en interessant link, og her kommer altså også Stian-navnet inn på Alve (sønn til Ingerid Stiansdatter?).

 

Romund Alve har, ifølge slektsoversikter jeg har sett (men ikke fått verifisert) en sønn Hans Romundsen Alve (ca. 1632-1697) som har sønnene Daniel og Stian.

 

Vel - dette virker kanskje ikke så oversiktelig, og det er mange tråder å holde styr på (flere som jeg foreløpig ikke har bragt inn også).  Jeg håper altså på en brainstorming (til tross for ferietid).  Og for riktig å gjøre det åpent, kaster jeg ut noen strøtanker om mulige koblinger til andre med Stian navnet i denne delen av Agder på 1500-/1600-tallet - f.eks. den samtidige Stian Strengereid og den atskillig eldre Stian Gundersen Løddesøl.

 

 

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Et forsøk på "sortering" (et sted å starte):  Er det mulig å få identifisert den Stian som var far til Gunder Stiansen Gjerstad - og antakelig også til Ingerid Stiansdatter Alve?  Jeg vil se det som sannsynlig at Gunder Stiansen kan være født en gang i 1580-årene.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har sett litt nærmere på landskatten for årene 1610-1624, og Gunder (Stiansen) Gjerstad er eneste leilending på Gjerstad i hele perioden.  På Alve nevnes en Anders Alve som leilending fram til og med 1617.  Fra og med 1618 er han erstattet med Ingerid (Stiansdatter) Alve.  Det sannsynlige er nok da at hun er enke etter Anders.

 

i perioden 1610-1614 er en Hans Alve nevnt som husmann.  I hvert fall fra 1618 er det tre husmenn på Alve:  Jon Pedersen Alve, Jon Alve og Jørgen Alve.  Jon Alve må være han som i odelsmanntallet kalles Jon Hansen Alve (sannsynligvis sønn til den tidligere husmannen Hans Alve).

 

Husmann fra ca. 1617 på Gjerstad er Ommund Gjerstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Kristoffer Råmundsen var jo sønn av Råmund Dale i Søndeled, nevnt 1575 og Thargier Bjørnsdatter Eikeland, nevnt 1615. Kristoffer nevnes fra 1615. På Skattebunes i 1617-1620. På Eikeland i Holt 1619. Hans odelsgods etter foreldrene var jo 2 huder i Eikeland, 1 hud i Skattebunes og 1 hud i Alve samt fire pund ål. Da skjønner vi at dette kan være en sønn den Råmund Alve som nevnes 1644-1647.

 

Kristoffer hadde broren Knut Råmundsen Dale.

 

Det står at deres farsgods var bl.a. 1 hud i Alve. Skattebunes og Eikeland var morsgods.

 

Mvh. Torbjørn.

Endret av Torbjørn Steen-Karlsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg snakker litt videre med meg selv - og konsentrerer meg da først om Gunder Stiansen Gjerstad.  Han er altså leilending på Gjerstad fra 1610 (muligens før) og fram til midten av 1630-årene (antakelig dør han da).  Den Stian Merdø som er nevnt med en eierpart i Gjerstad i 1644 og 1647, må være hans sønn - noe som blir indirekte bekreftet i fogdemanntallet 1663-65.  Der møter vi nemlig den 70 år gamle Stian Gundersen som en av oppsitterne på Merdø.  Han har da to sønner:  Gunder Stiansen, 28 år (30 år i prestemanntallet) og Niels Stiansen, 24 år.  Muligens var Stian Gundersens "navnløse" kone fra Merdø, siden han flyttet dit.  Stian Gundersen Merdø skal også ha hatt en datter, Gunborg, som ble gift med Mathias Pedersen Merdø (f. ca. 1657).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Kristoffer Råmundsen var jo sønn av Råmund Dale i Søndeled, nevnt 1575 og Thargier Bjørnsdatter Eikeland, nevnt 1615. Kristoffer nevnes fra 1615. På Skattebunes i 1617-1620. På Eikeland i Holt 1619. Hans odelsgods etter foreldrene var jo 2 huder i Eikeland, 1 hud i Skattebunes og 1 hud i Alve samt fire pund ål. Da skjønner vi at dette kan være en sønn den Råmund Alve som nevnes 1644-1647.

 

Kristoffer hadde broren Knut Råmundsen Dale.

 

Det står at deres farsgods var bl.a. 1 hud i Alve. Skattebunes og Eikeland var morsgods.

 

Mvh. Torbjørn.

 

Takk skal du ha.  Ja, dette er opplysninger jeg har sett før, men hadde glemt - siden jeg i første rekke var opptatt av Stian-opphavet.  

 

Det er jo fristende å da nevne en uløst gåte i mitt eget slektstre - nemlig en Råmund Olsen Øygarden/Joranstad (ca. 1656-1718), g.m. Torborg Bjørnsdatter Vatnebu.  Denne Råmund var sønn til en Oluf "Saltbufeden", men der stopper det opp.  Men dette blir selvsagt et sidespor i denne tråden.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg snakker litt videre med meg selv - og konsentrerer meg da først om Gunder Stiansen Gjerstad.  Han er altså leilending på Gjerstad fra 1610 (muligens før) og fram til midten av 1630-årene (antakelig dør han da).  Den Stian Merdø som er nevnt med en eierpart i Gjerstad i 1644 og 1647, må være hans sønn - noe som blir indirekte bekreftet i fogdemanntallet 1663-65.  Der møter vi nemlig den 70 år gamle Stian Gundersen som en av oppsitterne på Merdø.  Han har da to sønner:  Gunder Stiansen, 28 år (30 år i prestemanntallet) og Niels Stiansen, 24 år.  Muligens var Stian Gundersens "navnløse" kone fra Merdø, siden han flyttet dit.  Stian Gundersen Merdø skal også ha hatt en datter, Gunborg, som ble gift med Mathias Pedersen Merdø (f. ca. 1657).

 

Jeg fortsetter med Stian-navnet på Alve, der vi først møter det som Ingerid Stiansdatters patronym (ca. 1618-utpå 1630-tallet).  Jeg har gjettet på at hun må ha vært gift med den Anders Alve som forsvinner fra lensregnskapene etter 1617.  I 1644/1647 figurerer Stian Alve med 1 hud (1/2 h i Alve og 1/2 h i Gurieng).  Jeg anser det som sannsynlig at dette er Ingerid Stiansdatters sønn.  Han er ikke med i 1660-årenes manntall.  Der nevnes imidlertid en Hans Alve, 32 år, som har sønnen Stian Hansen.  Hans Alve er antakelig Stian (Andersen?) Alves sønn.  Det er to andre personer på Alve i 1644/1647 som eier nøyaktig det samme som Stian (1/2 h i Alve og 1/2 h  Gurieng) - nemlig Jon Alve og Romund Alve.  De kan ikke være brødre, men er muligens likevel beslektet på en eller annen måte.  Jons patronym er Hansen (en av mine forfedre), mens Romunds patronym sannsynligvis er Kristoffersen (jf. Torbjørns innlegg).

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Hans Alve er antakelig Stian (Andersen?) Alves sønn.  Det er to andre personer på Alve i 1644/1647 som eier nøyaktig det samme som Stian (1/2 h i Alve og 1/2 h  Gurieng) - nemlig Jon Alve og Romund Alve.  De kan ikke være brødre, men er muligens likevel beslektet på en eller annen måte.  Jons patronym er Hansen (en av mine forfedre), mens Romunds patronym sannsynligvis er Kristoffersen (jf. Torbjørns innlegg).

Nei, det var feil!  Hans Alve var Hans Romundsen Alve.  Det var nemlig skifte etter ham 17/2 1697:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/39940/172/?size=medium&mode=0

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Takk skal du ha.  Ja, dette er opplysninger jeg har sett før, men hadde glemt - siden jeg i første rekke var opptatt av Stian-opphavet.  

 

Det er jo fristende å da nevne en uløst gåte i mitt eget slektstre - nemlig en Råmund Olsen Øygarden/Joranstad (ca. 1656-1718), g.m. Torborg Bjørnsdatter Vatnebu.  Denne Råmund var sønn til en Oluf "Saltbufeden", men der stopper det opp.  Men dette blir selvsagt et sidespor i denne tråden.

 

Jeg mener dette er Ole Pedersen: "Ole eide 1 kalveskinn i Joranstad i 1666, og han var bosatt på plassen "Saltbufeden", verdsatt som "halv ødegård" av skyld 3 kalveskinn, som han eide og brukte. Saltbufeden inngår trolig i det som senere kalles "Øygarden" under Joranstad. Ole eide fremdeles 1 kalveskinn i Joranstad i 1674".

 

Men som du sier, det er en avsporing..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Kristoffer Råmundsen var jo sønn av Råmund Dale i Søndeled, nevnt 1575 og Thargier Bjørnsdatter Eikeland, nevnt 1615. Kristoffer nevnes fra 1615. På Skattebunes i 1617-1620. På Eikeland i Holt 1619. Hans odelsgods etter foreldrene var jo 2 huder i Eikeland, 1 hud i Skattebunes og 1 hud i Alve samt fire pund ål. Da skjønner vi at dette kan være en sønn den Råmund Alve som nevnes 1644-1647.

 

Kristoffer hadde broren Knut Råmundsen Dale.

 

Det står at deres farsgods var bl.a. 1 hud i Alve. Skattebunes og Eikeland var morsgods.

 

Mvh. Torbjørn.

Christoffer Romundsen hadde en datter som giftet seg med Herlov Nilsen Vestre Sandøya/Skattebones. Om han har jeg bl.a. notert: "I 1643-44 står Herlov oppført med odelsgods 1 hud i Øvre Haugen Gjerstad, 1 hud og 4 kalveskinn i Lauvrak, og 2 kalveskinn i Åsen. Eiendommen i Lauvrak var arv etter Herlovs mormor på Eidbo, mens det øvrige ble overført til ham fra broren Halvor før 1632. Herlov leide Skattebones i 1647-48 av Tarald Rasmussen, og står som eier fra 1648. Han eide da også 0,5 hud i Alve på Tromøya".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Jeg har notert en Kittel Alve d. før 1661, g.m. Tone Samuelsdatter. Hans sønn Anders giftet seg med Allaug Herlovsdatter, datter av den nevnte Herlov Nilsen, men Kittel må ha hatt tilknytning til Alve før den tid. Det var Anders og Allaug som oppkalte Råmund i 1669. Skiftet etter Råmund ble holdt den 12/10-1733. Han eide da 3,5 kalveskinn i Brekka (fra sin kone), og 5 kalveskinn i Alve.

 

Råmund ble senere oppkalt på Brekka av et barnebarn av Råmund Alve.

Endret av Helge Berntsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har notert en Kittel Alve d. før 1661, g.m. Tone Samuelsdatter. Hans sønn Anders giftet seg med Allaug Herlovsdatter, datter av den nevnte Herlov Nilsen, men Kittel må ha hatt tilknytning til Alve før den tid.

 

Ja, Kittel Alve eier og bruker 1/2 hud i Alve i 1647 (og leier tilsvarende av Peder Rolfsen).  Jeg er usikker på opphavet hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Ja, Kittel Alve eier og bruker 1/2 hud i Alve i 1647 (og leier tilsvarende av Peder Rolfsen).  Jeg er usikker på opphavet hans.

Gunstein Jonsen Alve var en av de som pantsatte Store Søndeled gård for 200 riksdaler til Erik Munk, sammen med brødrene Torvildsen fra Vegårsheia, og Amund Persson Lia i Fjære. Gunstein var lagrettemann en rekke ganger mellom 1584 og 1591, og han var blant de som undertegnet kongehyldningsbrevet for Holt i 1591. Jeg kjenner ikke til hans eierdel I Alve.

 

Ellers er det interessant at Peder Rolvsen Kvastad dukker opp som deleier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Regner med du har lest O.A. Aalholms bok "Sørensens fra Bratteklev, Gjervoll- og Songeætten". Bra å ha tilgjengelig..

Ja, Kittel Alve eier og bruker 1/2 hud i Alve i 1647 (og leier tilsvarende av Peder Rolfsen).  Jeg er usikker på opphavet hans.

Hans enke Tone sto som eier av 7 kalveskinn i Alve i 1668.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

 

Jeg mener dette er Ole Pedersen: "Ole eide 1 kalveskinn i Joranstad i 1666, og han var bosatt på plassen "Saltbufeden", verdsatt som "halv ødegård" av skyld 3 kalveskinn, som han eide og brukte. Saltbufeden inngår trolig i det som senere kalles "Øygarden" under Joranstad. Ole eide fremdeles 1 kalveskinn i Joranstad i 1674".

 

Men som du sier, det er en avsporing..

 

Ja, det er rett mann - men "Saltbufeden" er kun nevnt i 1666 (hverken før eller siden).  Jeg er usikker på den geografiske plasseringen.  Det kan også ha vært f.eks. i nærheten av Eikeland.

 

Jeg kommer tilbake til Alve om en liten stund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Regner med du har lest O.A. Aalholms bok "Sørensens fra Bratteklev, Gjervoll- og Songeætten". Bra å ha tilgjengelig..

 

Hans enke Tone sto som eier av 7 kalveskinn i Alve i 1668.

 

Mer om Alve:  Gården hadde en skyld på 4 huder, og i 1624 er dette godset fordelt slik:

- Jon Hansen Alve (med søsken; odel) 1 1/2 hud

- Jon Pedersen Alve (konas vurdningsgods, stebarnas odel) 1 1/2 hud

- Tarald Rasmussen Eikeland (som verge for stebarna) 1 hud

 

I sum blir dette 4 huder, dvs. hele gården.

 

Et lite "mysterium" knytter seg så til Ingerid Stiansdatter Alve, som er krone- og leilendingsbonde på Alve fra 1618 (etterfølger da Anders Alve).  Hun er ikke oppført med eget gods i Alve i 1624, men med en odel på 2 ksk i Morholt (Landvik) og 1 hud i Nevesdal (Øyestad).

 

-----

Om vi så hopper videre til rosstjenestemanntallet 1644, finner vi følgende fordeling:

- Kittel Alve - 1 h

- Aase Alve - 1 gsk

- Jon Hansen Alve - 1 h 

- Romund Alve - 1 h 

- Stian Hansen Alve - 1 h 

 

Ei Rannei/Ranndi Alve er nevnt med en liten part i Bjelland i Holt.

 

Her går ikke matematikken opp mht. jordegodset, men siden dette er et litt spesielt skattemanntall er det ikke sikkert at det betales skatt av all eiendom.

 

-----

Skattematrikkelen 1647:

 

- Kittel Alve eier og bruker 1/2 hud

- Peder Rolfsen eier 1/2 hud som Kittel Alve leier

- Guri "Krøglennes" (antakelig Krøgenes) eier 1 gsk

- Aase Alve eier og bruker 1 gsk

- Jon Alve eier og bruker 1/2 hud

- Stian Alve eier og bruker 1/2 hud

- Romund Alve eier og bruker 1/2 hud

- Herlof Skattebones eier 1/2 hud som Romund Alve leier

 

-----

"Persongalleriet" på Alve i 1664-1666 (her har jeg satt sammen opplysningene på basis både av preste- og fogdemanntallene, der det finnes en del mindre uoverensstemmelser mht. alder, antall sønner m.m.):

 

- Romund, 78/80 år; 10 ksk

- Hans (Romundsen), 32 år - med sønnene Stian og Daniel; 6 ksk

- Oluf, 42 år - med sønnene Rasmus og Jon; 8 ksk

- Anders, 28 år; 14 ksk 

- Peder, 59/62 år; 7 ksk

- Christen 59/62 år - med sønnene Nils og Gunstein; 3 ksk

- I et av manntallene er dessuten nevnt en enkesønn - 12 år gamle Jacob Kiddelsen

 

---------

Jeg finner ingen forbindelse mellom den Gunstein Jonsen Alve som er nevnt i Erik Munks brev, og senere brukere/eiere (bortsett da fra at navnet Gunstein dukker opp på en gutt født i 1650-årene).

 

For øvrig er, som tidligere skrevet, har vi husmennene Hans Alve (n. 1610-1615), Jørgen Alve (fra 1618 og utover) og Jon Alve (også fra 1618 og utover).  Sistnevnte bør være identisk med senere eier og bruker, Jon Hansen Alve.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

"Et lite "mysterium" knytter seg så til Ingerid Stiansdatter Alve, som er krone- og leilendingsbonde på Alve fra 1618 (etterfølger da Anders Alve). Hun er ikke oppført med eget gods i Alve i 1624, men med en odel på 2 ksk i Morholt (Landvik) og 1 hud i Nevesdal (Øyestad)".

 

Nå er du inne på Nevesdal Øyestad, og Ingerid Stiansdatter må jo nesten være datter av Stian Gundersen Løddeløl og hans Ommundsdatter fra Nevesdal. Og Ingerid må da ha vært gift med Anders Alve, hvem nå det er ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

"Et lite "mysterium" knytter seg så til Ingerid Stiansdatter Alve, som er krone- og leilendingsbonde på Alve fra 1618 (etterfølger da Anders Alve). Hun er ikke oppført med eget gods i Alve i 1624, men med en odel på 2 ksk i Morholt (Landvik) og 1 hud i Nevesdal (Øyestad)".

 

Nå er du inne på Nevesdal Øyestad, og Ingerid Stiansdatter må jo nesten være datter av Stian Gundersen Løddeløl og hans Ommundsdatter fra Nevesdal. Og Ingerid må da ha vært gift med Anders Alve, hvem nå det er ?

 

Det er en nærliggende tanke, men Stian Gundersen Løddesøl er for gammel.  Et alternativ kunne være hans sønnesønn, Stian Halvorsen Løddesøl, men han er for ung.

 

NB!  Jeg har korrigert oversikten i forrige innlegg litt.  Kittel Alve er nemlig nevnt med 1 hud i Alve også i 1644.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Du sa "brainstorming", Oddbjørn. Så da tar jeg med at den nevnte Knud Råmundsen Dale fikk datteren Kirsten som giftet seg med Halvor Toresen Eidbo/Tveite, og de kalte opp en Råmund I 1643, så dermed kom navnet dit også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Du sa "brainstorming", Oddbjørn. Så da tar jeg med at den nevnte Knud Råmundsen Dale fikk datteren Kirsten som giftet seg med Halvor Toresen Eidbo/Tveite, og de kalte opp en Råmund I 1643, så dermed kom navnet dit også.

 

Ja, det er uendelig mange interessante koblinger her.  Jon Hansen Alve (hvem var kona?) er min 8xtippoldefar.  Sønnen Ole Jonsen Alve (antakelig den 42 år gamle Oluf Alve, som er nevnt med 8 ksk i gården i 1664/1666) ble gift med Aase Christoffersdatter Gjervoll - og deres datter Amborg (ca. 1665-1754) ble igjen gift med Jon Gjerulvsen Sandå, som var oldebarn både til Stian Strengereid og til Gjerulv Olufsen Håbbestad-Våje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det er en nærliggende tanke, men Stian Gundersen Løddesøl er for gammel.  Et alternativ kunne være hans sønnesønn, Stian Halvorsen Løddesøl, men han er for ung.

Stian Halvorsens svigerforeldre Ommund Gjeruldsen og Gro Stoffsdatter var døde i 1617, da arvingene forhandlet om fordelingen av arven (Agderbrev AA3 nr. 254). Deres datter må ha vært født lenge før den tid, og kan dermed godt være mor til den Ingerid Stiansdatter som er på Alve i 1618.

 

Et annet spørsmål er om en Gramsdatter fra Gjervoll var gift med en Gunder, og fikk en sønn Stian Gundersen, men da er vi tilbake på 1560-tallet. Er det på noen mate kjent for deg ?

Endret av Helge Berntsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Stian Halvorsens svigerforeldre Ommund Gjeruldsen og Gro Stoffsdatter var døde i 1617, da arvingene forhandlet om fordelingen av arven (Agderbrev AA3 nr. 254). Deres datter må ha vært født lenge før den tid, og kan dermed godt være mor til den Ingerid Stiansdatter som er på Alve i 1618.

 

Et annet spørsmål er om en Gramsdatter fra Gjervoll var gift med en Gunder, og fikk en sønn Stian Gundersen, men da er vi tilbake på 1560-tallet. Er det på noen mate kjent for deg ?

 

Til det første:  Dette blir selvsagt spekulasjoner på et relativt løst hypoteseplan.  Vi vet ikke når Ingerid Stiansdatter Alve var født, men jeg har fremdeles en fornemmelse av at hun kan ha vært søster til Gunder Stiansen Gjerstad, og han var i hvert fall godt voksen i 1610.  Vi kan vel derfor tenke at begge er født i 1580-årene.  Jeg fant det aktuelle Aust-Agder-brevet, og skal ta en nærmere titt på det.

 

Til det andre:  Nei, det kjenner jeg ikke til.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Er Råmund Alve sønn av Christoffer Råmundsen, bror av den Christoffersdatter som gifter seg med Halvor Nilsen Skattebones, som sitter med 0,5 hud I Alve ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Er Råmund Alve sønn av Christoffer Råmundsen, bror av den Christoffersdatter som gifter seg med Halvor Nilsen Skattebones, som sitter med 0,5 hud I Alve ?

 

Det er sannsynlig, men siden jeg foreløpig ikke har sett Råmund Alves patronym, må det legges inn et forbehold.  Jeg vil nemlig gå ut fra at Råmund Alve må være et av de stebarna til Tarald Rasmussen Eikeland som han disponerer 1 hud i Alve på vegne av i 1624.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå sett gjennom flere manntall i lensregnskapene, men ikke blitt så veldig mye klokere.  Stort sett er personene ikke registrert med patronymer, og fra slutten av 1650-årene er f.eks. listene for innbetaling av kontribusjonsskatt m.m. ordnet etter person og ikke gård.  Når det gjelder landskatt/unionsskatt, så blir listene mangelfulle for oss slektsgranskere fra slutten av 1630-årene, da kun gårdene er nevnt (ikke hvem som eide/brukte dem).

 

Et par nye opplysninger dukket dog opp vedrørende Alve.  Landskatten 1636 gir Kittel Alve patronymet Andersen - og Stian Merdø (Stian Gundersen Gjerstad) er ført som strandsitter på Merdø (sammen med Thomas Merdø, Mathias Merdø og Peder Merdø).

 

I 1650-årene ser det ut til at det er få endringer på Alve.  Det jeg har registrert, er at den Peder Rolfsen, som Kittel Alve leier 1/2 hud av, nå kalles Peder Krøgenes.  For øvrig:  fra og med 1655 kan vi lese følgende:  "Joen Alffue eigde som hand nu haffer affstaaed for sin Søn Olluff Joensen Alffue 1/2 Hud".  Jeg mener dermed å få bekreftet at den Oluf Alve som er eier og bruker av 8 ksk i 1660-årene, må være min 7xtippoldefar.  Det ser ut til at noe av den samme endringen skjer med Råmund Alves eierpart, nemlig at sønnen Hans overtar driften (selv om Råmund fremdeles står med en eierpart i 1666).

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.