Gå til innhold
Arkivverket
Lars Østensen

Mille With, død 1694 gift med "chirurgus" Nils Pedersen Grøwer Lillefosen

Recommended Posts

Lars Østensen

Er det noen der ute som kan redegjøre hva som er kildegrunnlaget for disse opplysningene om Mille Torstensdatter With sin død i 1694 og giftemålet med Nils Pedersen (feil for Pettersen) Grøwer (feil for Grøver) slik det fremgår av NST7, side 331.

 

post-1909-0-45979100-1438713240_thumb.jpg

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Er han den samme som blir nevnt som gift med Karen Andersdatter, 35 år, i skiftet etter hennes mor Else Jacobsdatter 15. jan. 1696 i Trondheim, gift med Peder Sørensen Kaasbøl, Trondhjemsborger, bosatt i Lillefosen? Han er der kalt Niels Pettersen Grover.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Jeg regner med det, men det kan jo teoretisk sett ha eksistert 2 personer med likelydende navn (jeg tviler dog sterkt på det).

 

Skifte:
Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Nordmøre sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 01 , 1668-1676, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Nytt register.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24635/192/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090202610391.jpg

4. febr. 1674, skifte etter Mr. Peter Balberer i Fosen (Nåværende Kristiansund); Enke: Anne Nilsdatter, Barn: Jørgen 17 år, Bente 16 år, Karen 14 år, Nils 12 år (han blir ved manntalet 1701 kalt Nils Peterson Greve, balberer), Didrich 10 år, Peter 8 år, Anders 6 år og Anne 3 år. Til stede ved dette skiftet var; Sorenskriver Nils Mortensen, Christen Guldager, veier og måler, Peiter Peiterson Wolff og Jens Lauritsøn, Trondhjemsborger.

 

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3738 (RA/EA-4092/R56/L3738), 1699-1699, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med antegnelser 1697-1699.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47836/163/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10101307191164.jpg

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Nordmøre fogderi, Romsdal fogderi, Manntall 11 (RA/EA-4070/J/Jb/L0011), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Manntallet 1701
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/48/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051010282049.jpg

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3745 (RA/EA-4092/R56/L3745), 1711-1711, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47843/104/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10101307250105.jpg

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3745 (RA/EA-4092/R56/L3745), 1711-1711, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47843/128/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10101307250129.jpg

 

Årsaken til at jeg lurer på dette er at jeg har noen skifter som viser at han hadde 1 og kun 1 datter som levde opp, men hvem var hennes mor? Denne datteren var uten tvil identisk med den Anne Nilsdatter Grøver som gifter seg i Hadsel:

 

http://trekilen.com/slekt/toril4k/sida6/h____586.htm

 

Hun hadde en førstefødt datter som het Mille Maria, og det får meg til å tro at opplysningen i NST7 kan være riktig, men hva er kildegrunnlaget for det som står der?

 

FÖD. döpt 8/9 1720 i Holdøya, Hadsel sogn.
"1720. Dca 15 á Trinit. Dóbt Jórgen Pederß og Anne Grövers barn af
Húldóen, Nom: Mille Maria. Test: Hr Niels Bróndlúnd, Jacob Larß
Hassel, Margrete Vhit, Giertrúe Margrete Bróndlúnd, Dorthe
Pedersdr Húldóen."
 

f Hadsel PF454 1704-25 s.189a

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Michael Moum

Se Einar Thurn-Christensen sitt arkiv om Peter Grouer der nevnes Mille Torsteinsdatter White

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Glimrende, men jeg er ute etter det konkrete kildegrunnlaget for de opplysninger som er angitt. Jeg regner med at bak de opplysninger som oppføres så ligger det kilder, og jeg vil vite hva dette er. Jeg har før sett slike oversikter som ved nærmere undersøkelser viser seg å bygge på gjettinger eller antagelser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Da har jeg fått et svar som viser at denne opplysningen er korrekt.

 

Det ble holdt skifte etter Mille Torstensdatter White i Lille-Fosen den 7. november 1694 og der går det også tydelig fram at Mille og Nils Grover bare hadde denne ene datteren som felles barn. Det går også tydelig fram av skiftet hvem som var foreldrene til Mille, da både mormoren (til Anne), Dorthe Hansdatter og morbroren, Audun Torsteinsson White var tilstede ved skiftet. Datteren heter Anne Nilsdatter Grøver og er 2 1/2 år ved skiftetidspunktet.

 

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Nordmøre sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 04 , 1688-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Gammelt register bakerst.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24638/260/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090202620816.jpg
 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 7 Alt kan jo være av interesse. Hva er det kilden forteller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.
Jeg har nok en gang råka opp i kronologi-problermer  i forbindelse men sekvenser av angivelige ekteskap.
 
Denne gang gjelder det bl.a. ekteskapene til bartskjær/balberer i Lillefosen, Nils Pettersen Grøver (c1663-1723), som (først ?) var g. c1691? m. Mille Torsteinsdatter Withe (c1670?-1694) og med henne fikk datteren Anne Nilsdatter i 1692 (g.m. Jørgen Pedersen på Holdøy i Hadsel).

Nils P. Grøver skal også (ca.1595) ha vært g.m. Karen Andersdatter (f. c1661), datter av Anders Christensen og Else Jacobsdatter (skifte i Tr.hj. 15 Jan 1696), som ble g. om igjen c1670 m. Peder Sørensen Kaasbøll f.1631.

Karen Andersdatter skal (tidligere ?) ha vært vært g.m. bartskjær i Fosna, Anders Hansen Juul (1658-1719) fra Tingvoll, som bodde på Storholmen i Hustad/Bud (skifte 20 Mar 1719). Om rekkeølgen er riktig kan alså ikke Karen's ekteskap med Nils Pettersen Grøver tidligst ha funnet sted mars/april 1719.

Jeg har notert (uten å huske kilden) at Karen skal ha fått 7 barn. Det må vel da i så fall ha vært med Nils, siden skiftet etter Anders Juul viser at han ikke hadde livsarvinger.

Men i 1719 skal Karen Andersdatter allerede ha vært 58 år, og dermed kræsjer kronologien, og man må lure på om hun ev. kan ha vært g.m. Nils Petters Grøver FØR ekteskapet med Anders Hansen Juul. Dersom det da ikke er snakk om en annen Nils Petter Grøver enn den som (først ?) var g.m. Mille Withe.

Anders Hansen Juul skal tidligere ha vært g. ca.1697 m. Karen Bendiksdatter Male (c1655?-1710) fra Hustad/Fræna (skifte der 20 Mar 1710), som før hadde vært g. ca.1680 m. Ole Danielsen Halse (død c1694), utliggerborger på Storholmen, Bud. Ekteskapet mellom Anders H. Juul og Karen Andersdatter kan mao. først ha funnet sted etter 1710.

Noe virker å være galt her, og jeg ville vært ytterst takknelig for bistand til avklaring/opprydding !

.

.
***** Endring 1/2 kl. 00:32: ******

.
Pga.kronologi-problemet har jeg sett meg tvunget til å 'skille' Anders H. Juul og Karen Andersdatter, selv om jeg tidligere hadde notert at Anders Hansen Juul (1658-1719) var g.m. både Karen Andersdatter og Karen Bendiksd. Male (død ca. 1710). (Jeg hadde forøvrig i det ovenstående byttet om på årstallene for Karen Male's to ekteskap, som fant sted c1680 (Ole) og c1697 (Anders)).
 
Grunnen til den foreløpige 'skilsmissen' mellom Anders og Karen er at det tilsynelatende ikke lar seg gjøre å få dette til å gå ihop kronologisk i forhold til at bartskjær/balberer i Lillefosen, Nils Pettersen Grøver (c1663-1723) (først ?) var g. c1691? m. Mille Torsteinsdatter Withe (c1670?-1694) og deretter (ca.1595) m. Karen Andersdatter (f. c1661).
 
Er det noen som kan bidra her, f.eks. med hensyn til hvorvidt det angivelige ekteskapet mellom bartskjær i Fosna Anders Hansen Juul (1658-1719) (bosatt i Bud) og Karen Andersdatter f. ca.1661 (se øverst i innlegget) virkelig har funnet sted, i tillegg altså til at Karen var g.m. bartskjær i Lillefosen (1701), Nils Pettersen Grøver (c1663-1723).
.

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 9 Jeg vet ikke svaret på det du spør om. Ved skiftet etter Else Jacobsdatter 15.  januar 1696 er datteren Karen Andersdatter gift med Nils Pettersen Grøver. Dersom denne Nils er identisk med han som var gift med Mille (hvilket er trolig) så kan de ikke ha hatt barn som var i livet eller hadde etterkommere etter 1756 om vi skal tro skiftet etter Anne Pettersdatter. I det skiftet nevnes broren Nils som død og med kun den ene datteren Anne (hun var også død slik at det er hennes barn representert av sønnen Nils Grøver som arver).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.
Jeg har nå fått bragt på det rene at Karen Bendiksdatter Male ble enke på Storholmen i Bud i 1719 etter sin 2. ektemann Anders Hansen Juul f. c1658,
men det er fremdeles 'ikke mulig' å tenke seg at det er den samme Anders Hansen Juul som ev. var g.m. Karen Andersdatter f. c1661
før sistnevnte ble g. c1695 m. bartskjær i Lillefosen, Nils Pettersen Grøver f. c1663 (som da var fersk enkemann etter Mille Torsteinsdatter Withe (1670-1694 Lillefosen).

 

Det er fremdeles det at Nils skal ha levet til 1723 sammenholdt med at ovennevnte Anders levde til 1719 som er 'problemet' her.

Jeg trenger mao. fremdeles hjelp til å finne ut om det var slik at Karen Andersdatter  var g.m. en (bartskjær i Fosna ?) Anders Hansen Juul (bosatt på storholmen i Bud ?

.

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 11 Hvorfor tror du at det eventuelt var samme Karen Andersdatter som disse 2 personene var gift med? Med mindre du har kilder som sannsynliggjør det så ser jeg intet behov for å utrede dette spørsmålet. Karen Andersdatter er et svært vanlig navn, og ut fra det du skriver tolker jeg at du er usikker på om denne Anders Hansen Juul var gift med en Karen Andersdatter. Se også: http://moldeglimt.no/moldefolk/index.html. Der finner du Anders Hansen Juul.

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.