Gå til innhold
Arkivverket
Lars Østensen

Hr. Hans Olsen Metrosinensis residerende kapellan til Torsken (ca 1650-ca 1702/3)

Recommended Posts

Lars Østensen

I diverse publisert litteratur er opplysningene om residerende kapellan til Torsken Hr. Hans Olsen for å si det forsiktig sprikende og feilaktige. Jeg henviser her til NST28, side 34-64 - Ole M. Kinnapel – «Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt», Svein Tore Dahl - GEISTLIGHETEN I NORD-NORGE OG MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1700, side 369 og en artikkel i Årbok for Senja nr 41, 2012, Metrosiensis - og en liten bit prestehistorie fra Ytre Senja. Felles for samtlige er at de tilsynelatende inneholder graverende feil. En kildekritisk gjennomgang av livsløpet til Hr. Hans Olsen og hans etterkommere viser en annen historie enn det som blir fortalt i disse kildene.

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0012/0001/0016, Senja: 16 Konsumpsjon- og folkeskatt, , , 1688-, oppb: RA Merknader: Vedlegg 1
Permanent sidelenke: <http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30988/3/>
Permanent bildelenke: <http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404640546.jpg>
I 1688 kalles han Hr. Hans Ollsen Residerende Capelan til Torschen og betaler for sin egen person. I samme regnskapet fremgår at han den 15. juli ble gift.

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4753 (RA/EA-4092/R68/L4753), 1694-1696, oppb: Riksarkivet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48851/54/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10041203191055.jpg

Kalles Hr. Hans Ollsen Residerende Capelan til Torschen og betaler for seg og sin hustru.

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4753 (RA/EA-4092/R68/L4753), 1694-1696, oppb: Riksarkivet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48851/56/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10041203191057.jpg
Kalles her Hr Hans Oluffsøn Metros. Residerende capellane til Torschen

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Tromsø fogderi, Manntall 19 (RA/EA-4070/J/Jb/L0019), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Manntallet 1701. Finnmark fogderi mangler.
Permanent sidelenke: <http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38466/59/>
Permanent bildelenke: <http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051010284059.jpg>
Underskriver Hans Olsen Metrosinensis residerende

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4755 (RA/EA-4092/R68/L4755), 1700-1704, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med antegnelser 1695-1704, ekstrakt av regnskap 1694-1704.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48853/211/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308150211.jpg
I 1702 under Sandvik står oppført Residerende Cappelan i Torschen Hr: Hans Olsen

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4755 (RA/EA-4092/R68/L4755), 1700-1704, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med antegnelser 1695-1704, ekstrakt av regnskap 1694-1704.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48853/282/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308150282.jpg
I 1703 under Sandvik er oppført Residerende Capelan Enche og Hr: Hans Olsens Enche

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4755 (RA/EA-4092/R68/L4755), 1700-1704, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med antegnelser 1695-1704, ekstrakt av regnskap 1694-1704.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48853/359/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308150359.jpg
I 1704 under Sandvik står oppført Residerende Capellan Hr Lauritz Hansen

 

Åpenbart var det en Hr. Lauritz Hansen som overtok som residerende kapellan i Torsken etter Hr. Hans Olsen. Utnevnelsen skyldes da åpenbart ikke at han ble overflyttet til Ibestad slik STD skriver (med henvisning til Erlandsen?), men at forgjengeren døde. På Ibestad var for øvrig Daniel Jensen Hveding kapellan i 1704. Hvorfor Hr. Hans Olsen skulle overflyttes fra Torsken til Ibestad i 1704 går over min begripelse, så hvem som har fremsatt denne påstanden i sin tid skulle vært interessant å vite. Likeså må opplysningen om at skiftet etter ham skal ha blitt holdt i 1726 og at han da kalles pastor til Ibestad være feilaktig. Kildene forteller entydig at Hr. Hans Olsen Metrosinensis residerende til Torsken må ha avgått ved døden i 1702/3.

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4755 (RA/EA-4092/R68/L4755), 1700-1704, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med antegnelser 1695-1704, ekstrakt av regnskap 1694-1704.
Permanent sidelenke: <http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48853/388/>
Permanent bildelenke: <http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308150388.jpg>

I 1704 kalles enken Anne Marie sl: Hr Hans Olsen og eide i gården Berg

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4756 (RA/EA-4092/R68/L4756), 1705-1707, oppb: Riksarkivet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48854/46/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308151047.jpg

Tilsvarende her.

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4758 (RA/EA-4092/R68/L4758), 1711-1712, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Skoskatten 1711, se også kat. nr. 1145/52.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48856/270/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308160274.jpg

I 1712 satt Anne Marie sl: Hr. Hans Olsøn på gården Berg med 5 umyndige barn.

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja og Tromsø sorenskriveri, Tromsø distrikt, Skifteutlodningsprotokoll 140 , 1751-1770, oppb: Statsarkivet i Tromsø.
Merknader: Gammelt register foran.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25021/117/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081205650564.jpg
10. mai 1757 er det skifte etter sal: Daniel Hansen Hveding som bodde på gården Elvevold i Karlsøy. Hans arvinger var hans igjenlevende enke madame Berthe Pedersdatter Brun og den salige manns arvinger. Siden han ikke hadde egne livsarvinger ble hans arvinger hans mor Anna Marie Nielsdatter som var hos sin datter madame Ribore Hveding sal: Jørgen Deshingtons udi Westeraalens fogderier boende. Moren hans var nylig avgått ved døden, men overlevde sin sønn.
Arvingene ble foruten hans mor, broren Niels Hansen Hveding boende i Trondenes menighet, søsteren madame Ribore Hansdatter Hveding afgangen Jørgen Desingthons boende på Sortland udi Westeraalens fogderi og broren Ole Hansen Hveding som var død og bodde i Vesterålen fogderier hvor han har barn i livet og som oppholder seg. En voksen datter var tilstede på skiftet. Det fremgår av skiftet at Riborg forlangte betaling for begravelsen etter moren, og at moren hadde oppholdt seg i 25 år hos datteren.

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Sortland i Hadsel, Ministerialbok nr. 895A01 (1730-1794), Kronologisk liste 1757, side 50.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16713&idx_id=16713&uid=ny&idx_side=-52
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071106650556.jpg

I 1757 ble enken etter Hr. Hans Olsen gravlagt på Sortland: Feria 3tia 1757 - Jordet og Liigprædicen holdet over enken nu sl: Anne Marie Hveding, ætate 97

 

Opplysningen om at Riborg Hansdatter Hveding var født ca. 1716 og ble satt bort som foreldreløs fosterdatter til fogden Jacob Rosenvinge der hun ble gravid og gift med sin fosterfar i en alder av 18 år er så åpenbart uriktig at denne myten må kjennes maktesløs og død for evig tid. Myten er senest gjentatt i Sortland bygdebok, del2, side 25/26 med henvisning til bygdebokforfatter Rolv Straume i Bø og i artikkelen i Årbok for Senja nr. 41 2012, side 111: "...men de hadde en datter Riborg Hansdatter Hveding f. 1716. 18 år gml. ble Riborg i 1734 gift med sin fosterfar. futen Jacob P. Rosenvinge, som døde året etter 70 år gml." Riborg må være født før 1703. Hun er kanskje den Riborg Hansdatter som var tjenestejente hos sognepresten H. Junghans og kone Ane Meldal i Tromsø i 1720/21. Hun var husholderske hos fogden Rosenvinge før giftemålet ihht. fogderegskapene.

 

Konklusjon: Hans Olsen Metrosinensis residerende kapellan til Torsken døde i 1702/3. Hans enke var Anne Marie Nilsdatter (Hveding). Enken satt på gården Berg. Hun bodde hos sin datter Riborg de siste 25 år av sitt liv. Hun ble gravlagt på Sortland i 1757, og var da ca. 97 år gammel. I sitt ekteskap med Hr. Hans Olsen hadde hun 5 barn. 3 sønner er kjent fra manntall 1701. 1 datter Riborg er kjent fra skiftet etter Daniel Hansen Hveding. Jeg gjetter at det var en datter til i ekteskapet som da åpenbart er død før 1757 uten å etterlate seg livsarvinger.

 

Opplysningen i NST28 om at Hr. Hans Olsen var residerende kapellan til Medfjord og at sønnen Daniel Hansen Hveding døde i Haugesund i ung alder er åpenbart uriktige.
 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Fantastisk godt jobbet, Lars!

Her er det klare fakta, så la oss håpe at feilaktige opplysninger (sludder og vås) på diverse nettsider blir rettet opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Kanskje du kan skrive litt om hvor navnet " Metrosinessis" kommer fra?

 

Jeg har jo årboken for Senja og har lest noen forklaringer, men kan du utdype dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 3 Her må jeg støtte meg på det STD skriver på side 372 i Geistligheten....: Metrosiensis er en latinisering som kan oversettes med født i Senja.

Når det gjelder utdypning må jeg overlate dette til noen med kunnskaper i latin. Jeg er ikke i stand til å forklare hvorfor begrepet "Metrosiensis" skulle kunne oversettes med "født i Senja". Jeg stusser også når han skriver "Metrosiensis". Det står grangivelig Metrosinensis når Hr. Hans Olsen underskriver manntall 1701. Jeg ser også at de 2 antatte brødrene hans, Thomas og Georgius (Jørgen), står benevnt som "Metrosinensis" i studentmatriklene: http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B2-1-100OCR.pdf

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Navnet er jeg slik jeg forstår skrevet ved innmaturelingen ved universet, og etter mine erfaringer henviste disse "rare" navnene til enten hjemsted eller noe annet.

Min "det jeg jeg kaller stamfar" ble skrevet inn som Ofve Ovesønn Albinus. Hans navn var utvilsomt Ove Ovesønn. Men "Albinus" ????

 

Han var født i Fredrikstad, og jeg kan ikke se at "Albinus" har noe med Fredikstad å gjøre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Vibeke Lund Åhling

Kanskje sammenheng med en familie som het Hvit?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#5

Albinus betyr "hvit" eller "lys", så Ove Ovesøn var sikkert lys og fager - (det ligger vel i slekta?) :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Takk Grete.....bekreftelsen jeg ventet på :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 9 Hvilket jo har en helt annen betydning enn den som oppføres hos STD. Hvor sannsynlig er det at disse brødrene(?) er korrekt identifisert når de hevdes å sannsynligvis være sønner av kapellanen i Mefjord?

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

http://www.nb.no/nbsok/nb/68c2cd93547002e005a3b74d727ce0a7?index=1#93

Kalles som student i 1664 for Thomas Olai Metrosinensis

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/f72d127b8cd584a394fcea9a8c7ba8b6.nbdigital?lang=no#41

Kongebrev 21/1 1682. ÅB. R XIV 147b-148a. Kallsbrev for Tomas Olufsen Metrohinensis som kapellan i Grip og Kvernes.
NI: Søknad, dat. Tr.h. 2/12 1681, fra Tomas Olsen Metrohinensis. Sokneprest Hans Hagerup har ansatt ham som sin medtjener.
Påtegning: Biskop Christoffer Schletters anbefaling, dat. Tr.h. 23/12 1681.

 

Er "Metrohinensis" feilavlesning for Metrosinensis i transkriberingen?

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#4,9,10

Jeg mener det er mer sannsynlig at alle tre - Thomas, Jørgen og Hans Olssønner - var sønner av kapellan Olav Jonsen, enn at de var sønner av en skipsbygger e.l. Alle tre ble de prester.

Har ikke helt tro på oversettelsen i #9. Selv om jeg ikke kan latin, skurrer det i mine ører.

 

Ser også at Erlandsen mente at Birgitte, gift med Daniel Jensen Hveding i Aastafjord, var en datter av Hr Olav.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 12 Det er jo ikke umulig, men det er jo et stykke unna at dette er kildebelagt. Et greit utgangspunkt hadde vært å fått en forklaring på hva "Metrosinensis" kan bety. Når jeg ser at dette er navnet som brukes i kildene så blir jeg en smule skeptisk til forklaringen som står hos STD. Tradisjon og muntlig overlevering?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad
Likeså må opplysningen om at skiftet etter ham skal ha blitt holdt i 1726 og at han da kalles pastor til Ibestad være feilaktig. Kildene forteller entydig at Hr. Hans Olsen Metrosinensis residerende til Torsken må ha avgått ved døden i 1702/3.

 

Kan det være en sammenblanding med hans mulige bror, Jørgen Olsen (i sitt 64. år i 1701). I hans skifte, åpnet 15. mars 1722 i Senja, står det: «Hr Jørgen Olsøn forige med-tjener til Ibestad».

 

Enka var Signille Olsdatter, som hadde sin bror Rasmus Brems som lagverge. Barn var:

 • Ole 15 år
 • Karen 18 år
 • Rebeca 7 år

Sølvtøy med initialer:

A:J:S

O:P:C:S-M:M:D

I:A:S

 

Troms fylke, Tromsø prosti, Skifteprotokoll 15, 1697-1761 - se også side 88a

 

 

Skiftet etter Signille Olsdatter ble åpnet 22. sept. 1732:

 • Ole, i Trondheim
 • Karen, gift med Jacob Winther på Tranøy
 • Rebeca 19 år

Troms fylke, Tromsø prosti, Skifteprotokoll 16, 1733-1788

 

 

Hr Jørgen var første gang gift med sin tremenning Maren Christiansdatter og 17. aug. 1695 fikk han bevilling til å gifte seg med henne.

 

Norske kongebrev: 1695-1699. 6 : Kongebrev under Christian V 1695-1699 – nr. 141

 

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 14 Jeg tenkte det samme, men årstallet er jo sterkt avvikende for når skiftet skal ha blitt holdt. Jeg kan ikke tenke meg at det kan ha blitt holdt skifte etter Hr. Hans Olsen så lenge etter hans død. Det er tenkbart dersom enken satt i uskiftet bo og hadde tenkt å gifte seg på nytt, men det er ingen kilder som jeg kjenner til som indikerer dette. Tvert imot:

 

Kildeinformasjon: Troms fylke, Senja sorenskriveri -1755, Tingbok 2 , 1727-1731, oppb: Statsarkivet i Tromsø.

Merknader: Autorisert 9.2.1727

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31059/117/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090506350262.jpg

12. desember 1729 skjøter hun gården Berg til sin kjære sønn Nils Hansen. Da var hun fortsatt i enkestand. Som medunderskrivere er hennes søstersønner Nils Ravn og Mathias Christensen Trane
Hun underskriver da som Ane Marie Nilsdatter.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#12

Under Daniel Jensen Hveding sin biografi i Geistligheten (STD) s. 359 er Ole Jonsen tillagt navnet Hernes.

Skiftet etter Hr Daniel, visepastor til Ibestad, i 1707 viser at han og Birgitte Olsdatter hadde følgende barn:

 1. Jens, studiosus (i sitt 20. år i 1701)
 2. Olle (i sitt 18. år i 1701)
 3. Hemming (i sitt 11. år i 1701)
 4. Joen (i sitt 9. år i 1701)
 5. Ribor
 6. Karen
 7. Maren
Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

# 3 Her må jeg støtte meg på det STD skriver på side 372 i Geistligheten....: Metrosiensis er en latinisering som kan oversettes med født i Senja.

Når det gjelder utdypning må jeg overlate dette til noen med kunnskaper i latin. Jeg er ikke i stand til å forklare hvorfor begrepet "Metrosiensis" skulle kunne oversettes med "født i Senja". Jeg stusser også når han skriver "Metrosiensis". Det står grangivelig Metrosinensis når Hr. Hans Olsen underskriver manntall 1701. Jeg ser også at de 2 antatte brødrene hans, Thomas og Georgius (Jørgen), står benevnt som "Metrosinensis" i studentmatriklene: http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B2-1-100OCR.pdf

 

 

Stipendskipnad og elev-rekruttering ved Trondheim katedralskole i åra 1654-81 og 1732-1805

 

I denne boka finnes mange latiniserte navn, s. 90-95. Metrosinensis er her oversatt til «ein som har med skipsmåling å gjera» (s. 97).

 

 

#4,9,10

Jeg mener det er mer sannsynlig at alle tre - Thomas, Jørgen og Hans Olssønner - var sønner av kapellan Olav Jonsen, enn at de var sønner av en skipsbygger e.l. Alle tre ble de prester.

Har ikke helt tro på oversettelsen i #9. Selv om jeg ikke kan latin, skurrer det i mine ører.

 

 

 

Et greit utgangspunkt hadde vært å fått en forklaring på hva "Metrosinensis" kan bety. Når jeg ser at dette er navnet som brukes i kildene så blir jeg en smule skeptisk til forklaringen som står hos STD. Tradisjon og muntlig overlevering?

 

 

Kan forstavelsen metro- her bety "mor" - og navnet Metrosinensis dermed bety noe sånt som "med mor fra Senja"? 

 

Jeg ser at dette forsøket på forklaring er noe søkt - jeg skjønner ikke helt hvorfor brødrene isåfall skulle være så opptatt av å fremheve sin mors herkomst i sitt slektsnavn, men navnet er forunderlig og unikt, så da er kanskje forklaringen det også?

Endret av Tore S. Falch

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

http://www.nb.no/nbsok/nb/f72d127b8cd584a394fcea9a8c7ba8b6.nbdigital?lang=no#41

Kongebrev 21/1 1682. ÅB. R XIV 147b-148a. Kallsbrev for Tomas Olufsen Metrohinensis som kapellan i Grip og Kvernes.

NI: Søknad, dat. Tr.h. 2/12 1681, fra Tomas Olsen Metrohinensis. Sokneprest Hans Hagerup har ansatt ham som sin medtjener.

Påtegning: Biskop Christoffer Schletters anbefaling, dat. Tr.h. 23/12 1681.

 

Thomas Olufsen Metrosinensis, kapellan til Grip og Kvernes:

 

I 1683 var Thomas gift: Nordmøre: Kopp- og kvegskatt, 1683

Og det var han fortsatt i 1686: Nordmøre: Konsumpsjon- og folkeskatt, 1686

Men i 1687 var han enkemann: Kopp- og ildstedsskatt 1687

Også i 1688: Kopp- og ildstedsskatt 1688

I 1689 hadde han ny kone: Kopp- og ildstedskatt 1689

Men i 1690 er han enkemann igjen: Kopp- og ildstedsskatt 1690

Også i 1691: Kopp- og ildstedsskatt 1691

I 1692 finner jeg ingen kapellan i Kvernes, død?: Kopp- og ildstedsskatt 1692

 

-------------------------

 

Kjøbenhavns Universitets Matrikel, s.7. E schola Nidrosiensi:

 • Thomas Olai Metrosinensis - 1668
 • Georgius Olai Metrosinensis - 1668
 • Iohannes Olaj -1670
Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 17 Er metro her brukt som en forstavelse? Hvordan tolker man Senja inn i det sammensatte ordet? Her trenger vi hjelp av lingvister.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 18 Rettelser og tilføyelser til Geistligheten....:

 

http://www.tuxen.info/geistligheten_1536-1700_rettelser.PDF

 

side 213 – Thomas Olsen
Iflg. Brodahl I s. 78 ble det 22/4 1710 til Vår Frue kirke betalt for begravelsen til "sl. hr. Thomas Olsen, fattig
prest, jorden paa kirkeg. fri, efter velb. Hr. Etatsraad von Ahnens Befaling." Iflg. s. 115 ble det 23/3 1710 til
Domkirken betalt for begravelsen til "sl. hr. Thomas Olsen, Vor Frue, klok. fri, 'forundt af Kirke Patronene'."
Det kan selvfølgelig være en trykkfeil hos Brodahl i ett av tilfellene. På den annen side er innførslene ført
kronologisk. Men dette kan bety at Thomas Olsen døde før 23/3 1710.

 

post-1909-0-18489000-1440009262_thumb.jpg

 

STD: Han ble fradømt sin stilling i 1692 fordi at han "grovligen hadde forsømt seg i sin enkestand med sin husholderske". 889

 

889 NK bd V. s.180.

 

Og videre: Han ble avsatt for et leiemål i 1692 men fikk benåding for denne synden den 23/1 1700 og fikk da tillatelse til igjen på søke en geistlig stilling.....

 

890 NK bd VII. s.18. og 891 NK bd VI. s.139.

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 16 Ole Jonsen Hernes var kapellan på Sand i Senja, se STD side 367. "Han ble utnevnt til kapellan i Sand ved den forrige kapellanens død den 13/9 1670." STD skriver at han døde ca 1691 og at hans enke het Rebekka. Denne Ole Jonsen er ikke identisk med Ole Jonsen kapellan til Mefjord så langt jeg kan forstå. Kona til Daniel Jensen Hveding var 74 år og noe smått ved gravleggelsen i 1720. Hun var mao. født ca 1645/6. Når STD oppfører at Birgitte Olsdatter ihht. Tønder var en datter av Ole Jonsen Hernes i Mefjord så ser det for meg ut som en lapsus.

 

Så kommer selvfølgelig en ny kilde som må tas hensyn til i den sammenheng:

Kildeinformasjon: Nordland og Finnmark lagting, Tingbok , 1708-1726, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31408/60/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090506320720.jpg

Her fremgår at Carsten Andersen Bernhofts kone Ermegaard Jensdatter og Karen Danielsdatter Hveding er i andre og tredje ledd på mødre og fedrene siden beslektet. Fellespunktet her ser ut til å være Riborg Danielsdatter og Jens Danielsen sine foreldre. Her går det også frem at lensmannen Tyge Christensen og Anders Baltzersen Nord Roldnes er av samme slekt og svogerskap av den besovedes moder Berethe Olsdatter sl: Hr. Daniel Hvedings. Tyge Christensen Trane var lensmann og klokker i Astafjord og sønn av Christen Mathisen i hans første ekteskap. Christen Mathisen var i sitt andre ekteskap gift med Maren Jensdatter Hveding. Hvordan denne Anders Baltzersen Nord Roldnes skal plasseres inn slektsmessig har jeg ingen ide om.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1688-1692, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31380/109/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505320514.jpg

Her kaller Christen Mathisen Nils Mortensen for sin svigerfar (værfader). Det var han i så fall kun som stefar til Christen Mathisen sin andre kone. Det går også frem at Peder Nilsen Støren er innblandet. Han var også besvogret, og det bør i så fall være via hans første kone Anne Danielsdatter.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1683-1686, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31378/190/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090505320190.jpg
Her går det frem at Peder Nilsen Støren er svoger til Nils Mortensen.

 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Kan forstavelsen metro- her bety "mor" - og navnet Metrosinensis dermed bety noe sånt som "med mor fra Senja"? 

 

 

 

# 17 Er metro her brukt som en forstavelse? Hvordan tolker man Senja inn i det sammensatte ordet? Her trenger vi hjelp av lingvister.

 

 

Ja, metro- kan meget vel være en forstavelse/et prefiks, her i likhet med andre ord som begynner med metro-. 

Siniensis kan være et latinisert demonym basert på stedsnavnet Senja (- eller latinisert *Sinia), altså senjaværing på norsk.

 

Men jeg vet jo ikke...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 22 Forklaringen virker rimelig, og i såfall er det Senja som er mor i denne sammenheng. Senjaværing eller født i Senja er greie oversettelse om forståelsen av ordets sammensetting er korrekt.

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

De permanente sidelinkene som jeg la inn i innleggene peker feil etter at arkivverket har gjort om på materialet sitt, jmf

.

Jeg kan ikke endre disse linkene slik at de blir korrekt (innleggene er ikke editerbare lengre). De permanente bildelinkene ser dog fortsatt ut til å peke dit de skal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.