Gå til innhold
Arkivverket
Christer Lundquist

Brev 1 av 3 - som vedlegg her

Recommended Posts

Christer Lundquist

Etter oppfordring fra Else B.:

 

Brev 1816 side1


Brev 1816 side2

Etter oppfordring fra Else B.:

 

Brev 1816 side1

 


Brev 1816 side3

Etter oppfordring fra Else B.:

 

Brev 1816 side1


Brev 1816 side2

 

post-6155-0-97429200-1442145639_thumb.jpg

post-6155-0-95263500-1442145753_thumb.jpg

post-6155-0-92206700-1442145794_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Håper jeg ikke har laget for mange trykkfeil her, da....

 

Friderichshald d 6 Junii 1816
Velsignede Inderlig elskede Søn!
Jeg følger mig saa uudsiigelig glad og lykkelig da ieg i dette Øyeblik har været saa lykkelig at bekomme Brev fra Dig. - Selv vil Du som Elskende Søn demme min Moderlige Kummer, da ieg siden modtagelsen af Dit Brev fra Paderborn 3 December hverken har seet eller hørt det mindste fra Dig. - Tunge og bittre forestillinger har i dette halve Aar omsværmet mig Nat og Dag. Gud være Evig loved som har skienket mig saa Riig fryd for min Bittre Sorrig, og hvær forsikkret ieg skal høytiidelig holde denne Dag, som er en af de gladeste i mit Liv. Ofte har ieg skrevet i denne tiid, baade med Posten og Skiibsleylighed, men seer at ieg ikke har været hældigere end forhen. Min Brev Porto har i dette sidste Aar været 1000 RDC. Nu er ieg da saa lykkelig at kunde faae Brev fra Dig, og skrive med langt mindre bekostning. -
Din Gage er bedrøvelig liiden, snart har Du vel Haab at faae Compagnie. - Ziegler som Du veed Commandeerer et Gevorben Compagnie er tilliige Lærer ved Officiers og Under Officiers Skoelen, hans intægt er 300 rd (NB Norske som er kun af Halv værd mod De Dandske) Maanetlig, og det tilstrækker langt fra. - Min Enke Pension skal hæves i Kiøbenhavn Men Anviisningen kan ey sendes herfra føren 30 Junii, den skal ieg sende Dig for at kunde hæve, Summen er 234 rd 36 s. N. V., var det nu muelig at en Ven vilde laane Dig disse Penge mod løfte at betale tilbage saa omtrent sidst i Julii Maaned, saa fik Du Penge til Dine Nødvendige Udgifter. - Af Dine Egne Penge har ieg i bevar 247 rd Norsk. - Cursen i Kiøbenhavn kan siige Dig forskiællen. - ieg beholder Dine, og Du modtager mine, saa har ieg en god Samvittighed og dermed er denne Regning afgiort. - Du maa endelig oplyse mig hvorleedes Du er forsynet met Linned - Strømper -  Støvler - Tørklæder et.c., samt om Du har smuk Sabel -  Portopee -  Chacoe og saa videre thi i Kiøbenhavn maae en Officier være i det mindste udvortes Pyntet ifald han skal giøre lykke. - Din smukke Kappe -  Epauletter - Cherf -  Chatol - Kuffert samt Bøger har ieg her hos mig, sig hvorleedes Du vil at ieg nu skal forholde mig dermed. - Er det mulig min Velsignede at Du kan faae tilladelse at giøre en Rejse til Din gamle Moder, saa giør det, Derom kender Adolphine Ziegler, og alle Dine Venner, ieg har og saa utroelig meget at tale med Dig. .
Et yderst ubeskriveligt groft Brev som ieg modtog af Præsten i Lauervig i April Maaned forrige Aar, forvoldte at ieg flyttet fra hans Huus og instævnede ham for Forliigelses Commisionen, de Forslag han giorde til Forliig, vare gruesomme - og høyst urimelige. Det gaar altsaa til Proces, og 18 Junii omtrent skal sagen til Doms. Han har under den heele Sag Prostitueret sig, og min Humaine tilbud at han blot skulde tilstaae at han har feylet, og da vilde ieg tilgive og forglemme alt. Saa! dette kunde han for stolthed ikke overtale sig til. - Retten er nu ved beviis gandske paa min siide, og formodentlig vinder ieg Sagen med Ære, men imidlertiid har den til Datto kosted mig 650 rdr. Vinder han, da bliver det til Vandære for ham, og til Ruin for mig. -
R.q.M. Zimmer har Declareret i Retten at Du skriftlig havde begiært af ham, i de sidste Dage Du opholdt Dig i Norge, at han vilde være Din Curator, fra ham skal ieg beede at Du skrivtlig vælger ham som Din Curator, under Dato omtrent først i Martz Maaned 1815, og enten tilsende ham eller mig samme, at Du kan giøre det med en god Samvittighed derom forsikkrer Din paa Gravens Rand staaende Moder, og forventer hans ønske opfyldt med det allerhadstigste. -
I disse Dage venter vi Groves her til os med alle Deres 3 Børn, det 4de venter han med det allerførste. - Disses ankomst som A først blev underretted om igaar, beskiæftiger hende saa meget, at hun ikke kan naae sit ønske denne Dat at skrive til Dig. - Castbergs har Dem en Søn 2 Maaneder gammel, hands Navn er Tyko Friderich. - Christopher Castberg som er Capit. a la suite i Jæger Corpset ventes og hertil i denne tiid, samt Broderen, der er Kammertiener hos Printz Christ. Frid. Søn i Odense. - Birck i Generalstaben er bleven Major - den meget Unge Garber Capit. i Ingenieur Corpset - Capit. Rustad Svensk Kammerherre - Major Motsfeldt General Major og Stads Raad. - Stats-Raad Hegermann gift med denRige Isacsens Enke i Christiansand, og befriet for Embedsforretninger 1 Aar. - Endnu vedvarer det Nordske Stoorting. Haxthausen og Stafeldt ere frikiendte ved Krigs-Retten tilligemed adskilliige andre. - Derimod er Major Schrøder af Tellemarkske Regiment, Dømt fra Ære - Liv - og Gods. - ieg beeder Dig min gode! at Du endelig besøger Capitaine Otto Rasch i Søe Etaten, de have begge viist mig og mine saamegen godhed, forrige Sommer vare De her i Norge. - General Adjudant Løvenørn maae Du ey heller forglemme, og tilliige bringe min bedste Compliment. - ieg leever i dette Huus baade glad og lykkelig, man giver mig saa mange beviis paa den ægte Barnliige Kiærlighed, og vi finder os samtlig fornøye i vores tækkelige Leeve Maade, som følger af Pengenes Ringe Værd, og de gruesomme høye Priiser paa alt. -
Du skriver intet om Rye - Helgesen og den medtagne Oppasser - ey heller om Du fik med Dig dine kiøbte Franske Kort og Bøger - tilliige kunde ieg attraae at viide om Du er sluppet uden at sætte Dig i gield under Campagne og Reyser. - snart! snart venter ieg at see et Brev igien fra Dig, med saa nøyagtig oplysning som muelig. Naar ieg atter skriver, haaber ieg at mælde udfaldet af Processen, aldrig var det muelig at kunde tænke en Mand, besidde saa mange Rænker, der ved alle leye Prædiker saa meget om Reedelighed, der nu ved insee(?) oplysninger saa gandske bortfalde.
Jeg vender fra denne fortrædelige Materie - og vil opfylde mine tanker med den fryd at ieg nu veed min Friderich i Liive, at vi ere hinanden nu saa meget nærmere. - og forventer den større glæde snart at see Dig her paa Friderichshald. - Gud Velsigne Dig min gode! H. Z. C. og fleere Venner hilser Dig, men ingen inderligere og ømmere, End Din troefaste og Evig elskende Moder
Sl. Schleppegrells

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer Lundquist

Du er utrolig! Jeg bukker helt ned i støvet av takknemlighet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.