Jump to content
Arkivverket
Christer Lundquist

Tyding brev F

Recommended Posts

Christer Lundquist

F


F

 

post-6155-0-39069400-1442223258_thumb.jpg

post-6155-0-22875700-1442223276_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atle Brandsar

Ein freistnad, med atterhald:  

Kjære Adolphine! Greis Mølle d: 27de August 1848. 

Dit venlige Brev af 24de modtog jeg igaar. Den 17de 
retournerede vi hertil, efter at være blevne trukne 
tilbage fra Forposterne. Idag tager Hanne 
til Aalborg med Børnene og agter at afgaae 
derfra med Dampskibet den 30te og kan altsaa 
ventes til Helsingør Torsdagen den 31te om 
Morgenen. De meest[?] modsigende Rygter 
circulere fremdeles; dog troe de Fleste nu 
at vi faae Fred. Kongens Ankomst hertil 
skal imidlertid være udsat og, som sædvanlig, 
vides intet bestemt: For nogle Dage siden 
fik Schack Ordre at gaae til Kjøbenhavn, 
for at overtage Commandoen af et Compagnie
ved en ny Bataillon. Den 22de havde Krohg 
Bryllup paa Moen og seiler nok i disse 
Dage til Norge. Paa mit høyre Øienlaag 
har jeg havt en Byld, som nu er gaaet bort. 
Iøvrigt har jeg været rask, men Tiden gaaer 
saa besynderligen hen i Uvished og spændt 
Forventning. Naar Du skriver til Mathilde,
maa Du endeligen hilse fra meg. Den 23de 

havde jeg Besøg af 4 norske Officerer, hvoriblandt 
Theodor Broch og den følgende Dag af 2 norske 
Læger nemlig Heiberg og Schjøt. Den 
Første er Broder af den Heiberg, som var 
vor Moders Læge. - Lev vel kjære Adol-
phine og tænk undertiden paa Din 
	gamle, hengivne Broder
		Frederik. 

Iforgaars var jeg inviteret af 10de batl:  
til en Frokoste i Skoven, hvor der blev sunget 
og udbragt Skaaler. Jeg gjorde der bekjendt-
skab med 2 Sønner af Grundtvig. De ere 
begge Lieutenanter ved ovennævnte Bataillon. 
Kammerherinde Moltke, Schindels Sviger-
moder, døde Natten imellem den 20de og 21de. - 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.