Gå til innhold
Arkivverket
Jon Sværen

Går det mot slutten på Statsarkiva våre ?

Recommended Posts

Jon Sværen

Spørsmålet er truligt komisk, men i november 2015 skal ein ta det første skritt OM der er aktuelt å avvikla Statsarkiva i heile landet. Og deretter overføra all arbeidsstyrken til Oslo.

 

Bergensposten er nettopp komen ut, og der skriv redaktøren på s. 2:

"Dersom vi får lov, sender vi ut et nytt nummer tidlig i desember"

--------------

Sjølv har eg dette frå ei sikker kjelde. Er dette heilt ukjent for dykk som brukar dette forum ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Ja, men dette virkar då å vere god blåblå politikk? Alt skal slåast saman og sentraliserast.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Aamo

Dette høres jo merkelig ut, selv om ingenting burde forbause en i disse tider. Men hva med historieforskninga ved universitetene da? Nei, vi får håpe og tro at dette ikke stemmer.

Endret av Anita Aamo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Ja, Anne-Lise.  Nr 3-2015 er utgitt.

 

Er ein for utålmodig, så må ein senda firmerker i eit brev til Statsarkivet i Bergen. 

Eller, .... ta seg ein tur til Bergen og henta det sjølv.  Statsarkivet har det, Innfo-kiosken på Torget har det og Bibloteket i Bergen.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

"Du store alpakka", ville ein godt kjend figur frå barndomen min, lektor Tørrdal, ha sagt om han fekk høyra noko slikt!  Og ein av elevane hans ville replisert med "Dra på Lopphavet!"

 

Eg er ikkje særleg politisk engasjert og føl lite med på politikken der heime, men eg har alltid hatt sans for lokal styring, og eg støttar heilhgjarta opp om all tiltak i retning sjølvstende eller i det minste sjølvstyre for mindre einingar, om det er Catalunea eller Baskerland i Spania, Kurdistan i Irak, Sardinia i Italia, dei ulike tidlegare sovjetrepublikkane, Skottland i Storbritannia, Bayern i Tyskland eller for den saks skyld Bergen i Noreg!  Hugsar de den gamle regla om "Eg ekk'je fra Norge; eg er fra Bergen!"?  Soga har synt at alle godt funderte sjølvstenderørsler har ført fram, om enn etter mykje blod og mange tårer...  Sjå berre på soga om Noreg!

 

Nei, lat fornuften sigra!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Spørsmålet er truligt komisk, men i november 2015 skal ein ta det første skritt OM der er aktuelt å avvikla Statsarkiva i heile landet. Og deretter overføra all arbeidsstyrken til Oslo.

 

Bergensposten er nettopp komen ut, og der skriv redaktøren på s. 2:

"Dersom vi får lov, sender vi ut et nytt nummer tidlig i desember"

--------------

Sjølv har eg dette frå ei sikker kjelde. Er dette heilt ukjent for dykk som brukar dette forum ?

 

Dette er et naturlig resultat av at besøket på de lokale statsarkivene er mye mindre enn før

Hvorfor skal statsarkivene ha åpningstider for oss når vi ikke besøker de?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Vil det ikke være naturlig å undersøke grunnlaget for denne debatten litt nærmere, før man har for mange reaksjoner og meninger?

 

Noen har altså snakket sammen, slik at informasjon som ikke kan bekreftes er kommet ut. Dette settes så i sammenheng med en kommentar i Bergensposten, som ikke synes å være gjort allment tilgjengelig ennå.

 

Hvordan står så dette seg mot vedtatte budsjetter og virksomhetsplaner? Hva med de investeringer som er gjort i bygg og anlegg rundt det ganske land? Hva med hvordan arkivverket skulle kunne utøve sin virksomhet i tråd med gjeldende arkivlov, om alt mot formodning skulle finne på å bli sentralisert?

 

Dette og flere spørsmål kan jo være aktuelle før en fjær blir til fem høns.

 

Mvh Are 

 

 

Endret av Are S. Gustavsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Spørsmålet er truligt komisk, men i november 2015 skal ein ta det første skritt OM der er aktuelt å avvikla Statsarkiva i heile landet. Og deretter overføra all arbeidsstyrken til Oslo.

 

--------------

Sjølv har eg dette frå ei sikker kjelde. Er dette heilt ukjent for dykk som brukar dette forum ?

 

Før man fortsetter å diskutere det som kanskje er pavens skjegg, synes jeg vi må få litt mer utfyllende og konkret informasjon om dette. Hvilket første skritt er det som skal tas i november? Er det en omorganisering av Arkivverket som skal utredes, herunder en mulig overføring til Riksarkivet av noen av statsarkivenes oppgaver?

 

 

Dette er et naturlig resultat av at besøket på de lokale statsarkivene er mye mindre enn før

Hvorfor skal statsarkivene ha åpningstider for oss når vi ikke besøker de?

 

 

Wangensteen har en altfor snever oppfatning av statsarkivenes oppgaver - et statsarkiv er så mye mer enn en serviceinstitusjon for slektsgranskere, og deres virksomhet styres nok av andre forhold enn besøkstallet på lesesalene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Før man fortsetter å diskutere det som kanskje er pavens skjegg, synes jeg vi må få litt mer utfyllende og konkret informasjon om dette. Hvilket første skritt er det som skal tas i november? Er det en omorganisering av Arkivverket som skal utredes, herunder en mulig overføring til Riksarkivet av noen av statsarkivenes oppgaver?

 

 

 

Wangensteen har en altfor snever oppfatning av statsarkivenes oppgaver - et statsarkiv er så mye mer enn en serviceinstitusjon for slektsgranskere, og deres virksomhet styres nok av andre forhold enn besøkstallet på lesesalene.

 

Jeg vet som flittig bruker at et statsarkiv meget godt til statsarkivenes oppgaver, og hvor liten prostenandel av oppgavene som er relatert til genealogi.

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Jeg vet som flittig bruker at et statsarkiv meget godt til statsarkivenes oppgaver, og hvor liten prostenandel av oppgavene som er relatert til genealogi.

 

Da burde du også vite at en påstått "avvikling" av statsarkivene eller en omorganisering av Arkivverket ikke er "et naturlig resultat av at besøket på de lokale statsarkivene er mye mindre enn før".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Heljar Westlie

Tråden ble startet i går, to arbeidsdager og ingen bekreftelse/avkreftelse fra Arkivverket.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Og i ettermiddag er det 3 arb.dagar sidan eg starta tråden, dog utan noko som helst svar frå Arkivverket.
 
Sidan sist har eg fått ei kjelda til. Så no har eg 2 stk kjelde, dvs 2 fjør.  Så  manglar eg 5 høner.  Dei finn eg i Forskarforum, under emnet:
"Uro i Arkivverket".   Mogelig at eg lykkast å få fram kjelda her: http://www.forskerforum.no/wip4/uro-i-arkivverket/d.epl?id=2557238

 

Der kan ein lesa om november 2015.

 

Mellom linjene les eg i Forskarforumet :  Arb.plassar bort frå Stasarkiva og inn til Oslo, for å arbeida enno meir m/ IT-løysingar.

IKKJE at Statsarkiva skal rivast ned, og alle dokumenta overførast til Oslo.

____________

Are og Tore er ikkje så bekymra for denne innfo eg kom med, kan det tyda på. 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Det er altså overhodet ikke samsvar mellom trådstarters første innlegg og det som kommer frem av intervjuet med riksarkivaren.

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

 

Mellom linjene les eg i Forskarforumet :  Arb.plassar bort frå Stasarkiva og inn til Oslo, for å arbeida enno meir m/ IT-løysingar.

IKKJE at Statsarkiva skal rivast ned, og alle dokumenta overførast til Oslo.

____________

 

 

Are og Tore er ikkje så bekymra for denne innfo eg kom med, kan det tyda på. 

 

Jeg forsøker å la være å ta bekymringer på forskudd. Hvis det nemlig skulle vise seg senere at det ikke var noen grunn til bekymring, har jeg til ingen nytte brukt krefter til å bekymre meg, og hvis det viser seg at det faktisk er grunn til bekymring, ja, så blir det endelig tid nok for reelle bekymringer. Derfor ønsket jeg (- og Are) å få vite litt mer og få litt mer kjøtt på bena før jeg bestemte meg for å ha noen meninger og bekymringer om det du antydet i ditt første innlegg. Det var derfor jeg skrev som jeg gjorde: 

 

 

Før man fortsetter å diskutere det som kanskje er pavens skjegg, synes jeg vi må få litt mer utfyllende og konkret informasjon om dette. Hvilket første skritt er det som skal tas i november? Er det en omorganisering av Arkivverket som skal utredes, herunder en mulig overføring til Riksarkivet av noen av statsarkivenes oppgaver?

 

 

 

Nå har jeg flere ganger lest artikkelen i Forskerforum som du lenker til, og jeg klarer ikke - hverken på eller mellom linjene og heller ikke med min vrangeste vilje - å tolke den dithen at arbeidsplasser skal bort fra statsarkivene og "inn til Oslo" og enda mindre at alle dokumentene skal overføres til Oslo.

 

Så jeg tror jeg venter enda litt til med å begynne å bekymre meg for at statsarkivene skal avvikles. Men følge med på dette bør vi absolutt gjøre, så takk for at du gjorde oss oppmerksom på det!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Det er som du skriv, Tore, det er bekymring på forskot frå mi side.

_____________

 

Men kva skjer med ein omorganiserg, når den er i ferd å starta.  Det er  som eit Jernbanetog.  Har det starta, så tek det litt krefter å stogga det og !

Og når personar innan Arkivverket er uro, og seier dei manglar meir innformasjon og Inga Bolstad seier at innformasjonen er god, då synest eg det LUKTAR !

 

Og sidan Arkivverket IKKJE går ut og gjer meg rett / seier at eg har dundrande feil, så tyder det på at prosessen er heilt lukka !

______________________

Eg likar å GAULA ut på førehand, basert på føre var enn etter snar.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Eg likar å GAULA ut på førehand, basert på føre var enn etter snar.

Pass deg så du ikke blir som han som ropte «Ulv, ulv!»

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Ut frå det som kjem fram her er kanskje ikkje det som står i fyrste innlegget så misvisande likevel. Dessutan er det visstnok snakk om å erstatte mogelegheita til å oppsøkje arkiva og bla i arkivmateriale med betalingstenester:

http://forum.arkivverket.no/topic/199013-alarm-i-arkivet

Endret av Torbjørn Igelkjøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Spørsmålet er truligt komisk, men i november 2015 skal ein ta det første skritt OM der er aktuelt å avvikla Statsarkiva i heile landet. Og deretter overføra all arbeidsstyrken til Oslo.

 

Bergensposten er nettopp komen ut, og der skriv redaktøren på s. 2:

"Dersom vi får lov, sender vi ut et nytt nummer tidlig i desember"

--------------

Sjølv har eg dette frå ei sikker kjelde. Er dette heilt ukjent for dykk som brukar dette forum ?

Hei Jon

 

Jeg ser at et tilsvarende emne naa er opprettet.

Jeg  legger inn dette innlegget, I og med at du var den forste som paapekte dette (og mottok endel "pepper").

 

Ift om sentraliseringsprosseser, foregaar dette I de lukkede rom, det kan dog legges ut noe informasjon (selv om dette er taushetsbelagt av berorte ledere, med dem medarbeidere).

Det at Oslo blir overfort alle oppgvaver, er dog ikke ensbetydende at hele arbeidsstyrken overfores til Oslo (dette ville forundre meg meget sterkt-les mange oppsigelser og sluttavtaler).

 

Jeg takker for ditt emne.

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Vil det ikke være naturlig å undersøke grunnlaget for denne debatten litt nærmere, før man har for mange reaksjoner og meninger?

 

Noen har altså snakket sammen, slik at informasjon som ikke kan bekreftes er kommet ut. Dette settes så i sammenheng med en kommentar i Bergensposten, som ikke synes å være gjort allment tilgjengelig ennå.

 

Hvordan står så dette seg mot vedtatte budsjetter og virksomhetsplaner? Hva med de investeringer som er gjort i bygg og anlegg rundt det ganske land? Hva med hvordan arkivverket skulle kunne utøve sin virksomhet i tråd med gjeldende arkivlov, om alt mot formodning skulle finne på å bli sentralisert?

 

Dette og flere spørsmål kan jo være aktuelle før en fjær blir til fem høns.

 

Mvh Are 

Hei Are

 

Meget kort, vedrorende sporsmaalet vedrorende investeringer som er gjort I bygg og anlegg rundt det ganske land.

Her betyr dette lite, ta en titt paa salg av statlig eiendom (inkludert bygninger)., salg med enorme underskudd.

Les Posten, Forsvaret, Norges Bank mm. Dette betyr lite ved sentraliseringsprosesser (ta en liten gjennomgang her, ogsaa omtalt I media flere titalls-ganger). En fjaer kan fort bli ikke bare til 5 hons, men 10. Vel nok om det.

 

Hva  som er av interesse er den videre ferd, vedrorende tilgjengelighet/okonomi og organiserig (med utleggelse av skannet materiale).

 

Mvh

Ole Petter Eriksen

Endret av Ole Petter Eriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Til Ole Petter Eriksen !

 

Takk for innlegget ditt i # 20 ! 

 

Å være fyrst betyr ofte (ikkje alltid) at ein får "pepar".  Men den "peparen" eg har fått om dette emnet, det toler eg godt.

 

Lev vel frå Jon S.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.