Gå til innhold
Arkivverket
Cecilie Simon

Endre Berg i Jølster og hans etterkommer på 1600-tallet

Recommended Posts

Cecilie Simon

Jeg prøver å sortere Endre Berg (nevnt 1567-1598) sine etterkommere på Berg i Jølster. Jeg håper andre har arbeidet med Berg, og kan komme med innspill/korreksjoner eller nye innfallsvinkler på min hypotese under om hans etterkommere.

 

1. Endre Berg

nevnes 1567-1598

Var han gift med Mari Pedersdatter Berg (JNN), datter av Herr Peder Nilsen og Kari Tollefsdatter og søster til Jacob Pedersdatter ytre Berg?

1.1 Anders Endresen Berg

Nevnes på Berg 03-27

g. Berithe nevnes som bruker fra 28-29 - 42

† 1627 (JNN) 1627 for Kyndismis Døde S Andris Ber. Hans arvinger eide 1 løp i 1628-29

1.1.1 Endre Andersen

Nevnes på Berg mellom 28-33. (Iandskatten 30 og 32 nevnes Mikkel istedet for Endre)

g. 1626? han bøter for leirmål med en jente han ville gifte seg med.

1.1.2 Anders Andersen

En Anders nevnes på Berg 1642 -1659 (minst) og eier i 47 og 56 (i alle fall). "Anno 1670 døde Andris Andrissøn Berg i Byen"(JNN)

            1.1.3 NN Andersdatter?

            kanskje g. Torger (Olsen?) nevnt på Berg fra 18. †1633 (JNN) druknet.

Kan han også være sønn av Ole Tollefsen?  Men det virker vanskelig aldersmessig?

I følge Joleik eide Torger Olsen 1 pd 12 mark, det samme som Endre Andersen i 1632 (Mikkel 2 pd i ytre Berg), men jeg finner ikke primærkilden til dette.

            1.1.3.1 Ole Torgersen

f. ca 03 (60 år 1666, død 78 år gml)"81 Den 8 December Døde sallige Oleff Berge, oc Den 11 Dito begraffuen Der hand haffuit liiffuit i 8 oc 70 Aar En gode Erllige MandAnno 1683 den 14 November døde sallig sirrj Berg - S Olle quinde en skickelig quinde - 60 Aar oc tuo vge gamelle" (JNN)

Ole eier 1/2 løp i 45

g. Siri (1623-1683) (JNN)

1.1.3.1.1 Torger Olsen

Det skiftes http://arkivverket.no/URN:sk_read/24185/222/ og det er odelsgods i Berg (se skifte etter hans kone http://arkivverket.no/URN:sk_read/24186/26/) Kan han heller være sønn av Ole Tollefsen 1.2.1?

Torger er ikke nevnt på Berg i manntallene 64-66.

96 Den 19 Augustus Døde S: torge Oleffsøn Berge - En skieckelige Mand oc god Arbeide gud glæde Hans Siæl I Himmelrige (JNN)

Torger var verge for en av Torger Hansen Bergs (1.2.4.2) barn (skifte 1691)

g. enke etter Nils, Marithe Johannesdatter.

            1.1.3.1.1.1 Trine Torgersdatter

            Hun er det mulig å følge videre, men det har jeg ikke gjort

g. Ole Larsen. Bodde på Berg i 1701

1.1.3.1.2 Jacob Olsen

f. ca 1648 (18 år i 1666)

1.1.3.1.3 Anders Olsen

f. ca 1654 (12 år i 1666)

1.1.3.1.4 Endre Olsen

f. ca 1660 (6 år i 1660)

1.1.3.2 Endre Torgersen

f. ca 1616 (50 år i 1666, husmann på Berg)

1.1.3.3 Siri Torgersdatter??

Har han en datter Siri som ble gift med Hans Tollefsen Berg (1.2.5)?

 

Flere døtre? (se under)

 

1.2 Tollef Endresen Berg

Nevnes på Berg 1603 - ca 1621. †about 1622?

 

g. Marthe. Er hun "enken" i  1620? skatter som jordeiende for 1 løp i 1623 og 24, for 2 pd 6 mrk i 26. Er dette samme som Mari Jacobsdatter som vi vet bodde på Berg i 27 (JNN). (? -†1637, datter av hr Jacob Hansen og Susanne Jensdatter Sandalen (Susanne døde 1660 og satt med 1/2 løp i Berg fra 1647 (odelsskatten) Susannes barnebarn Jens Nilsen Nedrebø overtok denne. Er dette arv etter Susannes datter? og som Torger Hansen senere løser inn?)) Anno 1637 den 18 Januarj Døde Maren Jackop Datte toleff Berg quind Min Moder søste (JNN)

En Maria nevnes i 28 og 29, og står oppført med 1 løp. Gift 2? med Tollef (Tollef Berg og hans medeiere eide 1 1/2 løp i 1635 og han nevnes til 1643). Mari er nevnt som Tollef Bergs kvinne når hun dør (har ikke sett originalen, bare avskrift), ikke salige Tollef Bergs kvinne.

Hun er for ung til å være mor til Tollef Endresens barn.

Er det mulig at Marthe/Mari nevnt 1620-1629 er Endres enke, ikke Tollefs? I så fall levde Tollef Endresen, gift med Mari Jacobsdatter til ca 1642

            1.2.1 Oluf Tollefsen Berg

Nevnt på Berg fra 1615-26, men må ha bodd på Berg frem til sin død i 1633 "1633 den 7 Febrar døde S Olle Toleffsøn Berg - Oc Hans quinde paa Berg Johan.." (JNN)

g. ca 1616, måtte bøte 1617 for å ha ligget for tidlig med sin kone (Johanne? † 1633 (JNN? )

1.2.2 Jacob Tollefsen Svidal

Bodde på Svidal i 1617 og 1624 (i alle fall). Er Oluf sin bror. Har ikke sjekket ham videre, men det er Tollefsdøtre på Svindal i samme periode som kan være hans søster

1.2.4 Kari Tollefsdatter Svidal?

"1663 den 4 Martj bliff S Kari toleffdatter i suidale Niels quind begraffuit" (JNN)

g. Nils

            1.2.5 Hans Tollefsen Berg

Nevnt på Berg fra 1623-42 † rundt 1642. Han eier sammen med sine medeiere 1 løp i 39

g. siri (Torgersdatter?) er hun datter av Torger (Olsen?) Berg? enken siri i 1666

g. 2 ca 1644 med Johan Larsen f. ca 1614 (50 år i 64) nevnt på Berg fra 1644. † ca 1665

1692 I en odelssak berg mellom Hans sitt barnebarn Simon Torgersen og Simons stemor Christi Andersdatter http://arkivverket.no/URN:rg_read/28603/60/ refereres det til et kjøpsbrev på 1/2 løp som sal Hans har innløst og en skiftekontrakt mellom sal Torger (Hansen) og sal Johannes Berg

                        1.2.5.1 NN

                        Trolig et barn f. ca 1623. Hans betalte 8 daler for Leirmål                               

                        1.2.5.2 Torger Hansen

Trolig enebarn i følge YN (barnepenger 1645). I en rettssak mellom sønnen Simon og hans 2. kone Christi om odelsretten til Berg, kommer det frem at Torger eide 1 løp i gården

f. ca 1633 Død 1691 "1691 den 4 JANUARIUS døde S: Torger Hanssøn Berge, min gode ven, gud glæde Hans Siæl I Himmelrige, vaar 7 oc 50 Aar gammel" (JNN)Det skiftes etter Torger.

g. Lussi Simonsdatter (Død 1667 (JNN). Datter av Herr Simon Mickelsen Ystad og Anne Pedersdatter. (Anne søster til klokker Jacob Pedersen ytre Berg)

g.2 Christi Andersdatter (Død 1696. Det skiftes etter henne. Datter av Anders Andersen Gjesdal og Marithe Sjursdatter. Det skiftes etter begge foreldrene)  Christi giftet seg på nytt med Knut Johansen.

Med Lussi

1.2.5.2.1 Anne Torgersdatter Førde (Breim, Gloppen) (ca 1659-1747)

g. Knut Nilsen Førde (Myklebust) (ca 1652- 1741. Sønn av Nils Rasmussen Førde og Agathe Jeremiasdatter (YN))

Flere Barn

1.2.5.2.2 Simon Torgersen Berg (ca 1664-1746)

g1. Gunhild Eliasdatter

g2 1723 enke Gjertrud Gundersdatter Aalhus  (Datter av Gunder Johnsen Sandal og Ingeborg).

g. 3 Brithe Gundersdatter Dvergsdal (1699-etter 1751. Datter av Gunder Eriksen Dvergsdal og Berthe Tollefsdatter).              

Barn i 1. og 3. ekteskap

Med Christi

1.2.5.2.3 NN Torgersdatter

Torger hadde en uekte datter, født før ekteskapet med Lussi, eller etter Lussi sin død men før ekteskapet med Christi

1.2.5.2.4 Anders Torgersen Berg (ca 1671 - før 1711)

g.1 ca 1699 Gunhild Knutsdatter (død før 1707)

g.2 1707 Ellen Arnesdatter (levde 1711)

Det skal ha blitt tinglyst en avtale i 1714 (jeg har ikke funnet den) mellom Simon Berg og Rasmus Knutsen Førde om ansvaret for Anders sine 2 sønner.

1.2.5.2.5 Lussi Torgersdatter Aasen (i Førde) (ca 1673 - 1725)

g. ca 1693 Sjur Olsen (var han på Mo i Førde i 1691?)

Flere barn

1.2.5.2.6 Siri Torgersen Sandal

g. ca 1697 Anders Larsen Sandal (f. ca 1670 - død før 1753(7?) Sønn av Laurits Olsen Sandal og Gjertrud Johansdatter)

Flere Barn

1.2.5.2.7 Marthe Torgersdatter Myklebust

Her mangler jeg primærkilde på at det er hun (og ikke en annen Marthe Torgersdatter) som er gift med Ole Nilsen. Hun har nemlig mange barn, men det ser ikke ut til at hennes søsken er fadder. Hun nevnes heller ikke med gårdsnavn ved giftemålet. Hennes datter nummer 2 heter Christi

g. 1697 enkemann Ole Nilsen Myklebust

1.2.5.2.8 Ingeborg Torgersdatter Førde(senere Frøystad i Gloppen (ca 1683-1749) Her mangler jeg primærkilde på at det er hun (og ikke en annen Ingeborg Torgersdatter) som er gift med Rasmus Knutsen Førde

g. ca 1701 Rasmus Knutsen Førde (ca. 1678-1718. Sønn av Knut Nilsen Førde (se over) og Synnøve Chrispinusdatter (YN))

g. 2  Daniel Jonsen Haaheim? (ca 1674-1726. Sønn av Jon Torstensen)

3. enkemann Rasmus Jonsen Frøysland (ca 1691-1743. Sønn av Jon Pallesen Frøysland).

Flere barn i 1. ekteskap, 1 sønn i andre

1.2.5.2.9 Marthe Torgersdatter  (Levde i 1698)

1.2.5.2.10 Daniel Torgersen Setre/Flølos (i Gloppen) (ca 1685 - 1744 (skifte))

g. 1708 Malene Knutsdatter Setre

Flere barn

1.2.5.2.11 Ingeborg Torgersdatter (Levde 1698)

1.2.5.2.12 Ole Torgersen  Solem? (i Førde)(ca 1689 - 1725?)

Trolig gift ca 1710 med enke Lussi Olsdatter Synde (trolig ca 1669 - 1747. Datter av lensmann Ole Nilsen Synde)

De hadde en datter Christi

1.2.5.2.13 Mari Torgersdatter (død ca 1692. Skifte)

 

Andre på Berg

Nils nevnes 24-38, kan være gift med en datter av Anders eller Tollef Endresønner

Maar nevnes 24-28, kan være gift med en datter av Anders eller Tollef Endresønner

Jacob Pedersen (ca 1578 - 1658) Sønn av Herr Peder Nilsen og Kari Tollefsdatter. Han hadde bl.a søstrene, Mari Pedersdatter Berg og Anne Pedersdatter Sarem

Bodde på ytre Berg og eide 1/2 løp der

Klokker i Jølster

g. Sigbor (ca. 1571 - 1659)

Mulige barn (dette har jeg ikke sjekket nøye)

Peder Jacobssønn (død 1659)

Moses Jacobsen (ca 1600 - 1663) eide i ytre Berg. g. Borni Larsdatter

Jens Jacobsen (1602-1673)

Mikkel Jacobsen? nevnes på Berg rundt 1630

Brithe Mikkelsdatter, 1641- 1699

g 1 Ole Eliasen (f. ca 1637-ca 1691 (skiftebrev)) odel i ytre Berg. Oles foreldre var Elias og Gunhild  Gjesdal.  Mikkel Olssønn 23 år og hans søster Marthe Olsdatter døde på ytre Berg i 1695 og var hans barn. Likeså Sigbore Olsdatter (gift med Chrispinus Hansen på Berg 1701)

g 2 Tollef Hansen (1224-1694, skifte 1700) Barna Siri og Magnild Tollefsdøtre.

Ole i 1630, og er vel husmann Ole Anfindsen som døde i 1641

Husmann Arne "Dulle" Johannessønn død 1685         

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.