Gå til innhold
Arkivverket
Tore Svenning

Niels Petter Warendorph

Recommended Posts

Tore Svenning

Jeg skulle gjerne ha visst litt mer om opphavet for en figur som heter Niels Petter Warendorph. Han var marineoffiser, er det sagt, han dukker opp fra intet i sandefjord i 1810 og gifter seg. efter noen barn døde hun, og i 1816 gifter han seg på nytt - men forsvinner tilsynelatende til Ostende for å være konsul, senere til Cagliari i samme ærende, men kommer innom hjemme innimellom og avler flere bar. I det minste ser det slik ut - frem til han i 1828 blir toller i Farsund, selger huset i Sandefjor og flytter.

 

Jeg viser, nedenfor, det jeg har funnet om mannen, men hvis noen vet hvor han kom fra ville det vært strålende!

 

Med takk på forhånd,

 

Tore Svenning

 

1810-10 Niels Petter Warendorph

 

Maaneds Lieutenant, Ridder Niels Peter Warendorf, giftet seg i Sandeherred med kongebrev 8 januar 1810. Bruden var Kristine Marie Gogstad og de hadde ikke færre enn tre kausjonister: Ole Mørk; Jørgen Gogstad; og Oberst v. Gaarder.

 

Første barn var en pike, Karoline Matilde, som ble født 7 oktober 1810. Hun ble døpt[ii] 14 februar 1811 og da var fadrene Madame Gogstad; Frøken Bolette Gaarder; Jomfru Sophie [?] Schrøeter; Herr Hvidt; Herr Hagemann; Lieutn. Hr Wrigth; og herr Kapt. [NN] [NN].

 

Litt over to år senere meldte nestemann sin ankomst – Nicoline Petrea – so kom til verden 15 november 1811. Hun ble døpt[iii] 13 januar 1812 og fikk som fadre Mad Giersøe; Jomfru [NN] [NN]; Hans Olsen Melsom; M. L. Nielsen [NN]; og Skomager Johannes Gogstad, Sandefjord.

 

Et tredje barn, og første sønn, var Otto Adolph som så dagens lys 4 november 1812 og ble døpt[iv] 29 juni 1813. Denne gangen var fadrene madame Gogstad; Jomfru Hansen fra Skien; Kof: Kapt:Matthis Berg; Jørgen Giersøe fra Tønsberg; og Kof: Kapt: Hans Grøn.

 

Nok en gutt, Friderich August, ble født 15 januar 1814 – og hjemmedøpt av Klokker Tveten. navnet var kanskje litt nasjonalistisk inspirert for dåpen[v] ble ikke bekreftet i kirken før 28 september det året, da var løsrivelsen fra Danmark ferdig. Uansett, fadrene var Barnets Moder; Frøken Augusta Gaarder; Faderen Selv; Thor Gogstad; og Johannes O: Gogstad.

 

Nokså nøyaktig en måned senere døde Warendorphs kone Christiane Marie, bare 24 år gammel. Hun gikk bort 28 oktober 1814 og ble begravet[vi] 5 november.

 

Niels Peter Warendorph ventet omkring to år før han giftet seg påny i 1816. Også denne gangen var den utvalgte en pike fra byens borgerskap, Kisten Angel Grønvold[vii], datter av Løytnant Johannes Grønvold[viii] og hustruen Ragne Hvidt[ix]. Det ble lyst for dem 27 oktober – som forlovere hadde Olsen fra Sandefjord og Tveten fra samme sted, antageligvis klokkeren. Vielsen[x] fant sted 4 november. Warendorph oppgies å være 33 år gammel, og altså født rundt 1783 dersom opplysningen er riktig. Bruden var litt over 19.

 

N. P. Warendorph ble en eller annen gang i 1817 utnevnt til konsul i Ostende i det nåværende Belgia[xi]:

 

«de Kapitein Warendorph, Ridder van de Dannebrogs-orde is tot Sweedsch en Deensch Concul te Ostende Benoemd, en is, federt de Vereeniging, de eerste Noorman, die zodanigen post bekomt»

 

Eller utlagt: Katein Warendorph, Ridder av Dannebrog, er utnevnt til svensk og dansk konsul i Ostende, visstnok den første nordmann som har fått en slik stilling siden foreningen. Geografi var aldri en sterk Belgisk idrett.

 

Første barn av det andre ekteskapet var en gutt. Han kom til verden 16 august 1817 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken 6 februar 1818 og da fikk barnet navnet Christian og fadrene Fru Grønvold; Jomfru Olsen; Hr Hvidt; Høst; Hans Grøn; og Christian Waale.

 

Det gikk to år fra førte til annet barn, som også var en gutt. Jens Christian kom til verden 7 september 1819 og ble døpt[xiii] 3 november. Fadrene var Mad Susanna, Hr Hauff; Jomfru Christophea Grønvold; Hr Capt. Ager; Ole Melsom; og Hans Balken.

 

Året efter ser det ut til at han fremdeles er konsul i Ostende – kanskje han var en tidlig pendler:

 

«Le Capitaine N. Warendorph, Chevalier de Dannebrog, Consul, a Ostende.” Almanach Royal de la Cour des Provinces Meriodinales, et de la Ville de Bruxelles pour l’an 1820; a Bruxelles chez Adolphe Stapleaux, Imprimeur Libraire du Roi, et de S.A.R. le Prince d’Orange, 89[xiv] ».

 

Sommeren 1820 ble Warendorph forfremmet:

 

«Under 30te Juni sidstleden har Hs. K. Majestæt naadigst udnævnt den Svensk Norske Consul i Cagliari[xv], N. Warendorph, til General-Consul[xvi]»

 

Han nevnes som «Nicolo» Warendorph[xvii] i Cagliari i 1823, og igjen, under samme navn, som svensk konsul i 1832[xviii]. I 1826 opptrer han som M. Warendorph, konsul for Sverige og Norge[xix].

 

I 1825[xx] finner man familien bosatt i hus nummer 52 i Sandefjord. Det vil si, Warendorph er ikke tilstede – der Fru Warendorph som står først i lisen over husstanden som ellers består av sønnene Christian og jens Christan – barna av første ekteskap er det ikke spor efter her. I tillegg finner man tjenestepiken Birthe Sørensdatter [?]; enken Maren Mallene Warendorph; samt dagarbeideren Ole Dansen og familie. Den bestod av konen Methe Marie Pedersdatter; og barna Hans (5) og Anne Olea (2).

 

Nils Petter Warendorph fortsatte nok som konsul i Cagliari, men med besøk hjemme, innimellom. Sønnen Nicolai Lohman kom til verden 9 august 1827 og ble døpt[xxi] 7 april 1828. Fadrene ble Mad. A. B. Høst; Jomf. Wilhelmine Hvidt; Lieut. Bruenech; Hr Andersen; og Hr N. F. Hvidt – alle fra Sandefjord.

 

Det er nokså sikkert at Warendorph var til stede da Nicolai ohman ble døpt, for det er notert at han kom til Christiania 4 mai 1828 og tok inn hos Zappfe[xxii].Han var kommet med dampskipet Constitutionen fra Walløe[xxiii].

 

Gjetningsvis reiste han til hovedstaden mer eller mindre for et «intervju», for senere i 1828 ble Warendorph utnevnt til en ny stilling:

 

«Warendorph, Nils Peter. Marineoffiser, generalkonsul. Overtollbetjent i Farsund («på Hitterø») 22. nov. 1828. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 5. feb. 1844[xxiv].“

 

Denne utnevnelsen førte til en beslutning om å flytte familien til Farsund, og huset i Sandefjord skulle selges:

 

«Torsdagen den 26de Januar førstkommende, Kl. 11 Formiddag, afholdes, ifølge Reqvisition fra Generalconsul og Overtoldbetjent, Ridder Warendorph, offentlig Auction første gang udi hans eiende og iboende Gaard med Tillegelser, under Matr.-No. 65 forhen No. 52 i Ladestedet Sandefjord, hvis bygninger ere forsikkrede i Brandcassen for 1650 Spd. – Onsdagen 11 Marts førstkommende, Kl. 11 Formiddag afholdes 2den og samme Dag, Kl. 3 Eftermiddag, 3die Gang offentlig Auction udi og over bemeldte Gaard. Gaarden kan af Kjøberen tiltrædes til April Maaneds Udgang dette Aar, og den største Deel af Kjøbesummen forventes at kunne i nogen Tid blive staaende imod imod Pant i Eiendommen. Forøvrigt erfares Conditionerne paa Auctionsstedet.

                

Laurvigs Byfoged-Contoir den 24 Januar 1829[xxv]»

 

Den første auksjonsrunden ga visst ikke et resultat som Warendorph syntes han kunne godta, for i slutten av september ble det avholdt en ny; denne gangen bemerkes det at det er tatt pant i eiendommen for skyldig skatt[xxvi].

 

 

 

Stillingen som Overtollbetjent i Farsund medførte sikkert mye arbeid og ansvar, men ikke alt var av epokegjørende art:

 

«             Under No. 376 den 24de Juli 1832 angav Skipper Joachim Wildken af Memel til Transitoplag i Toldbodens Pakhus: 1 Kasse, uden Mærke, indeholdende 2 Paar Thee-kopper af Fajence, som ved ham selv fra Memel[xxvii] til Mandal under No. 50 den 24 September 1830 og derfra hertil under No. 536 den 11te October 1831 blev indført.

 

               Saafremt ingen Eier eller Commissionair melder sig inden 6 Maaneder fra denne Bekjendtgjørelses Dato og erlægger de pahvilende Afgifter, vil Kassen med dens Indhold blive bortsolgt ved offentlig Auction overensstemmende med Toldlovens § 139.

 

               Farsunds Toldkammer den 19 Juni 1840

                           N Warendorph  C. Reymert[xxviii]

 

 

 


Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1810, side 234. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-219
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610179.jpg

[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 152. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-156
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610116.jpg

[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1812, side 157. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-161
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610121.jpg

[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 164. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-168
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610128.jpg

[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1814, side 2. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610197.jpg

[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1814-1815, side 96. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610294.jpg

[vii] Se 161 Kirstine Angell Grønvold

[viii] Se 159 Jens Christian Grønvold

[ix]  Se 160 Ragne Hvidt

[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1816, side 196. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-198
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610391.jpg

[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 32. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610229.jpg

[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 48. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-52
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610245.jpg

[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 295. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-295
Permanent bildelenke: 
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610488.jpg

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Hvis dette er rett person, står det nevnt at han var fra Kristiania.

 

http://sandefjord1801.wikispaces.com/161+KIRSTINE+ANGELL+GR%C3%98NVOLD

 

Kilden for denne opplysningen går til en lenke som ikke virker (ihvertfall ikke for meg), http://www.iverneumann.com/php/individual.php?pid=I5626&ged=nemann2(53).GED

 

Men jeg finner påstanden om Oslo som fødested her i stedet:

 

http://www.iverneumann.no/webtrees/indilist.php?surname=WARENDORPH&ged=AncestorsofIverNeumann

 

Her oppgis det jo ingen kilde for opplysningen, så vi er i grunnen like langt.

 

Knut Hougen vet heller ikke (Sandefjords historie, 1928), men har noen opplysninger om Warendorph på side 191 og fremover:

 

Et lite utdrag:

 

«Niels Petter Warendorph tilhører formodentlig en tysk adelsfamilie av dette navn; en av dem var optatt i den danske adelstand. om Niels Peters liv, før han kom hit, vet vi kun at han før 1807 hadde ferdes utenlands i 11 år, og derunder hadde han i flere år tjent i den engelske marine, til slutt som «master» med offisersrang. Da krigen brøt ut, vilde han ikke tjene mot sitt fedreland, men vendte hjem til Norge, hvor han i november 1807 blev ansatt som månedsløitnant og blev chef på en armeret kutter «Pelikanen» på 10 komm.-lester, som staten hadde leiet av konsul Niels Moe i Kristiansand.»»

 

Ifølge Hirsch & Hifrsch skal Warendorph (Varendorff) tilhøre westphalsk adel, men om Niels Peter vitterlig hører til samme slekt, må utredes. Men det står her at en Gustav Adolph (1743-) ble opptatt i den danske adel i 1778, så Hougen er ikke helt på jordet. Men denne G.A.W. ser bare ut til å ha hatt én datter. Det må da stå noe i en eller annen utgave av DAA? Og i eldre utgaver av Gothaisches Genealogisches Taschenbuch o.l.?

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Man får ellers en del treff både på Bokhylla.no og Digitalarkivet.no på Warendorph/Varendorff. Hvis Niels Peter faktisk var født i Kristiania, så bør det kanskje letes i kirkebøkene for Christiania (eller Aker)?

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Svenning

Mange takk - alle sammen. Han ser ut til å være en sleip fisk, denne Warendorph'en!

Som det har seg bor jeg ikke i Norge,og det legger litt begrensninger på hva jeg får tak i - f.eks. i nb.no eller av norsk lokalhistorisk liiteratur, så jeg er virkelig takknemlig for all den hjelpen jeg får.

 

Han en fin søndag!

 

Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Hadde ikke fått med meg at du bodde utenlands. Så langt har ikke litteraturen jeg har sett på sagt noe om Niels Peters fødested. Mesteparten av litteraturen fokuserer på Gustav Adolph (1743—1812). Han må etter alt å dømme være i slekt med NP, men hvordan vet jeg ikke. Er alle relevante kirkebokoppføringer (giftermål, barn, dødsfall) nå gjennomgått slik at vi kan konkludere at fødestedet fortsatt er ukjent? I hvilken grad har du sjekket kirkebøker for Christiania-området rundt 1775 og konfirmasjonen ca. 1790?

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

En mulig far kunne måske også være Johan Gottfried Wahrendorff, som var kaptein ved 1. Akershus´ infanteriregiment.

 

Han søgte i 1785 afsked efter 43 års tjeneste med 300 rdl i pension i stedet for de sædvanlige 200 rdl, fordi han var enkemand med 4 børn.

Alternativt at blive ved regimentet som major á la Suite med 300 rdl. i gage.

 

Svaret var, at han skulle blive.

 

Ansøgningen er underskrevet på Warnhof ved Kristiania 22 april 1785.

 

Dette er fra seddelarkivet til Carl af Hessens arkiv for personelsager.

 

Han er også med i Hirsch ligesom flere andre af samme navn.

 

Vh,

Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Linda Wathne

Problemet er å finne dåp.

Johan G. Warendorph ( død 1812 , kirkebok Aker) har ihvertfall barna Mariana Elisabeth , gift år 1800 med Hans Jacob Werner, samt de to han bor med i 1801tellingen. Karen Otilia og Johan Christian:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058216001514 ( bokstaven T på fornavnet skal være J) Karen gifter seg forøvrig1801 med Even Bergersen Wekkerøestranden. Ingen Niels Peter som fadder for noen av barna til disse. På den annen side er ikke morfaren heller fadder, så det behøver ikke bety så mye.

 

Andre barn funnet i Familysearch er Peter Gottfrid 1766 og Tostinius Joh. 1770. Om noen av disse er ett av de fire barna som lever i 1785, vet jeg ikke. Men kapteinens kone døde 19. juni 1773 ( Anna Hauritz/ Hauridz), 30 år gammel. Begravelsen står i bok for Garnisonsmenigheten. Her står ikke navnet hennes, - det har jeg fra vielsen 1766 Aker.

 

Niels Peter W. oppgis å være 69 år ved død i 1844 ( kirkebok Farsund). Dvs født ca 1775-76? Er han sønn av Oslo-kapteinen, må han være født før Annas død, siden kapteinen ikke giftet seg igjen. Ft1801 sier han er enkemann etter første ekteskap. Det ser ut til å stemme, - fant ikke flere gifterier der. :)

Jeg har ikke funnet dåp, men jeg har ikke funnet konfirmasjoner heller på de andre, så jeg lurer på om de er konfirmert utenfor hovedstaden. Eller jeg overser alt som er...vrien kar, denne Niels Peter W.

Det må kanskje letes blant dødsfall for å se om en av de to eldste sønnene levde i 1785. Om ja, er ikke Niels Peter sønn i denne familien...

 

Mvh

Linda

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Problemet er å finne dåp.

Johan G. Warendorph ( død 1812 , kirkebok Aker) har ihvertfall barna Mariana Elisabeth , gift år 1800 med Hans Jacob Werner, samt de to han bor med i 1801tellingen. Karen Otilia og Johan Christian:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058216001514 ( bokstaven T på fornavnet skal være J) Karen gifter seg forøvrig1801 med Even Bergersen Wekkerøestranden. Ingen Niels Peter som fadder for noen av barna til disse. På den annen side er ikke morfaren heller fadder, så det behøver ikke bety så mye.

 

Andre barn funnet i Familysearch er Peter Gottfrid 1766 og Tostinius Joh. 1770. Om noen av disse er ett av de fire barna som lever i 1785, vet jeg ikke. Men kapteinens kone døde 19. juni 1773 ( Anna Hauritz/ Hauridz), 30 år gammel. Begravelsen står i bok for Garnisonsmenigheten. Her står ikke navnet hennes, - det har jeg fra vielsen 1766 Aker.

 

Niels Peter W. oppgis å være 69 år ved død i 1844 ( kirkebok Farsund). Dvs født ca 1775-76? Er han sønn av Oslo-kapteinen, må han være født før Annas død, siden kapteinen ikke giftet seg igjen. Ft1801 sier han er enkemann etter første ekteskap. Det ser ut til å stemme, - fant ikke flere gifterier der. :)

Jeg har ikke funnet dåp, men jeg har ikke funnet konfirmasjoner heller på de andre, så jeg lurer på om de er konfirmert utenfor hovedstaden. Eller jeg overser alt som er...vrien kar, denne Niels Peter W.

Det må kanskje letes blant dødsfall for å se om en av de to eldste sønnene levde i 1785. Om ja, er ikke Niels Peter sønn i denne familien...

 

Mvh

Linda

Ifølge Ovenstad bind 2, s. 534-535 er Johan Tostinus (født 1769 eller 1770, døpt Slottskirken 19. juli 1770, d. 1842) sønn av Johan Gottfred (1724-1812). JT har ikke samme foreldre som GA.

 

DTH

Endret av Dag T. Hoelseth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Morgenbladet 1844.02.17

 

«Dypt nedbøiet af Sorg maa jeg herved tilkjendegive Familie og Venner, at det har behaget, Gud ved en rolig Død at henfalde til sig, den 5te dennes, min elskede Mand, Overtoldbetjent Niels Warendorph, Ridder af Dannebrog-Ordenen og forhenværende General-Konsul, i sin Alders 69 Aar og vores Ægteskabs 27de Aar. Af vores 8 Børn gjenleve 7, hvoraf flere ere for smaa til at skiønne det Tab de og jeg have lidt. Af hans første Ægteskab eftelader han sig en Søn, der for Tiden opholder sig i Udlandet. Gud give mig Kraft til at bære denne hjertesorg.

Farsund den 9de Februar 1844. Kristine Warendorph, født Grønvold.»

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Morgenbladet 1844.02.17

 

«Dypt nedbøiet af Sorg maa jeg herved tilkjendegive Familie og Venner, at det har behaget, Gud ved en rolig Død at henfalde til sig, den 5te dennes, min elskede Mand, Overtoldbetjent Niels Warendorph, Ridder af Dannebrog-Ordenen og forhenværende General-Konsul, i sin Alders 69 Aar og vores Ægteskabs 27de Aar. Af vores 8 Børn gjenleve 7, hvoraf flere ere for smaa til at skiønne det Tab de og jeg have lidt. Af hans første Ægteskab eftelader han sig en Søn, der for Tiden opholder sig i Udlandet. Gud give mig Kraft til at bære denne hjertesorg.

Farsund den 9de Februar 1844. Kristine Warendorph, født Grønvold.»

Ja, jeg så den på Bokhylla.no i går. Den bekrefter at Niels Peter W. var 69 år og således født 1775-76. Alt tyder på at han ikke var sønn av Johan Gottfried W. Så hvem var han? Skulle gjerne sett slekten i en større sammenheng enn de som var militære ...

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#12

Tenkte det var fint å skrive det ned siden trådstarter bor i utlandet og dermed ikke får tilgang.

 

Ved søk i svenske aviser får man tilslag på Maria Christina Warendorph. Kan jo være av samme slekt.

 

Følgende sto 28. april og 6. mai 1824 i Post- och inrikes tidningar:

 

«Till rättelse wid Bouppteckningen efter aflidne Coopvaerdiskepparen Joh. Solitanders Enka, Maria Christina Warendorph, anmodas de, hwilka i hennes Bo äga att fordra, eller äre skuldige, att sådant före näste Maj månads utgång, hos undertecknad anmåla. Stockholm d. 22 April 1824.

Joh. And. Freese. Boende på Tullportsgatan, Sturen mindre, N:o 3, Södermalm.»

 

Digitaliserade svenska dagstidningar

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#1

Et lite tillegg til dataene om Warendorph:

 

Date 8-12-1812

Shipmaster Niels P. Warendorff from Sandefiørd

Tonnage: Skibet drægtig 34 læster

Depart.: Laurvig

Dest.:  Kiøbenhavn          

 

STR online - shipmaster names

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Her er treffene man får ved søk på Digitalarkivet:

 

* http://digitalarkivet.arkivverket.no/sok/person?s=War*dor*

 

* http://digitalarkivet.arkivverket.no/sok/person?s=Wahr*dor*

 

Men fantes det virkelig både en Johan Christian og en Johan Christopher?

 

* http://digitalarkivet.arkivverket.no/sok/person?s=Var*dor*

 

Ikke at vi er noe nærmere en løsning ...

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Foreløbig er der nok bare 4 dokumenterede børn af Johan Gottfried Wahrendorff og Anna Hauritz:

 

Peter Gottfried, døbt 7. august 1766 i Slottskirken. 

Johan Christopher, døbt 25. oktober 1768 i Tønsberg Vor Frue.

Tostinus, døbt 19. juli 1770 i Slottskirken.

Maria Anna Elisabeth, døbt 24. september 1772 i Slottskirken.

 

--- 

 

Karen Ottelia blev døbt 10. august 1775 i Aker.

Teksten er lidt finurlig.

"For: Erik Aass og Cecilie Rejersdr, som er Huus-

holderske hos Capitain Wahrendorph i Korsvejen, men Manden bort-

reÿst. Hun ligger i Barsel-Seng i en Plads strax ved, som kaldes Sit-

paa." 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Foreløbig er der nok bare 4 dokumenterede børn af Johan Gottfried Wahrendorff og Anna Hauritz:

 

Peter Gottfried, døbt 7. august 1766 i Slottskirken.

Johan Christopher, døbt 25. oktober 1768 i Tønsberg Vor Frue.

Tostinus, døbt 19. juli 1770 i Slottskirken.

Maria Anna Elisabeth, døbt 24. september 1772 i Slottskirken.

 

---

 

Karen Ottelia blev døbt 10. august 1775 i Aker.

Teksten er lidt finurlig.

"For: Erik Aass og Cecilie Rejersdr, som er Huus-

holderske hos Capitain Wahrendorph i Korsvejen, men Manden bort-

reÿst. Hun ligger i Barsel-Seng i en Plads strax ved, som kaldes Sit-

paa."

Hvordan kom du på å lete etter Johan Christopher i Tønsberg?

 

Grubler ellers på hvilke danske, britiske og italienske kilder vi bør se på for å finne flere spor etter N.P. Warendorph ...

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Johan Christophers dåb kom frem på FamilySearch ved på første søgeside kun at søge på Wahrendorff - Norway.

 

Det ser ikke ud til, at Niels Peter Wahrendorff har været officer i den danske flåde: http://www.navalhistory.dk/Danish/Officererne/Stamblade.htm#V

 

 

Vh,

Berit Pagh.

Jeg burde ha tenkt meg FamilySearch, ja.

 

Når det gjelder ev. dansk tjeneste for N.P. Wahrendorff - mener du at opplysningene i #4 er feil?

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Jeg registrerer bare, at han ikke er nævnt i oversigten over officerer i den dansk-norske flåde.

 

Jeg vil tro, at forlægget her må være Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquards bog.

 

Som jeg forstår Quote´en i #4 blev NPW officer i den engelske marine.

 

 

Spørgsmålet er vel da, om månedsløjtnanter også regnes som officerer. 

Jeg har før ledt forgæves efter en månedsløjtnant i ovenstående bog.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Kanskje kan navnevalgene på Niels Petter Warendorph sine barn gi en pekepinn på hans opphav?

 

Barn i første ekteskap med Kristiana Maria Gogstad datter av Ole Thorsen Gogstad og Anne Cathrine Christophersdatter Thue:

 1. Karoline Matilde, f. 7. okt. 1810, døpt 14. feb. 1811 i Sandar.
 2. Nicoline Petrea, f. (10. el. 18.). nov. 1811, døpt 13. jan. 1812 i Sandar (Oppkalt etter sin far?).
 3. Otto Adolph. f. 4. nov. 1812, døpt 29. juni 1813 i Sandar. 
 4. Frederich August, f. 15 jan. 1814, hjemmedøpt 22. juni, dåp stadfestet 28. sept. 1814 i Sandar.

Barn i andre ekteskap med Kirsten Angel Grønvold, datter av Jens Christian Berntsen Grønvold og Ragne Willumsdatter Hvidt:

 1. Christian, f. 16. aug. 1817, hjemmedåp 27. jan., dåp stadfestet 6. feb. 1818 i Sandar (Oppkalt etter Kristiana Maria?)
 2. Jens Christian, f. 7. sept. 1819, hjemmedøpt, dåp stadfestet 3. nov. 1819 i Sandar (Oppkalt etter morfar).
 3. Nicolai Lohman, f. 9. aug. 1827, hjemmedøpt 12. aug., dåp stadfestet 7. april 1828 i Sandar (Hvem er han oppkalt etter?).
 4. Charlotte Juliane, f. 9. mars 1830, hjemmedøpt 21. mars, dåp stadfestet 11. juli 1830 i Farsund.
 5. Ragnhilde Susanna, f. 18. mars 1832, hjemmedøpt 23. mars, dåp stadfestet 11. juni 1832 i Farsund (oppkalt etter mormor).
 6. Caroline Lovise, f. 22. juni 1834, hjemmedøpt 4. juli, dåp stadfestet 21. sept. 1834 i Farsund. Død 27. juni, gravlagt 9. juli 1840 i Farsund.
 7. Carl Emil, f. 1. nov. 1836, hjemmedøpt, dåp stadfestet 15. mai 1837 i Farsund.
 8. Edvard Ratsey, f. 12. des. 1839, hjemmedøpt 26. des., dåp stadfestet 26. mai 1840 i Farsund. Broren Frederik Warendorph var fadder (Trolig oppkalt etter Edward Ratsey, admiral 1841 Royal Navy).
Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

I 1825[xx] finner man familien bosatt i hus nummer 52 i Sandefjord. Det vil si, Warendorph er ikke tilstede – der Fru Warendorph som står først i lisen over husstanden som ellers består av sønnene Christian og jens Christan – barna av første ekteskap er det ikke spor efter her. I tillegg finner man tjenestepiken Birthe Sørensdatter [?]; enken Maren Mallene Warendorph; samt dagarbeideren Ole Dansen og familie. Den bestod av konen Methe Marie Pedersdatter; og barna Hans (5) og Anne Olea (2).

 

"Frue" i  folketellingen 1825 for Sandefjord er oversatt med "Søren" i den transkriberte versjonen.

 

Enken Maren Mallene Warendorph 79 år kan være Niels Petter sin mor.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Jeg skulle gjerne ha visst litt mer om opphavet for en figur som heter Niels Petter Warendorph. Han var marineoffiser, er det sagt, han dukker opp fra intet i sandefjord i 1810

 

Samme mann?

 

«Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende» 10. april 1809:

 

«Indenlandske Efterretninger

Om den sidste Convoi som afseilede fra Jylln laden(?) 23de Marts, ? den sikkre Efterretning, at henved 40 Provisions Skibe ere ankomne til Norge, og at Søelieutenant Varendorff som var i Følge med et Transportskib, blev attaqueret af en liden fiendlig Convoi, som kom ham paa Siden, men Varendorff ved at bruge sit Muskerterie godt, da han ingen Canoner havde, reddede sit Fartøi lykkelig i en norsk Havn.»

 

Edit:

Overså boka i #4 - Sandefjords historie, 1928 - så svaret er ja, det er samme mann.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Søren Vilhelm ble født 25. sept. 1805 utenfor ekteskap og døpt 19. okt. 1805 i Halden. Hans foreldre var korporal Verenstorf og Marthe Dorthea Halvorsdatter, datteren til avdøde Halvor Matthiesen. FT 1801.

 

Søren Vilhelm Wernsdorph døde 26. jan. og gravlagt 1. feb.1828 i Larvik. Han jobbet som fullmektig for Døderlein i Tønsberg.

Skifte Larvik by, Skifteforhandlingsprotokoll II 1828, s. 341 + 420

 

Kan korporalen være Niels Petter Warendorph?

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Svenning

Hei, alle sammen, og unnskyldninger for at jeg ikke har kommet tilbake til dere tidligere - jeg er på en reise som deltager i noen langsommelige og kompliserte møter, så det er ikke blitt ti. Er tilbake hos meg selv om en ukes tid og skal se næremere på ting da.

 

I mellomtiden: mange mange takk for all hjelpsomhet!

 

Ha en god helg,

 

Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.