Jump to content
Arkivverket

Jordebok for Telemark og Numedal 1615


Leif Biberg Kristensen

Recommended Posts

Denne jordeboka er en nyttig kilde for eierforhold på tidlig 1600-tall, akkurat nå forsøker jeg å grave i en sak om gården Bjerva i Helgen (Holla i Telemark), se Solumslektsforum: http://solumslekt.org/forum/read.php?1,4042

 

Jeg ser at denne avskriften har blitt lagt inn på det nye Digitalarkivet, men overføringen ser temmelig miserabel ut da den så langt jeg kan se ikke inneholder noe som helst informasjon om gårdparter. Vennligst sammenlign disse to lenkene, gammel og ny versjon:

 

Gammel: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=jb08001615&gardpostnr=650&personpostnr=650

 

Ny: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/32/100209?gard=Bjerva&namn=&matrnr=&prgjeld=&fogderi=&sokn=Helgen&fjerding=&fornavn=&etternavn=&stilling_stand=&rolle=&bustad=&eigar=

 

Finnes for øvrig denne jordeboka (og den for 1624) i scannet versjon?

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut til at den finnes i trykket utgave her hos www.nb.no - "Alexander Rabe von Pappenheims Jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca 1615" - http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102108006

 

Jeg takker for den lenka, det er blant annet flott å kunne lese Hellebergs innledning med forklaring av mange forhold i denne boka. Ut over det har jeg for lenge siden sluttet å stole blindt på andres avskrifter. For all del, Odd Arne Helleberg er en dyktig kar, men jeg har allerede sett flere steder hvor det er avvik mellom navn i denne avskriften og i øvrige kilder som kan tyde på feiltolkninger. Derfor ville jeg gjerne sett på originalen om det er navn som kan tydes annerledes enn det er gjort i denne avskriften.

 

Og uansett bør vel noe gjøres med utlegget i det nye Digitalarkivet.

Link to comment
Share on other sites

Denne jordeboka er en nyttig kilde for eierforhold på tidlig 1600-tall, akkurat nå forsøker jeg å grave i en sak om gården Bjerva i Helgen (Holla i Telemark), se Solumslektsforum: http://solumslekt.org/forum/read.php?1,4042

 

Jeg ser at denne avskriften har blitt lagt inn på det nye Digitalarkivet, men overføringen ser temmelig miserabel ut da den så langt jeg kan se ikke inneholder noe som helst informasjon om gårdparter. Vennligst sammenlign disse to lenkene, gammel og ny versjon:

 

Gammel: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=jb08001615&gardpostnr=650&personpostnr=650

 

Ny: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/32/100209?gard=Bjerva&namn=&matrnr=&prgjeld=&fogderi=&sokn=Helgen&fjerding=&fornavn=&etternavn=&stilling_stand=&rolle=&bustad=&eigar=

 

Finnes for øvrig denne jordeboka (og den for 1624) i scannet versjon?

 

Tusen takk for at du gjorde oss oppmerksom på denne.  Jeg ser at vi nok bør se på disse dataene igjen og foreta noen redigeringer i data og presentasjon. 

 

Det med eierpart er puttet inn i "brukerstørrelse". Om det er det beste navnet/plasseringen kan sikkert diskuteres http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/208/gm00000000027988

 

I trefflisten som du peker til er det begrenset med plass så der har vi ikke med alle felt og en sammenligning mellom datavisning i gamle DA og trefflisten i nye DA blir ikke helt rettferdig, men jeg skal se om vi ikke kan få plass til litt flere felt i trefflisten for at relevant informasjon kan komme med der.

Link to comment
Share on other sites

Anette, takk for svar.

 

Jeg setter et digert og høyst uærbødig spørsmålstegn ved hele konseptet «treffliste» kontra den gamle listevisningen. Det burde være unødvendig å bruke bortimot halvparten av bredden for å vise meg at kilden er «Jordebok 1615 for Telemark og Numedal» når det er nettopp den kilden jeg har søkt i. Det blir for krøkkete å måtte klikke på hvert navn for å finne opplysning om en eierpart, som opptar minimalt med plass i forhold til den totalt unødvendige opplysningen om kilden.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Dette svaret kommer noe sent i forhold til den opprinnelige debatten. Men problemstillingen med lite informativ treffliste, var vanskelig å få gjort noe med på de gamle nettsidene. Dette fordi layouten på de gamle nettsidene vanskeliggjorde en treffliste med utfyllende informasjon. De nye nettsidene gjør det imidlertid mulig å lage en treffliste hvor mer informasjon kan føres opp for de enkelte treffene. 

 

Jeg har nå inkludert flere felt i trefflisten for jordebøker slik at informasjonen man får opp for de enkelte treff er mer utfyllende. Se denne lenke for trefflisten til den aktuelle jordeboken. Trefflisten blir da mer lik den informasjonen man fikk opp for hver enkelt post i det gamle Digitalarkivet, se lenke.

 

Hva synes brukerne om en slik løsning? Denne type oppsett for trefflisten til generiske kilder, kan også innføres for andre generiske kildetyper hvis det er ønskelig for brukerne.      

 

Ketil R. Hansen

rådgiver

Arkivverket

Publikum, Tilgjengeliggjøring

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.