Jump to content
Arkivverket
Bjørn Katnosa

"Hølet" i Maridalen

Recommended Posts

Bjørn Katnosa

Jeg har tidligere etterlyst hva som skjedde med Marthe Marie Olsen - søster til min oldefar Magnus (Katnosa).

I 1842 er Marthe Marie registrert  boende i "Hølet" i Maridalen - en plass like ved Nordbråten. Huset på plassen er borte - jeg har lest det

trolig skjedde på 1980-tallet - kun uthuset og den gamle vaskeplassen ved bekken er synlig nå.

Jeg tror familien kom hit rundt 1840-41 - etter at faren til Marthe Marie og Magnus - ole Olsen - ble fradømt å kunne bo på Gåslungen etter at

han ikke hadde oppfylt sine forpliktelser. Det er mulig at søsteren til Ole - Anne Olsdatter - bodde i "Hølet" før 1840 - kanskje mannen Lars

Pedersen som var fra Hakloa var den som bygde opp "Hølet" - hadde vært moro og vite - også hvor og når Marthe Marie døde.

 

 

Bjørn Katnosa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Linda Wathne

Hun gifter seg i 1856, vielse nr 35 venstre side:

 

 

Kildeinformasjon: Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 5 (1853-1864), Lysninger 1856, side 238-239.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=573&idx_id=573&uid=ny&idx_side=-122

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060301040296.jpg

 

Og i 1865:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038011005520

 

 

Mvh

Linda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Bjørn Katnosa

Ja - det er rette personer - Marthe Marie ble gift med stenhugger Ole Thomassen og de bodde i Turterbekken under Turter i Maridalen - de fikk så langt jeg har

klart å spore opp 5 barn - 2 døde mens de var små - Nils Olaves emigrerte til USA i 1882 - jag har ikke klart å spore han opp etter at han ankom New York

15 juni 1882 - Mathea lever i 1944 og bor da i Grunersgt. 13 i Oslo - Karl har jeg funnet i folketellingen 1910 som kvegrøkter i Trøgstad.

Siste kjente opplysning om Marthe Marie er Fjeldheim under Linderud gård i 1891 - hennes bror var forpakter på Linderud i 1865 og kjøpte senere

Økernbråten.

 

 

Bjørn Katnosa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove D. Johansen

Hei - Dette med at Ole Olsen på Gåslungen ikke hadde oppfylt sine forpliktelser etc. - har du opplysningen om dette fra noen annen kilde enn boka "Nordmarksfolk" av Collett? I den boka er det - som vi vet - en del feil.  - Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Hei Tove.

Ja i boka om Oslomarkas historie skrevet av P. Blix blir dommen  referert. Det står at Ole bare har levert halvparten av det han skulle - det er også henvist til

at naboene på Hakloa, Fyllingen. Liggeren, Kamphaug har levert mer enn de skulle. Han blir idømt en veldig bot. Dette var i 1836.

Jeg har lest at han ikke klarte å betale boten og dermed ble dømt til å flytte - trolig skjedde flyttingen rundt 1840.

Sverre Grimstad skriver i sin bok at Ole døde under trefelling i 1840 - dette stemmer ikke - han døde på Kamphaug i 1856 hvor han og kona Karen bodde

sammen med sønnen Nils som senere ble forpakter pp Sandungen.

 

Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove D. Johansen

Er det den lille boka på 43 sider, utgitt i 1939: Peder Blix: Bidrag til Oslo-skogenes historie?

Ser de har den på Deichmanske bibliotek, men den er ikke til utlån.

Kan ikke huske at jeg har sett den noen gang.

 

Ja, jeg har også funnet at Ole døde på Kamphaug hos sønnen Nils i november 1856. Han hadde da vært  lam i 2 år.

Det står også i dødsfallsprotokollen at han har vært forsørget av fattigvesenet. Jeg har ikke undersøkt med byarkivet hva som finnes av materiale etter fattigvesenet i Aker på den tiden. Det står også at han etterlater kone og 9 barn.

 

Tove

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Beklager feil - det var Aabel og ikke Grimstad som skrev at  Ole døde under trefelling i 1840.

 

Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Jeg har funnet opplysningene i bokverk fra 1952 om Oslomarka - utgitt av Halvorsen & Larsen forlag - bind 1 - verket var på i alt 3 bind som jeg arvet

etter min far. Kapittelet omhandler setrer og plasser i Nordmarka bl.a. Gåslungen.

Sverre Grimstad har også i sin bok om Nordmarka og Maridalen et kapittel om saken - bl. a kopi av brev som ble sendt  for å få Ole Olsen fjernet

fra plassen. Det står også at gjelden ble ettergitt mot at Ole ryddet og fraflyttet plassen og dette blir gjort og flytting skjedde 20.april1841. Også Sverre

Grimstad skriver at Ole døde under trefelling 1841 - men som sagt dette stemmer ikke som du også har registrert - Ole og Karen fikk også en sønn

i 1843 - Hans Chr.

 

Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Jeg glemte en sak - du skriver at det muligens kan være opplysninger i byarkivet om personer som var under fattigvesenet - Marthe Marie som jeg har nevnt

bor på Fjeldheim i 1891 får også støtte av fattigvesenet iflg. folketellingsskjemaet jeg har kopi av.

Har tenkt å ta en Oslotur med tid og stunder - men kanskje du vet om det er noen vits - kanskje fins det ikke noen opplysninger. Marthe Marie blir nemlig

søkk borte etter 1891.

 

Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hvis Marthe var fattigunderstøttet i 1891 og bosatt på Fjeldheim under Linderud gård, så vil jeg kanskje anta hun fikk støtte fra fattigvesenet i Aker. Her er en omtale av fattigvesenet i Kristiania/Oslo og Aker:

https://www.oslo.kommune.no/OBA/faktaark/f_fattigvesen.asp

 

Her står det blant annet:

Arkivet etter Fattigvesenet i Aker er ikke ferdig ordnet, men forhandlingsprotokoller, brevjournaler, kopibøker og en del eldre legds- og understøttelsesprotokoller er registrert. Det finnes dessuten en stor mengde klientjournaler, men inngangen til disse er ikke kjent. 

 

Uansett er det Byarkivet som har materiale etter fattigvesenet både i hovedstaden og i Aker, så en Oslo-tur vil muligens ikke være forgjeves. Det du kan gjøre, er å sende en forespørsel i forkant til Byarkivet og spørre om for eksempel undersøttelsesprotokollene dekker det tidsrommet Marthe Marie bodde på Fjeldheim og om det også finnes hjemstavnsprotokoller for Aker fattigvesen. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Takk for opplysninger.

Jeg har som du anbefaler vært i skriftlig kontakt med byarkivet som opplyser at de bare har protokoller for Linderud frem til 1861 - at forhandlingsprotokoller

for årene 1885-94 mangler - men at de har klientjournaler for tiden 1869 - 1928. Jeg går kanskje ut fra at klientjournalene er det jeg er på jakt

etter - det blir nok en Oslotur.

 

 

Bjørn

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Jeg har fundert en del over hva om kunne være grunnen til at Ole Olsen ikke overholdt sine forpliktelser som forpakter på Gåslungen - han måtte som nevnt  forlate

Gåslungen i 1841 - etter i flere år ikke ha oppfylt sine forpliktelser

Faren til Ole - het også Ole- og var forpakter på Gåslungen fra ca. 1790 til han døde i1818 - kona Berthe døde på Gåslungen 1831.

Trolig bygde Ole sammen med Lars Pedersen Blankvannsbråten (som var gift med Ole storesøster Anne) opp husmannsplassen Hølet i Maridalen mellom 1810 og 1815.

Da ett av barna til Anne og Lars døpes 1818 er adressen Vaggesteineie (Hølet lå under Vaggesteineie) - det samme med det første barnet til Ole og kona Karen Nilsdatter

som ble døpt i 1819 (Ole og Karen ble gift 1818). Kanskje bodde begge familiene sammen i Hølet .

Også da Oles barn blir døpt i 1824 og 1826 nevnes Vaggesteineie.

Trolig forlater Lars og Anne Hølet rundt 1825 og blir forpaktere på Blankvannsbråten -  kanskje blir Ole alene om ansvaret for plassen - moren dør som angitt 1831

- og han overtar vel også ansvaret for Gåslungen - ikke rart det kanskje ble for mye for Ole.

Jeg har  sett manntallet for Maridalen 1832 men finner ikke noe om Hølet- men manntallet 1842 viser at Ole g Karen bor på Hølet.

 

Det hadde vært interessant om noen kunne bekrefte eller avkrefte mine antagelser.

 

Bjørn Katnosa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Brodin

Det er mye surr i Grimstad-boka ja. Har drevet en del med dette, men det er litt fjernt nå. Gåslungen har forbindelse til forpaktere på Skjerven og en av disse linjene går faktisk til Nrk-profilen Petter Scherven.

Her er en link til My Heritage, mye av det som ligger ute er ganske seriøst, men man må alltid bruke hue.

Det var en annen Ole Olsen som fikk et grantre over seg i 1840 ja...

https://www.myheritage.no/family-9_9004159_140950391_140950391/olsen-gaslungen-ole-olsen-gaslungen-karen-nilsdatter-skjerven

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Takk for tilbakemelding - jeg har sett på familetreet kort - skal studere det nærmere.

Jeg ser du har angitt at Berthe Henriksdatter var fra Svartorseter i Nordmarka  - jeg er nesten 100% sikker på at hun kom fra Fossen under Døli i Hakadal - hennes mann Ole Olsen kom fra Strøm i Hakadal. De giftet seg og bodde på husmannsplassen Godlia under Strøm før de giftet seg og flyttet til Gåslungen - mellom 1788 - 90. Mens de bodde i Godlia fikk de 4 barn - to døde tidlig - men Anne - født 1782 og Kari 1784 vokste opp- Anne ble gift med Lars Pedersen på Hakloa og de flyttet først til Hølet og senere til Blankvannsbråten - Kari ble gift med Haagen Haagensen og bodde på Hammeren i Maridalen til hun døde. Etter at de kom til Gåslungen fikk de 3 barn - en pike døde tidlig etter fødsel - men Mari født 1790 og min tipp-oldefar Ole vokste opp . Ole ble født 1794.

Ole Olsen fra Strøm var sønn av dragon Ole Willumsen som eide Strøm en periode fra rundt 1755 - 1772 da han døde - hans far var Willum Eriksen fra Haug gård i Nittedal - jeg har i lang tid forsøkt  å finne hvor Willum kom fra - tror det var fra Spenningsby i Hakadal - jeg har startet et emne om Erik Spenningby men foreløpig ikke fått innspill - det er vanskelig å kvalitetssikre data før kirkebøkene kom rundt 1706 - bygdebøkene fra Hakadal og Nittedal er studert uten at jeg finner helt klare svar.

Det er riktig som du skriver at Karen Nilsdatter var datter av Nils Svendsen på Skjerven i Maridalen - hun ble gift med min tipp-oldefar Ole født 1794 - jeg ser at de har adresse både Vaggestein i Maridalen og Gåslungen da eldste sønn som også het Ole blir født i 1819. Denne Ole bor I Hølet fra rundt 1840 da familien flytter dit til han dør - han arbeidet på Skar kruttverk som bødtker - de fikk mange barn - 3 av de emigrerte til USA - Olaus - Martin og Hanna Oline - jeg har hatt kontakt med slektninger i USA og besøk i 2014 av barnebarnet til Martin - vi fikk kjøretillatelse av Løvenskjold og besøkte i tillegg til Hølet både Gåslungen Sandungen og Katnosa.

Jeg setter pris på om du finner opplysninger som ikke måtte stemme - jeg prøver å kvalitetssikre så mye som mulig - er i ferd med å lage et notat om familien som jeg vil la barn og barnebarn få en kopi av.

 

Bjørn Katnosa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

bilde Hølet.docx

 

Prøver å kopiere et bilde tatt i Hølet i 2012 fra et bilde som naboen på Nordbråten hadde - Hølet ble revet på 1990-tallet.

 

Bjørn Katnosa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Brodin

Hølet ble revet tidligere, her fra den første boka om Maridalen, Jan Bøhre Jansen.
Ang My Heritage, var det ikke mine sider, dette er ikke min slekt, men husker godt forbindelsen Gåslungen - Skjerven og så var det vel Bånkall på Grorud?
Korriger hvis det er feil. Ser du har veldig seriøs innstilling til det her. Før 1800 blir kildene veldig usikre ja, uten skifte-dokumenter går det nesten ikke.
Hølet var under Vaggestein, dvs østsiden av elva, derfor står det kanskje Vaggestein-eie osv.
 

Hølet

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Nord for Nordbråten og Dalen og tett ved Jøndalsbekken lå den nordligste husmannsplassen i selve Maridalen. Den hadde det lite flatterende navnet Hølet, men var i virkeligheten en av Maridalens idyller. På gamle kart heter stedet Hullet, som lyder noe bedre.

Hølet ligger usjenert til og det er ikke lite jord som er oppdyrket her innunder åssidene. Plassen som hørte under Nordbråten, ble ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Det finnes i en familie som nå bor på Halvorsrud, men som stammer fra Hølet, oppbevart en attest for vaksinasjon mot kopper. Det gjelder bestemoren til han som nå bor på Halvorsrud, og hun må da ha vært en liten pike. Attesten bærer årstallet 1822 og pikens adresse er Hølet. Altså må husmannsplassen Hølet være minst så gammel.

Stua som sto her var neppe så gammel. Opprinnelig hadde den ett rom, men senere ble den delt i stue og kjøkken. Bygningen var firlaftet med bislag på gavlen. Senere fikk den en liten veranda foran bislaget. I kjøkkenet sto det en svær muret grue av runde steiner. Før var det også et fjøs av gråstein og en låve her på Hølet. Låven og fjøset er revet forlengst og sommeren 1970 rev kommunen også ned den koselige gamle stua. Forstå det den som kan. Nå er det bare en jordhaug igjen.

Fra 1910 var stedet leid bort til bymannen Adolf Authen som feriehus, og det ble tatt vel vare på. Før 1910 bodde det visstnok et par her som het Maren og Ola. Begge var arbeidssomme folk; Maren ble over 90 år og eldre maridøler minnes henne flittig opptatt med bærplukking og sanking av kvist, og Ola arbeidet på kruttverket. Det er meget synd at idyllen Hølet nå er borte.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Takk for nyttig informasjon i tilbakemelding - trodde Hølet ble revet senere - da vi var deri 2014 stod et gammelt uthus igjen på eiendommen og vi så også den gamle vaskeplassen som Maren og Ole hadde brukt - de som er nevnt av Jahnsen er Ole Olsen og kona Maren Karine Larsdatter (Olsen) som bodde her fra 1840 til rundt 1900. I 1865 er det registrert 12 personer i den lille stua - 2 familier - kanskje ikke så rart noen av barna emigrerte.

Bånkall på Grorud har jeg ikke vært borti.

 

Bjørn Katnosa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Brodin

Bondkall/Skjerven var nok ikke din slekt nei. Men har en database som en avdød venn jobbet med om Nordmarka. Men det er en god del feil her, men artig for deg å se kanskje. Kommenter gjerne!

Skjermbilde (100).png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Takk for interessant utskrift - som du ser er det angitt at Ole Olsen er i live 1854 - han er da på Kamphaug og dør der 1856 - Ole Olsen Hølet som ble født 1819 er ikke med.  Det står Magnus Olsen Sandungen - min tippoldefar som senere kom til Katnosa - Bernt Olsen kjøpte gården Økernbråten. Det er også stilt spørsmål om Berthe Henriksdatter og Ole Olsen var fra Aker - jeg er ganske trygg på at de kom fra Hakadal. Hans Chr. Olsen som ble født i Hølet 1843 er ikke nevnt, samt Karine født 1836 som sammen med mannen Hans Torgersen emigrerte i 1869 - bodde i Clinton i IOWA.

 

Bjørn Katnosa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Her er vielsen til Birthe og Ole:

SAO, Nittedal prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1779-1814, s. 210
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061101070137

 

Ole var altså i 1779 på Godlia, som vel var en plass under Strøm.

Edited by Per Morset

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Katnosa

Takk for innspill - ja Berthe og Ole bodde på husmannsplass Godlia under Strøm gård - jeg har fått opplysninger om at den er borte nå. Jeg tror faren Ole Willumsen måtte selge Strøm før han døde - moren til Ole -  Anne Olsdatter bor sammen med Ole og Berthe i Godlia - hun blir boende der helt frem til hun dør i 1801 - da sammen med søster til Ole og hennes mann.

 

Bjørn Katnosa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Brodin

Jeg legger ved neste generasjon nordmarkinger. Du nevnte at noen barn mangler, men er det noen som er "overflødige" ? 
Det nevnes også her at OO omkom ved en arbeidsulykke, sikkert noe som står i bøker om Nordmarka.
Men du har vel slått opp her og funnet dødsårsak (står kanskje i et annet innlegg).
For det andre, det med "artillerist" på Magnus Katnosa, hva er historien der? Militærhistorie er alltid interessant. Men vi snakker vel ikke om soldatlegd her?

Skjermbilde (101).png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.