Jump to content
Arkivverket
Nils Aksel Horvei

Lauritz Pedersen og Lauritz Lauritzen Bratt på Bye i Veldre.

Recommended Posts

Nils Aksel Horvei

1) Henning Sollied har i en tavle i ”Nogen oplysninger om bonde-aristolratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken” i NST VI (1940), s. 58 gitt kona til Lauritz Pedersen navnet Ingrid Olufsdatter, mens Engebret Hougen i ”Ættesoge frå Gudbrandsdalen”, bind 2 (1952), s. 108 skrev at ”Kjeldegrunnlaget [til Sollied] er ikkje kjent”.

Det er dessuten sagt at hun skulle være fra Grue i Eidsvoll.

I flere skattelister og jordebøker fra 1612 til 1626 er riktignok Lauritz Bye oppført med odelsgods i Grue (nordre) i Eidsvoll, men ifølge Andreas Holmsen: ”Eidsvoll Bygds Historie”, bind II, 1. del (1950), s. 96 ble ikke Oluf bruker før mellom 1601 og 1604, så hvis Lauritz’ kone var en Olufsdatter, så var hun neppe født på Grue.

 

Derfor: Er det noen som har funnet hennes navn eller herkomst i en primærkilde?

 

2) E. A. Thomle sier i ”Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen” i NST II (1930), s.121f  at Lauritz [Pedersen] Bratt på Bye var død før 1659 og Engebret Hougen sier i ”Ættesoge frå Gudbrandsdalen”, bind 2 (1952), s. 108 at Lauritz Pedersen døde ”mellom 1652 og 1659 som ein svært gamal mann”, og at sønnen Lauritz Lauritzen døde ”ikr. 1655”.

 

I Landskatten 1612 og 1613 eier Lauritz Bye 1 pund mel og 4 ½ pund smør i Grue i Eidsvoll. I 1615 nevnes Lauritz Bratt med bl. a. 3 huder i Herringstad (i Vågå) og Lauritz Bye med gods i Oelstad og Øxsem. Lauritz Bye føres så som leilending noen år før han i 1624 er oppført med 4 huder i Herringstad, 4 ½ huder i Grue samt gods i Stange og Feiring, mens Lauritz Bratt samtidig er oppført med de samme 4 ½ huder i Grue og godset i Stange og Feiring, (og dessuten gods på Nes og i Sel) og sønnen Lauritz Lauritzen Bye med 4 huder i Herringstad. I 1625 og 1626 føres Lauritz Bye med det samme som i 1624. I 1627 er godset i Herringstad det samme, men det øvrige gods, inkludert godset i Grue, er borte, og blant annet erstattet med 1 fjerding i ”Skaatt paa Eeger”. Det siste er gods som Lauritz Lauritzens svigermor, Eline Gulbrandsdtr Rekstad på Tokstad hadde eid i 1615, så denne siste Lauritz Bye må altså være sønnen Lauritz Lauritzen.

 

I forbindelse med en sak på Bye 15/10 1668, gjengitt av E. A. Thomle i ”Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen” i NST II (1930), s. 121f og av Engebret Hougen i ”Ættesoge frå Gudbrandsdalen”, bind 2 (1952), s. 110 tolker jeg det som det hadde vært skifte etter Boel Lauritzdatter 4/10 1659 og broren Lauritz hadde vært ”friholdsmann” (verge?) for hennes datter Anna Einersdatter, men nå i 1668 var han død, men basert på Hougen skulle Lauritz allerede være død før dette skiftet.

 

Derfor:

a) Er det noen som kjenner en primærkilde som sier at Lauritz Pedersen var i live etter 1626 og spesielt i 1652?

b) Skal teksten i rettsprotokollen tolkes slik at Lauritz Lauritzen var død før eller etter skiftet etter søsteren?

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Det kan tilføyes at i Landskatten 1634 har sønnen overtatt farens gods i Svenneby i Feiring, i Båtsmannsskatten 1635-36 har han også overtatt godset i Hammerstad i Stange og endelig i Båtsmannsskatten 1640-41 har han blant annet også overtatt farens gods i Grue.

 

Ellers lurer jeg på hva symbolet foran annen gangs oppføring av Lauritz Bye i Båtsmannskatten 1638-39 betyr?

 

Jeg fant at det var TO Laurids på Bye i Koppskatten 1645, men senere??

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Det kan tilføyes at i Landskatten 1634 har sønnen overtatt farens gods i Svenneby i Feiring, i Båtsmannsskatten 1635-36 har han også overtatt godset i Hammerstad i Stange og endelig i Båtsmannsskatten 1640-41 har han blant annet også overtatt farens gods i Grue.

 

Ellers lurer jeg på hva symbolet foran annen gangs oppføring av Lauritz Bye i Båtsmannskatten 1638-39 betyr?

 

Jeg fant at det var TO Laurids på Bye i Koppskatten 1645, men senere??

 

Den 12 oktober 1663 var det arveskifte på Vik i Kvam(Nord-Fron) etter avdøde ektefolk Ole Johannesen og Thorre Hansdtr. Dei arves av barna Hans Olsen og Barbra Olsdtr.

Her er det gjengitt eit kjøpebrev dat. Spekedalen den 30 oktober 1652 der Ole Johannesen kjøper 3 huder i Vik av Jon Søffrensen Spikedalen, Lauridtz Pedersen, Brynild Warom?och Lauridtz Bradt.

Etter dette er vel både Lauridtz Pedersen og Lauridtz (Lauridtzsen) Bradt i live i 1652.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Den 12 oktober 1663 var det arveskifte på Vik i Kvam(Nord-Fron) etter avdøde ektefolk Ole Johannesen og Thorre Hansdtr. Dei arves av barna Hans Olsen og Barbra Olsdtr.

Her er det gjengitt eit kjøpebrev dat. Spekedalen den 30 oktober 1652 der Ole Johannesen kjøper 3 huder i Vik av Jon Søffrensen Spikedalen, Lauridtz Pedersen, Brynild Warom?och Lauridtz Bradt.

Etter dette er vel både Lauridtz Pedersen og Lauridtz (Lauridtzsen) Bradt i live i 1652.

 

 

Takk skal du ha, Torbjørn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Den 12 oktober 1663 var det arveskifte på Vik i Kvam(Nord-Fron) etter avdøde ektefolk Ole Johannesen og Thorre Hansdtr. Dei arves av barna Hans Olsen og Barbra Olsdtr.

Her er det gjengitt eit kjøpebrev dat. Spekedalen den 30 oktober 1652 der Ole Johannesen kjøper 3 huder i Vik av Jon Søffrensen Spikedalen, Lauridtz Pedersen, Brynild Warom?och Lauridtz Bradt.

Etter dette er vel både Lauridtz Pedersen og Lauridtz (Lauridtzsen) Bradt i live i 1652.

 

 

Torbjørn, Jeg har blitt gjort oppmerksom på at DENNE Lauritz Pedersen sannsynligvis IKKE var far til Lauridtz Bratt på Bye, men derimot Lauritz Lauritzens søstersønn født på Skjerpen i Veldre ca 1621.

 

Det er et par argumenter som taler for dette:

1) Da Peder Skjerpen, døde i 1620-årene, ble Marit Lauritzdatter gift med Jon Syversen Spikdalen i Furnes (hvor salget av Vik i Kvam ble foretatt) og flyttet dit. Hennes sønn, Lauritz Pedersen, kom senere til Gålås lille (Velt-Gålås) i Furnes. 

Se Veldre Bygdebok, s. 131f

http://www.nb.no/nbsok/nb/3c6149a875e21baac8df61f080fed227?index=1#134.

 

2) Lauritz Pedersen på Bye nevnes for siste gang i skattelistene i Rosstjeneste 1645-46 (datert 29/4 1645)

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/4439/4/

I Rosstjeneste 1646-47 har sønnen Lauritz Bye overtatt det halve pund som faren var oppført med året før PLUSS 4 huder og 1 fjerding (skylden til Grue i Eidsvoll som ikke var ført på noen av dem i 1645-46).

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/4490/5/

 

Jeg vil derfor hevde at Lauritz Pedersen Bratt på Bye var død før starten på skatteåret for Rosstjeneste 1646-47, nemlig Mikkelsdag (29. september) 1646

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/4490/5/

 

Når det gjelder Lauritz Lauritzen trenger jeg fortsatt hjelp til å forstå om han var til stede ved skiftet etter søsteren Boel eller om han da var død.

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28859/38/

 

I Kontribusjonsskatten 1660 føres Lauritz sammen med svigersønnen Olle (Mogensen Leine)

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/6030/10/

I Jordebok 1661 har svigersønnen ovetatt

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/21386/28/

 

I Odelsskatten 1661 står imidlertid Lauritz oppført med diverse gods

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/21476/5/

mens i Odelsskatten 1662 eier han bare 3 skinn i ?Skaffli? (Skogli i Ringsaker?)

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/21591/4/

 

Siden er han ikke nevnt

 

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

Selv om jeg nå vet at jeg går utenfor emnet, så må jeg enda, når ekspertene er igang, få spørre om dette er rett.

 

Oversikt over Mogens Leenes barn (Ifølge Christian Spangen: Leene-ætten i Ringsaker, MyHeritage og Geni):

Barn nr. 6 i rekken er:

Mogens Leene (By), også kjent som: "Oluf Mogensøn", "Ole Mogensen", født omkting 1618, død 1670. Han giftet seg med

Ales Lauritsdatter Bratt. Født 1625, Veldre, død 1705, Veldre.

Mogens dør og enken Ales gifter om seg med Ole Haagensen. Født 1624, død 1700.

Ales’ foreldre: Lauritz Lauritssøn Bratt 1594 - 1655, og Ingeborg Ollufsdatter Tokstad.

Ved gifte ble Ole den nye bruker på Bye. Veldre bygdebok, side 106, 107

Mogens’ og Ales’ barn:

  1. Marit Olsdatter Mæhlum. Født omkring 1640, død

  2. Mogens (Olssøn) By. Født 1654 Veldre Ringsaker. Død 1727

  3. Sidsel Olsdatter By. Født omkring 1656, død 1735

  4. Ole Olsen Hemstad. Født omkring 1660, død omkring 1695

  5. Nils Olsen Bratt By. Født omkring 1662, død omkring 1726

  6. Laurits Olsen By. Født omkring 1664, død.

  7. Ales Olsdatter Bratt-Bye. Født 1670, død 1751.

Ales’ og Ole Haagensens barn:

  8. Berthe Olsdatter Hovin. Født omkring 1672, død 1741

  Det fanns flere barn, men har ingen navn og vet ikke i hvilket ekteskap.

 

Med vennlig Hilsen Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Andersen

Tove, 

Oversikt over Mogens Leenes barn (Ifølge Christian Spangen: Leene-ætten i Ringsaker, MyHeritage og Geni):

Det er ikke Mogens og Ales sine barn med Ole og Ales sine barn.

 

Slutt å henvise til MyHeritage og Geni, det er for mye feil der.

Barn nr. 1. Marit Olsdatter Født omkring 1640, død.   er ikke deres barn! Ales var bare 15 år da!!!

Hva er kilden til Ales's ekteskap nr. 2 med Ole Haagensen?  Ales var g. 2) med en annen.

 

Berthe Olsdatter Hovin. Født omkring 1672, død 1741 er ikke deres barn fordi hun er gift med

Nils Olsen Bratt By. Født omkring 1662, død omkring 1726.   Det er jo ganske så åpenbart at Nils Olsen Bratt ikke giftet seg med en halvsøster !

Edited by Hans Andersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Selv om jeg nå vet at jeg går utenfor emnet, så må jeg enda, når ekspertene er igang, få spørre om dette er rett.

 

Oversikt over Mogens Leenes barn (Ifølge Christian Spangen: Leene-ætten i Ringsaker, MyHeritage og Geni):

Barn nr. 6 i rekken er:

Mogens Leene (By), også kjent som: "Oluf Mogensøn", "Ole Mogensen", født omkting 1618, død 1670. Han giftet seg med

Ales Lauritsdatter Bratt. Født 1625, Veldre, død 1705, Veldre.

Mogens dør og enken Ales gifter om seg med Ole Haagensen. Født 1624, død 1700.

Ales’ foreldre: Lauritz Lauritssøn Bratt 1594 - 1655, og Ingeborg Ollufsdatter Tokstad.

Ved gifte ble Ole den nye bruker på Bye. Veldre bygdebok, side 106, 107

Mogens’ og Ales’ barn:

  1. Marit Olsdatter Mæhlum. Født omkring 1640, død

  2. Mogens (Olssøn) By. Født 1654 Veldre Ringsaker. Død 1727

  3. Sidsel Olsdatter By. Født omkring 1656, død 1735

  4. Ole Olsen Hemstad. Født omkring 1660, død omkring 1695

  5. Nils Olsen Bratt By. Født omkring 1662, død omkring 1726

  6. Laurits Olsen By. Født omkring 1664, død.

  7. Ales Olsdatter Bratt-Bye. Født 1670, død 1751.

Ales’ og Ole Haagensens barn:

  8. Berthe Olsdatter Hovin. Født omkring 1672, død 1741

  Det fanns flere barn, men har ingen navn og vet ikke i hvilket ekteskap.

 

Med vennlig Hilsen Tove

Spangen er jo en god sekundærkilde, mens MyHeritage og Geni i BESTE FALL kan kalles tertiærkilder.

 

Jeg går ut fra at

"Barn nr. 6 i rekken er:

Mogens Leene (By), også kjent som: "Oluf Mogensøn", "Ole Mogensen"," og "Mogens’ og Ales’ barn" er skrivefeil.

 

Du finner mer i Veldre Bygdebok:

http://www.nb.no/nbsok/nb/3c6149a875e21baac8df61f080fed227?index=1#110

 

Her er originalskiftet etter Ole Mogenssen på Bye:

http://arkivverket.no/URN:sk_read/25181/220/

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

Det er geni som er kilden, men det er ikke noe navn ved den som har gjort det her.

Jeg holder derfor på å kontrollerer om opplysningene er rette, og fikk da se ditt innlegg.

Ellers pleier jeg sende spørsmål til Thor Bøhmer i Furnes.

Jeg takker for det du har sendt meg, og skal med en gang rette det som jeg ser er feil.

Tove

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

Jeg fikk se at jeg hadde spart det her, funnet på Google:

The Bolstad's Familytree:Information about Ole Mogensen Lehne

Ole Mogensen Lehne (b. 1618, d. 1670)

Ole Mogensen Lehne (son of Mogens Hansson Leene) was born 1618 in Nordre Leine - Ringsaker, and died 1670 in By - Veldre.He married Ales Lauritzdatter Bratt Bye, daughter of Lauritz Pederson Bratt and Ingrud Olsdatter Grue.

More About Ole Mogensen Lehne:
Record Change: 03 Mar 2004
Children of Ole Mogensen Lehne and Ales Lauritzdatter Bratt Bye are:

  1. +Mogens Olsen Bye, b. 1654, By - Veldre, d. 1727, Lier - Furnes.
  2. +Ales Olsdatter Bratt-Bye, b. 1670, d. 1751.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

 

Jeg fikk se at jeg hadde spart det her, funnet på Google:

The Bolstad's Familytree:Information about Ole Mogensen Lehne

Ole Mogensen Lehne (b. 1618, d. 1670)

Ole Mogensen Lehne (son of Mogens Hansson Leene) was born 1618 in Nordre Leine - Ringsaker, and died 1670 in By - Veldre.He married Ales Lauritzdatter Bratt Bye, daughter of Lauritz Pederson Bratt and Ingrud Olsdatter Grue.

More About Ole Mogensen Lehne:

Record Change: 03 Mar 2004

Children of Ole Mogensen Lehne and Ales Lauritzdatter Bratt Bye are:

  1. +Mogens Olsen Bye, b. 1654, By - Veldre, d. 1727, Lier - Furnes.
  2. +Ales Olsdatter Bratt-Bye, b. 1670, d. 1751.

 

 

Nå er vel heller ikke Google eller en slektsside på web mer enn tertiærkilder så lenge de ikke kan vise til primær- eller sekundærkilder (publisert artikkel).

 

I mitt første innlegg spurte jeg etter en PRIMÆRkilde som tilsier at Lauritz Pedersen Bratts kone virkelig het Ingerid Olsdtr og at hun skulle være fra Grue i Eidsvoll.

 

1) Henning Sollied har i en tavle i ”Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken” i NST VI (1940), s. 58 gitt kona til Lauritz Pedersen navnet Ingrid Olufsdatter, mens Engebret Hougen i ”Ættesoge frå Gudbrandsdalen”, bind 2 (1952), s. 108 skrev at ”Kjeldegrunnlaget [til Sollied] er ikkje kjent”.

Det er dessuten sagt at hun skulle være fra Grue i Eidsvoll.

I flere skattelister og jordebøker fra 1612 til 1626 er riktignok Lauritz Bye oppført med odelsgods i Grue (nordre) i Eidsvoll, men ifølge Andreas Holmsen: ”Eidsvoll Bygds Historie”, bind II, 1. del (1950), s. 96 ble ikke Oluf bruker før mellom 1601 og 1604, så hvis Lauritz’ kone var en Olufsdatter, så var hun neppe født på Grue.

 

Jeg har fortsatt ikke fått noe svar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

Jeg kan nok ikke gi deg noe riktig svar da jeg bor i Sverige og ikke kommer ut på riktige kilder pga at jeg savner norske IP adresser.

Trenger nok også litt trening i å lese gamle tekster, men da må jeg være med på kurs i Norge, og det er mange mil bare til grensen.

Det er bare å beklage at jeg tok opp det her - ble vel bare forvirrende.

Jeg ble iallefall litt klokere.

Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

"Barn nr. 6 i rekken er:

Mogens Leene (By), også kjent som: "Oluf Mogensøn", "Ole Mogensen"," og

"Mogens’ og Ales’ barn" er skrivefeil. ??????

 

Unntak der apostrof skal brukes

Apostrof brukes ved genitiv i ord som ender på s, z og x (uttalen har ikke noe å si)

Anders’ leilighet

Iain Pears’ romaner

Grete Waitz’ treningsprogram

Johannes’ åpenbaring

Alex’ dialekt

Tom Hanks’ filmer (ikke Hanks sine filmer (=garpegenitiv))

Eieform av Internett-adresser skal ha apostrof: Wagneropera.net's
www.sprakradet.no's

 

Jeg bare undrer, for jeg vil jo ha alt rett.

Jeg har rettet opp det jeg hadde feil i mitt inlegg også.

Så takk for hjelpen.

Tove

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Andersen

Tove, du regnet opp Ole og Ales sine 7 barn + 1 fra andre ekteskap.

Skiftet etter Ole Mogensen 23.04.1670 gir disse barna: Mogens, Ole, Niels, Lauritz, Jørgen, Eli, Ingeborg, Sidsel  og Allits.

De hadde 9 barn.  Niels ble gift med den du hadde som nr. 7. Hun var ikke datter av Ole og Ales!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

Da må jeg nok se over en gang til.

Takk for at du gjorde det her enklere for meg.

Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

"Barn nr. 6 i rekken er:

Mogens Leene (By), også kjent som: "Oluf Mogensøn", "Ole Mogensen"," og

"Mogens’ og Ales’ barn" er skrivefeil. ??????

 

Unntak der apostrof skal brukes

Apostrof brukes ved genitiv i ord som ender på s, z og x (uttalen har ikke noe å si)

Anders’ leilighet

Iain Pears’ romaner

Grete Waitz’ treningsprogram

Johannes’ åpenbaring

Alex’ dialekt

Tom Hanks’ filmer (ikke Hanks sine filmer (=garpegenitiv))

Eieform av Internett-adresser skal ha apostrof: Wagneropera.net's

www.sprakradet.no's

 

Jeg bare undrer, for jeg vil jo ha alt rett.

Jeg har rettet opp det jeg hadde feil i mitt inlegg også.

Så takk for hjelpen.

Tove

 

Det var ikke grammatikken jeg reagerte på, men derimot at

Mogens var kjent som Ole og at Ales hadde barn med sin svigerfar.

Jeg kan nok ikke gi deg noe riktig svar da jeg bor i Sverige og ikke kommer ut på riktige kilder pga at jeg savner norske IP adresser.

Trenger nok også litt trening i å lese gamle tekster, men da må jeg være med på kurs i Norge, og det er mange mil bare til grensen.

Det er bare å beklage at jeg tok opp det her - ble vel bare forvirrende.

Jeg ble iallefall litt klokere.

Tove

 

Du kan søke om tilgang til Nasjonalbiblioteket fra utlandet. Jeg har hatt slik tilgang fra Italia i noen år nå.

 

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tove Bodin Bratlie

Det skulle ikke stå Mogens.

Det skulle stå Ole - er nå rettet, men det var så jeg fant det, og trodde da selvsagt at han kunne ha flere tiltalsnavn.

 

Ole Mogensen Leene (Bye). Født omkring 1618, død 1670. Han giftet seg med

Ales Lauritzdatter Bratt. Født 1625, Veldre, død 1705, Opsal Veldre.

 

Jeg får nok søke jeg også da, om tilgang til Nasjonalbiblioteket, for som det er nå, så går det tungt.

Tove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

For å avslutte sprsmålet om når far og sønn Lauritz på Bye døde:

 

Den gamle Lauritz (Pedersen) Bye nevnes for siste gang i Rosstjeneste 1645-46

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/4439/4/,

så han døde nok kort etter - med andre ord mange år tidligere enn etter 1659 som Engebret Haugen skrev.

 

Sønnen, Lauritz Laurizen, er nevnt i live 4. oktober 1659 og død før 3. juni 1668

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28859/38/

Han er nevnt for siste gang i Odelsskatten 1662

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/21591/4/,

så han døde nok ved de tider -  med andre ord flere år etter "ikr 1655" som Engebret Haugen skrev.

 

Haugen forvekslet temmelig sikkert far og sønn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.