Jump to content
Arkivverket
Jarle K. Øvrehus

Skjøte Øvrehus 1877

Recommended Posts

Jarle K. Øvrehus

Har jeg tydet dette riktig?

 

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11935&uid=ny&idx_side=-113

 

"Skjøde. Underskrevne Helge Knudsen Øvrehus vitterliggjør herved til min Søn Knud Helgesen at have solgt, ligesom jeg nu til ham skjøder og overdrar den mig ved Skjøde af 24 November 1832 hjemlede Andel af Gaard Øvrehus, Matr. No 56 Løbe No 121 og Skyld 1 Dal. 4 ort skill. i Enes Sogn af Kvindherreds Thinglag for omforenet Kjøbesum 1400 - fjorten hundrede Kroner, der er betalt. ..... svarer Kjøberen mig for min Levetid - ................... Kontrakt - et aarlig Levekaar, hvis ... for 5 Aar ansøkes til 600 - sex hundrede Kroner. Nu skal bemeldte Gaard Andel af Gaard Øvrehus med Herligheder og Huus herefter følge og tilhøre nævnte min Søn Knud Helgesen, hvem jeg for Overdragelsen/Overtagelsen forbliver lovlig Hjemmel. ......... den 15 Mai 1877 Som .... Helge Knudsen Øvrehus m. p. P Som Kjøber Knud Helgesen Øvrehus m. p. P Vidner Chr. ....... "

 

"Vilkaarsbrev. Underskrevne Knud Helgesen Øvrehus der ved Skjøde af Dags Dato er hjemlet en Andel af Gaard Øvrehus, Løbe No 121 af Skyld 1 Dal. 4 ort og Skill. i Enes Sogn af Kvindherreds Thinglag, tilstaar herved af og med Pant i denne Eiendom min Fader Helge Knudsen for hans Levetid følgende aarlige Vilkaar: 1 - en - Koes og 6 Faars forsvarligt Vinterfoster og Sommerbeite med Røgt og Tilsyn, 12 - tolv - Voger vel... Havrekorn, 2 - to - Tønder gode og friske Poteter, frit Husværelse for ham og hans Eiendele, frit Lys, hjembragt og ophugget Brændeved, Tørkning, Malning, .... og Mælkning - samt endelig ...... Tilsyn og Pleie i hans Alderdom og i Sygdomstilfælde. Skulle min fader foretrække istedetfor ovenanførte ............... Kost hos mig sammen med min Familie og Klæder og Sko efter ....... skal dette staa han frit for. Vilkaaret er for 5 Aar ..... til en Værdi af 600 Kroner, hvortil er laget ...................... den 15 Mai 1877. Knud Helgesen Øvrehus m. p. P. Vidner Chr. Løvvig Joh. ...."

 

Når det står med påholden penn her, kan det jo ikke bety at de ikke var skriveføre, siden jeg har håndskriften deres andre steder. Er det at de ikke var tilstede under tingretten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Slik leser jeg det (ikke særlig annerledes enn det du gjør):

 

Skjøde. Underskrevne Helge Knudsen Øverhus vitterliggjør herved til min Søn Knud Helgesen at have solgt, ligesom jeg nu til ham skjøder og overdrager den mig ved Skjøde af 24 November 1832 hjemlede Andel af Gaard Øverhus, Matr. No 56 Løbe No 121 af Skyld 1 Dal. 4 ort 7 Skill. i Enes Sogn af Kvindherreds Thinglag for omforenet Kjøbesum 1400 - fjorten hundrede Kroner, der er betalt. Derhos svarer Kjøberen mig for min Levetid - overensstemmende med adskilt oprettet Kontrakt - et aarlig Levekaar, hvis Værdi for 5 Aar ansættes til 600 - sex hundrede Kroner. Thi skal bemeldte Andel af Gaard Øverhus med Herligheder og Huse herefter følge og tilhøre nævnte min Søn Knud Helgesen, hvem jeg for Overdragelsen forbliver lovlig Hjemmel. p.t. Thingstedet Dimmelvig den 15 Mai 1877 Som Sælger: Helge Knudsen Øverhus m. p. P. Som Kjøber: Knud Helgesen Øverhus m. p. P Vidner Chr. Løvig. Joh. Iversen.

 

Vilkaarsbrev. Underskrevne Knud Helgesen Øverhus, der ved Skjøde af Dags Dato er hjemlet en Andel af Gaard Øverhus, Løbe No 121 af Skyld 1 Dal. 4 ort 7 Skill. i Enes Sogn af Kvindherreds Thinglag, tilstaar herved af og med Pant i denne Eiendom min Fader Helge Knudsen for hans Levetid følgende aarlige Vilkaar: 1 - en - Koes og 6 - sex - Faars forsvarligt Vinterfoster og Sommerbeite med Røgt og Tilsyn, 12 - tolv - Voger velredet Havrekorn, 2 - to - Tønder gode og friske Poteter, frit Husværelse for ham og hans Eiendele, frit: Lys, hjembragt og ophugget Brændeved, Tørkning, Malning, Skavning og Mælkning - samt endelig omhyggeligt Tilsyn og Pleie i hans Alderdom og i Sygdomstilfælde. Skulle min Fader foretrække istedetfor ovenanførte Ydelser at nyde Kost hos mig sammen med min Familie og Klæder og Sko efter Fornødenhed, skal dette staa ham frit for. Vilkaaret er for 5 Aar ansat til en Værdi af 600 Kroner, hvortil er tagen Hensyn ved Valg af stempl. Papir til mit Skjøde. p.t. Dimmelvig den 15 Mai 1877. Knud Helgesen Øverhus m. p. P. Vidner: Chr. Løvvig Joh. Iversen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jarle K. Øvrehus

Tusen takk, da var jeg ikke så langt unna! Har du en forklaring på hvorfor det står med påholden penn, når begge to var skriveføre?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.