Gå til innhold
Arkivverket
Kjell Fredly Smøla

Ytterøy: Hvem var prestedattera Lisbeth Madsdatter Koch

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Prestedattera Lisbeth Madsdatter Koch døde i 1716 i Tingvoll og det ble opplyst at hun var 71 år gammel:

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16117&idx_id=16117&uid=ny&idx_side=-45

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070913660722.jpg

 

Jeg forstår at hun må være datter til Mads Pedersen Koch i Ytterøy, men jeg finner bare at han har to døtre og ingen av dem med navnet Lisbeth.

 

Mvh.

Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Tusen takk skal du ha, Grethe! Hun var nok ugift og hadde muligens slektninger i Tingvoll.

 

Mvh.

Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Har prøvd å finne henne i familieskatten 1677 uten hell, vet ikke hvor hun holdt hus da - Dahl oppgir ingen kilder. Dessverre finnes ikke bevart arveskifte, det hadde nok inneholdt interessante opplysninger.

 

Edit:

Under farens ettermann i Ytterøy, Natanel Andersen, som ble gift med Lisbets søster Gunnhild, refereres det til amtsregnskap 1675-76.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Ja, et skifte etter henne hadde vært svært interessant, siden hun nok var ugift. Da hadde vi fått rullet opp hele familien. :) Kanskje var noen av hennes søsken bosatt i området rundt Tingvoll?

 

Mvh.

Kjell

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Hvem hun bodde hos i Tingvoll blir ren gjetning. Har du funnet henne i ekstraskatten 1711?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Jeg har ikke sjekket nei, og i dag er det håpløst å komme inn på noe som helst her, dessverre.
 
Prøvde nå avfotograferte kilder ved Kari Thingvold, og sjekket da prestegården i Tingvoll, men fant henne ikke der. Derimot fant jeg en enke fra Ytterøya, Ane Christensdatter, som var kommet dit ved pinsetider dette året.

Det kan jo hende at denne enken med sine barn kom på omtrent samme tid som denne prestedatteren.
 
 
 
Mvh.
Kjell

Endret av Kjell Fredly Smøla

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Interessant at det er flere fra Ytterøy i Tingvoll på denne tida, hva kunne årsaken til det være?

Det er sikkert mulig å finne ut mer om Ane Christensdatter.

 

Edit:

Etter en rask sjekk i transkriberte kilder fra Ytterøy fant jeg ei Ane Christensdatter og Ole Torphinsøn Berg som foreldre til Christen, døpt 1694. Men dette er gjerne et skudd i blinde....

 

Ei Lisbet Madsdatter ble brukt som fadder i Ytterøy 1692-1703. Dette kan være prestedatteren, men hun kan ha flyttet til Tingvoll lenge før dette.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Nei, Grethe, dette er nok ikke et skudd i blinde (du pleier heller ikke å skyte i blinde :) )

 

  Jeg tror ikke enken Ane Christensdatter kom alene. Hun døde forresten i 1726 (lenker i det nye systemet har jeg ikke fått til enda) da under navnet Ane Christensdatter Ytterøen, med oppgitt alder 75 år. Hun hadde nok med seg i alle fall to barn; sønnen Erik Olsen Berg som ble gift i 1713 i Tingvoll med Ragnhild Ingebrigtsdatter, som døde i 1723 på barselseng, 38 år gammel. De var bosatt på husmannsplassen Husan under Kringstad, der Erik var skyss-skaffer, og datteren Ane Olsdatter Berg, som ble gift i 1720 med Ole Andersen Saltbones. de bosatte seg på Tørlenda, senere Gyl.

 

  Så Ole Torfinnsen Berg og Ane/And Christensdatter er det paret jeg også tror er de riktige her. Ole Torfinnsen må ha vært gift tidligere, for Ole Andersen Tørlenda fikk barn med sin kones søsterdatter, Ane Larsdatter Forfot fra Åfjorden, under rettsaken kom det opp at Ane Olsdatter Berg og Ane Larsdatters mor, Anne/Anna Olsdatter Forfot, hadde samme far og ikke samme mor.

 

  Ser ved ekstraskatten i 1711 (får ikke til å legge det inn) at Ane Christensdatter var hos Anders Haugen (Flemsæterhaugen) fra micaeli tider til pinse, og etter dette var hun i prestegården et halvt år. Så - under det som står der, står det: "Noch en gamel Enche fra Ytterøen ved nafn Ane som tager ingen løn, og gives live brød." Om det da menes den samme som Anne Christensdatter vet jeg ikke. Men hun var i alle fall en Christensdatter den Ane Ytterøen som døde i 1726.

 

  Dette ble jo en stor digresjon fra det opprinnelige tema, men tror at enken og i alle fall to av hennes barn trolig kom fra Ytterøya til Tingvoll sammen med prestedattera Lisbeth Madsdatter Koch. Hun reiste trolig ikke alene nei.

 

Mvh.

Kjell

 

  Jeg la forresten ut spørsmål om dette på dis, men fikk ingen respons.

Endret av Kjell Fredly Smøla

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#3

Sogneprest Mads Pedersen Kock skal ha hatt datteren Karen - "gift med en bonde Caspar". Hr Mads skal ha vært gift to ganger, 1. Gunnhild Roaldsdatter, 2. Barbara Olsdatter. Karen var gjerne av siste ekteskap, selv om hun hos Dahl er ført først av fire døtre.

 

Jeg mistenker denne Caspar å være Casper Tommesen og at det var deres sønn Thomas Caspersen som fikk barn og giftet seg i 1692 med Berit Andersdatter. Thomas Caspersen Grande ble trolovet i 28. aug. 1692 og gift 11. des. s.å. Før dette havnet Berit i barselseng, sønnen Casper ble døpt 7. aug. 1692. For dette måtte hun bøte 4,5 ort, Thomas slapp siden han var soldat:

 

«Thomas Caspersen Grande och Berit der sammestedtz, war stefnt for lejermaad de er trolofuede och hand Soldat ved marinerne, hun er tildømt at bøde 4,5 ort.» Tingbok Inderøy Fougderj 1692

 

Da sønnen Anders ble døpt 2. feb. 1694 var Lisbeth Madsdatter en av fadderne. Hvis dette er prestedatteren kan det indikere at Thomas Caspersen Grande var hennes søstersønn.

 

På Ytterøy finnes i samme periode en Ole Caspersen og ei Barbra Caspersdatter som jeg tror kan være Thomas sine søsken.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#12

Ja, men hvor har Schønning funnet opplysningene? Så langt har jeg funnet følgende:

 

Sognepresten i Ytterøy (Mads Pedersen Kock) betaler for seg selv, sin hustru og to navnløse døtre - Koppskatt 1645 geistlige Trondheim stift

 

Presteenken Barbroe Olsdatter nyter skattefritt halve gården Grande, som er prestebolsjord, etter kongelig brev av 1658 - Kontribusjon 1/5 og mikkelsmesse, jordebokinntekter m.m., Inderøy, 1661

 

Sogneprest i Ytterøy betaler for seg, sin hustru og hennes søster - Familielandehjelp, 1676, s. 9

 

Sogneprest i Ytterøy Nathanael Andersen betaler for sin værmoder sl. Her Matzis Efterleverske, seg selv, sin hustru («Presteqvinden») Gunnild Matzdatter, Litzebeth Matzdatter en pige + 4 drenger og 5 tjenestepiker - Familielandehjelp, 1676, s. 32

 

---

 

#11

Når det gjelder Thomas Caspersen og Berit Andersdatter slutter alle spor i Ytterøy i 1694. I manntall 1701 finnes en Tommes Cassperssen, 45 år, som leilending i Fauskevåg, Trondenes med sønnene Casper 5 år og Anders 4 år. Alderen på sønnene passer ikke helt, men det kan likevel være rett mann. Ved skiftet etter han 21. mai 1733 på gården Sandstrand i Fauskevåg får vi navnet på kona – Berit Andersdatter. De hadde barna:

  • Casper, bor på Øyesteen i Tromsø fogderi
  • Anders, gift og bor på Hvitnes
  • Kiersten, gift med Ole Olsen Sandstrand.

 Troms fylke, Senja og Tromsø sorenskriveri, Skifteutlodningsprotokoll 138, 1730-1771

 

I følge Dahl (Schønning) ble Hr Mads’ datter Ellen gift med en borger i Nordland (som kan bety Troms også). Slik sett kan flere av slekta endt nordpå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Jeg har dessverre ikke så mye å komme med ang. denne familien. Men jeg undres litt på hvorfor Lisbeth Madsdatter Koch havnet på Tingvoll. En ugift prestedatter burde vel egentlig ha bosatt seg i nærheten av sin familie. Den første kona til Mads Koch hadde vel, om hun var en datter av Roald Opdal, slekt i Kvernes (Averøy), men om Lisbeth var en datter til hans andre kone, vites det kanskje ikke hvor hun var fra? Kan det være en mulighet for at Lisbeth hadde slekt i Tingvoll på et eller annet vis?

 

Mvh.

Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Det er ikke godt å si hvorfor Lisbeth var på Tingvoll eller hvem hun bodde hos, men hun var trolig hos slektninger - kanskje kun på besøk? Jeg har ikke funnet henne i ekstraskatten 1711. 

Innførselsen kan tyde på at hun ikke bodde i prestegården, den virker noe distansert - «Hollt ligprædiken over en Præstedatter af Ytteröens Gjeld nafne Sl Lisbet Madsd. Kock A æt. 71». Men det kan likevel være lurt å sjekke prestefamilien i Tingvoll, samt se på andre embetsmenn som holdt til i området.

 

Jeg vet ingenting om moren hennes Barbara Olsdatter. Lisbet kan også hatt andre søsken vi ikke kjenner.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Det kan se ut som sogneprest Jens Tommasen Juel er bindeleddet. I følge NSFs presteliste var han prest i Ytterøy 1691-1706 og siden sogneprest i Tingvoll 1706-1727. Han var gift med prestedatteren Kirsten Rapahelsdatter Lund fra Skogn.

 

Edit:

Om Juel se Dahl side 122-123.

 

I følge prestelista til NSF er en Oluf Pedersen nevnt som kapellan i Ytterøy i 1609. Kanskje den samme som Dahl mener var sogneprest i Inderøy, nevnt 1613 (s. 108). Han kan jo være Barbaras far, men dette får henge....

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Flott Grethe! :)

 

Det kan nok være årsaken til at det kom flere fra Ytterøya til Tingvoll da. Her i Edøy prestegjeld fikk vi på slutten av 1700-tallet en sogneprest fra Hafslo i Sogn, og han hadde med seg tjenere, både ugift og gifte fra Sogn. Noen av dem har jo etterkommere her ute ennå.

 

Mvh.

Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.